Pravilnik o izmeni i dopunama Pravilnika o utvrđivanju Programa mera zdravstvene zaštite životinja za 2017. godinu


Objavlјen je Pravilnik o izmeni i dopunama Pravilnika o utvrđivanju Programa mera zdravstvene zaštite životinja za 2017. godinu koji možete preuzeti ovde.

Pravilnik o izmeni pravilnika o maksimalno dozvolјenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilјa u hrani i hrani za životinje


Objavljen je Pravilnik o izmeni pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama ostatka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje koji možete preuzeti ovde.

Prаvilnik о utvrđivаnju Prоgrаmа mеrа zdrаvstvеnе zаštitе živоtinjа zа 2017. gоdinu


Оbјаvlјеn је Prаvilnik о utvrđivаnju Prоgrаmа mеrа zdrаvstvеnе zаštitе živоtinjа zа 2017. gоdinu kојi mоžеtе prеuzеti ovde.

UKINUTE ZARAŽENE ZONE PROTIV NODULARNOG DERMATITISA


Uprava za veterinu je donela odluku o ukidanju zaraženih i ugroženih područja, odnosno sprovođenja vanrednih veterinarsko sanitarnih mera zbog pojave nodularnog dermatitisa (bolesti kvrgave kože) u Jablaničkom, Pirotskom, Topličkom, Pčinjskom, Zaječarskom i Borskom upravnom okrugu.Time su ukinute i specifične zabrane uvedene u cilju sprečavanja širenja, suzbijanja i iskorenjivanja ove bolesti.   U skladu sa Instrukcijom o postupku donošenja rešenja o prestanku mera na zaraženim gazdinstvima, zaraženom i ugroženom području zbog pojave nodularnog dermatitisa broj 323-02-2433/2016-05/7 od 16.08.2016. godine, Regionalni krizni centri za praćenje kretanja, prevenciju i kontrolu zarazne bolesti nodularni dermatitis sa sedištem u Nišu i Zaječaru obratili su se Nacionalnomkriznom centru za praćenje kretanja, prevenciju i kontrolu zarazne bolesti nodularni dermatitis sa sedištem u Upravi za veterinu,sa predlogom za ukidanje rešenja kojima su je teritorije određenih opština proglašene zaraženim, odnosno ugroženim područjima od zarazne bolesti nodularni dermatitis.

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

Javni poziv za upis u registar ovlašćenih obeleživača


Ministarstvo polјoprivrede i zaštite životne sredine objavlјuje javni poziv za upis u Registar ovlašćenih obeleživača. Opširnije...

Obeležavanje, registracija i praćenje kretanja goveda - Najčešće postavlјana pitanja


Uprava za veterinu je pripremila odgovore na najčešće postavlјana pitanja iz oblasti Obeležavanja, registracije i praćenja kretanja goveda koje možete pogledati i preuzeti OVDE.

Početna Organizacija Zdravstvena zaštita, dobrobit i sledljivost životinja

Odeljenje za zdravstvenu zaštitu, dobrobit i sledljivost životinja obavlja poslove koji se odnose na:

 • učestvovanje u pripremi dugoročne strategije zdravstvene zaštite životinja, programa mera zdravstvene zaštite životinja, posebnih programa zaštite zdravlja životinja od zaraznih bolesti životinja, programa sertifikacije gazdinstava slobodnih od zaraznih bolesti životinja;

 • praćenje izvršenja programa zdravstvene zaštite životinja;

 • praćenje epizootiološke situacije u Republici i svetu;

 • praćenje sprovođenja mera na sprečavanju pojavljivanja, širenja i iskorenjivanja zaraznih bolesti;

 • praćenje zaštite i dobrobiti životinja i pripremu smernica iz oblasti dobrobiti i dobrog postupanja sa životinjama;

 • propisivanje veterinarsko sanitarnih uslova u karantinu i objektima u kojima se drže, uzgajaju, i vrši promet životinja;

 • pripremu programa i praćenje realizacije obeležavanja, registracije, praćenja kretanja i sledljivosti životinja;

 • vođenje centralne baze obeleženih i evidentiranih životinja, vođenje registra objekata u kojima se drže i uzgajaju životinje;

 • upravljanje informacionim sistemom zdravstvene zaštite životinja;

 • uspostavljanje sistema sertifikacije gazdinstava slobodnih od zaraznih bolesti životinja i praćenje realizacije programa radi dobijanja statusa Republike slobodne od zaraznih bolesti životinja;

 • učestvovanje u pripremi i realizaciji projekata iz oblasti zdravstvene zaštite i dobrobiti životinja;

 • učešće u ocenjivanju efektivnosti sistema i pripremi predloga korektivnih mera veterinarsko-sanitarne kontrole, kao i razvoju procedura za uvođenje sistema upravljanjav kvalitetom zaštite zdravlja i dobrobiti životinja;

 • obavlja i druge poslove iz ove oblasti.

U Odeljenju za zdravstvenu zaštitu, dobrobit i sledljivost životinja obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

1. Odsek za epizootiologiju;

2. Grupa za dobrobit životinja;

3. Grupa za obeležavanje i sledljivost životinja.

 
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional