Brojevi telefona za prijavu uginuća ili sumnje na bolest afričke kuge svinja


Broj telefona:  
0800/234-236 tokom čitavog dana ili, u toku radnog vremena  opširnije...  

Pravilnik o uslovima za pošiljke za koje nije potrebno rešenje za uvoz i tranzit


Pravilnik o uslovima za pošiljke za koje nije potrebno rešenje za uvoz i tranzit („Službeni glasnik RS“,  broj: 39/2019 objavljen 6. juna 2019. godine) može se preuzeti ovde.

Pravilnik o izmeni pravilnika o maksimalno dozvolјenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilјa u hrani i hrani za životinje


Objavljen je Pravilnik o izmeni pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama ostatka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje koji možete preuzeti ovde.

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

Javni poziv za upis u registar ovlašćenih obeleživača


Ministarstvo polјoprivrede i zaštite životne sredine objavlјuje javni poziv za upis u Registar ovlašćenih obeleživača. Opširnije...

Obeležavanje, registracija i praćenje kretanja goveda - Najčešće postavlјana pitanja


Uprava za veterinu je pripremila odgovore na najčešće postavlјana pitanja iz oblasti Obeležavanja, registracije i praćenja kretanja goveda koje možete pogledati i preuzeti OVDE.

U periodu od 10.06.2016.god., kada je stupilo na snagu rešenje o zabrani okuplјanja i ograničenom prometu goveda zbog pojave bolesti kvrgave kože, do dana 03.08.2016. godine veterinarska inspekcija Raškog upravnog okruga, vršeći kontrolu prometa životinja po pozivu Ministarstva unutrašnjih poslova i vojnih veterinara sa punkta u Bogutovcu, kao i vršeći prijem pošilјki goveda u karantin po rešenjima veterinarskih inspektora iz drugih okruga, izvršila je ukupno 23 službene kontrole pošilјki životinja u opštinama Kralјevo, Raška, Novi Pazar i Tutin i tom prilikom je naložila sprovođenje karantinskih mera za ukupno 118 goveda zbog nepravilnosti utvrđenih kod ukupno 15 pošilјki.

Jedna pošilјka od 15 nevakcinisanih junadi, koju je pratila odgovarajuća dokumentacija zatečena je u zaraženom području opštine Kralјevo i upućena na klanje u klanicu u Novom Pazaru.

Dana 01.08. 2016. posle opsežne akcije policije u opštini Raška, a po nalogu veterinarskog inspektora u karantin za unutrašnji promet iz Raške upućene su dve pošilјke od ukupno 19 goveda poznatih vlasnika , kao i jedna pošilјka od 15 goveda (6 junadi i 9 krava) nepoznatog vlasnika, koja je, u trenutku kontrole zatečena u naselјu Medare u Bilјanovcu, opština Raška. Po pozivu policijskih službenika veterinarski inspektor je kontaktirao zamenika javnog tužioca, a zatim u cilјu zaštite dobrobiti životinja, goveda su kamionom angažovanim od strane vlasnika karantina transportovane do objekata karantina u Konarevu, opština Kralјevo, gde su zbrinuta i stavlјena pod veterinarski nadzor.

Od dana proglašenja opštine Kralјevo zaraženim područjem, 18.07.2016., u karantinu se, od strane nadležne veterinarske stanice vrši vakcinacija protiv bolesti kvrgave kože svih prispelih neobeleženih i obeleženih nevakcinisanih grla, koja se nakon najmanje sedam dana od vakcinacije ili sprovođenja svih drugih propisanih mera upućuju na klanje u odobrene klanice u zaraženom ili ugroženom području.

Protiv 9 lica podnete su ili je u postupku podnošenje zahteva za pokretanje prekršajnih postupaka, odnosno krivičnih prijava u zavisnosti od važećih propisa o prometu i stupanja na snagu rešenja o zaraženim i ugroženim područjima. Protiv ostalih 5 lica postupke će voditi nadležni veterinarski inspektori u skladu sa mestom izvršenja prekršaja.

 
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional