Prаvilnik о utvrđivаnju Prоgrаmа mеrа zdrаvstvеnе zаštitе živоtinjа zа 2017. gоdinu


Оbјаvlјеn је Prаvilnik о utvrđivаnju Prоgrаmа mеrа zdrаvstvеnе zаštitе živоtinjа zа 2017. gоdinu kојi mоžеtе prеuzеti ovde.

VANREDNA SLUŽBENA KONTROLA OBJEKTA ZA KLANjE MESA PAPKARA U MAČVANSKOM OKRUGU


  Republička veterinarska inspekcija sa centralnog nivoa, je dana  21. 10. 2016. godine izvršila vandrednu službenu kontrolu objekta za klanje mesa papkara u Mačvanskom Prnjavoru u mačvanskom Upravnom  okrugu .   Tokom službene kontrole utvrđeno je da objekat ne ispunjava opšte uslove - zidovi, podovi, plafoni i oprema, zatečeni oštećeni i neoprani , što je u suprotnosti  sa Pravilnikom  o uslovima higijene hrane („Službeni glasnik RS“ br. 73/10). Uočen je i nedostatak opreme koja je potrebna da bi  higijena  procesa proizvodnje hrane bila u skladu sa propisima  i da bi se u objektu proizbvodila bezbedna hrana.  Oprema u delu prijema životinja, klanični depo,   nije izgrađena tj. održavana na takav način da bi se ispoštovala dobrobit životinja, što je u suprotnosti sa Zakonom o dobrobiti životinja („Službeni glasnik RS“ br. 41/09)   Na osnovu zatečenog stanja u objektu republička veterinarska inspekcija je zabranila korišćenje opreme, alata, prostora i prostorija, do otklanjanja nedostataka, za koje je izdato rešenje i dati rokovi u skladu sa Zakonom o veterinarstvu („Službeni glasnik RS“ br. 91/05 i 30/10).

INSPEKCIJSKI NADZOR I KONTROLA ODRŽAVANJA VAŠARA U RAŠKOJ


Republička veterinarska inspekcija raškog Upravnog okruga sa sedištem u Kraljevu je zvaničnim putem dobila prijavu od strane građana u kojoj je navedeno da će se u periodu od 05.10.do 15.10. 2016 .god.  u domaćinstvima koji su u naselju Supnje Opština Raška obavljati delatnost klanja prasića povodom održavanja vašara u  Raški. Rukovodilac grupe veterinarske inspekcije za kontrolu bezbednosti i kvaliteta raškog Upravnog okruga , je zvaničnim putem podnela predlog Osnovnom sudu u Raški za naredbu o uviđaju u napred navedena domaćinstva u skladu sa čl. 22. stav. 4 Zakona o inspekcijskom nadzoru a u cilju utvrđivanja da se radi o neregistrovanim subjektima u skladu sa čl. 33 istog Zakona. Inspekcijski nadzor su izvršili veterinarski inspektori iz Kraljeva i Tutina. Inspektori  su na osnovu naredbe Osnovnog  sudu u Raški ušli u dvorišta i nakon izvršenih inspekcijskih kontrola stavljeno je van prometa kao nebezbedna hrana : ukupno 228 kg mesa prasećeg i 330 kg prasećeg pečenja. Hrana koja je isključena iz prometa  skladištena je  u hladnjači  T.P.  ,,IBAR,, Raška do konačnog uništenja. U momentu kontrole zatečeno je i  8 prasića koja nisu bila obeležena i  stavljena  u karantin.  U kontroli je utvrđeno da se radi o neregistrovanim subjektima koji ne poseduju rešenja od MPZŽS, Uprave za veterinu o ispunjenosti opštih i posebnih uslova za obavljanje delatnosti klanja papkara. Takođe su obilaženi štandovi sa hranom živоtinjskog porekla ( pečenje, brza hrana ) u gradu gde se održavao vašar gde nisu utvrđene neusaglašenosti.  U kontroli je sačinjeno 7 zapisnika, doneta su 4 rešenja. Biće upućena obaveštenja poreskoj upravi i podneseni  zahtevi  za pokretanje prekršajnog postupka u skladu sa čl.57 . stav1. Zakona o inspekcijskom nadzoru.

UKINUTE ZARAŽENE ZONE PROTIV NODULARNOG DERMATITISA


Uprava za veterinu je donela odluku o ukidanju zaraženih i ugroženih područja, odnosno sprovođenja vanrednih veterinarsko sanitarnih mera zbog pojave nodularnog dermatitisa (bolesti kvrgave kože) u Jablaničkom, Pirotskom, Topličkom, Pčinjskom, Zaječarskom i Borskom upravnom okrugu.Time su ukinute i specifične zabrane uvedene u cilju sprečavanja širenja, suzbijanja i iskorenjivanja ove bolesti.   U skladu sa Instrukcijom o postupku donošenja rešenja o prestanku mera na zaraženim gazdinstvima, zaraženom i ugroženom području zbog pojave nodularnog dermatitisa broj 323-02-2433/2016-05/7 od 16.08.2016. godine, Regionalni krizni centri za praćenje kretanja, prevenciju i kontrolu zarazne bolesti nodularni dermatitis sa sedištem u Nišu i Zaječaru obratili su se Nacionalnomkriznom centru za praćenje kretanja, prevenciju i kontrolu zarazne bolesti nodularni dermatitis sa sedištem u Upravi za veterinu,sa predlogom za ukidanje rešenja kojima su je teritorije određenih opština proglašene zaraženim, odnosno ugroženim područjima od zarazne bolesti nodularni dermatitis.

Produžena primena Pravilnika o izmeni pravilnika o maksimalno dozvolјenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilјa u hrani i hrani za životinje


Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavlјivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se do 5. oktobra 2016. godine. Tekst Pravilnika možete preuzeti ovde.

Novi Pravilnik o kvalitetu usitnjenog mesa, poluproizvoda od mesa i proizvoda od mesa


Ministarstvo polјoprivrede i zaštite životne sredine donelo je novi Pravilnik o kvalitetu usitnjenog mesa, poluproizvoda od mesa i proizvoda od mesa (“Sl. glasnik RS”, br. 94/2015) koji možete preuzeti ovde.

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

Javni poziv za upis u registar ovlašćenih obeleživača


Ministarstvo polјoprivrede i zaštite životne sredine objavlјuje javni poziv za upis u Registar ovlašćenih obeleživača. Opširnije...

Odluka o visini troškova za obeležavanje i evidenciju životinja


Odluku o visini troškova za obeležavanje i evidenciju životinja ("Sl. glasnik RS", br. 115/14) možete preuzeti ovde.

Početna Organizacija Veterinarska inspekcija

IZVEŠTAJ O IZVRŠENOM INSPEKCIJSKOM NADZORU PO NALOGU UPRAVE ZA VETERINU U OBJEKTU PD ,,MAČVA” DOO KLANICA ŠABAC

Nakon izvršene službene kontrole i nadzora  u objektu PD ,,MAČVA”DOO klanica Šabac i utvrđenih ozbilјnih nedostataka po pitanju prostorija i opreme u klanici, dana 28.02.2017. godine veterinarska inspekcija donela je Rešenje o privremenoj zabrani radai obavlјanja delatnosti klanja papkara ( goveda i svinja ) do otklanjanja utvrđenih nedostataka.

U toku kontrole doneta je mera zabrane stavlјanja u promet 4,500 kg hrane životinjskog porekla zatečene u prometu bez deklaracije i naloženo neškodlјivo uništenje.

U depou klanice zatečeneno je 52 svinje za klanje, od toga 33 svinje  nisu bile obeležene i nemaju veterinarsku dokumentaciju. Naložene su mere karantina, koje će sprovesti nadležna veterinarska stanica iz Šapca.

 

VANREDNI INSPEKCIJSKI NADZOR I KONTROLA OBJEKTA ZA PRERADU MLEKA U KRALJEVU

Veterinarski  inspektor raškog upravnog okruga dana 23.02.2017.godine,  izvršio je vanredni  inspekcijski nadzor objekta za preradu mleka, mlekare  ''Mlekara Milky'' u Metikošima- Kralјevo. Tom prilikom stavlјeno je van prometa 4.232kg hrane (u tipu proizvoda od mleka), bez deklaracije i za koju subjekat u proizvodnji nije mogao da dokumentuje sledlјivost. Hrana je proglašena nebezbednom i nije za ishranu lјudi. Dato je rešenje o uništenju po zakonu propisanom načinu. Subjektu će biti podneta prijava pred nadležnim sudom.

 

IZVEŠTAJ O IZVRŠENIM KONTROLAMA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA NA DIVČIBARAMA

Postupajući po nalogu Ministarstva polјoprivrede i zaštite životne sredine, republički veterinarski inspektori  sa centralnog  i lokalnog nivoa izvršili su vanrednu inspekcijsku kontrolu subjekata u poslovanju hranom, odnosno ugostitelјskih objekata ''Kondor-Tis'' d.o.o. i ''BOB'' u vlasništvu firme ''Petošević'' d.o.o. sa Divčibara sa cilјem  provere navoda iz većeg broja prijava prosleđenih Upravi za veterinu.

Prilikom službene kontroleprostorija za prijem i skladištenje hrane životinjskog porekla i to hladnjače i zamrzivača, koji se nalaze u delu objekata u kome se priprema hrana, nađeno je 48kg zamrznutog svinjskog i junećeg mesa, kao i 16,5kg  mleka i mlečnih proizvoda, koji nisu bili na propisani način obeleženi i deklarisani pa time i nebezbedni za ishranu lјudi. Takođe se, iz dokumentacije, date na uvid nije mogla utvrditi sledlјivost i poreklo navedene hrane, pa su tako naložene mere njenog neškodlјivog uklanjanja.

Kontrolom objekata je ustanovlјeno da nisu rešili neškodlјivo uklanjanje sporednih proizvoda životinjskog porekla kategorije 3, odnosno ostataka gotove nekonzumirane hrane, dok je kontrolom dobre higijenske i dobre distributivne prakse u objektu ''Kondor-Tis'' d.o.o. utvrđeno da ne postoji primena sistema samokontrole u praksi. Tom prilikom veterinarski inspektori su naložili da se, u roku od 90 dana isprave uočene nepravilnosti.

 

VANREDNA SLUŽBENA KONTROLA VETERINARSKE INSPEKCIJE U CILJU PROVERE OPŠTIH I POSEBNIH USLOVA ZA OBJEKAT KLANJA I PRERADE MESA

Dana 29.09.2016. godine , na teritoriji  Grada Beograda izvršena je vanredna službena kontrola objekta klanice  i prerada mesa, u cilјu utvrđivanja ispunjenosti opštih i posebnih veterinarsko sanitarnih  uslova za obavlјenje delatnosti klanja i prerade mesa papkara. Tom prilikom u komori za duboko zamrzavanje zatečeno je oko 500 kg svinjskog mesa sa vidlјivim promenama boje, izraženog neprijatnog mirisa bez prateće zakonom propisane dokumentacije. Zatečena količina mesa  upućena je na neškodlјivo uklanjanje u veterinarsku ustanovu Napredak u Ćupriji.

 

VETERINARSKA INSPEKCIJA VANREDNO KONTROLIŠE MALOPRODAJNE OBJEKTE

Po nalogu Uprave za veterinu od  22.08.2016. sprovode se  vanredne službene kontrole maloprodajnih objekata subjekta u poslovanju hranom. Kontrolu maloprodajnih objekata sprovode veterinarski inspektori raspoređeni u Gradu Beogradu po rasporedu planiranih kontrola.

Do sada je ukupno izvršeno 98 kontrola, doneto 65 rešenja za otklanjanje neusaglašenosti  (55 za strukturnene usaglašenosti i neusaglašenosti u vezi sa sprovođenjem dobre higijenske prakse, 10rešenja za istekle rokove upotrbe hrane, nepravilno deklarisanje, uočene organoleptičke promene), uzeto 52 uzorka (11 uzoraka hrane životinjskog porekla i  41 bris radnih površina).

Stavlјeno je van prometa i dato rešenje o neškodlјivom poništavanju: 120 kg mesa, 43 kg proizvoda od mesa, 21kg proizvoda od meleka, 690 komada jaja i 1,4kg ribe.

Trenutno postoje zakonske osnove za podnošenje 5 prijava za privredni prestup i 7 zahteva za pokretanja prekršajnog postupka.

Akcija se nastavlјa i dalјe po planu kontrola.

 
<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 Sledeća > Kraj >>

Strana 1 od 5

Zarazne bolesti zivotinja

Bitne informacije

Javne nabavke

Program mera 2014

Informacije od javnog znacaja

kucni ljubimci

Zarazne bolesti zivotinja

informator_o_radu

Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional