Brojevi telefona za prijavu uginuća ili sumnje na bolest afričke kuge svinja


Broj telefona:  
0800/234-236 tokom čitavog dana ili, u toku radnog vremena  opširnije...  

Pravilnik o uslovima za pošiljke za koje nije potrebno rešenje za uvoz i tranzit


Pravilnik o uslovima za pošiljke za koje nije potrebno rešenje za uvoz i tranzit („Službeni glasnik RS“,  broj: 39/2019 objavljen 6. juna 2019. godine) može se preuzeti ovde.

Pravilnik o izmeni pravilnika o maksimalno dozvolјenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilјa u hrani i hrani za životinje


Objavljen je Pravilnik o izmeni pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama ostatka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje koji možete preuzeti ovde.

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

Javni poziv za upis u registar ovlašćenih obeleživača


Ministarstvo polјoprivrede i zaštite životne sredine objavlјuje javni poziv za upis u Registar ovlašćenih obeleživača. Opširnije...

Obeležavanje, registracija i praćenje kretanja goveda - Najčešće postavlјana pitanja


Uprava za veterinu je pripremila odgovore na najčešće postavlјana pitanja iz oblasti Obeležavanja, registracije i praćenja kretanja goveda koje možete pogledati i preuzeti OVDE.

Početna Kontakti Uprava za veterinu

Uprava za veterinu

Adresa: SIV 3, Omladinskih brigada 1, 11070 Novi Beograd

v.d. direktora: Emina Milakara

e-mail:  vetuprava@minpolj.gov.rs 

KABINET DIREKTORA: Snežana Eremić

Tel/Faks: 011 2602-320 e-mail: vetuprava@minpolj.gov.rs

ODELJENJE ZA ZDRAVLJE ŽIVOTINJA

Načelnik odeljenja

Boban Đurić, Viši savetnik

e-mail:  boban.djuric@minpolj.gov.rs

Tel.:    011 3131971

Odsek za epizootiologiju

Šef odseka

Tatjana Labus, Samostalni savetnik

e-mail:  tatjana.labus@minpolj.gov.rs

Tel.:    011 3117536

Centar za krizno planiranje i upravljanje naročito opasnim zaraznim bolestima

Rukovodilac centra

Saša Ostojić, Samostalni savetnik

e-mail:  sasa.ostojic@minpolj.gov.rs

Tel.:    011 3117100

ODELJENJE ZA VETERINARSKO JAVNO ZDRAVSTVO

Načelnik odeljenja

Tamara Bošković, Viši savetnik

e-mail: tamara.boskovic@minpolj.gov.rs

Tel.:   011 3117657

Odsek za registraciju i odobravanje objekata za proizvodnju i promet hrane i razvoj i uspostavljanje sistema bezbednosti hrane životinjskog porekla

Šef odseka

Ljiljana Ivanjac, Viši savetnik

e-mailljiljana.ivanjac@minpolj.gov.rs

Tel.:   011 2604 884

Grupa za za registraciju i odobravanje objekata za proizvodnju i promet hrane za životinje i razvoj, uspostavljanje i održavanje sistema za upravaljenje sporednim proizvodima životinjskog porekla

Rukovodilac grupe

Slavica Nikolić-Stajković, Samostalni savetnik

e-mail: slavica.nikolic-stajkovic@minpolj.gov.rs

Tel.:    011 2604629

ODELJENJE ZA DOBROBIT ŽIVOTINJA I VETERINARSKU DELATNOST

Načelnik odeljenja

Maja Andrijašević, Viši savetnik

e-mail:  maja.andrijasevic@minpolj.gov.rs

    Tel.:   011 3117315

Grupa za dobrobit životinja

Rukovodilac grupe

Ivana Lazić, Samostalni savetnik

e-mail:  ivana.lazic@minpolj.gov.rs

Tel.:    011 3117538

Odsek za veterinarsku delatnost

Šef odseka

Stanislava Kuzmić, Samostalni savetnik

e-mail:  stanislava.kuzmic@minpolj.gov.rs

Tel.:    011 2699920

ODELJENJE VETERINARSKE INSPEKCIJE

Načelnik odeljenja

Zoran Ivanović, Viši savetnik

e-mail:  zoran.ivanovic@minpolj.gov.rs

e-mailvetinspekcija@minpolj.gov.rs

Tel.:    011 2605630

Grupa veterinarske inspekcije za zdravstvenu zaštitu i dobrobiti životinja

Rukovodilac grupe

Olivera Vukelić, Samostalni savetnik

e-mail:  olivera.vukelic@minpolj.gov.rs

Tel.:    011 2607348

Grupa veterinarske inspekcije za kontrolu bezbednosti i kvaliteta hrane i sporednih proizvoda životinjskog porekla

Rukovodilac grupe

Dragan Macić, Samostalni savetnik

e-mail:  dragan.macic@minpolj.gov.rs

Tel.:    011 2145395

Grupa veterinarske inspekcije u izvoznim objektima

Rukovodilac grupe

Marko Bjekić, Samostalni savetnik

   email: bjekic@minpolj.gov.rs

Tel.:    011 2145395

Grupa za poslove inspekcijskog nadzora i kontrole proizvodnje i prometa lekova  i medicinskih sredstava za upotrebu u veterini, hrane za životinje i medicirane hrane za životinje

Rukovodilac grupe

Vladimir Raketić, Samostalni savetnik

e-mail:  vladimir.raketic@minpolj.gov.rs

Tel.:    011 3117548

ODELJENJE GRANIČNE VETERINARSKE INSPEKCIJE

Načelnik odeljenja

Slađana Panić Srdić, Viši savetnik

e-mail:  sladjana.panicsrdic@minpolj.gov.rs

Tel.:    011 2602774

ODELjENjE ZA MEĐUNARODNI PROMET I SERTIFIKACIJU

Načelnik odeljenja

Jelisaveta Milošević, Viši savetnik

e-mail: jelisaveta.milosevic@minpolj.gov.rs

Tel.:    011 319-6011

Grupa za sertifikaciju i usklađivanje veterinarsko-sanitarnih mera

Rukovodilac grupe

Sandra Barić, Samostalni savetnik

e-mail: sandra.baric@minpolj.gov.rs

Tel: 011 3117630

ODSEK ZA PRAVNE, OPŠTE I FINANSIJSKO-MATERIJALNE POSLOVE

-

Miloš Oravec, Diplomirani pravnik

     Marija Grbić, Diplomirani ekonomista

 Ines Miljković, Diplomirani pravnik

     e-mail:  milos.oravec@minpolj.gov.rs

                                                 marija.grbic@minpolj.gov.rs

                                                 ines.miljkovic@minpolj.gov.rs

Tel.:    011 3114467

Tagovi: Управа

 
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional