Brojevi telefona za prijavu uginuća ili sumnje na bolest afričke kuge svinja


Broj telefona:  
0800/234-236 tokom čitavog dana ili, u toku radnog vremena  opširnije...  

Pravilnik o uslovima za pošiljke za koje nije potrebno rešenje za uvoz i tranzit


Pravilnik o uslovima za pošiljke za koje nije potrebno rešenje za uvoz i tranzit („Službeni glasnik RS“,  broj: 39/2019 objavljen 6. juna 2019. godine) može se preuzeti ovde.

Pravilnik o izmeni pravilnika o maksimalno dozvolјenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilјa u hrani i hrani za životinje


Objavljen je Pravilnik o izmeni pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama ostatka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje koji možete preuzeti ovde.

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

Javni poziv za upis u registar ovlašćenih obeleživača


Ministarstvo polјoprivrede i zaštite životne sredine objavlјuje javni poziv za upis u Registar ovlašćenih obeleživača. Opširnije...

Obeležavanje, registracija i praćenje kretanja goveda - Najčešće postavlјana pitanja


Uprava za veterinu je pripremila odgovore na najčešće postavlјana pitanja iz oblasti Obeležavanja, registracije i praćenja kretanja goveda koje možete pogledati i preuzeti OVDE.

El. pošta Štampa PDF

Obuka „Kontrola klasične kuge svinja i besnila“, namenjena nosiocima kontrole zaraznih bolesti na terenu i odgajivačima, počela je 5. oktobra 2015. godine, treningom za Veterinarsku inspekciju i Upravu za veterinu Ministarstva polјoprivrede i zaštite životne sredine. Treninzi su deo projekta “Izgradnja kapaciteta za razvoj nacionalnog kompenzacionog fonda za suzbijanje zaraznih bolesti i druge usluge“, koji realizuje Uprava za veterinu, uz tehničku podršku Evropske unije.

Svetski priznati stručnjaci profesor Trevor Drew, Pasquale Simonetti i Domenico Rutilli, zajedno sa dr Mirzetom Sabirovićem, rukovodiocem tima eksperata na projektu, upoznali su učesnike sa internacionalnim standardima i ulogom nadležnih organa u kontroli klasične kuge svinja i besnila. Učesnicima su predstavlјene strategije za kontrolu KKS koje se sprovode širom sveta i procedure i principi za dobijanje slobodnog statusa, kao i prikaz propisa u Srbiji i putokaz za ostvarivanje strategije u Srbiji kroz plan rada, podelu uloga i odgovornosti svakog učesnika u procesu kontrole.

U živoj diskusiji kojom je moderirao načelnik Odelјenja za zaštitu zdravlјa, dobrobit i sledlјivost životinja Budimir Plavšić, učesnici su izneli niz izazova sa kojima se susreću na terenu, predstavili svoja viđenja rešenja i upoznali se sa rešenjima slične problematike u Evropi.

Treninzi za veterinare i odgajivače biće održani tokom oktobra i novembra u Subotici, Novom Sadu, Nišu, Požarevcu i Šapcu.

 
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional