Pravilnik o izmeni i dopunama Pravilnika o utvrđivanju Programa mera zdravstvene zaštite životinja za 2017. godinu


Objavlјen je Pravilnik o izmeni i dopunama Pravilnika o utvrđivanju Programa mera zdravstvene zaštite životinja za 2017. godinu koji možete preuzeti ovde.

Pravilnik o izmeni pravilnika o maksimalno dozvolјenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilјa u hrani i hrani za životinje


Objavljen je Pravilnik o izmeni pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama ostatka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje koji možete preuzeti ovde.

Prаvilnik о utvrđivаnju Prоgrаmа mеrа zdrаvstvеnе zаštitе živоtinjа zа 2017. gоdinu


Оbјаvlјеn је Prаvilnik о utvrđivаnju Prоgrаmа mеrа zdrаvstvеnе zаštitе živоtinjа zа 2017. gоdinu kојi mоžеtе prеuzеti ovde.

UKINUTE ZARAŽENE ZONE PROTIV NODULARNOG DERMATITISA


Uprava za veterinu je donela odluku o ukidanju zaraženih i ugroženih područja, odnosno sprovođenja vanrednih veterinarsko sanitarnih mera zbog pojave nodularnog dermatitisa (bolesti kvrgave kože) u Jablaničkom, Pirotskom, Topličkom, Pčinjskom, Zaječarskom i Borskom upravnom okrugu.Time su ukinute i specifične zabrane uvedene u cilju sprečavanja širenja, suzbijanja i iskorenjivanja ove bolesti.   U skladu sa Instrukcijom o postupku donošenja rešenja o prestanku mera na zaraženim gazdinstvima, zaraženom i ugroženom području zbog pojave nodularnog dermatitisa broj 323-02-2433/2016-05/7 od 16.08.2016. godine, Regionalni krizni centri za praćenje kretanja, prevenciju i kontrolu zarazne bolesti nodularni dermatitis sa sedištem u Nišu i Zaječaru obratili su se Nacionalnomkriznom centru za praćenje kretanja, prevenciju i kontrolu zarazne bolesti nodularni dermatitis sa sedištem u Upravi za veterinu,sa predlogom za ukidanje rešenja kojima su je teritorije određenih opština proglašene zaraženim, odnosno ugroženim područjima od zarazne bolesti nodularni dermatitis.

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

Javni poziv za upis u registar ovlašćenih obeleživača


Ministarstvo polјoprivrede i zaštite životne sredine objavlјuje javni poziv za upis u Registar ovlašćenih obeleživača. Opširnije...

Obeležavanje, registracija i praćenje kretanja goveda - Najčešće postavlјana pitanja


Uprava za veterinu je pripremila odgovore na najčešće postavlјana pitanja iz oblasti Obeležavanja, registracije i praćenja kretanja goveda koje možete pogledati i preuzeti OVDE.

Početna Organizacija Veterinarsko javno zdravstvo Registracija i odobravanje objekata za hranu i hranu za životinje

ODELJENJE ZA VETERINARSKO JAVNO ZDRAVSTVO obavlja poslove koji se odnose na:

 

  • strateško planiranje i kreiranje stručne politike i razvojnih programa u oblasti bezbednosti hrane životinjskog porekla i hrane za životinje;

  • integrisanje sistema upravljanja zaštitom zdravlja životinja i sertifikacije bezbednosti hrane i proizvoda životinjskog porekla;

  • razvoj programa i pripremanje procedura i postupaka za utvrđivanje ispunjenosti veterinarsko-sanitarnih uslova za rad, registrovanje ili odobravanje objekata za klanje životinja, proizvodnju i promet hrane i proizvoda životinjskog porekla, proizvodnju i promet hrane za životinje i objekata za sakupljanje, skladištenje, preradu, korišćenje i uništavanje leševa životinja i sporednih proizvoda životinjskog porekla;

  • pripremanje dokumenata za razvoj, uvođenje i proveru internih sistema kontrole proizvođača u oblasti bezbednosti hrane, hrane za životinje i sporednih proizvoda životinjskog porekla;

  • pripremanje redovnih i vanrednih programa sistematskog ispitivanja bezbednosti hrane životinjskog porekla i hrane za životinje;

  • planiranje, pripremu i učestvovanje u realizaciji programa za uspostavljanje i unapređenje nacionalnog sistema bezbednosti hrane, hrane za životinje i sistema za prikupljanje, skladištenje, preradu, korišćenje i uništavanje sporednih proizvoda životinjskog porekla;

  • vođenje Registara objekata iz oblasti veterinarskog javnog zdravstva;

  • učešće u ocenjivanju efektivnosti sistema i pripremi predloga korektivnih mera u oblasti veterinarsko-sanitarne kontrole objekata i programa veterinarskog javnog zdravstva;

  • razvoj procedura za uvođenje sistema upravljanja kvalitetom u oblasti veterinarskog javnog zdravstva;

 
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional