Pravilnik o izmeni pravilnika o maksimalno dozvolјenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilјa u hrani i hrani za životinje


Objavljen je Pravilnik o izmeni pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama ostatka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje koji možete preuzeti ovde.

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

Javni poziv za upis u registar ovlašćenih obeleživača


Ministarstvo polјoprivrede i zaštite životne sredine objavlјuje javni poziv za upis u Registar ovlašćenih obeleživača. Opširnije...

Obeležavanje, registracija i praćenje kretanja goveda - Najčešće postavlјana pitanja


Uprava za veterinu je pripremila odgovore na najčešće postavlјana pitanja iz oblasti Obeležavanja, registracije i praćenja kretanja goveda koje možete pogledati i preuzeti OVDE.

Početna Kontakti Uprava za veterinu

Uprava za veterinu

Adresa: SIV 3, Omladinskih brigada 1, 11070 Novi Beograd

v.d. direktora: Emina Milakara

e-mail: emina.milakara@minpolj.gov.rs 

KABINET DIREKTORA: Snežana Eremić

Tel/Faks: 011 2602-320 e-mail: vetuprava@minpolj.gov.rs

ODELJENJE ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU I ZAŠTITU DOBROBITI ŽIVOTINJA

Načelnik odeljenja

Budimir Plavšić, Viši savetnik

e-mail:  budimir.plavsic@minpolj.gov.rs

Tel.:    011 3131971

Grupa za obeležavanje i sledljivost životinja, vođenje registara i upravaljanje Centralnom bazom podataka

Rukovodilac grupe

Mirjana Karamarković, Samostalni savetnik

e-mail:  mirjana.karamarkovic@minpolj.gov.rs

Tel.:    011 3117536

Grupa za zaštitu dobrobiti životinja

Rukovodilac grupe

Ivana Lazić, Samostalni savetnik

e-mail:  ivana.lazic@minpolj.gov.rs

Tel.:    011 3117538

Odsek za epizootiologiju

Šef odseka

Boban Đurić, Samostalni savetnik

e-mail:  boban.djuric@minpolj.gov.rs

Tel.:    011 3117100

ODELJENJE ZA ODOBRAVANJE I REGISTRACIJU OBJEKATA ZA PROIZVODNJU, PROMET I SKLADIŠTENJE HRANE I HRANE ZA ŽIVOTINJE I VETERINARSKO JAVNO ZDRAVSTVO

Načelnik odeljenja

Tamara Bošković, Viši savetnik

e-mail: tamara.boskovic@minpolj.gov.rs

Tel.:   011 3117657

Odsek za registraciju i odobravanje objekata za proizvodnju i promet hrane i razvoj i uspostavljanje sistema bezbednosti hrane životinjskog porekla

Šef odseka

Ljiljana Ivanjac, Viši savetnik

e-mailljiljana.ivanjac@minpolj.gov.rs

Tel.:   011 3117657

Grupa za za registraciju i odobravanje objekata za proizvodnju i promet hrane za životinje i razvoj, uspostavljanje i održavanje sistema za upravaljenje sporednim proizvodima životinjskog porekla

Rukovodilac grupe

Slavica Nikolić-Stajković, Samostalni savetnik

e-mail: slavica.nikolic-stajkovic@minpolj.gov.rs

Tel.:    011 2604629

ODSEK ZA REGISTRACIJU VETERINARSKIH ORGANIZACIJA I VETERINARSKE USLUGE

Šef odseka

Maja Andrijašević, Viši savetnik

e-mail:  maja.andrijasevic@minpolj.gov.rs

    Tel.:   011 3117315

ODELJENJE ZA POSLOVE INSPEKCIJSKOG NADZORA I KONTROLE

Načelnik odeljenja

Zoran Ivanović, Viši savetnik

e-mail:  zoran.ivanovic@minpolj.gov.rs

e-mailvetinspekcija@minpolj.gov.rs

Tel.:    011 2605630

Grupa za poslove inspekcijskog nadzora i kontrole za zdravstvenu zaštitu i zaštitu dobrobiti
životinja

Rukovodilac grupe

Olivera Vukelić, Samostalni savetnik

e-mail:  olivera.vukelic@minpolj.gov.rs

Tel.:    011 2607348

Grupa za poslove inspekcijskog nadzora i kontrole za kontrolu bezbednosti i kvaliteta hrane i sporednih proizvoda životinjskog porekla koji nisu namenjeni za ishranu ljudi u proizvodnji i prometu

Rukovodilac grupe

Dragan Macić, Samostalni savetnik

e-mail:  dragan.macic@minpolj.gov.rs

Tel.:    011 2145395

Grupa za poslove inspekcijskog nadzora i kontrole u izvoznim objektima

Rukovodilac grupe

Jovan Ćirković, Samostalni savetnik

email:  jovan.cirkovic@minpolj.gov.rs

Tel.:    011 2145395

Grupa za poslove inspekcijskog nadzora i kontrole proizvodnje i prometa lekova  i medicinskih sredstava za upotrebu u veterini, hrane za životinje i medicirane hrane za životinje

Rukovodilac grupe

Vladimir Raketić, Samostalni savetnik

e-mail:  vladimir.raketic@minpolj.gov.rs

Tel.:    011 3117548

ODELJENJE VETERINARSKO SANITARNE KONTROLE NA GRANIČNIM PRELAZIMA

Načelnik odeljenja

Slađana Panić Srdić, Viši savetnik

e-mail:  sladjana.panicsrdic@minpolj.gov.rs

Tel.:    011 2602774

ODELJENJE ZA SERTIFIKACIJU, MEĐUNARODNI PROMET I UTVRĐVANJE VETERINARSKO SANITARNIH USLOVA ZA UZVOZ I TRANZIT POŠILJAKA

Načelnik odeljenja

Jelisaveta Milošević, Viši savetnik

e-mail: jelisaveta.milosevic@minpolj.gov.rs

Tel.:    011 3117630

Odsek za međunarodni promet

Šef odseka

Siniša Kotur, Samostalni savetnik

e-mail: sinisa.kotur@minpolj.gov.rs

Tel: 011 3196011

Grupa za sertifikaciju i usklađivanje veterinarsko-sanitarnih mera

Rukovodilac grupe

Sandra Barić, Samostalni savetnik

e-mail: sandra.baric@minpolj.gov.rs

Tel: 011 3117630

ODSEK ZA PRAVNE, OPŠTE I FINANSIJSKO-MATERIJALNE POSLOVE

-

Miloš Oravec, Diplomirani pravnik

     Marija Grbić, Diplomirani ekonomista

 Ines Miljković, Diplomirani pravnik

     e-mail:  milos.oravec@minpolj.gov.rs

                                                 marija.grbic@minpolj.gov.rs

                                                 ines.miljkovic@minpolj.gov.rs

Tel.:    011 3114467

Tagovi: Управа

 
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional