Pravilnik o izmeni pravilnika o maksimalno dozvolјenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilјa u hrani i hrani za životinje


Objavljen je Pravilnik o izmeni pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama ostatka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje koji možete preuzeti ovde.

Prаvilnik о utvrđivаnju Prоgrаmа mеrа zdrаvstvеnе zаštitе živоtinjа zа 2017. gоdinu


Оbјаvlјеn је Prаvilnik о utvrđivаnju Prоgrаmа mеrа zdrаvstvеnе zаštitе živоtinjа zа 2017. gоdinu kојi mоžеtе prеuzеti ovde.

VANREDNA SLUŽBENA KONTROLA OBJEKTA ZA KLANjE MESA PAPKARA U MAČVANSKOM OKRUGU


  Republička veterinarska inspekcija sa centralnog nivoa, je dana  21. 10. 2016. godine izvršila vandrednu službenu kontrolu objekta za klanje mesa papkara u Mačvanskom Prnjavoru u mačvanskom Upravnom  okrugu .   Tokom službene kontrole utvrđeno je da objekat ne ispunjava opšte uslove - zidovi, podovi, plafoni i oprema, zatečeni oštećeni i neoprani , što je u suprotnosti  sa Pravilnikom  o uslovima higijene hrane („Službeni glasnik RS“ br. 73/10). Uočen je i nedostatak opreme koja je potrebna da bi  higijena  procesa proizvodnje hrane bila u skladu sa propisima  i da bi se u objektu proizbvodila bezbedna hrana.  Oprema u delu prijema životinja, klanični depo,   nije izgrađena tj. održavana na takav način da bi se ispoštovala dobrobit životinja, što je u suprotnosti sa Zakonom o dobrobiti životinja („Službeni glasnik RS“ br. 41/09)   Na osnovu zatečenog stanja u objektu republička veterinarska inspekcija je zabranila korišćenje opreme, alata, prostora i prostorija, do otklanjanja nedostataka, za koje je izdato rešenje i dati rokovi u skladu sa Zakonom o veterinarstvu („Službeni glasnik RS“ br. 91/05 i 30/10).

INSPEKCIJSKI NADZOR I KONTROLA ODRŽAVANJA VAŠARA U RAŠKOJ


Republička veterinarska inspekcija raškog Upravnog okruga sa sedištem u Kraljevu je zvaničnim putem dobila prijavu od strane građana u kojoj je navedeno da će se u periodu od 05.10.do 15.10. 2016 .god.  u domaćinstvima koji su u naselju Supnje Opština Raška obavljati delatnost klanja prasića povodom održavanja vašara u  Raški. Rukovodilac grupe veterinarske inspekcije za kontrolu bezbednosti i kvaliteta raškog Upravnog okruga , je zvaničnim putem podnela predlog Osnovnom sudu u Raški za naredbu o uviđaju u napred navedena domaćinstva u skladu sa čl. 22. stav. 4 Zakona o inspekcijskom nadzoru a u cilju utvrđivanja da se radi o neregistrovanim subjektima u skladu sa čl. 33 istog Zakona. Inspekcijski nadzor su izvršili veterinarski inspektori iz Kraljeva i Tutina. Inspektori  su na osnovu naredbe Osnovnog  sudu u Raški ušli u dvorišta i nakon izvršenih inspekcijskih kontrola stavljeno je van prometa kao nebezbedna hrana : ukupno 228 kg mesa prasećeg i 330 kg prasećeg pečenja. Hrana koja je isključena iz prometa  skladištena je  u hladnjači  T.P.  ,,IBAR,, Raška do konačnog uništenja. U momentu kontrole zatečeno je i  8 prasića koja nisu bila obeležena i  stavljena  u karantin.  U kontroli je utvrđeno da se radi o neregistrovanim subjektima koji ne poseduju rešenja od MPZŽS, Uprave za veterinu o ispunjenosti opštih i posebnih uslova za obavljanje delatnosti klanja papkara. Takođe su obilaženi štandovi sa hranom živоtinjskog porekla ( pečenje, brza hrana ) u gradu gde se održavao vašar gde nisu utvrđene neusaglašenosti.  U kontroli je sačinjeno 7 zapisnika, doneta su 4 rešenja. Biće upućena obaveštenja poreskoj upravi i podneseni  zahtevi  za pokretanje prekršajnog postupka u skladu sa čl.57 . stav1. Zakona o inspekcijskom nadzoru.

UKINUTE ZARAŽENE ZONE PROTIV NODULARNOG DERMATITISA


Uprava za veterinu je donela odluku o ukidanju zaraženih i ugroženih područja, odnosno sprovođenja vanrednih veterinarsko sanitarnih mera zbog pojave nodularnog dermatitisa (bolesti kvrgave kože) u Jablaničkom, Pirotskom, Topličkom, Pčinjskom, Zaječarskom i Borskom upravnom okrugu.Time su ukinute i specifične zabrane uvedene u cilju sprečavanja širenja, suzbijanja i iskorenjivanja ove bolesti.   U skladu sa Instrukcijom o postupku donošenja rešenja o prestanku mera na zaraženim gazdinstvima, zaraženom i ugroženom području zbog pojave nodularnog dermatitisa broj 323-02-2433/2016-05/7 od 16.08.2016. godine, Regionalni krizni centri za praćenje kretanja, prevenciju i kontrolu zarazne bolesti nodularni dermatitis sa sedištem u Nišu i Zaječaru obratili su se Nacionalnomkriznom centru za praćenje kretanja, prevenciju i kontrolu zarazne bolesti nodularni dermatitis sa sedištem u Upravi za veterinu,sa predlogom za ukidanje rešenja kojima su je teritorije određenih opština proglašene zaraženim, odnosno ugroženim područjima od zarazne bolesti nodularni dermatitis.

Novi Pravilnik o kvalitetu usitnjenog mesa, poluproizvoda od mesa i proizvoda od mesa


Ministarstvo polјoprivrede i zaštite životne sredine donelo je novi Pravilnik o kvalitetu usitnjenog mesa, poluproizvoda od mesa i proizvoda od mesa (“Sl. glasnik RS”, br. 94/2015) koji možete preuzeti ovde.

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

Javni poziv za upis u registar ovlašćenih obeleživača


Ministarstvo polјoprivrede i zaštite životne sredine objavlјuje javni poziv za upis u Registar ovlašćenih obeleživača. Opširnije...

Odluka o visini troškova za obeležavanje i evidenciju životinja


Odluku o visini troškova za obeležavanje i evidenciju životinja ("Sl. glasnik RS", br. 115/14) možete preuzeti ovde.

EFSA

Evropska Agencija za bezbednost hrane /EFSA je formirana Uredbom o bezbednosti hrane (Regulation No 178/2002)sa zadatkomda obezbedi naučnu i tehničku podršku nadležnim organima EU u svim oblastima zakonodavstva, koje imaju direktan ili indirektan uticaj na bezbednost i kvalitet hrane.

EFSApruža nezavisne informacije koje se tiču procene rizika u oblasti bezbednosti hrane i na taj način doprinosi zdravlјu lјudi, zdravlјu i dobrobitiživotinja, zdravlјubilјa i zaštiti životnesredine.

Preko EFSAeksperata pripremaju se mišlјenja koja dalјe služe kao naučna osnova za izradu i usvajanje mera koje sprovode zemlјe članice u određenimoblastima.  Rad ove Agencije je nazavisan i transparentan.  EU komisija, EFSAi države članice blisko sarađuju kako bi obezbedile efikasnu povezanost izmeđuprocene rizika, upravlјanja rizikom  i komunikacijama o riziku.

Agencijom rukovodi Upravniodborkoji se sastoji od14 članova imenovanih od strane Saveta EU i  direktor,  Savetodavni forum, a u radu učestvuju  Naučni odbor i naučni paneli.

Naučni paneli se sastoje od nezavisnih stručnjaka koji su odgovorni za naučnu procenu rada u okviru EFSA. Postoji 10 panela koji su posvećeni različitim oblastima u lancu ishrane i hrane: 

- Zdravlјe životinja i dobrobitwww.efsa.europa.eu/en/panels/ahaw

- Aditivi u hrani- www.efsa.europa.eu/en/panels/ans

- Biološke opasnosti- www.efsa.europa.eu/en/panels/biohaz

- Materijali koji dolaze u kontakt sa hranom- www.efsa.europa.eu/en/panels/cef

- Kontaminenti u lancu hrane- www.efsa.europa.eu/en/panels/contam

- Aditivi, proizvodi i supstance koji se koriste u hrani za životinje- www.efsa.europa.eu/en/panels/feedap

- Genetski modifikovani organizmi- www.efsa.europa.eu/en/panels/gmo

- Dijetetski proizvodi, ishrana i alergeni- www.efsa.europa.eu/en/panels/nda

- Zdravlјe bilјa- www.efsa.europa.eu/en/panels/plh

- Sredstva za zaštitu bilјa i njihovih ostataka- www.efsa.europa.eu/en/panels/ppr

Preko ovih panela EFSA prati i analizirati podatke o biološkim opasnostima, hemijskim zagađivačima, konzumiranju hrane i novim rizicima.

Republika Srbija kao zemlјa kandidat za pristupanje EU je dobila mogućnost da učestvuje u EFSApredprisupnim programima koji imaju  za cilј:

  • Povezivanje stručnog i naučnog kadra kroz nacionalnu mrežu, a zatim i mrežu EFSA.
  • Razijanje sistema za razmenu podataka u vezi zoonoza, antimikrobne rezistence, bolesti prenosivih hranom;
  • Podizanje nacionalnih kapaciteta za procenu rizika i komunikaciju rizicima;
  • Povezivanje projekata EFSA i zemalјa članica sa predpristupnim zemlјama,u cilјu podizanja spremnosti regiona da se suoči sa rizicima u hrani;

Više informacija na EFSA sajtu:

- Najnovije vesti: http://www.efsa.europa.eu/en/news

- Otkrijte EFSAteme po azbučnom redu: http://www.efsa.europa.eu/en/topics-complete-list ili samo teme: http://www.efsa.europa.eu/en/topics

- poziv za eksperte iz bezbednosti hrane da se pridruže Naučnim panelima: http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/170502-0, http://www.efsa.europa.eu/en/careers/experts

- Angažovanje za EFSA-doprinos za bezbednu hranu (konsultacije, posmatrači, poziv za podatke, karijera, tenderi, stipendije, nagrade za inovacije):  http://www.efsa.europa.eu/en/engage

Za više informacija pogledati ovde.

 
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional