Brojevi telefona za prijavu uginuća ili sumnje na bolest afričke kuge svinja


Broj telefona:  
0800/234-236 tokom čitavog dana ili, u toku radnog vremena  opširnije...  

Pravilnik o uslovima za pošiljke za koje nije potrebno rešenje za uvoz i tranzit


Pravilnik o uslovima za pošiljke za koje nije potrebno rešenje za uvoz i tranzit („Službeni glasnik RS“,  broj: 39/2019 objavljen 6. juna 2019. godine) može se preuzeti ovde.

Pravilnik o izmeni pravilnika o maksimalno dozvolјenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilјa u hrani i hrani za životinje


Objavljen je Pravilnik o izmeni pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama ostatka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje koji možete preuzeti ovde.

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

Javni poziv za upis u registar ovlašćenih obeleživača


Ministarstvo polјoprivrede i zaštite životne sredine objavlјuje javni poziv za upis u Registar ovlašćenih obeleživača. Opširnije...

Obeležavanje, registracija i praćenje kretanja goveda - Najčešće postavlјana pitanja


Uprava za veterinu je pripremila odgovore na najčešće postavlјana pitanja iz oblasti Obeležavanja, registracije i praćenja kretanja goveda koje možete pogledati i preuzeti OVDE.

Početna Organizacija Međunarodni promet i sertifikacija

Odeljenje za međunarodni promet i sertifikaciju (Odsek za međunarodni promet i Grupa za sertifikaciju):

 

  • Učestvuje u pripremi propisa u oblasti veterinarstva i bezbednosti hrane i njihovo usklađivanje sa međunarodnim propisima i standardima;

  • Usaglašava Međunarodne veterinarske potvrde (sertifikate)za izvoz i uslove za uvoz u formi sertifikata;

  • Kontroliše podnetu dokumentaciju za izdavanje rešenja o utvrđivanju veterinarsko-sanitarnih uslova za uvoz i provoz;

  • Priprema Uputstva, Instrukcije i Informacije o međunarodnom prometu roba;

  • Priprema Sporazume i Memorandume o veterinarskoj i tehničkoj saradnji;

  • Učestvuje u pripremi Upitnika i Akcionih planova Republike Srbije u procesu pridruživanja i stavljanje na listu za izvoz u Evropsku uniju, Carinski Savez (Rusku Federaciju, Belorusiju i Kazahstan) i treće zemalje, kao i odgovore na pitanja vezana za STO/WTO (Svetska trgovinska organizacija) i CEFTA(Srbija, BiH, Hrvatska, Makedonija, Crna Gora, Albanija, Moldavija);

  • Učestvuje u pregovorima sa veterinarskim službama  drugih država, saradnji sa delegacijama iz inostranstva, mešovitim komitetima o ekonomskoj saradnji, na sastancima unapređenog stalnog dijaloga i dr, kao i organizovanje poseta FVO (Food and Veterinary Office)inspekcije DG SANCO, Carinskog saveza(CS)i drugih zemalja.

  • Kontakt tačka za TRACESsistem, edukacija veterinarskih i graničnih inspektora i operatera u objektima vezano za primenu TRACESsistema;

  • Vođenje centralne evidencije - edukacija Uprave za veterinu.

 
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional