Štampa

Uprava za veterinu Ministarstva polјoprivrede i zaštite životne sredine u saradnji, i uz tehničku podršku, Evropske komisije za slinavku i šap (EUFMD), od danas do 29. januara 2015. godine, sprovodi vežbu simulacije zarazne bolesti životinja slinavke i šap. Vežba simulacije istovremeno se sprovodi i u Bugarskoj i Makedoniji, uz koordinaciju Evropske komisije za slinavku i šap.

U vežbi učestvuje 30 predstavnika nacionalne veterinarske službe - veterinarskih inspektora, terenskih veterinara, epizootiologa,pri čemu se situacije simuliraju u kancelarijskim uslovima, bez terenskog rada. Vežbe, sa elementima terenskog rada i demonstracijom svih kapaciteta, planirana je za početak leta 2015. godine. Vežbom upravlјa nacionalni koordinator, uz podršku eksperata iz EUFMD i danske veterinarske službe, a uz prisustvo posmatrača iz Grčke i Moldavije. Uspostavlјeni su Nacionalni krizni centar, Stručna grupa i Regionalni krizni centar. Sve aktivnosti su planirane do detalјa, sprovode se u skladu sa realnim scenarijumom a učesnici su iskusnii dobro obučeni stručnjaci.

Cilј vežbe je provera kapaciteta nacionalne veterinarske službe da brzo idenitfikuje pojavu naročito opasne zarazne bolesti, da izvrši brzu i pouzdanu dijagnostiku, da sprovede sve propisane mere kako bi se bolest efikasno iskorenila i da o sprovedenim merama blagovremeno informiše zainteresovane strane i javnost. Vežba će pomoći državnoj službi zaduženoj za zaštitu zdravlјa i doborbiti životinja da prepozna prednosti i nedostatke u čitavom lancu odgovornosti, kao i da pripremi planove za unapređenje u narednom periodu.

U Srbiji, sistem brzog upozoravanja i hitnog reagovanja na pojavu slinavke i šapa, jasno je definisan propisima koji su modernizovani u poslednjih nekoliko godina i to Zakon o veterinarstvu (2005, 2009) i Pravilnik o merama za sprečavanje pojavlјivanja, suzbijanje i iskorenjivanje slinavke i šapa (2009). Mere definisane ovim propisima, kao i nacrtom Kriznog plana (2014) i operativnog priručnika biće testirane u toku ove vežbe.

Evropska komisija za slinavku i šap (EUFMD) predstavlјa organ Organizacije za hranu i polјoprovredu (FAO) Ujedinjenih Nacija, osnovana 1954. godine, čija je Srbija aktivni član.

Više informacija o EUFMD na:

http://www.fao.org/ag/againfo/commissions/eufmd/commissions/eufmd-home/en/

 
Go Back