Pravilnik o izmeni pravilnika o maksimalno dozvolјenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilјa u hrani i hrani za životinje


Objavljen je Pravilnik o izmeni pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama ostatka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje koji možete preuzeti ovde.

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

Javni poziv za upis u registar ovlašćenih obeleživača


Ministarstvo polјoprivrede i zaštite životne sredine objavlјuje javni poziv za upis u Registar ovlašćenih obeleživača. Opširnije...

Obeležavanje, registracija i praćenje kretanja goveda - Najčešće postavlјana pitanja


Uprava za veterinu je pripremila odgovore na najčešće postavlјana pitanja iz oblasti Obeležavanja, registracije i praćenja kretanja goveda koje možete pogledati i preuzeti OVDE.

REZULTATI KONKURSA ZA POSLOVE IZ PROGRAMA MERA ZDRASTVENE ZAŠTITE ŽIVOTINJA ZA PERIOD 2017-2019 ZA OPŠTINU BAČ

Rezultati konkursa (objavljeni u Sl.Glasniku Republike Srbije br.30/2019 od 25.04.2019)  mogu se preuzeti ovde.

 

POJAČANE KONTROLE VETERINARSKE INSPEKCIJE PRED USKRŠNJE I PRVOMAJSKE PRAZNIKE

U vreme nastupajućih uskršnjih i prvomajskih praznika usled povećanog prometa hrane životinjskog porekla veterinarski inspektori Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, pored redovnih odnosno planskih kontrola, sprovode i pojačane, takozvane, akcijske kontrole, na teritoriji Republike Srbije.

Pojačane kontrole rade se u skladu sa analizom rizika, a naročito na mestima gde se u praznične dane očekuje veća ponuda, ali i potražnja.

Veterinarska inspekcija obavlja stalni nadzor u objektima koji proizvode, skladište i stavljaju u promet hranu životinjskog porekla. Kontrole bezbednosti i kvaliteta hrane u prometu sprovode se kontinuirano, kroz samostalne, organizovane i kontrole po prijavama potrošača. Kontrolišu se svi subjekti koji stavljaju hranu životinjskog porekla u promet – specijalizovani maloprodajni objekti (mesare, ribarnice, prodavnice mlečnih proizvoda), prodavnice delikatesa, samoposluge, megamarketi, restorani, kiosci brze hrane i zelene pijace.

Apelujemo na potrošače da se ponašaju sa „pažnjom dobrog kupca“ odnosno da se upoznaju sa svim svojstvima hrane pre odluke o kupovini, kao i da hranu kupuju na mestima koja su za to registrovana i koja je propisno deklarisana.

Svaku sumnju na bezbednost ili kvalitativnu ispravnost hrane, građani bez odlaganja mogu prijaviti nadležnoj veterinarskoj inspekciji, kako bi inspektori u toku vanrednog nadzora mogli preduzeti zakonom propisane korektivne mere kao i sankcionisati subjekte u poslovanju hranom koji nesavesno posluju.

 

OBAVEŠTENJE O POČETKU 17. KAMPANJE ORALNE VAKCINACIJE LISICA I DRUGIH DIVLHIH MESOJEDA PROTIV BESNILA, PROLEĆE 2019. GODINE

Ministarstvo polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede uz podršku EU u Srbiji započinje 17. kampanju oralne vakcinacije lisica i drugih divlјih mesojeda protiv besnila u Republici Srbiji.

Vakcinacija će se sprovoditi izbacivanjem vakcina u obliku oralnih mamaka iz aviona na području cele zemlјe, osim u naselјenim mestima, na vodenim površinama i velikim saobraćajnicama, prema usvojenom planu vakcinacije, a u zavisnosti od vremenskih uslova. U toku 17. kampanje vakcinacije planirano je da se u toku proleća 2019. godine distribuira 1.650.000 mamaka vakcine, na teritoriji cele zemlјe, pri čemu će se po posebnom planu distribuirati 21.000 mamaka u prigradskim opštinama u okolini Beograda. Početak sprovođenja vakcinacije planiran je za 22.04.2019. godine, dok će sprovođenje na dnevnom nivou zavisiti od meteoroloških uslova.

Opširnije...
 

KONKURS ZA USTUPANJE POSLOVA IZ PROGRAMA MERA ZA PERIOD 2017-2019.GOD ZA OPŠTINU BAČ

Dana 29. marta 2019. godine objavljen je Konkurs za ustupanje poslova iz Programa mera za period 2017–2019. god.,za opštinu Bač,u Službenom glasniku ,broj 23od 29. marta2019.Veterinarske stanice, veterinarske klinike i veterinarske ambulantemogu, u skladu sa tekstom konkursa, da dostavljaju traženu dokumentaciju počev od narednog dana od dana objavljivanja konkursa radi ostvarivanja prava konkurisanja za dodelu terena za sprovođenje poslova po Programu mera zdravstvene zaštite životinja za 2017–2019. godinu. Konkurs je otvoren 7 radnih dana.

Odluka o raspisivanju konkursa može se preuzeti ovde.

Tekst konkursa može se preuzeti ovde.

Obrazac prijave na konkurs može se preuzeti ovde.

Obrazac izjave o zaštiti na radu  može se preuzeti ovde.

Obrazac izjave o neosđivanosti  može se preuzeti ovde.

 

UPRAVA ZA VETERINU U SARADNJI SA EU FMD ORGANIZOVALA SIMULACIONU VEŽBU ZA REAGOVANJE U KRIZNIM SITUACIJAMA

Uprava za veterinu u saradnji sa Evropskom komisijom za kontrolu slinavke i šapa sa sedištem u FAO u Rimu organizovala je danas simulacionu vežbu za scenario pojave naročito opasne bolesti papkara slinavka i šap na kojoj učestvuju veterinarski inspektori iz svih upravnih okruga AP Vojvodina, kao i epizootiolozi iz svih veterinarskih instituta na teritoriji AP Vojvodina.

Deo vežbe će se održati i na centralnom nivou u Upravi za veterinu u Beogradu, a cilj vežbe je sagledavanje mogućnosti delovanja veterinarske službe u kriznim situacijama na svim nivoima organizacije.

U ovom slučaju radi se o mogućoj pojavi naročito opasne zarazne bolesti slinavka i šap koja se danas sporadično pojavljuje u pojedinim zemljama, uglavnom Azije, a  u našoj zemlji  je poslednji put bila zabeležena na teritoriji Kosova i Metohije još 1997. godine.

Bitno je napomenuti da je neophodno da se testira spremnost veterinarske službe za reakciju u slučaju pojave ove, kao i  bilo koje druge naročito opasne zarazne bolesti životinja ali i u drugim mogućim kriznim situacijama.

Na vežbi je prisutno nekoliko inostranih posmatrača, a takođe su prisutni i posmatrači iz Vojske RS i Sektora za vanredne situacija MUP- a RS sa ciljem da se unapredi moguća saradnja u eventualnim kriznim situacijama.

Bitno je napomenuti da je neophodno da se testira spremnost veterinarske službe za reakciju u slučaju pojave ove, kao i  bilo koje druge naročito opasne zarazne bolesti životinja ali i u drugim mogućim kriznim situacijama.

Na vežbi je prisutno nekoliko inostranih posmatrača, a takođe su prisutni i posmatrači iz Vojske RS i Sektora za vanredne situacija MUP- a RS sa ciljem da se unapredi moguća saradnja u eventualnim kriznim situacijama.

 

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BEZBEDNOSTI HRANE

    U Službenom glasniku broj 17, dana 14. marta 2019. godine objavljen je Zakon o izmenama i dopunama zakona o bezbednosti hrane

Tekst Zakona možete preuzeti OVDE.

 

VANREDNI INSPEKCIJSKI NADZOR U UGOSTITELJSKOM OBJEKTU NA IBARSKOJ MAGISTRALI

Veterinarska inspekcija je u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova sprovela vanredni inspekcijski nadzoru ugostitelјskom objektu "Kod Brace" na Ibarskoj magistralii u skladu sa ovlašćenjima, naložila povlačenje iz prometa i neškodlјivo uklanjanje celokupne zatečene količine hrane životinjskog porekla.

Tokom sprovedenog vanrednog inspekcijskog nadzora, utvrđeno je da se u hladnjači ovog ugostitelјskog objekta nalazi velika količina hrane životinjskog porekla izmenjenih senzornih osobina, kao i hrane životinjskog porekla bez dokumentacije o poreklu, odnosno isprava o nabavci.

 Sam deo objekta u kojem se priprema, odnosno skladišti hrana životinjskog porekla, je zatečen u jako lošem stanju, neodržavan i prlјav, kao i oprema koja se koristi za pripremu hrane.

U objektu su izrađivani i poluproizvodi od mesa, za šta objekat ne poseduje odobrenje nadležnog organa.

Sve naređene mere su i izvršene tokom jučerašnjeg dana, predajom nebezbedne hrane u količini od 12.500 kilograma (12,5 tona) na dalјe postupanje - propisno uništenje.

 Informacija o utvrđenim nepravilnostima je prosleđena sanitarnoj, turističkoj i tržišnoj inspekciji, radi preduzimanja mera iz njihove nadležnosti.

Protiv odgovornog lica će, u skladu sa ovlašćenjima, biti podneta prijava Tužilaštvu.

 
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional