Brojevi telefona za prijavu uginuća ili sumnje na bolest afričke kuge svinja


Broj telefona:  
0800/234-236 tokom čitavog dana ili, u toku radnog vremena  opširnije...  

Pravilnik o uslovima za pošiljke za koje nije potrebno rešenje za uvoz i tranzit


Pravilnik o uslovima za pošiljke za koje nije potrebno rešenje za uvoz i tranzit („Službeni glasnik RS“,  broj: 39/2019 objavljen 6. juna 2019. godine) može se preuzeti ovde.

Pravilnik o izmeni pravilnika o maksimalno dozvolјenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilјa u hrani i hrani za životinje


Objavljen je Pravilnik o izmeni pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama ostatka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje koji možete preuzeti ovde.

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

Javni poziv za upis u registar ovlašćenih obeleživača


Ministarstvo polјoprivrede i zaštite životne sredine objavlјuje javni poziv za upis u Registar ovlašćenih obeleživača. Opširnije...

Obeležavanje, registracija i praćenje kretanja goveda - Najčešće postavlјana pitanja


Uprava za veterinu je pripremila odgovore na najčešće postavlјana pitanja iz oblasti Obeležavanja, registracije i praćenja kretanja goveda koje možete pogledati i preuzeti OVDE.

El. pošta Štampa PDF

MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE, UPRAVA ZA VETERINU  u skladu sa Akcionim planom i preuzetim obavezama  u postupku pridruživanja  EU  formirala je Radnu grupu sa zadatkom sprovođenja Obuka veterinarskih inspektora u Republici Srbiji u oblasti dobrobiti farmskih životinja, a  radi uspostavlјanja sistemskog nadzora i kontrole i primenu Zakona o dobrobiti životinja.

Za  potrebe uspostavlјanja sistemske inspekcijeske kontrole i usvojenog Godišnjeg plana rada veterinarske inspekcije za 2015.godinu doneta je Direktiva 323-06-7848/14-05 kao i Standardna operativna procedura - SOP „Službena kontrola ispunjenosti uslova dobrobiti životinja na gazdinstvima na kojima se drže i uzgajaju proizvodne životinje“.

Obuka se održava na teritoriji Republike Srbije prema Planu obuke od 09.03.2015. godine. Za potrebe iste pripremlјene se Ček liste, Protokolarne ocenske liste, Uputstva za primenu istih kao i Obrasci izveštavanja. Pored teoretskog dela  u okviru obuke sprovodi se i praktični deo na odobrenim farmama. Obuku sprovode predstavnici Odelјenja veterinarske inspekcije, Odelјenja za zdravstvenu zaštitu, dobrobit i sledlјivost životinja i predstavnik Organizacije za brigu o životinjama „ORCA”. Budući nosioci službenih kontrola dobrobiti farmskih životinja su veterinarski inspektori – „treneri“ koji su u periodu 2012.-2014.  prošli niz obuka u okviru Tvining projekta, TAIEX i Organizacije „ORCA“ u sradnji sa Univerzitetom u Bristolu.

Dana 25. i 26.03.2015.god. u Nišavskom upravnom okrugu organizovana je i održana obuka  veterinarskih inspektore Nišavskog, Topličkog, Pirotskog, Jablaničkog i Pčinjskog upravnog okruga.

Dana 01. i 02.04.2015.god. u Pomoravskom i Zaječarskom upravnom okrugu organizovana je i održana obuka veterinarskih inspektora u ova dva okruga i za inspektore Borskog i Šumadijskog okrug.

 

 
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional