PRESTANAK RESTRIKTIVNIH MERA U SKLADU SA REŠENJEM O PROGLAŠENJU ZARAŽENIH I UGROŽENIH PODRUČIJA OD AKS


Uprava za Veterinu je uzimajući u obzir rezultate nadzora i dijagnostičkog ispitivanja na celoj teritoriji države, kao i sprovedene mere i rezultate nadzora i dijagnostičkog ispitivanja svinja u zaraženim i ugroženim područjima, a u skladu sa nacionalnim i evropskim propisima, donela rešenja o prestanku sprovođenja restriktivnih mera u područjima proglašenim zaraženim i ugroženim od zarazne bolesti afrička kuga svinja u opštini Mladenovac,Smederevska Palanka i Žitište, čime su ranije doneta predmetna rešenja ukinuta na celokupnoj teritoriji Republike Srbije primenjivaće se mere kontinuiranog nadzora na AKS kod domaćih i divljih svinja.
  Rešenja o prestanku primene restriktivnih mera možete preuzeti u delu Afrička kuga svinja-Aktuelne informacije.  

OBAVEŠTENЈE ZA PRESTANAK VAKCINACIJE SVINЈA PROTIV KLASIČNE KUGE SVINЈA (KKS) U REPUBLICI SRBIJIMinistarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za veterinu, donela je odluku za prestanak vakcinacije svinja protiv Klasične kuge svinja.

Odluka stupa na snagu od  dana 15. 12. 2019. Godine.

Nakon višegodišnje primene imunoprofilaktičke mere zdravstvene zaštite populacije svinja, odnosno, vakcinacije svinja protiv Klasične kuge svinja u Republici Srbiji, Uprava za veterinu donela je odluku o prestanku vakcinacije na osnovu analize rizika stručne javnosti , procene efekata vakcinacije, sprovedenih monitoringa cirkulacije virusa u populaciji domaćih i divljih svinja i Preporuka Evropske komisije za praćenje zdravlja životinja.
Odluka će povećati kapacitete industrije za preradu mesa i relaksirati uslove za izvoz svinjskog mesa i proizvoda od svinjskog mesa na tržište zemalja članica  Evropske Unije.
Uprava za veterinu donela je Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o utvrđivanju  mera za rano otkrivanje, dijagnostiku, sprečavanje širenja, suzbijanje i iskorenjivanje zarazne bolesti klasične kuge svinja, kao i načinu njihovog sprovođenja (“Sl. glasnik RS”, br. 87/2019) i Pravilnik o izmenama Pravilnika o utvrđivanju Programa mera zdravstvene zaštite životinja za 2019.godinu (“Sl. glasnik RS”, br. 87/2019), na osnovu kojih će se odluka sprovesti.

PRESTANAK VAKCINACIJE SVINЈA PROTIV KLASIČNE KUGE SVINjA U REPUBLICI SRBIJI OD 15.12.2019.GODINEPrestanak vakcinacije svinja protiv klasične kuge svinja u Repbulici Srbiji.

Brojevi telefona za prijavu uginuća ili sumnje na bolest afričke kuge svinja


Broj telefona:  
0800/234-236 tokom čitavog dana ili, u toku radnog vremena  opširnije...  

POJAVA AFRIČKE KUGE SVINЈA


Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede,Uprava za Veterinu proglašava zaraženim područijem od zarazne bolesti afričke kuge svinja, naseljena mesta Velika Krsna i Rabrovac opština Mladenovac na teritoriji grada Beograda,naseljeno mesto Kusadak opština Smederevska Palanka u Podunavskom upravnom okrugu.
Rešenja o proglašenju zaraženog područija i ugroženog područija kao i lovišta (područija visokog rizika) od zarazne bolesti Afričke kuge svinja mogu se preuzeti ovde.

Pravilnik o uslovima za pošiljke za koje nije potrebno rešenje za uvoz i tranzit


Pravilnik o uslovima za pošiljke za koje nije potrebno rešenje za uvoz i tranzit („Službeni glasnik RS“,  broj: 39/2019 objavljen 6. juna 2019. godine) može se preuzeti ovde.

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

El. pošta Štampa PDF

Ha 82. Međunarodnom sajmu polјoprivrede u Novom Sadu, Ministarstvo polјoprivrede i zaštite životne sredine, Uprava za veterinu i Delegacija EU u Srbiji, održali su konferenciju za novinare posvećenu predstavlјanju prvih rezultata  projekta „Izgradnja kapaciteta za razvoj nacionalnog kompenzacionog fonda za suzbijanje zaraznih bolesti životinja i druge usluge“, koji finansira EU.

Na konferenciji za novinare, državni sekretar u Ministarstvu polјoprivrede gospodin Želјko Radošević je istakao da Republika Srbija  ima izgrađen mehanizam nadoknade šteta za određene zarazne bolesti životinja. Neophodno je međutim,  da Republika Srbija, uvažavajući najbolјu praksu u drugim zemlјama Evrope, unapredi sopstveni model, kako bi se na održiv način obezbedio adekvatan nivo dugogodišnje podrške stočarstvu. Kako je naglasio g. Radošević, osnovni cilј formiranja Nacionalnog kompenzacionog fonda je uzajamna podrška, saradnja i podelјena finansijska odgovornost između Vlade Republike Srbije i svih zainteresovanih strana, uzgajivača, prehrambene industrije, bankarskog sektora i sl. u slučaju izbijanja zarazne bolesti.

Sa ovim se saglasio i  g.  Oskar Benedikt, zamenik šefa Delegacije EU u Srbiji, dodajući da da EU daje  visok prioritet prevenciji i kontroli bolesti životinja putem definisanja zajedničkog zakonodavstva u ovoj oblasti. G. Benedikt je naglasio  da u  EU takođe veliku pažnju pridaju odgovornosti i podeli troškova u smislu da državni organi, industrije i odgajivači moraju pokazati svoju odgovornost preuzimanjem  dužnosti u procesu proizvodnje mesa.

Nakon konferencije, održan je radni sastanak sa predstavnicima zainteresovanih strana (proizvođačima i njihovim udruženjima, osiguravajućim društvima i predstavnicima državnih službi zainteresovanih za uspostavlјanje rada ovog fonda).

Na radnom sastanku, VD direktor Uprave za veterinu dr. Dejan Bugarski i vođa tima eksperata, dr. Mirzet Sabirović, su obrazložili rad projekta na konceptu kompenzacionog fonda i otvorili su diskusiju o predstavlјenim prvim preliminarnim rezultatima rada koji se u suštini mogu podeliti postojanje dva osnovna zakonska pristupa – budžetski i van budžetski,  sa ukupno pet potencijalnih predloga modela koji se odnose na podelu troškova i akumuliranje sredstava u fondu.

Prisutni predstavnici zainteresovanih strana pokazali su visok stepen razumevanja za potrebu da se uspostavi kompenzacioni fond za nadoknadu šteta od zaraznih bolesti u Srbiji. Izražavajući naročito zadovolјstvo činjenicom da bi fond imao kumulativni karakter i da bi u svim važnim odlukama o namenama fonda mogli da učestvuju i proizvođači direktno.

Zaklјučeno je da će se o predloženim modelima, kao i novim opcijama koje budu proistekle iz budućih dijaloga sa zainteresovanim stranama, razgovarati u narednim mesecima, kako bi se do kraja godine pripremila strategija razvoja kompenzacionog fonda, predlozi za pravni okvir i operativne procedure, u saradnji sa proizvođačima i drugim zainteresovanim stranama.

 
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional