Brojevi telefona za prijavu uginuća ili sumnje na bolest afričke kuge svinja


Broj telefona:  
0800/234-236 tokom čitavog dana ili, u toku radnog vremena  opširnije...  

Pravilnik o uslovima za pošiljke za koje nije potrebno rešenje za uvoz i tranzit


Pravilnik o uslovima za pošiljke za koje nije potrebno rešenje za uvoz i tranzit („Službeni glasnik RS“,  broj: 39/2019 objavljen 6. juna 2019. godine) može se preuzeti ovde.

Pravilnik o izmeni pravilnika o maksimalno dozvolјenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilјa u hrani i hrani za životinje


Objavljen je Pravilnik o izmeni pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama ostatka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje koji možete preuzeti ovde.

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

Javni poziv za upis u registar ovlašćenih obeleživača


Ministarstvo polјoprivrede i zaštite životne sredine objavlјuje javni poziv za upis u Registar ovlašćenih obeleživača. Opširnije...

Obeležavanje, registracija i praćenje kretanja goveda - Najčešće postavlјana pitanja


Uprava za veterinu je pripremila odgovore na najčešće postavlјana pitanja iz oblasti Obeležavanja, registracije i praćenja kretanja goveda koje možete pogledati i preuzeti OVDE.

El. pošta Štampa PDF

Zbog novonastale situacije na GP Horgoš, pošilјke koje podležu veterinarsko-sanitarnoj kontroli granične veterinarske inspekcije mogu se preusmeriti na ostale granične prelaze na kojima postoji organizovana veterinarsko-sanitarna kontrola.

Za pošilјke koje nisu u mogućnosti da nesmetano obave prekogranični promet i veterinarsko-sanitarnu kontrolu preko graničnog prelaza koji je naveden u Rešenju kojim se utvrđuje da ne postoje veterinarsko-sanitarne smetnje za uvoz neće biti u obavezi da podnesu zahtev za izmenu i dopuna u delu važećeg Rešenja koji se odnosi na granične veterinarske stanice (prelaze) koje su navedene u važećem Rešenju.

Granična veterinarska inspekcija je dužna da vodi posebnu evidenciju o prispelim pošilјkama koje su preusmerene sa prelaza na kojima nije bilo moguće obaviti veterinarsko-sanitarnu kontrolu i na nedelјnom nivou obaveste Upravu za veterinu o vrsti, količini robe koja se uvozi i broju Rešenja kojim se utvrđuje da ne postoje veterinarsko-sanitarne smetnje za uvoz.

 
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional