OBAVEŠTENЈE ZA PRESTANAK VAKCINACIJE SVINЈA PROTIV KLASIČNE KUGE SVINЈA (KKS) U REPUBLICI SRBIJIMinistarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za veterinu, donela je odluku za prestanak vakcinacije svinja protiv Klasične kuge svinja.

Odluka stupa na snagu od  dana 15. 12. 2019. Godine.

Nakon višegodišnje primene imunoprofilaktičke mere zdravstvene zaštite populacije svinja, odnosno, vakcinacije svinja protiv Klasične kuge svinja u Republici Srbiji, Uprava za veterinu donela je odluku o prestanku vakcinacije na osnovu analize rizika stručne javnosti , procene efekata vakcinacije, sprovedenih monitoringa cirkulacije virusa u populaciji domaćih i divljih svinja i Preporuka Evropske komisije za praćenje zdravlja životinja.
Odluka će povećati kapacitete industrije za preradu mesa i relaksirati uslove za izvoz svinjskog mesa i proizvoda od svinjskog mesa na tržište zemalja članica  Evropske Unije.
Uprava za veterinu donela je Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o utvrđivanju  mera za rano otkrivanje, dijagnostiku, sprečavanje širenja, suzbijanje i iskorenjivanje zarazne bolesti klasične kuge svinja, kao i načinu njihovog sprovođenja (“Sl. glasnik RS”, br. 87/2019) i Pravilnik o izmenama Pravilnika o utvrđivanju Programa mera zdravstvene zaštite životinja za 2019.godinu (“Sl. glasnik RS”, br. 87/2019), na osnovu kojih će se odluka sprovesti.

PRESTANAK VAKCINACIJE SVINЈA PROTIV KLASIČNE KUGE SVINjA U REPUBLICI SRBIJI OD 15.12.2019.GODINEPrestanak vakcinacije svinja protiv klasične kuge svinja u Repbulici Srbiji.

Brojevi telefona za prijavu uginuća ili sumnje na bolest afričke kuge svinja


Broj telefona:  
0800/234-236 tokom čitavog dana ili, u toku radnog vremena  opširnije...  

POJAVA AFRIČKE KUGE SVINЈA


Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede,Uprava za Veterinu proglašava zaraženim područijem od zarazne bolesti afričke kuge svinja, naseljena mesta Velika Krsna i Rabrovac opština Mladenovac na teritoriji grada Beograda,naseljeno mesto Kusadak opština Smederevska Palanka u Podunavskom upravnom okrugu.
Rešenja o proglašenju zaraženog područija i ugroženog područija kao i lovišta (područija visokog rizika) od zarazne bolesti Afričke kuge svinja mogu se preuzeti ovde.

Pravilnik o uslovima za pošiljke za koje nije potrebno rešenje za uvoz i tranzit


Pravilnik o uslovima za pošiljke za koje nije potrebno rešenje za uvoz i tranzit („Službeni glasnik RS“,  broj: 39/2019 objavljen 6. juna 2019. godine) može se preuzeti ovde.

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

Početna Organizacija Međunarodni promet i sertifikacija

Odeljenje za međunarodni promet i sertifikaciju (Odsek za međunarodni promet i Grupa za sertifikaciju):

 

  • Učestvuje u pripremi propisa u oblasti veterinarstva i bezbednosti hrane i njihovo usklađivanje sa međunarodnim propisima i standardima;

  • Usaglašava Međunarodne veterinarske potvrde (sertifikate)za izvoz i uslove za uvoz u formi sertifikata;

  • Kontroliše podnetu dokumentaciju za izdavanje rešenja o utvrđivanju veterinarsko-sanitarnih uslova za uvoz i provoz;

  • Priprema Uputstva, Instrukcije i Informacije o međunarodnom prometu roba;

  • Priprema Sporazume i Memorandume o veterinarskoj i tehničkoj saradnji;

  • Učestvuje u pripremi Upitnika i Akcionih planova Republike Srbije u procesu pridruživanja i stavljanje na listu za izvoz u Evropsku uniju, Carinski Savez (Rusku Federaciju, Belorusiju i Kazahstan) i treće zemalje, kao i odgovore na pitanja vezana za STO/WTO (Svetska trgovinska organizacija) i CEFTA(Srbija, BiH, Hrvatska, Makedonija, Crna Gora, Albanija, Moldavija);

  • Učestvuje u pregovorima sa veterinarskim službama  drugih država, saradnji sa delegacijama iz inostranstva, mešovitim komitetima o ekonomskoj saradnji, na sastancima unapređenog stalnog dijaloga i dr, kao i organizovanje poseta FVO (Food and Veterinary Office)inspekcije DG SANCO, Carinskog saveza(CS)i drugih zemalja.

  • Kontakt tačka za TRACESsistem, edukacija veterinarskih i graničnih inspektora i operatera u objektima vezano za primenu TRACESsistema;

  • Vođenje centralne evidencije - edukacija Uprave za veterinu.

 
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional