Pravilnik o izmeni pravilnika o maksimalno dozvolјenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilјa u hrani i hrani za životinje


Objavljen je Pravilnik o izmeni pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama ostatka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje koji možete preuzeti ovde.

Prаvilnik о utvrđivаnju Prоgrаmа mеrа zdrаvstvеnе zаštitе živоtinjа zа 2017. gоdinu


Оbјаvlјеn је Prаvilnik о utvrđivаnju Prоgrаmа mеrа zdrаvstvеnе zаštitе živоtinjа zа 2017. gоdinu kојi mоžеtе prеuzеti ovde.

VANREDNA SLUŽBENA KONTROLA OBJEKTA ZA KLANjE MESA PAPKARA U MAČVANSKOM OKRUGU


  Republička veterinarska inspekcija sa centralnog nivoa, je dana  21. 10. 2016. godine izvršila vandrednu službenu kontrolu objekta za klanje mesa papkara u Mačvanskom Prnjavoru u mačvanskom Upravnom  okrugu .   Tokom službene kontrole utvrđeno je da objekat ne ispunjava opšte uslove - zidovi, podovi, plafoni i oprema, zatečeni oštećeni i neoprani , što je u suprotnosti  sa Pravilnikom  o uslovima higijene hrane („Službeni glasnik RS“ br. 73/10). Uočen je i nedostatak opreme koja je potrebna da bi  higijena  procesa proizvodnje hrane bila u skladu sa propisima  i da bi se u objektu proizbvodila bezbedna hrana.  Oprema u delu prijema životinja, klanični depo,   nije izgrađena tj. održavana na takav način da bi se ispoštovala dobrobit životinja, što je u suprotnosti sa Zakonom o dobrobiti životinja („Službeni glasnik RS“ br. 41/09)   Na osnovu zatečenog stanja u objektu republička veterinarska inspekcija je zabranila korišćenje opreme, alata, prostora i prostorija, do otklanjanja nedostataka, za koje je izdato rešenje i dati rokovi u skladu sa Zakonom o veterinarstvu („Službeni glasnik RS“ br. 91/05 i 30/10).

INSPEKCIJSKI NADZOR I KONTROLA ODRŽAVANJA VAŠARA U RAŠKOJ


Republička veterinarska inspekcija raškog Upravnog okruga sa sedištem u Kraljevu je zvaničnim putem dobila prijavu od strane građana u kojoj je navedeno da će se u periodu od 05.10.do 15.10. 2016 .god.  u domaćinstvima koji su u naselju Supnje Opština Raška obavljati delatnost klanja prasića povodom održavanja vašara u  Raški. Rukovodilac grupe veterinarske inspekcije za kontrolu bezbednosti i kvaliteta raškog Upravnog okruga , je zvaničnim putem podnela predlog Osnovnom sudu u Raški za naredbu o uviđaju u napred navedena domaćinstva u skladu sa čl. 22. stav. 4 Zakona o inspekcijskom nadzoru a u cilju utvrđivanja da se radi o neregistrovanim subjektima u skladu sa čl. 33 istog Zakona. Inspekcijski nadzor su izvršili veterinarski inspektori iz Kraljeva i Tutina. Inspektori  su na osnovu naredbe Osnovnog  sudu u Raški ušli u dvorišta i nakon izvršenih inspekcijskih kontrola stavljeno je van prometa kao nebezbedna hrana : ukupno 228 kg mesa prasećeg i 330 kg prasećeg pečenja. Hrana koja je isključena iz prometa  skladištena je  u hladnjači  T.P.  ,,IBAR,, Raška do konačnog uništenja. U momentu kontrole zatečeno je i  8 prasića koja nisu bila obeležena i  stavljena  u karantin.  U kontroli je utvrđeno da se radi o neregistrovanim subjektima koji ne poseduju rešenja od MPZŽS, Uprave za veterinu o ispunjenosti opštih i posebnih uslova za obavljanje delatnosti klanja papkara. Takođe su obilaženi štandovi sa hranom živоtinjskog porekla ( pečenje, brza hrana ) u gradu gde se održavao vašar gde nisu utvrđene neusaglašenosti.  U kontroli je sačinjeno 7 zapisnika, doneta su 4 rešenja. Biće upućena obaveštenja poreskoj upravi i podneseni  zahtevi  za pokretanje prekršajnog postupka u skladu sa čl.57 . stav1. Zakona o inspekcijskom nadzoru.

UKINUTE ZARAŽENE ZONE PROTIV NODULARNOG DERMATITISA


Uprava za veterinu je donela odluku o ukidanju zaraženih i ugroženih područja, odnosno sprovođenja vanrednih veterinarsko sanitarnih mera zbog pojave nodularnog dermatitisa (bolesti kvrgave kože) u Jablaničkom, Pirotskom, Topličkom, Pčinjskom, Zaječarskom i Borskom upravnom okrugu.Time su ukinute i specifične zabrane uvedene u cilju sprečavanja širenja, suzbijanja i iskorenjivanja ove bolesti.   U skladu sa Instrukcijom o postupku donošenja rešenja o prestanku mera na zaraženim gazdinstvima, zaraženom i ugroženom području zbog pojave nodularnog dermatitisa broj 323-02-2433/2016-05/7 od 16.08.2016. godine, Regionalni krizni centri za praćenje kretanja, prevenciju i kontrolu zarazne bolesti nodularni dermatitis sa sedištem u Nišu i Zaječaru obratili su se Nacionalnomkriznom centru za praćenje kretanja, prevenciju i kontrolu zarazne bolesti nodularni dermatitis sa sedištem u Upravi za veterinu,sa predlogom za ukidanje rešenja kojima su je teritorije određenih opština proglašene zaraženim, odnosno ugroženim područjima od zarazne bolesti nodularni dermatitis.

Novi Pravilnik o kvalitetu usitnjenog mesa, poluproizvoda od mesa i proizvoda od mesa


Ministarstvo polјoprivrede i zaštite životne sredine donelo je novi Pravilnik o kvalitetu usitnjenog mesa, poluproizvoda od mesa i proizvoda od mesa (“Sl. glasnik RS”, br. 94/2015) koji možete preuzeti ovde.

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

Javni poziv za upis u registar ovlašćenih obeleživača


Ministarstvo polјoprivrede i zaštite životne sredine objavlјuje javni poziv za upis u Registar ovlašćenih obeleživača. Opširnije...

Odluka o visini troškova za obeležavanje i evidenciju životinja


Odluku o visini troškova za obeležavanje i evidenciju životinja ("Sl. glasnik RS", br. 115/14) možete preuzeti ovde.

BEZBEDNOST HRANE

 
Podaci o opštim i posebnim uslovima u objektu za proizvodnju i promet hrane životinjskog porekla (skladištenje, hlađenje, zamrzavanje)
Podaci o opštim i posebnim uslovima u objektu za proizvodnju i promet hrane životinjskog porekla (meso i proizvodi od mesa)
Podaci o opštim i posebnim uslovima u objektu za proizvodnju i promet hrane životinjskog porekla (sirovo mleko, kolostrum i proizvodi od mleka)
Podaci o opštim i posebnim uslovima u objektu za proizvodnju i promet hrane životinjskog porekla (meso riba i proizvodi od mesa riba)
Dnevna lista pregleda objekta za preradu jaja i proizvoda od jaja
Dnevna lista pregleda objekta za pakovanje meda i proizvoda od meda
Dnevna lista pregleda objekta za preradu mleka i proizvoda od mleka
Dnevna lista pregleda objekta za klanje papkara
Dnevna lista pregleda objekta za klanje, pakovanje ribe i proizvoda od ribe
Dnevna lista pregleda objekta za klanje živine
Kontrolna lista za službenu kontrolu sabirališta i sabirnih mesta sirovog mleka
Kontrolna lista - objekti za klanje domaćih papkara i kopitara, rasecanje mesa, proizvodnju usitnjenog mesa/poluproizvoda/msm-a i proizvodnju toplјene masti i čvaraka
Kontrolna lista - opšti uslovi higijene hrane skladišta sa temperaturnim režimom
Kontrolna lista - opšti uslovi higijene hrane
Kontrolna lista - posebni uslovi higijene hrane
   

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA I DOBROBIT ŽIVOTINJA

 
Kontrolna lista - obaveze vlasnika odnosno držalaca životinja
Kontrolna lista - dobrobit u objektima (opšti uslovi i evidencija)
Kontrolna lista - veterinarsko sanitarni uslovi objekata za uzgoj i držanje životinja
Kontrolna lista - dobrobit koka nosilјa (alternativni način držanja)
Kontrolna lista - dobrobit koka nosilјa (neobogaćeni kavezi)
Kontrolna lista - dobrobit koka nosilјa (obogaćeni kavezi)
Kontrolna lista - dobrobit svinje na farmama - nerastovi, krmače, sisančad i prasad
Kontrolna lista - dobrobit svinje na farmama - tov (otvoren tip)
Kontrolna lista - dobrobit teladi na farmama
Kontrolna lista - dobrobit pilića za tov
Kontrolna lista - objekati za promet životinja (dogon)
Kontrolna lista - objekti za držanje i uzgoj i promet životinja (pansioni)
Kontrolna lista - objekti za držanje i uzgoj i promet životinja (prihvatilišta)
Kontrolna lista - objekti za promet životinja (sabirni centar)
Kontrolna lista - objekti za promet životinja (stočne pijace)
Kontrolna lista - subjekti u veterinarskoj delatnosti (klinika za ostale životinje)
Kontrolna lista - subjekti u veterinarskoj delatnosti (veterinarska klinika za kućne lјubimce)
Kontrolna lista - subjekti u veterinarskoj delatnosti (ambulante)
Kontrolna lista - subjekti u veterinarskoj delatnosti (stanice)
Kontrolna lista - objekat za karantiniranje životinja iz uvoza (odnosi se na goveda, ovce, koze, svinje i živinu)
Kontrolna lista - lista opreme, sredstava za rad i instrumenata veterinarske stanice
Kontrolna lista - lista opreme, sredstava za rad i instrumenata veterinarske ambulante
Kontrolna lista - lista opreme, sredstava za rad i instrumenata veterinarske ambulante za kućne lјubimce
Kontrolna lista za upis u registar - dobrobit životinja u odgajivačnicama
Kontrolna lista za upis u registar za oglede na životinjama - dobrobit životinja namenjenih u ogledne i druge naučne svrhe
Kontrolna lista za upis u registar - dobrobit životinja u prihvatilištima za životinje
Kontrolna lista za upis u registar - dobrobit životinja u zoološkim vrtovima i mini zoološkim vrtovima
Kontrolne liste, smernice, direktive
 
   

SPOREDNI PROIZVODI ŽIVOTINJSKOG POREKLA

 
Direktiva o načinu postupanja veterinarskog inspektora prilikom korišćenja, popunjavanja i dostavlјanja kontrolnih lista u postupku utvrđivanja ispunjenosti propisanih uslova i nadzora u objektima za sakuplјanje i tretiranje sporednih proizvoda životinjskog porekla (2012. godina)
Direktiva o načinu postupanja veterinarskog inspektora prilikom korišćenja, popunjavanja i dostavlјanja kontrolnih lista u postupku utvrđivanja ispunjenosti propisanih uslova i nadzora u objektima za sakuplјanje i tretiranje sporednih proizvoda životinjskog porekla (2013. godina)
Kompost
 
Hrana za kućne ljubimce
 
Međuobjekat
 
Objekat za preradu - kategorije 1 i 2
 
Objekat za preradu - kategorija 3
 
Obrađena koža
 
Spalјivanje i kospalјivanje
 
Tretirano perje
 
Trofeji
 
   

LEKOVI - INSPEKCIJA

 
Kontrolna lista - kontrola kvaliteta lekova za upotrebu u veterinarskoj medicini
Kontrolna lista - proizvodnja nesterilnih lekova za upotrebu u veterinarskoj medicini
Kontrolna lista - proizvodnja sterilnih lekova za upotrebu u veterinarskoj medicini
Kontrolna lista - promet na veliko lekova i medicinskih sredstava za upotrebu u veterinarskoj medicini (zastupnik, uvoznik i nosilac dozvole za lek)
Kontrolna lista - promet na veliko lekova i medicinskih sredstava za upotrebu u veterinarskoj medicini
Kontrolna lista - veterinarska apoteka sa galenskom laboratorijom
Kontrolna lista - veterinarska apoteka
Utvrđujuća kontrolna lista - izdavanje dozvole za proizvodnju lekova za upotrebu u veterinarskoj medicini
Utvrđujuća kontrolna lista - izdavanje dozvole za proizvodnju imunoloških lekova za upotrebu u veterinarskoj medicini
Utvrđujuća kontrolna lista - promet na veliko lekova i medicinskih sredstava za upotrebu u veterinarskoj medicini
Utvrđujuća kontrolna lista - veterinarska apoteka sa galenskom laboratorijom
Utvrđujuća kontrolna lista - veterinarska apoteka

 
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional