Brojevi telefona za prijavu uginuća ili sumnje na bolest afričke kuge svinja


Broj telefona:  
0800/234-236 tokom čitavog dana ili, u toku radnog vremena  opširnije...  

Pravilnik o uslovima za pošiljke za koje nije potrebno rešenje za uvoz i tranzit


Pravilnik o uslovima za pošiljke za koje nije potrebno rešenje za uvoz i tranzit („Službeni glasnik RS“,  broj: 39/2019 objavljen 6. juna 2019. godine) može se preuzeti ovde.

Pravilnik o izmeni pravilnika o maksimalno dozvolјenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilјa u hrani i hrani za životinje


Objavljen je Pravilnik o izmeni pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama ostatka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje koji možete preuzeti ovde.

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

Javni poziv za upis u registar ovlašćenih obeleživača


Ministarstvo polјoprivrede i zaštite životne sredine objavlјuje javni poziv za upis u Registar ovlašćenih obeleživača. Opširnije...

Obeležavanje, registracija i praćenje kretanja goveda - Najčešće postavlјana pitanja


Uprava za veterinu je pripremila odgovore na najčešće postavlјana pitanja iz oblasti Obeležavanja, registracije i praćenja kretanja goveda koje možete pogledati i preuzeti OVDE.

 

OBAVEŠTENJE O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA IMENOVANIM ZA POSTUPANJE PO ZAHTEVIMA ZA SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA

Rešenjem Ministarstva polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, broj 119-01-56/2/2017-09 od 01.08.2017. godine, imenovani su sledeći državni službenici iz delokruga Ministarstva – Uprave za veterinu, za postupanje po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja:

Ivana Lazić, državni službenik Ministarstva polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, za ovlašćeno lice za postupanje po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja i

Tanja Simović, državni službenik Ministarstva polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kao lice koje će menjati državnog službenika Ivanu Lazić,  u slučaju sprečenosti ili odsutnosti.


Rešenje je stupilo na snagui proizvodi pravno dejstvo od 07. 08. 2017. godine a Rešenje broj 119-01-375/2/1/2016-09 od 17. 11. 2016. godine, stavlјeno je van snage.

OBAVEŠTENJE O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA IMENOVANIM ZA POSTUPANJE PO ZAHTEVIMA ZA SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA

Rešenjem Ministarstva polјoprivrede i zaštite životne sredine, broj 119-01-375/2/1/2016-09 od 17. 11. 2016.godine, imenovanisusledeći državni službenici iz delokruga Ministarstva – Uprave za veterinu, za postupanje po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja:

Ana Milekić, državni službenik Ministarstva polјoprivrede i zaštite životne sredine, za ovlašćeno lice za postupanje po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja i

Budimir Plavšić, državni službenik Ministarstva polјoprivrede i zaštite životne sredine,kao lice koje će menjati državnog službenika Anu Milekić,  u slučaju sprečenosti ili odsutnosti.

Rešenje je stupilo na snagu 21. 11. 2016.godine.

OBAVEŠTENJE O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA IMENOVANIM ZA POSTUPANJE PO ZAHTEVIMA ZA SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA

Rešenjem Ministarstva polјoprivrede i zaštite životne sredine, broj 119-01-375/2/2016-09 od 02.09.2016.godine, imenovani su sledeći državni službenici iz delokruga Ministarstva – Uprave za veterinu, za postupanje po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja:

Danijela Milosavlјević Ostojić, šef Odseka za pravne, opšte i finan.materijalne poslove, za ovlašćeno lice za postupanje po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja i

Budimir Plavšić, načelnik Odelјenja za zdravstvenu zaštitu i zaštitu dobrobiti životinja, kao lice koje će menjati državnog službenika Danijelu Milosavlјević Ostojić, u slučaju sprečenosti ili odsutnosti.

Rešenje je stupilo na snagu 09.09.2016.godine.

 
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional