Brojevi telefona za prijavu uginuća ili sumnje na bolest afričke kuge svinja


Broj telefona:  
0800/234-236 tokom čitavog dana ili, u toku radnog vremena  opširnije...  

Pravilnik o uslovima za pošiljke za koje nije potrebno rešenje za uvoz i tranzit


Pravilnik o uslovima za pošiljke za koje nije potrebno rešenje za uvoz i tranzit („Službeni glasnik RS“,  broj: 39/2019 objavljen 6. juna 2019. godine) može se preuzeti ovde.

Pravilnik o izmeni pravilnika o maksimalno dozvolјenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilјa u hrani i hrani za životinje


Objavljen je Pravilnik o izmeni pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama ostatka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje koji možete preuzeti ovde.

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

Javni poziv za upis u registar ovlašćenih obeleživača


Ministarstvo polјoprivrede i zaštite životne sredine objavlјuje javni poziv za upis u Registar ovlašćenih obeleživača. Opširnije...

Obeležavanje, registracija i praćenje kretanja goveda - Najčešće postavlјana pitanja


Uprava za veterinu je pripremila odgovore na najčešće postavlјana pitanja iz oblasti Obeležavanja, registracije i praćenja kretanja goveda koje možete pogledati i preuzeti OVDE.

Veterinarska inspekcija je postupajući po prijavi potrošača izvršila službenu kontrolu meda u prometu u više maloprodajnih objekata (načina deklarisanja meda u skladu sa novim Pravilnikom o kvalitetu meda i drugih proizvoda pčela) a po načelima zaštite interesa potrošača.

Iz prometa je povučen nepropisno deklarisan "Pekarski med" u količinama:

406 tegli "šumskog meda",

296 tegli "livadskog meda" i

327 tegli "bagremovog meda".

a zbog dovođenja potrošača u zabludu po članu 8. Zakona o bezbednosti hrane.

Naime, da se radi o "Pekarskom medu" potrošači su mogli zaključiti samo ukoliko detaljno pregledaju deklaraciju na poleđini tegle. Sa prednje strane, kao naziv proizvoda navedeno je da se radi o cvetnom medu - šumskom, livadskom i bagremovom.

Pekarski med je, shodno članu 9. Pravilnika o kvalitetu meda i drugih proizvoda pčela, "med izmenjenog kvaliteta koji se koristi u industriji ili kao sastojak druge hrean koja se dalje prerađuje i može da ima nesvojstven ukus ili miris, u stanju vrenja, prevreo ili pregrejan".

Veterinarska inspekcija će u u narednom periodu, a cilju zaštite interesa potrošača, pojačati nadzor nad prometom meda kako u proizvodnim tako i u maloprodajnim objektima širom Srbije.

 
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional