PRESTANAK RESTRIKTIVNIH MERA U SKLADU SA REŠENJEM O PROGLAŠENJU ZARAŽENIH I UGROŽENIH PODRUČIJA OD AKS


Uprava za Veterinu je uzimajući u obzir rezultate nadzora i dijagnostičkog ispitivanja na celoj teritoriji države, kao i sprovedene mere i rezultate nadzora i dijagnostičkog ispitivanja svinja u zaraženim i ugroženim područjima, a u skladu sa nacionalnim i evropskim propisima, donela rešenja o prestanku sprovođenja restriktivnih mera u područjima proglašenim zaraženim i ugroženim od zarazne bolesti afrička kuga svinja u opštini Mladenovac,Smederevska Palanka i Žitište, čime su ranije doneta predmetna rešenja ukinuta na celokupnoj teritoriji Republike Srbije primenjivaće se mere kontinuiranog nadzora na AKS kod domaćih i divljih svinja.
  Rešenja o prestanku primene restriktivnih mera možete preuzeti u delu Afrička kuga svinja-Aktuelne informacije.  

OBAVEŠTENЈE ZA PRESTANAK VAKCINACIJE SVINЈA PROTIV KLASIČNE KUGE SVINЈA (KKS) U REPUBLICI SRBIJIMinistarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za veterinu, donela je odluku za prestanak vakcinacije svinja protiv Klasične kuge svinja.

Odluka stupa na snagu od  dana 15. 12. 2019. Godine.

Nakon višegodišnje primene imunoprofilaktičke mere zdravstvene zaštite populacije svinja, odnosno, vakcinacije svinja protiv Klasične kuge svinja u Republici Srbiji, Uprava za veterinu donela je odluku o prestanku vakcinacije na osnovu analize rizika stručne javnosti , procene efekata vakcinacije, sprovedenih monitoringa cirkulacije virusa u populaciji domaćih i divljih svinja i Preporuka Evropske komisije za praćenje zdravlja životinja.
Odluka će povećati kapacitete industrije za preradu mesa i relaksirati uslove za izvoz svinjskog mesa i proizvoda od svinjskog mesa na tržište zemalja članica  Evropske Unije.
Uprava za veterinu donela je Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o utvrđivanju  mera za rano otkrivanje, dijagnostiku, sprečavanje širenja, suzbijanje i iskorenjivanje zarazne bolesti klasične kuge svinja, kao i načinu njihovog sprovođenja (“Sl. glasnik RS”, br. 87/2019) i Pravilnik o izmenama Pravilnika o utvrđivanju Programa mera zdravstvene zaštite životinja za 2019.godinu (“Sl. glasnik RS”, br. 87/2019), na osnovu kojih će se odluka sprovesti.

PRESTANAK VAKCINACIJE SVINЈA PROTIV KLASIČNE KUGE SVINjA U REPUBLICI SRBIJI OD 15.12.2019.GODINEPrestanak vakcinacije svinja protiv klasične kuge svinja u Repbulici Srbiji.

Brojevi telefona za prijavu uginuća ili sumnje na bolest afričke kuge svinja


Broj telefona:  
0800/234-236 tokom čitavog dana ili, u toku radnog vremena  opširnije...  

POJAVA AFRIČKE KUGE SVINЈA


Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede,Uprava za Veterinu proglašava zaraženim područijem od zarazne bolesti afričke kuge svinja, naseljena mesta Velika Krsna i Rabrovac opština Mladenovac na teritoriji grada Beograda,naseljeno mesto Kusadak opština Smederevska Palanka u Podunavskom upravnom okrugu.
Rešenja o proglašenju zaraženog područija i ugroženog područija kao i lovišta (područija visokog rizika) od zarazne bolesti Afričke kuge svinja mogu se preuzeti ovde.

Pravilnik o uslovima za pošiljke za koje nije potrebno rešenje za uvoz i tranzit


Pravilnik o uslovima za pošiljke za koje nije potrebno rešenje za uvoz i tranzit („Službeni glasnik RS“,  broj: 39/2019 objavljen 6. juna 2019. godine) može se preuzeti ovde.

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

Početna Dokumenti

BEZBEDNOST HRANE

 
Podaci o opštim i posebnim uslovima u objektu za proizvodnju i promet hrane životinjskog porekla (skladištenje, hlađenje, zamrzavanje)
Podaci o opštim i posebnim uslovima u objektu za proizvodnju i promet hrane životinjskog porekla (meso i proizvodi od mesa)
Podaci o opštim i posebnim uslovima u objektu za proizvodnju i promet hrane životinjskog porekla (sirovo mleko, kolostrum i proizvodi od mleka)
Podaci o opštim i posebnim uslovima u objektu za proizvodnju i promet hrane životinjskog porekla (meso riba i proizvodi od mesa riba)
Dnevna lista pregleda objekta za preradu jaja i proizvoda od jaja
Dnevna lista pregleda objekta za pakovanje meda i proizvoda od meda
Dnevna lista pregleda objekta za preradu mleka i proizvoda od mleka
Dnevna lista pregleda objekta za klanje papkara
Dnevna lista pregleda objekta za klanje, pakovanje ribe i proizvoda od ribe
Dnevna lista pregleda objekta za klanje živine
Kontrolna lista za službenu kontrolu sabirališta i sabirnih mesta sirovog mleka
Kontrolna lista - objekti za klanje domaćih papkara i kopitara, rasecanje mesa, proizvodnju usitnjenog mesa/poluproizvoda/msm-a i proizvodnju toplјene masti i čvaraka
Kontrolna lista - opšti uslovi higijene hrane skladišta sa temperaturnim režimom
Kontrolna lista - opšti uslovi higijene hrane
Kontrolna lista - posebni uslovi higijene hrane
   

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA I DOBROBIT ŽIVOTINJA -

INSPEKCIJA

 
KL-01-02-02(Kontrolna lista - veterinarske stanice)
KL-02-02-02(Kontrolna lista - veterinarske stanice - evidencija)
KL-03-02-02(Kontrolna lista - veterinarske ambulante)
KL-04-01-01(Kontrolna lista - veterinarske ambulante - evidencija)
KL-05-01-01(Kontrolna lista - veterinarske ambulante - evidencija)
KL-06-02-02(Kontrolna lista - veterinarske klinikе za kućne ljubimce)
KL-07-01-01(Kontrolna lista - veterinarske klinikе za kućne ljubimce - evidencije)
KL-08-02-02(Kontrolna lista - veterinarske klinikе za ostale životinje)
KL-09-01-01(Kontrolna lista - veterinarske kliniке za ostale životinje - evidencije)
KL-10-01-01(Kontrolna lista - veterinarske službe - evidencije)
KL-11-01-01(Kontrolna lista - instituti)
KL-12-01-01(Kontrolna lista - laboratorije)
KL-13-01-01(Kontrolna lista DDD - uslovi)
KL-14-01-01(Kontrolna lista DDD - dezinfekcija prevoznih sredstava za prevoz životinja)
KL-15-01-01(Kontrolna lista - distributivni VO centri)
KL-16-02-02(Kontrolna lista - VO centri)
KL-17-02-02(Uslovi - dogon)
KL-18-02-02(Uslovi - stočne pijace)

KL-19-02-02(Uslovi - sabirni centar)

KL-20-01-02(Kontrolna lista - o obavezi vlasnika odnosno držalaca životinja)
KL-21-01-02(Kontrolna lista - dobrobit u objektima - opšti uslovi i evidencija)
KL-22-01-02(Kontrolna lista - dobrobit koka nosilja - alternativni način držanja)
KL-23-01-02(Kontrolna lista - dobrobit koka nosilja - neobogaćeni kavezi)
KL-24-01-02(Kontrolna lista - dobrobit koka nosilja - obogaćeni kavezi)

KL-25-01-02(Kontrolna lista - dobrobit svinja na farmama - zatvoren sistem - nerastovi,krmače,sisančad i prasad)

KL-26-01-02(Kontrolna lista - dobrobit svinja na farmi - tov - otvoren sistem)
KL-27-01-02(Kontrolna lista - dobrobit teladi na farmama)
KL-28-01-02(Kontrolna lista - dobrobit pilića za tov)
KL-29-02-02(Uslovi - prihvatilišta za životinje)
KL-30-02-02(Uslovi - pansioni za životinje)
KL-31-01-01(Kontrolna lista - prevozna sredstva za životinje)
KL-32-01-01(Kontrolna lista - odgajivačnice - glodari)
KL-33-01-01(Kontrolna lista - odgajivačnice - gmizavci - vodozemci)
KL-34-01-01(Kontrolna lista - odgajivačnice - psi)
KL-35-01-01(Kontrolna lista - odgajivačnice - ptice)
KL-36-01-01(Kontrolna lista - odgajivačnice - ribe)
KL-37-01-01(Kontrolna lista - odgajivačnice - tvorovi)
KL-38-01-01(Kontrolna lista - odgajivačnice - mačke)
KL-39-01-01(Prodavnica za životinje - petšop)
Kontrolna lista - objekat za karantiniranje životinja iz uvoza (odnosi se na goveda, ovce, koze, svinje i živinu)
Kontrolna lista - lista opreme, sredstava za rad i instrumenata veterinarske stanice
Kontrolna lista - lista opreme, sredstava za rad i instrumenata veterinarske ambulante
Kontrolna lista - lista opreme, sredstava za rad i instrumenata veterinarske ambulante za kućne lјubimce
Kontrolna lista za upis u registar - dobrobit životinja u odgajivačnicama
Kontrolna lista za upis u registar za oglede na životinjama - dobrobit životinja namenjenih u ogledne i druge naučne svrhe
Kontrolna lista za upis u registar - dobrobit životinja u prihvatilištima za životinje
Kontrolna lista za upis u registar - dobrobit životinja u zoološkim vrtovima i mini zoološkim vrtovima
Kontrolne liste, smernice, direktive
 
   

SPOREDNI PROIZVODI ŽIVOTINJSKOG POREKLA

 
Direktiva o načinu postupanja veterinarskog inspektora prilikom korišćenja, popunjavanja i dostavlјanja kontrolnih lista u postupku utvrđivanja ispunjenosti propisanih uslova i nadzora u objektima za sakuplјanje i tretiranje sporednih proizvoda životinjskog porekla (2012. godina)
Direktiva o načinu postupanja veterinarskog inspektora prilikom korišćenja, popunjavanja i dostavlјanja kontrolnih lista u postupku utvrđivanja ispunjenosti propisanih uslova i nadzora u objektima za sakuplјanje i tretiranje sporednih proizvoda životinjskog porekla (2013. godina)
Kompost
 
Hrana za kućne ljubimce
 
Međuobjekat
 
Objekat za preradu - kategorije 1 i 2
 
Objekat za preradu - kategorija 3
 
Obrađena koža
 
Spalјivanje i kospalјivanje
 
Tretirano perje
 
Trofeji
 
   

LEKOVI - INSPEKCIJA

 
Kontrolna lista - kontrola kvaliteta lekova za upotrebu u veterinarskoj medicini
Kontrolna lista - proizvodnja nesterilnih lekova za upotrebu u veterinarskoj medicini
Kontrolna lista - proizvodnja sterilnih lekova za upotrebu u veterinarskoj medicini
Kontrolna lista - promet na veliko lekova i medicinskih sredstava za upotrebu u veterinarskoj medicini (zastupnik, uvoznik i nosilac dozvole za lek)
Kontrolna lista - promet na veliko lekova i medicinskih sredstava za upotrebu u veterinarskoj medicini
Kontrolna lista - veterinarska apoteka sa galenskom laboratorijom
Kontrolna lista - veterinarska apoteka
Utvrđujuća kontrolna lista - izdavanje dozvole za proizvodnju lekova za upotrebu u veterinarskoj medicini
Utvrđujuća kontrolna lista - izdavanje dozvole za proizvodnju imunoloških lekova za upotrebu u veterinarskoj medicini
Utvrđujuća kontrolna lista - promet na veliko lekova i medicinskih sredstava za upotrebu u veterinarskoj medicini
Utvrđujuća kontrolna lista - veterinarska apoteka sa galenskom laboratorijom
Utvrđujuća kontrolna lista - veterinarska apoteka

 
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional