Pravilnik o izmeni i dopunama Pravilnika o utvrđivanju Programa mera zdravstvene zaštite životinja za 2017. godinu


Objavlјen je Pravilnik o izmeni i dopunama Pravilnika o utvrđivanju Programa mera zdravstvene zaštite životinja za 2017. godinu koji možete preuzeti ovde.

Pravilnik o izmeni pravilnika o maksimalno dozvolјenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilјa u hrani i hrani za životinje


Objavljen je Pravilnik o izmeni pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama ostatka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje koji možete preuzeti ovde.

Prаvilnik о utvrđivаnju Prоgrаmа mеrа zdrаvstvеnе zаštitе živоtinjа zа 2017. gоdinu


Оbјаvlјеn је Prаvilnik о utvrđivаnju Prоgrаmа mеrа zdrаvstvеnе zаštitе živоtinjа zа 2017. gоdinu kојi mоžеtе prеuzеti ovde.

UKINUTE ZARAŽENE ZONE PROTIV NODULARNOG DERMATITISA


Uprava za veterinu je donela odluku o ukidanju zaraženih i ugroženih područja, odnosno sprovođenja vanrednih veterinarsko sanitarnih mera zbog pojave nodularnog dermatitisa (bolesti kvrgave kože) u Jablaničkom, Pirotskom, Topličkom, Pčinjskom, Zaječarskom i Borskom upravnom okrugu.Time su ukinute i specifične zabrane uvedene u cilju sprečavanja širenja, suzbijanja i iskorenjivanja ove bolesti.   U skladu sa Instrukcijom o postupku donošenja rešenja o prestanku mera na zaraženim gazdinstvima, zaraženom i ugroženom području zbog pojave nodularnog dermatitisa broj 323-02-2433/2016-05/7 od 16.08.2016. godine, Regionalni krizni centri za praćenje kretanja, prevenciju i kontrolu zarazne bolesti nodularni dermatitis sa sedištem u Nišu i Zaječaru obratili su se Nacionalnomkriznom centru za praćenje kretanja, prevenciju i kontrolu zarazne bolesti nodularni dermatitis sa sedištem u Upravi za veterinu,sa predlogom za ukidanje rešenja kojima su je teritorije određenih opština proglašene zaraženim, odnosno ugroženim područjima od zarazne bolesti nodularni dermatitis.

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

Javni poziv za upis u registar ovlašćenih obeleživača


Ministarstvo polјoprivrede i zaštite životne sredine objavlјuje javni poziv za upis u Registar ovlašćenih obeleživača. Opširnije...

Obeležavanje, registracija i praćenje kretanja goveda - Najčešće postavlјana pitanja


Uprava za veterinu je pripremila odgovore na najčešće postavlјana pitanja iz oblasti Obeležavanja, registracije i praćenja kretanja goveda koje možete pogledati i preuzeti OVDE.

Početna Organizacija Veterinarska inspekcija

OBAVEŠTENJE ZA DRŽAOCE ŽIVOTINJA

Uprava za veterinu daje informaciju držaocima životinja u pogledu pojave mogućih mikotoksina u hrani za životinje sa preporukama

 

IZVEŠTAJ O IZVRŠENOM INSPEKCIJSKOM NADZORU PO NALOGU UPRAVE ZA VETERINU U OBJEKTU PD ,,MAČVA” DOO KLANICA ŠABAC

Nakon izvršene službene kontrole i nadzora  u objektu PD ,,MAČVA”DOO klanica Šabac i utvrđenih ozbilјnih nedostataka po pitanju prostorija i opreme u klanici, dana 28.02.2017. godine veterinarska inspekcija donela je Rešenje o privremenoj zabrani radai obavlјanja delatnosti klanja papkara ( goveda i svinja ) do otklanjanja utvrđenih nedostataka.

U toku kontrole doneta je mera zabrane stavlјanja u promet 4,500 kg hrane životinjskog porekla zatečene u prometu bez deklaracije i naloženo neškodlјivo uništenje.

U depou klanice zatečeneno je 52 svinje za klanje, od toga 33 svinje  nisu bile obeležene i nemaju veterinarsku dokumentaciju. Naložene su mere karantina, koje će sprovesti nadležna veterinarska stanica iz Šapca.

 

VANREDNI INSPEKCIJSKI NADZOR I KONTROLA OBJEKTA ZA PRERADU MLEKA U KRALJEVU

Veterinarski  inspektor raškog upravnog okruga dana 23.02.2017.godine,  izvršio je vanredni  inspekcijski nadzor objekta za preradu mleka, mlekare  ''Mlekara Milky'' u Metikošima- Kralјevo. Tom prilikom stavlјeno je van prometa 4.232kg hrane (u tipu proizvoda od mleka), bez deklaracije i za koju subjekat u proizvodnji nije mogao da dokumentuje sledlјivost. Hrana je proglašena nebezbednom i nije za ishranu lјudi. Dato je rešenje o uništenju po zakonu propisanom načinu. Subjektu će biti podneta prijava pred nadležnim sudom.

 

IZVEŠTAJ O IZVRŠENIM KONTROLAMA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA NA DIVČIBARAMA

Postupajući po nalogu Ministarstva polјoprivrede i zaštite životne sredine, republički veterinarski inspektori  sa centralnog  i lokalnog nivoa izvršili su vanrednu inspekcijsku kontrolu subjekata u poslovanju hranom, odnosno ugostitelјskih objekata ''Kondor-Tis'' d.o.o. i ''BOB'' u vlasništvu firme ''Petošević'' d.o.o. sa Divčibara sa cilјem  provere navoda iz većeg broja prijava prosleđenih Upravi za veterinu.

Prilikom službene kontroleprostorija za prijem i skladištenje hrane životinjskog porekla i to hladnjače i zamrzivača, koji se nalaze u delu objekata u kome se priprema hrana, nađeno je 48kg zamrznutog svinjskog i junećeg mesa, kao i 16,5kg  mleka i mlečnih proizvoda, koji nisu bili na propisani način obeleženi i deklarisani pa time i nebezbedni za ishranu lјudi. Takođe se, iz dokumentacije, date na uvid nije mogla utvrditi sledlјivost i poreklo navedene hrane, pa su tako naložene mere njenog neškodlјivog uklanjanja.

Kontrolom objekata je ustanovlјeno da nisu rešili neškodlјivo uklanjanje sporednih proizvoda životinjskog porekla kategorije 3, odnosno ostataka gotove nekonzumirane hrane, dok je kontrolom dobre higijenske i dobre distributivne prakse u objektu ''Kondor-Tis'' d.o.o. utvrđeno da ne postoji primena sistema samokontrole u praksi. Tom prilikom veterinarski inspektori su naložili da se, u roku od 90 dana isprave uočene nepravilnosti.

 

VANREDNA SLUŽBENA KONTROLA VETERINARSKE INSPEKCIJE U CILJU PROVERE OPŠTIH I POSEBNIH USLOVA ZA OBJEKAT KLANJA I PRERADE MESA

Dana 29.09.2016. godine , na teritoriji  Grada Beograda izvršena je vanredna službena kontrola objekta klanice  i prerada mesa, u cilјu utvrđivanja ispunjenosti opštih i posebnih veterinarsko sanitarnih  uslova za obavlјenje delatnosti klanja i prerade mesa papkara. Tom prilikom u komori za duboko zamrzavanje zatečeno je oko 500 kg svinjskog mesa sa vidlјivim promenama boje, izraženog neprijatnog mirisa bez prateće zakonom propisane dokumentacije. Zatečena količina mesa  upućena je na neškodlјivo uklanjanje u veterinarsku ustanovu Napredak u Ćupriji.

 
Još članaka...
<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 Sledeća > Kraj >>

Strana 1 od 5
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional