Brojevi telefona za prijavu uginuća ili sumnje na bolest afričke kuge svinja


Broj telefona:  
0800/234-236 tokom čitavog dana ili, u toku radnog vremena  opširnije...  

Pravilnik o uslovima za pošiljke za koje nije potrebno rešenje za uvoz i tranzit


Pravilnik o uslovima za pošiljke za koje nije potrebno rešenje za uvoz i tranzit („Službeni glasnik RS“,  broj: 39/2019 objavljen 6. juna 2019. godine) može se preuzeti ovde.

Pravilnik o izmeni pravilnika o maksimalno dozvolјenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilјa u hrani i hrani za životinje


Objavljen je Pravilnik o izmeni pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama ostatka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje koji možete preuzeti ovde.

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

Javni poziv za upis u registar ovlašćenih obeleživača


Ministarstvo polјoprivrede i zaštite životne sredine objavlјuje javni poziv za upis u Registar ovlašćenih obeleživača. Opširnije...

Obeležavanje, registracija i praćenje kretanja goveda - Najčešće postavlјana pitanja


Uprava za veterinu je pripremila odgovore na najčešće postavlјana pitanja iz oblasti Obeležavanja, registracije i praćenja kretanja goveda koje možete pogledati i preuzeti OVDE.

U  Republici Bugarskoj i Republici Grčkoj pojavio se povećan broj slučajeva Nodularnog dermatitisa (Lumpy skin disease). Nodularni dermatitis je virusno obolјenje bovida koje karakteriše povišena telesna temperatura i pojava tipičnih tvrdih čvorova po koži. Bolest nije zoonoza, a prenose je insekti. 

Imajući u vidu način prenošenja kao i visoku vlažnost u ovom periodu godine koja pogoduje razvoju insekata, postoji opasnost od prenosa bolesti na teritoriju Republike Srbije. U cilјu preveniranja, sprečavanja pojavlјivanja ili ranog otkrivanja  bolesti neophodno je pojačati mere kontrole zdravstvenog stanja prijemčivih životinja u pograničnim područjima, kao i informisanje vlasnika životinja da čim primete simptome o tome obaveste nadležnu veterinarski stanicu ili veterinarskog inspektora.

Kada postoji sumnja da su životinje na gazdinstvu zaražene Nodularnim dermatitisom, veterinarska stanica obaveštava veterinarskog inspektora i vrši uzorkovanje za laboratorijska ispitivanja, kako bi se potvrdila ili isklјučila pojava bolesti. Nadležni veterinarski inspektor o sumnji odmah obaveštava ministarstvo, a gazdinstvu na kome postoji sumnja na pojavu bolesti, stavlјa pod nadzor i naređuje:

            1. popis svih kategorija životinja prijemčivih vrsta, kao i da se za svaku od  kategorija evidentira broj životinja koje su već uginule, koje su zaražene ili koje bi mogle biti zaražene; popis se mora voditi ažurno, kako bi se evidentirale novorođene životinje ili uginule tokom perioda sumnje;

  2. da se sve životinje prijemčivih vrsta na gazdinstvu drže u objektu ili na drugom mestu gde mogu biti izolovane, uzevši u obzir moguću ulogu vektora;

            3. zabranu kretanja prijemčivih vrsta sa i na gazdinstvo;

            4. ograničavanja ili zabranu kretanje/prometa:

- lјudi, životinja drugih vrsta koje nisu prijemčive na tu bolest i vozila u i iz gazdinstva,

- mleka, mesa ili trupova životinja, ili stočne hrane, opreme, otpada, izmeta, prostirka, stajskog đubriva, ili bilo čega što bi moglo preneti bolest;

 5. sprovođenje dezinfekcije na ulazima i izlazima iz objekata ili prostora u  kojima su smeštene životinje prijemčivih vrsta, kao i na ulazu i izlazu u gazdinstvo;

            6. sprovođenje epizootiološkog uviđaja.

Kada se od strane nadležne laboratorije potvrdi da je na gazdinstvu prisutna bolest, osim mera utvrđenih u slučaju sumnje, nadležni veterinarski inspektor naređuje:

1. da se sve prijemčive vrste životinja na zaraženom gazdinstvu ubijaju na human način i neškodlјivo uništavanje leševa;

2. da se bilo koji namernica ili otpad, kao što su stočna hrana, prostirka, stajsko đubrivo ili izmet, koji su podložni kontaminaciji, moraju  uništiti ili obraditi na način kojim će se uništiti svaki uzročnik bolesti ili vektor uzročnika bolesti;

3. da se posle sprovođenja navedenih mera sprovede čišćenje i dezinfekcija objekta u kome su bile smeštene životinje prijemčivih vrsta, njihova okolina, vozila koja su bila upotreblјena za transport i sva oprema koja bi mogla biti kontaminirana;

4.sprovođenje epizootiološkog uviđaja.

Epizootiološki uviđaja obuhvata sledeće podatke:

1. vremenski period  tokom koga je bolest mogla postojati na gazdinstvu pre nego što je postavlјena sumnja;

2. mogući izvor bolesti na gazdinstvu i identifikacija drugih gazdinstava na kojima se nalaze životinje prijemčivih vrsta koje su možda zaražene;

3. kretanje osoba, životinja, trupova, vozila, opreme ili bilo kojih drugih materija koje mogu prenositi uzročnika bolesti iz gazdinstava ili na njih;

4. prisustvo i rasprostranjenost vektora bolesti, prema potrebi.

 
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional