PROGRAM ZA UNAPREĐENJE UPRAVLJANJA SPOREDNIM PROIZVODIMA ŽIVOTINJSKOG POREKLA ZA PERIOD OD 2020. DO 2024.GODINE


Program za unapređenje upravljanja sporednim proizvodima životinjskog porekla za period od 2020. do 2024. godine, koji je donela Vlada na sednici održanoj 13. februara 2020. godine i koji je objavljen u „Službenom glasniku RS”, broj 14/20 od 21. februara 2020. Godine Opširniji tekst preuzeti ovde.

INFORMACIJA O POJAVI AVIJARNE INFLUENCE (PTIČJEG GRIPA) U EVROPI


Pojava ptičjeg gripa, odnosno visoko patogenog soja avijarne influence – AI (H5N8)  je potvrđena u nekoliko evropskih zemalja i to u Mađarskoj, Rumuniji, Slovačkoj, Ukrajini, Poljskoj i Nemačkoj. Radi se o  pojavi kod divljih ptica i domaće živine. Postoji opasnost od širenja ove bolesti i moguće pojave i u Republici Srbiji.

S obzirom da se virus ptičjeg gripa  najčešće prenosi preko divljih ptica, od kojih pojedine vrste mogu biti nosioci (rezervoari) bez vidljivih simptoma, naročito u zimskim mesecima, odnosno u periodu intenzivne migracije, stepen rizika od širenja ptičjeg gripa  nije moguće proceniti  i  zbog nepredvidivosti prenošenja  virusa ne može se isključiti.  Sprovođenje aktivnog i pasivnog nadzora , odnosno kontrole zdravstvenog stanja živine u potencijalno rizičnim područjima blizu vodenih površina sa divljim pticama, zatvaranje živine u objekte , sprečavanje direktnog i indirektnog kontakta između divljih ptica i živine i podizanje biosigurnosnih i higijenskih mera na gazdinstvima  su osnovne  preventivne mere koje se preduzimaju u cilju sprečavanja pojave i širenja ove zarazne bolesti.

 Od suštinskog je značaja da se zbog izuzetne patogenosti virusa AI, podtipa H5N8, koji se odlikuje velikom stopom oboljevanja i smrtnosti i koji može izazvati velike štete u živinarskoj proizvodnji, zbog ozbiljnosti pretnje od pojave novih žarišta, sve relevantne strukture aktivno uključe u aktivnosti sprečavanja širenja bolesti. Stanovništvo i vlasnici živine se redovno obaveštavaju o pojavi i simptomima bolesti ptičjeg gripa putem medija i drugih sredstava informisanja, kao i potrebnim postupcima  u slučaju primećene promene zdravstvenog stanja kod živine ili ptica koje je praćeno povećanim uginućima, kako bi se blagovremeno obratili  veterinaru i prijavili sumnju na bolest  radi preduzimanja daljih  neophodnih mera.

MINISTARSKA "KONFERENCIJA O GLOBALNOJ BUDUĆNOSTI PROIZVODNJE SVINJA U SVETLU RASTUĆE PRETNJE OD AFRIČKE KUGE SVINJA" BERLIN


Državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije,  Velimir Stanojević, v.d. direktora Uprave za veterinu, Emina Milakara i rukovodilac Centra za krizno planiranje i upravljanje naročito opasnim zaraznim bolestima u Upravi za veterinu, Saša Ostojić učestvovali su na ministarskoj „Konferenciji o globalnoj budućnosti proizvodnje svinja u svetlu rastuće pretnje od Afričke kuge svinja“, koja se održala u Berlinu 17. januara 2020. godine na marginama 85. Međunarodnog sajma „Zelena nedelja“.

Afrička kuga svinja (AKS) predstavlja ozbiljan izazov koji preti globalnom sektoru proizvodnje svinja i predstavlja rizik po životinu sredinu i populaciju svinja i divljih svinja. Borba protiv AKS zahteva opsežnu intervenciju različitih nivoa vlasti i dugoročno koordinisane aktivnosti širom sveta.

Učešće brojnih ministara i vlasti Evropske unije i trećih zemalja, međunarodnih organizacija (OIE..) koji su jasno istakli da je globalno širenje AKS ozbiljan izazov sa značajnim štetnim posledicama po životnu sredinu, poljoprivredu, trgovinu i bezbednost hrane. Naglašena je i hitna potreba za upravljanjem populacijom divljih svinja.

U nedostatku vakcine globalno iskorenjivanje bolesti kod domaćih i divljih svinja je ograničeno.

Rezultati konferencije jačaju globalni poziv na transparentnost i saradnju i jasno prepoznavanje regionalizacije kao osnovnog principa održivosti celog sektora.

INFORMACIJA O POJAVI BOLESTI AFRIČKE KUGE SVINЈA KOD DIVLЈIH SVINЈA


Konstantno pogoršanje epizootiološke situacije u okolnim zemljama, posebno u Rumuniji i Bugarskoj i prirodni migratorni putevi kretanja divljih svinja imali su za posledicu pojavu prvih slučajeva afričke kuge svinja kod divljih svinja u Srbiji, koji su registrovani u pograničnim predelima prema Bugarskoj u Pirotskom upravnom okrugu i prema Rumuniji na delu područja opštine Kladovo.

Imajući u vidu aktuelne okolnosti, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivredeje u skladu sa zakonskim ovlašćenjima i obavezama preduzelo sve mere u cilju sprečavanja širenja i suzbijanja AKS u populaciji divljih svinja i prenošenja virusa na domaće svinje, angažovanjem svih raspoloživih resursa i veterinarskih i lovnih organizacija.

Posebno su preduzete mere pojačanog odstrela radi redukcije brojnosti divljih svinja na ugroženim područjima, kao i sprovođenja intenzivnog nadzora, monitoringa i dijagnostičkog ispitivanja svih odstreljenih i uginulih divljih svinja, uz primenu neophodnih biosigurnosnih mera u lovištima. Uporedo sa merama sprečavanja širenja bolesti u populaciji divljih svinja, sprovode se u kontinuitetu mere nadzora i kontrole zdravstvenog stanja domaćih svinja, kako na ugroženim područjima, tako i na celoj teritoriji Republike Srbije.

POJAVA AFRIČKE KUGE SVINJA U BORSKOM I PIROTSKOM UPRAVNOM OKRUGU


Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede,Uprava za Veterinu proglašava zaraženim područijem od zarazne bolesti afričke kuge svinja, područija i delove lovišta na teritoriji Borskog i Pirotskog upravnog okruga.

Rešenja o proglašenju zaraženog područija , ugroženog područija  i lovišta (područija visokog rizika) od zarazne bolesti Afričke kuge svinja kao i mere koje se primenjuju radi suzbijanja i iskorenjivanja bolesti, mogu se preuzeti ovde. 

PRESTANAK RESTRIKTIVNIH MERA U SKLADU SA REŠENJEM O PROGLAŠENJU ZARAŽENIH I UGROŽENIH PODRUČIJA OD AKS


Uprava za Veterinu je uzimajući u obzir rezultate nadzora i dijagnostičkog ispitivanja na celoj teritoriji države, kao i sprovedene mere i rezultate nadzora i dijagnostičkog ispitivanja svinja u zaraženim i ugroženim područjima, a u skladu sa nacionalnim i evropskim propisima, donela rešenja o prestanku sprovođenja restriktivnih mera u područjima proglašenim zaraženim i ugroženim od zarazne bolesti afrička kuga svinja u opštini Mladenovac,Smederevska Palanka i Žitište, čime su ranije doneta predmetna rešenja ukinuta na celokupnoj teritoriji Republike Srbije primenjivaće se mere kontinuiranog nadzora na AKS kod domaćih i divljih svinja.
  Rešenja o prestanku primene restriktivnih mera možete preuzeti u delu Afrička kuga svinja-Aktuelne informacije.  

OBAVEŠTENЈE ZA PRESTANAK VAKCINACIJE SVINЈA PROTIV KLASIČNE KUGE SVINЈA (KKS) U REPUBLICI SRBIJIMinistarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za veterinu, donela je odluku za prestanak vakcinacije svinja protiv Klasične kuge svinja.

Odluka stupa na snagu od  dana 15. 12. 2019. Godine.

Nakon višegodišnje primene imunoprofilaktičke mere zdravstvene zaštite populacije svinja, odnosno, vakcinacije svinja protiv Klasične kuge svinja u Republici Srbiji, Uprava za veterinu donela je odluku o prestanku vakcinacije na osnovu analize rizika stručne javnosti , procene efekata vakcinacije, sprovedenih monitoringa cirkulacije virusa u populaciji domaćih i divljih svinja i Preporuka Evropske komisije za praćenje zdravlja životinja.
Odluka će povećati kapacitete industrije za preradu mesa i relaksirati uslove za izvoz svinjskog mesa i proizvoda od svinjskog mesa na tržište zemalja članica  Evropske Unije.
Uprava za veterinu donela je Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o utvrđivanju  mera za rano otkrivanje, dijagnostiku, sprečavanje širenja, suzbijanje i iskorenjivanje zarazne bolesti klasične kuge svinja, kao i načinu njihovog sprovođenja (“Sl. glasnik RS”, br. 87/2019) i Pravilnik o izmenama Pravilnika o utvrđivanju Programa mera zdravstvene zaštite životinja za 2019.godinu (“Sl. glasnik RS”, br. 87/2019), na osnovu kojih će se odluka sprovesti.

PRESTANAK VAKCINACIJE SVINЈA PROTIV KLASIČNE KUGE SVINjA U REPUBLICI SRBIJI OD 15.12.2019.GODINEPrestanak vakcinacije svinja protiv klasične kuge svinja u Repbulici Srbiji.

Brojevi telefona za prijavu uginuća ili sumnje na bolest afričke kuge svinja


Broj telefona:  
0800/234-236 tokom čitavog dana ili, u toku radnog vremena  opširnije...  

POJAVA AFRIČKE KUGE SVINЈA


Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede,Uprava za Veterinu proglašava zaraženim područijem od zarazne bolesti afričke kuge svinja, naseljena mesta Velika Krsna i Rabrovac opština Mladenovac na teritoriji grada Beograda,naseljeno mesto Kusadak opština Smederevska Palanka u Podunavskom upravnom okrugu.
Rešenja o proglašenju zaraženog područija i ugroženog područija kao i lovišta (područija visokog rizika) od zarazne bolesti Afričke kuge svinja mogu se preuzeti ovde.

Početna Dokumenti Instrukcije / Uputstva

Instrukcije / Uputstva

Preporuka za način i postupak vođenja Registra na gazdinstvu svinja unosom podataka za interval brojeva ušnih markica kod grupnog obeležavanja svinja

Način i postupak deaktivacije gazdinstva ili role držaoca različitih vrsta životinja

Vodič za proizvodnju i preradu mleka u objektima malog kapaciteta

Dodatne informacije o unapređenju poslovanja, održanju kvaliteta i bezbednosti proizvoda u skladu sa zakonskim propisima, očuvanju tradicionalnih prozvoda uz primenu posebnih propisa i stvaranju tržišnih mogućnosti na: https://malafarma.rs/

Postupci prilikom odlaska goveda na KiM

Vodič za klanje malih količina živine i lagomorfa na gazdinstvu  ovde.

Vodič za proizvodnju i preradu mesa malog kapaciteta i proizvodnju tradicionalnog proizvoda od mesa ovde.

Opšti model plana HACCP za klanje svinja u objektima malog kapaciteta ovde.

Opšti model plana HACCP za klanje goveda u objektima malog kapaciteta ovde.

Opšti model plana HACCP za klanje živina u objektima malog kapaciteta ovde.

Opšti model plana HACCP za proizvodnju tradicionalnih fermentisanih suvih kobasica u objektima za preradu mesa malog kapaciteta  ovde.

Opšti model plana HACCP za proizvodnju tradicionalnih suvomesnatih proizvoda u objektima za preradu mesa malog kapaciteta  ovde.

 
Obaveštenje zainteresovanih pravnih licima i/ili preduzetnicima za vršenje pojedinih stručnih poslova veterninarske inspekcije
Obaveštenje o primeni Elektronskog registra goveda na gazdinstvu

Vodič kroz Modul za ovce i koze za godišnji popis ovaca i koza na gazdinstvu i nove unosne forme za preobeležavanje ovaca i koza u Centralnoj bazi podataka

 

Vodič za goveda za način i postupak unosa podataka za kontrolu na licu mesta po životinji,elektronski registar za goveda na gazdinstvu,izveštaj o poručenim ušnim markicama,fakturni izveštaj i modul za registraciju

Obaveštenje za način unosa podataka za revakcinaciju ovaca protiv BPJ

Korisničko uputstvo za unos podataka o izvršenom programu mera za ovce i koze u softverskoj aplikaciji za ispitivanje na brucelozu  

   
Uputstvo o načinu i postupcima zamene ušnih markica za obeležavanje ovaca i koza

Instrukcija o postupanju sa dokumentacijom - ZVUD-om koja se izdaje na graničnim prelazima

Instrukcija o postupanju sa pošilјkama rashlađene, zamrznute i žive razne ribe i drugih proizvoda ribarstva, osim konzervi ribe, prilikom izdavanja rešenja o utvrđivanju veterinarsko sanitarnih uslova uvoza i veterinarsko sanitarne kontrole na graničnim prelazima

Instrukcija o procedurama planiranja i izvršenja budžeta
Instrukcija o načinu ažuriranja podataka o broju goveda na gazdinstvima
Rezidue - Instrukcija za uzorkovanje pdf
Lista supstanci pdf
Nalog za uzorkovanje pdf
Zahtev za ispitivanje pdf
Topografija štitne žlezde pdf
Kriterijumi za prihvatljivost uzoraka pdf
Korisničko uputstvo za unos podataka o vakcinaciji ovaca i koza protiv bolesti plavog jezika pdf
Uputstvo za unos podataka o vakcinaciji goveda protiv bolesti nodularnog dermatitisa
Uputstvo za veterinarske stanice i veterinarske službe za procenu sprovođenja dobrih farmskih praksi na farmama svinja
Uputstvo za unos podataka o vakcinaciji goveda protiv bolesti plavog jezika

Uputstvo o načinu i postupcima praćenja kretanja goveda

Instrukciја о pоstupku оbеlеžаvаnjа pčеlinjih društаvа i rеgistrаciјi pčеlinjаkа

Instrukcija o načinu unošenja podataka o izvršenom programu mera za goveda - verzija 3

pdf

Instrukcija o načinu unosa podataka o registrovanim gazdinstvima i obeleženim govedima u CB

Uputstvo o načinu vršenja inspekcijske kontrole u 2012.godini
Instrukcija  o nacinu vodjenja evidencije o zaklanim govedima u registrovanim objektima za klanje zivotinja i unosu podataka u centrlanu bazu podataka (AIR)

Uputstvo za sprovođenje analize rizika na farmama svinja primenom biosigurnosnog upitnika

Uputstvo veterinarskim stanicama o načinu obeležavanja kopitara i vođenju evidencije o obeleženim kopitarima

Uputstvo o načinu štampanja potvrda i unosu podataka u novu aplikaciju za obeležavanje i registraciju svinja

Uputstvo o načinu štampanja potvrda i unosu podataka u novu aplikaciju o revakcinaciji svinja

Uputstvo o načinu određivanja kategorija gazdinstava na kojima se drže i uzgajaju svinje

Izmena i dopuna uputstva o načinu određivanja kategorija gazdinstava na kojima se drže i uzgajaju svinje

Uputstvo o načinu sprovođenja inspekcijske kontrole obeležavanja i registracije goveda u 2011. godini

Uputstvo o načinu distribucije i popunjavanja Registra na gazdinstvu za goveda, svinje, ovce i koze

Uputstvo o deaktiviranju držalaca pojedinih vrsta životinja na gazdinstvima u Centralnoj bazi podataka

Uputstvo o imunoprofilaktičkim merama i dijagnostičkom ispitivanju životinja do donošenja Pravilnika o utvrđivanju Programa mera zdravstvene zaštite životinja za 2011. godinu

Instrukcija kojom se utvrđuju opšti i posebni higijenski zahtevi i organizacija službene kontrole za proizvode i objekte koji se registruju za izvoz mleka i proizvoda od mleka na tržište Evropske Unije

Instrukcija odobravanja objekata mleko - Prilozi

Instrukcija o načinu postupanja prilikom nekomercijanog uvoza pasa i mačaka u Republiku Srbiju

Instrukcija o načinu izdavanja veterinarskih sertifikata za kućne ljubimce namenjene nekomercijanom transportu u zemlje članice Evropske Unije

Instrukcija o načinu vođenja evidencije o lečenju životinja, upotrebljenim lekovima i karenci za lekove, koja se vodi na gazdinstva na kojima se drže životinje

Instrukciju o službenim metodama uzimanja uzoraka za monitoring i inspekcijski nadzor hrane za životinje

Instrukciju o uzimanju uzoraka i metodama analize hrane za životinje

Instrukcija o načinu sprovođenja kotrole uzgoja, držanja, obeležavanja i identifikacije životinja kao i kontrole sprovođenja mera zdravstvene zaštite životinja

Protokol sprovođenja kontrole držanja i sprovođenja Programa mera zdravstvene zaštite životinja

Uputstvo o načinu vršenja veterinarsko sanitarnog pregleda, uzimanja i slanja uzoraka i laboratorijskih ispitivanja na klasičnu kugu svinja kod divljih svinja

Instrukcija o načinu unosa podataka o imanjima i obeleženim govedima u Centralnu bazu, načinu promene podataka u Centralnoj bazi i o načinu izdavanja duplikata pasoša za goveda

Potvrda o registraciji gazdinstva

Potvrda o obeležavanju goveda

Zahtev za promenu podataka na gazdinstvu

Zahtev za izdavanje duplikata pasoša za goveda

Zahtev za dodelu slobodnih ID brojeva gazdinstava

Zahtev za registraciju nelegalno kupljenih životinja

Zahtev za promenu podataka o obeleženoj životinji

Formular za praćenje promena zaposlenih veterinara
   

 
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional