OBAVEŠTENЈE ZA PRESTANAK VAKCINACIJE SVINЈA PROTIV KLASIČNE KUGE SVINЈA (KKS) U REPUBLICI SRBIJIMinistarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za veterinu, donela je odluku za prestanak vakcinacije svinja protiv Klasične kuge svinja.

Odluka stupa na snagu od  dana 15. 12. 2019. Godine.

Nakon višegodišnje primene imunoprofilaktičke mere zdravstvene zaštite populacije svinja, odnosno, vakcinacije svinja protiv Klasične kuge svinja u Republici Srbiji, Uprava za veterinu donela je odluku o prestanku vakcinacije na osnovu analize rizika stručne javnosti , procene efekata vakcinacije, sprovedenih monitoringa cirkulacije virusa u populaciji domaćih i divljih svinja i Preporuka Evropske komisije za praćenje zdravlja životinja.
Odluka će povećati kapacitete industrije za preradu mesa i relaksirati uslove za izvoz svinjskog mesa i proizvoda od svinjskog mesa na tržište zemalja članica  Evropske Unije.
Uprava za veterinu donela je Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o utvrđivanju  mera za rano otkrivanje, dijagnostiku, sprečavanje širenja, suzbijanje i iskorenjivanje zarazne bolesti klasične kuge svinja, kao i načinu njihovog sprovođenja (“Sl. glasnik RS”, br. 87/2019) i Pravilnik o izmenama Pravilnika o utvrđivanju Programa mera zdravstvene zaštite životinja za 2019.godinu (“Sl. glasnik RS”, br. 87/2019), na osnovu kojih će se odluka sprovesti.

PRESTANAK VAKCINACIJE SVINЈA PROTIV KLASIČNE KUGE SVINjA U REPUBLICI SRBIJI OD 15.12.2019.GODINEPrestanak vakcinacije svinja protiv klasične kuge svinja u Repbulici Srbiji.

Brojevi telefona za prijavu uginuća ili sumnje na bolest afričke kuge svinja


Broj telefona:  
0800/234-236 tokom čitavog dana ili, u toku radnog vremena  opširnije...  

POJAVA AFRIČKE KUGE SVINЈA


Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede,Uprava za Veterinu proglašava zaraženim područijem od zarazne bolesti afričke kuge svinja, naseljena mesta Velika Krsna i Rabrovac opština Mladenovac na teritoriji grada Beograda,naseljeno mesto Kusadak opština Smederevska Palanka u Podunavskom upravnom okrugu.
Rešenja o proglašenju zaraženog područija i ugroženog područija kao i lovišta (područija visokog rizika) od zarazne bolesti Afričke kuge svinja mogu se preuzeti ovde.

Pravilnik o uslovima za pošiljke za koje nije potrebno rešenje za uvoz i tranzit


Pravilnik o uslovima za pošiljke za koje nije potrebno rešenje za uvoz i tranzit („Službeni glasnik RS“,  broj: 39/2019 objavljen 6. juna 2019. godine) može se preuzeti ovde.

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

El. pošta Štampa PDF

"U narednih nekoliko dana biće završena dezinfekcija seoskih domaćinstava na teritoriji opštine Obrenovac, što će omogućiti povratak evakuisane stoke i nastavak polјoprivredne proizvodnje", najavila je danas ministar polјoprivrede i zaštite životne sredine prof. dr Snežana Bogosavlјević Bošković.

"Proces dezinfekcije i asanacije terena prošlo je 16 naselјenih prigradskih mesta, a ostaju još dva - Zabrežje i Belo Polјe", rekla je Bogosavlјević Bošković u mestu Grabovac, gde je obišla domaćinstvo u kome se trenutno obavlјa dezinfekcija.

Ona je naglasila su veterinarske službe posao odradile efikasno i maksimalno dobro, napomenuvši da je dezinfikovan prostor gde je smeštena stoka, kao i sama domaćinstva.

Bogosavlјević Bošković, koja je prethodno razgovarala sa predstavnicima Kriznog štaba te opštine, ukazala je da su u samom gradu Obrenovcu prisutni veći problemi, jer je čak trećina površina pod vodom, a trenutno nije moguće njeno ispumpavanje.

Ona je objasnila da ta voda ne otiče, zadržava se na mestu na kom se nalazi, ne funkcioniše gradska kanalizacija, a nivo reka Save i Kolubare je još uvek visok.

"Ta mesta predstavlјaju potencijalna žarišta za infekciju i širenje zaraze", upozorila je Bogosavlјević Bošković, ali i prenela da krizni štab preduzima određene mere i traže se pumpe za uklanjanje suvišne vode.

Ona je naglasila da su na licu mesta ekipe Ministarstva zdravlјa i Gradskog sekretarijata za zaštitu životne sredine, prate situaciju i traže se rešenja kako bi se posao što pre završio.

Bogosavlјević Bošković je tokom obilaska Obrenovca primetila da postoji velika količina smeća koje treba da bude otpremlјeno, dodajući da komunalne službe moraju da rade mnogo brže i efikasnije.

Načelnica veterinarske inspekcije Sanja Čelebićanin objasnila je da je 90 odsto seoskih domaćinstava na području Obrenovca prošlo kompletnu proceduru veterinarske zaštite i istakla da se neprekidno obavlјa veterinarski nadzor u cilјu sprečavanja eventualne pojave zaraza koje bi mogle da ugroze zdravlјe lјudi i životinja.

Ona je napomenula da se dezinfekcija radi sa hlornim preparatima, kao i da dva sata nakon sprovođenja mera domaćinstvo može normalno da se koristi.

"Ovo je završna dezinfekcija koja omogućava da se stoka vrati bezbedno u objekte za uzgoj i držanje, bez opasnosti po zdravlјe. Nema zaraznih bolesti životinja, što je jako važno", kazala je Čelebićanin.

Naše mere će sada biti usmerene na praćenje zdravstvenog statusa svake životinje, rekla je Čelebićanin, i dodala da će se pristupiti vakcinaciji stoke u cilјu sprečavanja pojave zaraznih bolesti.

 
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional