Brojevi telefona za prijavu uginuća ili sumnje na bolest afričke kuge svinja


Broj telefona:  
0800/234-236 tokom čitavog dana ili, u toku radnog vremena  opširnije...  

Pravilnik o uslovima za pošiljke za koje nije potrebno rešenje za uvoz i tranzit


Pravilnik o uslovima za pošiljke za koje nije potrebno rešenje za uvoz i tranzit („Službeni glasnik RS“,  broj: 39/2019 objavljen 6. juna 2019. godine) može se preuzeti ovde.

Pravilnik o izmeni pravilnika o maksimalno dozvolјenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilјa u hrani i hrani za životinje


Objavljen je Pravilnik o izmeni pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama ostatka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje koji možete preuzeti ovde.

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

Javni poziv za upis u registar ovlašćenih obeleživača


Ministarstvo polјoprivrede i zaštite životne sredine objavlјuje javni poziv za upis u Registar ovlašćenih obeleživača. Opširnije...

Obeležavanje, registracija i praćenje kretanja goveda - Najčešće postavlјana pitanja


Uprava za veterinu je pripremila odgovore na najčešće postavlјana pitanja iz oblasti Obeležavanja, registracije i praćenja kretanja goveda koje možete pogledati i preuzeti OVDE.

Uprava za veterinu, u saradnji sa Svetskom organizacijom za zaštitu zdravlјa životinja (OIE) I veterinarskim službama na Balkanu, započinje kampanju jačanja svesti o kontroli populacije napuštenih životinja.

Kampanja je organizovana kao deo šireg projekta posvećenog unapređenju dobrobiti u Evropi, koju je pokrenula organizacija OIE, uz podršku 53 evropske države i Evropske unije, a kojim rukovodi Upravna grupa za Dobrobit životinja u Evropi, čiji je Srbija član.

Kampanja će trajati do kraja godine, uz održavanje niza aktivnosti, koje uklјučuju distribuciju stručnog i promotivnog materijala (letaka, postera, upitnika, vodiča) pripremlјenih od strane OIE, kako u elektronskoj tako i u pisanoj formi. Biće promovisani odgovorno vlasništvo i najviši standardi za održivo rešavanje problema napuštenih životinja. Deo materijala biće dopremlјen u Srbiji u narednom periodu i distribuiran cilјnim grupama preko mreže veterinarskih organizacija, lokalnih samouprava i organizacija civilnog društva.

Cilј ove kampanje je razvijanja svesti javnosti o problemu sa napuštenim životinjama, o merama zaštite dobrobiti životinja, ulozi pojedinaca, organizacija i instritucija, kao i značaju dugoročnog rešavanja ovog problema, u skladu sa najvišim standardima koje je izradio OIE.

Dr. Miodrag Petrović, v.d. direktora Uprave za veterinu, izjavio je tim povodom sledeće: “Rešavanje problema napuštenih životinja je veoma značajno ne samo za Srbiju već i za čitav Balkan. Mi smo u saradnji sa OIE, kroz aktivno učešće na razvoju dobrobiti u Evropi, uspeli da mobilišemo sredstva za pokretanje ove kampanje. Želimo da motivišemo sve zainteresovane strane, da daju najveći doprinos rešavanju ovog problema.”

Direktor OIE, Dr Monique Eloit, objavila je na internet stranicama ove organizacije, video i pisanu izjavu, kojom je ozvaničila početak kampanje i potvrdila visoku posvećenost podršci našem region da se ovaj problem reši na održiv način.

http://www.oie.int/en/for-the-media/press-releases/detail/article/new-initiative-of-the-oie-to-control-stray-dog-population/

Pozivamo sve zainteresovane organizacije i pojedince da zajedno podrzimo i učestvujemo u ovoj kampanji.

Ministarstvo će na Međunarodnom sajmu polјoprivrede, na svom štandu, 19.5.2016. godine, deliti promotivne materijale i informisati posetioce o ovoj kampanji.

“Svom psu možete reći sve, osim zbogom”

“Budi njegov heroj”

“Odgovorno vlasništvo”

(kliknite na sliku za PDF)

Liflet

Linkovi

http://rpawe.oie.int/index.php?id=4

http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=titre_1.7.htm

 
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional