OBAVEŠTENЈE ZA PRESTANAK VAKCINACIJE SVINЈA PROTIV KLASIČNE KUGE SVINЈA (KKS) U REPUBLICI SRBIJIMinistarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za veterinu, donela je odluku za prestanak vakcinacije svinja protiv Klasične kuge svinja.

Odluka stupa na snagu od  dana 15. 12. 2019. Godine.

Nakon višegodišnje primene imunoprofilaktičke mere zdravstvene zaštite populacije svinja, odnosno, vakcinacije svinja protiv Klasične kuge svinja u Republici Srbiji, Uprava za veterinu donela je odluku o prestanku vakcinacije na osnovu analize rizika stručne javnosti , procene efekata vakcinacije, sprovedenih monitoringa cirkulacije virusa u populaciji domaćih i divljih svinja i Preporuka Evropske komisije za praćenje zdravlja životinja.
Odluka će povećati kapacitete industrije za preradu mesa i relaksirati uslove za izvoz svinjskog mesa i proizvoda od svinjskog mesa na tržište zemalja članica  Evropske Unije.
Uprava za veterinu donela je Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o utvrđivanju  mera za rano otkrivanje, dijagnostiku, sprečavanje širenja, suzbijanje i iskorenjivanje zarazne bolesti klasične kuge svinja, kao i načinu njihovog sprovođenja (“Sl. glasnik RS”, br. 87/2019) i Pravilnik o izmenama Pravilnika o utvrđivanju Programa mera zdravstvene zaštite životinja za 2019.godinu (“Sl. glasnik RS”, br. 87/2019), na osnovu kojih će se odluka sprovesti.

PRESTANAK VAKCINACIJE SVINЈA PROTIV KLASIČNE KUGE SVINjA U REPUBLICI SRBIJI OD 15.12.2019.GODINEPrestanak vakcinacije svinja protiv klasične kuge svinja u Repbulici Srbiji.

Brojevi telefona za prijavu uginuća ili sumnje na bolest afričke kuge svinja


Broj telefona:  
0800/234-236 tokom čitavog dana ili, u toku radnog vremena  opširnije...  

POJAVA AFRIČKE KUGE SVINЈA


Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede,Uprava za Veterinu proglašava zaraženim područijem od zarazne bolesti afričke kuge svinja, naseljena mesta Velika Krsna i Rabrovac opština Mladenovac na teritoriji grada Beograda,naseljeno mesto Kusadak opština Smederevska Palanka u Podunavskom upravnom okrugu.
Rešenja o proglašenju zaraženog područija i ugroženog područija kao i lovišta (područija visokog rizika) od zarazne bolesti Afričke kuge svinja mogu se preuzeti ovde.

Pravilnik o uslovima za pošiljke za koje nije potrebno rešenje za uvoz i tranzit


Pravilnik o uslovima za pošiljke za koje nije potrebno rešenje za uvoz i tranzit („Službeni glasnik RS“,  broj: 39/2019 objavljen 6. juna 2019. godine) može se preuzeti ovde.

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

IZVEŠTAJ SA ODRŽANIH OBUKA „INOVACIJE SISTEMA OBELEŽAVANJA I REGISTRACIJE SVINJA“

 

Novim Pravilnikom o načinu obeležavanja i registracije svinja, kao i o službenoj kontroli identifikacije, obeležavanja i registracije svinja („Sl. glasnik RS“ broj 94/10 od 10. decembra 2010. godine), a čija je primena krenula 1. aprila 2011. godine, definisani su novi zahtevi u pogledu sistema obeležavanja i registracije svinja. Uprava za veterinu, Odeljenje zdravstvene zaštite, dobrobiti i sledljivosti životinja, Grupa za obeležavanje i sledljivost životinja, napravila je novu softversku aplikaciju vezanu za obeležavanje i registraciju svinja.

U okviru novog sistema obeležavanja i registracije svinja, planirane su obuke, koje bi upoznale veterinare na terenu, sa osnovnim novinama u samom radu i radu u novoj aplikaciji i informacionom sistemu.

U dogovoru sa Veterinarskom komorom Srbije, planirane obuke za veterinare uvrštene su u akreditovane obuke za doktore veterinarske medicine i vrednovane sa dva poena.

Obuke su održane u periodu od 6. do 16. juna 2011. godine u dvanaest epizootioloških područja, a teme obuke su bile inovacije sistema obeležavanja i registracije svinja i monitoring vakcinacije svinja protiv klasične kuge svinja.

Obukama je prisustvovalo ukupno 712 veterinara sa svih 12 epizootioloških područja.

Cilj obuka je bio da se predstavi novi unapređeni sistem obeležavanja i registracije svinja i da se istovremeno dobiju povratne informacije o samom sistemu od kolega sa terena, kojima obeležavanje životinja predstavlja svakodnevni deo poslova.

Na obukama je dobijeno dosta predloga od kolega veterinara sa terena i to da treba:

1. Uključiti farme svinja pri izradi rešenja za praćenje kretanja kod svinja, jer će to predstavljati najkompleksniji deo posla;

2. Dodati polje „naplaćeno“ na novim potvrdama o obeležavanju i registraciji svinja;

3. Dodati polje „ukupan broj obeleženih svinja“;

4. Omogućiti  pretraživanja celokupnog broja ušne markice za svinja kod grupnog obeležavanja životinja (posebno zbog pisanja Uverenja o zdravstvenom stanju životinja);

5. Dodati podatke o vlasniku na samoj potvrdi (ime i prezime, adresa);

6. Vezati klanja svinja za sopstvene potrebe sa trihineloskopskim pregledom mesa – razduživanje ušnih markica;

7. Uvesti bar kod čitače;

8. Dodavanje kategorije „ukupan broj prasadi“,

9. Omogućiti pretraživanja neiskorišćenih potvrda o obeležavanju i registraciji svinja;

10. Rešiti pitanja neregistrovanih stočnih pijaca, kako bi se rešio jedan od osnovnih problema u praćenju kretanja kod životinja;

11. Dodati polja „broj nevakcinisanih svinja“.

Zaključak sa svih 12 održanih obuka je da treba da bude više ovakvih sastanaka, na kojima bi se moglo razmeniti praktično iskustvo i mišljenje vezano za sve poslove iz oblasti veterinarstva i da treba zajednički raditi na budućim rešenjima vezanim za rad na terenu.

Prezentacija "Inovacije sistema obeležavanja i registracije svinja"

 
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional