Brojevi telefona za prijavu uginuća ili sumnje na bolest afričke kuge svinja


Broj telefona:  
0800/234-236 tokom čitavog dana ili, u toku radnog vremena  opširnije...  

Pravilnik o uslovima za pošiljke za koje nije potrebno rešenje za uvoz i tranzit


Pravilnik o uslovima za pošiljke za koje nije potrebno rešenje za uvoz i tranzit („Službeni glasnik RS“,  broj: 39/2019 objavljen 6. juna 2019. godine) može se preuzeti ovde.

Pravilnik o izmeni pravilnika o maksimalno dozvolјenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilјa u hrani i hrani za životinje


Objavljen je Pravilnik o izmeni pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama ostatka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje koji možete preuzeti ovde.

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

Javni poziv za upis u registar ovlašćenih obeleživača


Ministarstvo polјoprivrede i zaštite životne sredine objavlјuje javni poziv za upis u Registar ovlašćenih obeleživača. Opširnije...

Obeležavanje, registracija i praćenje kretanja goveda - Najčešće postavlјana pitanja


Uprava za veterinu je pripremila odgovore na najčešće postavlјana pitanja iz oblasti Obeležavanja, registracije i praćenja kretanja goveda koje možete pogledati i preuzeti OVDE.

El. pošta Štampa PDF

Obaveštavamo veterinarske organizacije i druge zainteresovane subjekte da je doneta Odluka o izboru pravnih lica koja će vršiti poslove po programu mera zdravstvene zaštite životinja nakon sprovedenog konkursa za period 2014-2016 godine. Odluka je doneta blagovremeno i upućena je u Službeni Glasnik Republike Srbije koji će izvršiti njeno objavlјivanje u skladu sa sopstvenim mogućnostima i dinamici objavlјivanja drugih akata. Nakon objavlјivanja, veterinarske organizacije će dobiti pojedinačne odluke sa uputstvom o pravnom leku.

Ovim putem Ministarstvo polјoprivrede i Uprava za veterinu želi da se zahvali svim članovima Komisije za sprovođenje konkursa za ustupanje poslova iz Programa mera zdravstvene zaštite životinja za period 2014-2016 koju je činilo preko 80 članova, predstavnika veterinarskih organizacija (koje je odredila Veterinarska komora Srbije), naučnih i specijalističkih instituta, terenske veterinarske inspekcije i službenika Uprave za veterinu.

Posebno se zahvalјujemo potkomisijama i timovima za evaluaciju za svaki upravni okrug, koji su nesebično, odgovorno, stručno, objektivno i profesionalno izvršili uvid u sve prispele ponude i na bazi Kriterijuma za vrednovanje i načinu bodovanja prijava  pravnih lica i preduzetnika koji učestvuju na konkursu za ustupanje poslova iz programa mera za period 2014-2016. godine izvršili bodovanje i sačinili predlog odluke o dodelјivanju poslova za upravni okrug po pravilu uz punu saglasnost unutar potkomisja i Komisije.

Za pojedine epizootiološke jedinice raspisaće se novi konkurs o čemu će biti doneta posebna odluka.

 
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional