Brojevi telefona za prijavu uginuća ili sumnje na bolest afričke kuge svinja


Broj telefona:  
0800/234-236 tokom čitavog dana ili, u toku radnog vremena  opširnije...  

Pravilnik o uslovima za pošiljke za koje nije potrebno rešenje za uvoz i tranzit


Pravilnik o uslovima za pošiljke za koje nije potrebno rešenje za uvoz i tranzit („Službeni glasnik RS“,  broj: 39/2019 objavljen 6. juna 2019. godine) može se preuzeti ovde.

Pravilnik o izmeni pravilnika o maksimalno dozvolјenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilјa u hrani i hrani za životinje


Objavljen je Pravilnik o izmeni pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama ostatka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje koji možete preuzeti ovde.

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

Javni poziv za upis u registar ovlašćenih obeleživača


Ministarstvo polјoprivrede i zaštite životne sredine objavlјuje javni poziv za upis u Registar ovlašćenih obeleživača. Opširnije...

Obeležavanje, registracija i praćenje kretanja goveda - Najčešće postavlјana pitanja


Uprava za veterinu je pripremila odgovore na najčešće postavlјana pitanja iz oblasti Obeležavanja, registracije i praćenja kretanja goveda koje možete pogledati i preuzeti OVDE.

Zakoni

Zakon o republičkim administrativnim taksama (prečišćen tekst) ("Sl. glasnik RS", br. 43/2003, 51/2003 -ispr., 61/2005, 101/2005 -dr. zakon, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 -usklađeni din. izn., 55/2012 -usklađeni din. izn., 93/2012, 47/2013 -usklađeni din. izn., 65/2013 -dr. zakon, 57/2014 -usklađeni din. izn., 45/2015 -usklađeni din. izn., 83/2015, 112/2015, 50/2016 -usklađeni din. izn., 61/2017 -usklađeni din. izn., 113/2017, 3/2018 -ispr., 50/2018 -usklađeni din. izn, 95/2018 i 38/2019 -usklađeni din. izn.)

Zakon o izmenama i dopunama zakona o bezbednosti hrane, "Sl. glasnik RS", br. 17/19

Zakon o Republičkim Administrativnim taksama "Sl. glasnik RS", br. 43/03 i 70/11,usklađen dinarski iznos 55/12, 93/12,47/2013, 57/2014, 45/2015,50/2016,61/2017,113/2017,3/2018,50/2018

Zakon o veterinarstvu(konsolidovana verzija), "Sl. glasnik RS", br. 91/05 i 30/10

Zakon o inspekcijskom nadzoru, "Sl. glasnik RS", br. 36/15

Zakon o stočarstvu, "Sl. glasnik RS", br. 41/09,93/12 i 14/16

Zakon o podsticajima u polјoprivredi i ruralnom razvoju, "Sl. glasnik RS", br. 10/13,142/14, 103/15 i 101/16

Zakon o lekovima i medicinskim sredstvima, "Sl. glasnik RS", br. 30/10

Zakon o potvrđivanju Evropske Konvencije o zaštiti kućnih lјubimaca, "Sl. glasnik RS", br. 1/10

Zakon o bezbednosti hrane, "Sl. glasnik RS", br. 41/09

Zakon o dobrobiti životinja, "Sl. glasnik RS", br. 41/09

Zakon o republičkim administrativnim taksama, "Sl. glasnik RS", br. 43/2003, 51/2003 - ispr., 61/2005, 101/2005 - dr. zakon 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 - usklađeni din. izn. i 55/2012 - usklađeni din. izn.

Zakon o opštem upravnom postupku, "Sl. glasnik RS", br. 18/16

Zakon o državnoj upravi, "Sl. glasnik RS", br. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14

Zakon o državnim službenicima, "Sl. glasnik RS", br. 79/05, 81/05 - ispravka, 83/08 - ispravka, 64/07, 67/07 - ispravka, 116/08, 104/09, 99/14

Zakon o krivičnom postupku, "Sl. glasnik RS", br. 72/11, 101/11, 121/12, 32/13, 45/13, 55/14

Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, "Sl. glasnik RS", br. 15/16

Zakon o potvrđivanju evropske konvencije o zaštiti životinja u međunarodnom prevozu i protokola kao dodatak i zaštiti životinja

Zakon o ratifikaciji Evropske konvencije o zaštiti kičmenjaka namenjenih u ogledne i druge naučne svrhe

 

 
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional