OBAVEŠTENЈE ZA PRESTANAK VAKCINACIJE SVINЈA PROTIV KLASIČNE KUGE SVINЈA (KKS) U REPUBLICI SRBIJIMinistarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za veterinu, donela je odluku za prestanak vakcinacije svinja protiv Klasične kuge svinja.

Odluka stupa na snagu od  dana 15. 12. 2019. Godine.

Nakon višegodišnje primene imunoprofilaktičke mere zdravstvene zaštite populacije svinja, odnosno, vakcinacije svinja protiv Klasične kuge svinja u Republici Srbiji, Uprava za veterinu donela je odluku o prestanku vakcinacije na osnovu analize rizika stručne javnosti , procene efekata vakcinacije, sprovedenih monitoringa cirkulacije virusa u populaciji domaćih i divljih svinja i Preporuka Evropske komisije za praćenje zdravlja životinja.
Odluka će povećati kapacitete industrije za preradu mesa i relaksirati uslove za izvoz svinjskog mesa i proizvoda od svinjskog mesa na tržište zemalja članica  Evropske Unije.
Uprava za veterinu donela je Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o utvrđivanju  mera za rano otkrivanje, dijagnostiku, sprečavanje širenja, suzbijanje i iskorenjivanje zarazne bolesti klasične kuge svinja, kao i načinu njihovog sprovođenja (“Sl. glasnik RS”, br. 87/2019) i Pravilnik o izmenama Pravilnika o utvrđivanju Programa mera zdravstvene zaštite životinja za 2019.godinu (“Sl. glasnik RS”, br. 87/2019), na osnovu kojih će se odluka sprovesti.

PRESTANAK VAKCINACIJE SVINЈA PROTIV KLASIČNE KUGE SVINjA U REPUBLICI SRBIJI OD 15.12.2019.GODINEPrestanak vakcinacije svinja protiv klasične kuge svinja u Repbulici Srbiji.

Brojevi telefona za prijavu uginuća ili sumnje na bolest afričke kuge svinja


Broj telefona:  
0800/234-236 tokom čitavog dana ili, u toku radnog vremena  opširnije...  

POJAVA AFRIČKE KUGE SVINЈA


Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede,Uprava za Veterinu proglašava zaraženim područijem od zarazne bolesti afričke kuge svinja, naseljena mesta Velika Krsna i Rabrovac opština Mladenovac na teritoriji grada Beograda,naseljeno mesto Kusadak opština Smederevska Palanka u Podunavskom upravnom okrugu.
Rešenja o proglašenju zaraženog područija i ugroženog područija kao i lovišta (područija visokog rizika) od zarazne bolesti Afričke kuge svinja mogu se preuzeti ovde.

Pravilnik o uslovima za pošiljke za koje nije potrebno rešenje za uvoz i tranzit


Pravilnik o uslovima za pošiljke za koje nije potrebno rešenje za uvoz i tranzit („Službeni glasnik RS“,  broj: 39/2019 objavljen 6. juna 2019. godine) može se preuzeti ovde.

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

Početna Organizacija Odeljenje za zdravlje životinja

Odeljenje za zdravstvenu zaštitu, dobrobit i sledljivost životinja obavlja poslove koji se odnose na:

 • učestvovanje u pripremi dugoročne strategije zdravstvene zaštite životinja, programa mera zdravstvene zaštite životinja, posebnih programa zaštite zdravlja životinja od zaraznih bolesti životinja, programa sertifikacije gazdinstava slobodnih od zaraznih bolesti životinja;

 • praćenje izvršenja programa zdravstvene zaštite životinja;

 • praćenje epizootiološke situacije u Republici i svetu;

 • praćenje sprovođenja mera na sprečavanju pojavljivanja, širenja i iskorenjivanja zaraznih bolesti;

 • praćenje zaštite i dobrobiti životinja i pripremu smernica iz oblasti dobrobiti i dobrog postupanja sa životinjama;

 • propisivanje veterinarsko sanitarnih uslova u karantinu i objektima u kojima se drže, uzgajaju, i vrši promet životinja;

 • pripremu programa i praćenje realizacije obeležavanja, registracije, praćenja kretanja i sledljivosti životinja;

 • vođenje centralne baze obeleženih i evidentiranih životinja, vođenje registra objekata u kojima se drže i uzgajaju životinje;

 • upravljanje informacionim sistemom zdravstvene zaštite životinja;

 • uspostavljanje sistema sertifikacije gazdinstava slobodnih od zaraznih bolesti životinja i praćenje realizacije programa radi dobijanja statusa Republike slobodne od zaraznih bolesti životinja;

 • učestvovanje u pripremi i realizaciji projekata iz oblasti zdravstvene zaštite i dobrobiti životinja;

 • učešće u ocenjivanju efektivnosti sistema i pripremi predloga korektivnih mera veterinarsko-sanitarne kontrole, kao i razvoju procedura za uvođenje sistema upravljanjav kvalitetom zaštite zdravlja i dobrobiti životinja;

 • obavlja i druge poslove iz ove oblasti.

U Odeljenju za zdravstvenu zaštitu, dobrobit i sledljivost životinja obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

1. Odsek za epizootiologiju;

2. Grupa za dobrobit životinja;

3. Grupa za obeležavanje i sledljivost životinja.

 
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional