Pravilnik o izmeni pravilnika o maksimalno dozvolјenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilјa u hrani i hrani za životinje


Objavljen je Pravilnik o izmeni pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama ostatka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje koji možete preuzeti ovde.

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

Javni poziv za upis u registar ovlašćenih obeleživača


Ministarstvo polјoprivrede i zaštite životne sredine objavlјuje javni poziv za upis u Registar ovlašćenih obeleživača. Opširnije...

Obeležavanje, registracija i praćenje kretanja goveda - Najčešće postavlјana pitanja


Uprava za veterinu je pripremila odgovore na najčešće postavlјana pitanja iz oblasti Obeležavanja, registracije i praćenja kretanja goveda koje možete pogledati i preuzeti OVDE.

BEZBEDNOST HRANE

 
Podaci o opštim i posebnim uslovima u objektu za proizvodnju i promet hrane životinjskog porekla (skladištenje, hlađenje, zamrzavanje)
Podaci o opštim i posebnim uslovima u objektu za proizvodnju i promet hrane životinjskog porekla (meso i proizvodi od mesa)
Podaci o opštim i posebnim uslovima u objektu za proizvodnju i promet hrane životinjskog porekla (sirovo mleko, kolostrum i proizvodi od mleka)
Podaci o opštim i posebnim uslovima u objektu za proizvodnju i promet hrane životinjskog porekla (meso riba i proizvodi od mesa riba)
Dnevna lista pregleda objekta za preradu jaja i proizvoda od jaja
Dnevna lista pregleda objekta za pakovanje meda i proizvoda od meda
Dnevna lista pregleda objekta za preradu mleka i proizvoda od mleka
Dnevna lista pregleda objekta za klanje papkara
Dnevna lista pregleda objekta za klanje, pakovanje ribe i proizvoda od ribe
Dnevna lista pregleda objekta za klanje živine
Kontrolna lista za službenu kontrolu sabirališta i sabirnih mesta sirovog mleka
Kontrolna lista - objekti za klanje domaćih papkara i kopitara, rasecanje mesa, proizvodnju usitnjenog mesa/poluproizvoda/msm-a i proizvodnju toplјene masti i čvaraka
Kontrolna lista - opšti uslovi higijene hrane skladišta sa temperaturnim režimom
Kontrolna lista - opšti uslovi higijene hrane
Kontrolna lista - posebni uslovi higijene hrane
   

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA I DOBROBIT ŽIVOTINJA

 
Kontrolna lista - obaveze vlasnika odnosno držalaca životinja
Kontrolna lista - dobrobit u objektima (opšti uslovi i evidencija)
Kontrolna lista - dobrobit koka nosilјa (alternativni način držanja)
Kontrolna lista - dobrobit koka nosilјa (neobogaćeni kavezi)
Kontrolna lista - dobrobit koka nosilјa (obogaćeni kavezi)
Kontrolna lista - dobrobit svinje na farmama - nerastovi, krmače, sisančad i prasad
Kontrolna lista - dobrobit svinje na farmama - tov (otvoren tip)
Kontrolna lista - dobrobit teladi na farmama
Kontrolna lista - dobrobit pilića za tov
Kontrolna lista - objekati za promet životinja (dogon)
Kontrolna lista - objekti za držanje i uzgoj i promet životinja (pansioni)
Kontrolna lista - objekti za držanje i uzgoj i promet životinja (prihvatilišta)
Kontrolna lista - objekti za promet životinja (sabirni centar)
Kontrolna lista - objekti za promet životinja (stočne pijace)
Kontrolna lista - subjekti u veterinarskoj delatnosti (klinika za ostale životinje)
Kontrolna lista - subjekti u veterinarskoj delatnosti (veterinarska klinika za kućne lјubimce)
Kontrolna lista - subjekti u veterinarskoj delatnosti (ambulante)
Kontrolna lista - subjekti u veterinarskoj delatnosti (stanice)
Kontrolna lista - objekat za karantiniranje životinja iz uvoza (odnosi se na goveda, ovce, koze, svinje i živinu)
Kontrolna lista - lista opreme, sredstava za rad i instrumenata veterinarske stanice
Kontrolna lista - lista opreme, sredstava za rad i instrumenata veterinarske ambulante
Kontrolna lista - lista opreme, sredstava za rad i instrumenata veterinarske ambulante za kućne lјubimce
Kontrolna lista za upis u registar - dobrobit životinja u odgajivačnicama
Kontrolna lista za upis u registar za oglede na životinjama - dobrobit životinja namenjenih u ogledne i druge naučne svrhe
Kontrolna lista za upis u registar - dobrobit životinja u prihvatilištima za životinje
Kontrolna lista za upis u registar - dobrobit životinja u zoološkim vrtovima i mini zoološkim vrtovima
Kontrolna lista o obavljanju veterinarske delatnosti u veterinarskoj stanici
Kontrolna lista centra za reprodukciju životinja i veštačko osemenjavanje
Kontrolna lista centra za skladištenje i distribuciju semena za veštačko osemenjavanje
Kontrolne liste, smernice, direktive
 
   

SPOREDNI PROIZVODI ŽIVOTINJSKOG POREKLA

 
Direktiva o načinu postupanja veterinarskog inspektora prilikom korišćenja, popunjavanja i dostavlјanja kontrolnih lista u postupku utvrđivanja ispunjenosti propisanih uslova i nadzora u objektima za sakuplјanje i tretiranje sporednih proizvoda životinjskog porekla (2012. godina)
Direktiva o načinu postupanja veterinarskog inspektora prilikom korišćenja, popunjavanja i dostavlјanja kontrolnih lista u postupku utvrđivanja ispunjenosti propisanih uslova i nadzora u objektima za sakuplјanje i tretiranje sporednih proizvoda životinjskog porekla (2013. godina)
Kompost
 
Hrana za kućne ljubimce
 
Međuobjekat
 
Objekat za preradu - kategorije 1 i 2
 
Objekat za preradu - kategorija 3
 
Obrađena koža
 
Spalјivanje i kospalјivanje
 
Tretirano perje
 
Trofeji
 
   

LEKOVI - INSPEKCIJA

 
Kontrolna lista - kontrola kvaliteta lekova za upotrebu u veterinarskoj medicini
Kontrolna lista - proizvodnja nesterilnih lekova za upotrebu u veterinarskoj medicini
Kontrolna lista - proizvodnja sterilnih lekova za upotrebu u veterinarskoj medicini
Kontrolna lista - promet na veliko lekova i medicinskih sredstava za upotrebu u veterinarskoj medicini (zastupnik, uvoznik i nosilac dozvole za lek)
Kontrolna lista - promet na veliko lekova i medicinskih sredstava za upotrebu u veterinarskoj medicini
Kontrolna lista - veterinarska apoteka sa galenskom laboratorijom
Kontrolna lista - veterinarska apoteka
Utvrđujuća kontrolna lista - izdavanje dozvole za proizvodnju lekova za upotrebu u veterinarskoj medicini
Utvrđujuća kontrolna lista - izdavanje dozvole za proizvodnju imunoloških lekova za upotrebu u veterinarskoj medicini
Utvrđujuća kontrolna lista - promet na veliko lekova i medicinskih sredstava za upotrebu u veterinarskoj medicini
Utvrđujuća kontrolna lista - veterinarska apoteka sa galenskom laboratorijom
Utvrđujuća kontrolna lista - veterinarska apoteka

 
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional