OBAVEŠTENЈE ZA PRESTANAK VAKCINACIJE SVINЈA PROTIV KLASIČNE KUGE SVINЈA (KKS) U REPUBLICI SRBIJIMinistarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za veterinu, donela je odluku za prestanak vakcinacije svinja protiv Klasične kuge svinja.

Odluka stupa na snagu od  dana 15. 12. 2019. Godine.

Nakon višegodišnje primene imunoprofilaktičke mere zdravstvene zaštite populacije svinja, odnosno, vakcinacije svinja protiv Klasične kuge svinja u Republici Srbiji, Uprava za veterinu donela je odluku o prestanku vakcinacije na osnovu analize rizika stručne javnosti , procene efekata vakcinacije, sprovedenih monitoringa cirkulacije virusa u populaciji domaćih i divljih svinja i Preporuka Evropske komisije za praćenje zdravlja životinja.
Odluka će povećati kapacitete industrije za preradu mesa i relaksirati uslove za izvoz svinjskog mesa i proizvoda od svinjskog mesa na tržište zemalja članica  Evropske Unije.
Uprava za veterinu donela je Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o utvrđivanju  mera za rano otkrivanje, dijagnostiku, sprečavanje širenja, suzbijanje i iskorenjivanje zarazne bolesti klasične kuge svinja, kao i načinu njihovog sprovođenja (“Sl. glasnik RS”, br. 87/2019) i Pravilnik o izmenama Pravilnika o utvrđivanju Programa mera zdravstvene zaštite životinja za 2019.godinu (“Sl. glasnik RS”, br. 87/2019), na osnovu kojih će se odluka sprovesti.

PRESTANAK VAKCINACIJE SVINЈA PROTIV KLASIČNE KUGE SVINjA U REPUBLICI SRBIJI OD 15.12.2019.GODINEPrestanak vakcinacije svinja protiv klasične kuge svinja u Repbulici Srbiji.

Brojevi telefona za prijavu uginuća ili sumnje na bolest afričke kuge svinja


Broj telefona:  
0800/234-236 tokom čitavog dana ili, u toku radnog vremena  opširnije...  

POJAVA AFRIČKE KUGE SVINЈA


Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede,Uprava za Veterinu proglašava zaraženim područijem od zarazne bolesti afričke kuge svinja, naseljena mesta Velika Krsna i Rabrovac opština Mladenovac na teritoriji grada Beograda,naseljeno mesto Kusadak opština Smederevska Palanka u Podunavskom upravnom okrugu.
Rešenja o proglašenju zaraženog područija i ugroženog područija kao i lovišta (područija visokog rizika) od zarazne bolesti Afričke kuge svinja mogu se preuzeti ovde.

Pravilnik o uslovima za pošiljke za koje nije potrebno rešenje za uvoz i tranzit


Pravilnik o uslovima za pošiljke za koje nije potrebno rešenje za uvoz i tranzit („Službeni glasnik RS“,  broj: 39/2019 objavljen 6. juna 2019. godine) može se preuzeti ovde.

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

 

OBAVEŠTENJE O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA IMENOVANIM ZA POSTUPANJE PO ZAHTEVIMA ZA SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA

Rešenjem Ministarstva polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, broj 119-01-56/2/2017-09 od 01.08.2017. godine, imenovani su sledeći državni službenici iz delokruga Ministarstva – Uprave za veterinu, za postupanje po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja:

Ivana Lazić, državni službenik Ministarstva polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, za ovlašćeno lice za postupanje po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja i

Tanja Simović, državni službenik Ministarstva polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kao lice koje će menjati državnog službenika Ivanu Lazić,  u slučaju sprečenosti ili odsutnosti.


Rešenje je stupilo na snagui proizvodi pravno dejstvo od 07. 08. 2017. godine a Rešenje broj 119-01-375/2/1/2016-09 od 17. 11. 2016. godine, stavlјeno je van snage.

OBAVEŠTENJE O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA IMENOVANIM ZA POSTUPANJE PO ZAHTEVIMA ZA SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA

Rešenjem Ministarstva polјoprivrede i zaštite životne sredine, broj 119-01-375/2/1/2016-09 od 17. 11. 2016.godine, imenovanisusledeći državni službenici iz delokruga Ministarstva – Uprave za veterinu, za postupanje po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja:

Ana Milekić, državni službenik Ministarstva polјoprivrede i zaštite životne sredine, za ovlašćeno lice za postupanje po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja i

Budimir Plavšić, državni službenik Ministarstva polјoprivrede i zaštite životne sredine,kao lice koje će menjati državnog službenika Anu Milekić,  u slučaju sprečenosti ili odsutnosti.

Rešenje je stupilo na snagu 21. 11. 2016.godine.

OBAVEŠTENJE O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA IMENOVANIM ZA POSTUPANJE PO ZAHTEVIMA ZA SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA

Rešenjem Ministarstva polјoprivrede i zaštite životne sredine, broj 119-01-375/2/2016-09 od 02.09.2016.godine, imenovani su sledeći državni službenici iz delokruga Ministarstva – Uprave za veterinu, za postupanje po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja:

Danijela Milosavlјević Ostojić, šef Odseka za pravne, opšte i finan.materijalne poslove, za ovlašćeno lice za postupanje po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja i

Budimir Plavšić, načelnik Odelјenja za zdravstvenu zaštitu i zaštitu dobrobiti životinja, kao lice koje će menjati državnog službenika Danijelu Milosavlјević Ostojić, u slučaju sprečenosti ili odsutnosti.

Rešenje je stupilo na snagu 09.09.2016.godine.

 
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional