Pravilnik o izmeni pravilnika o maksimalno dozvolјenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilјa u hrani i hrani za životinje


Objavljen je Pravilnik o izmeni pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama ostatka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje koji možete preuzeti ovde.

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

Javni poziv za upis u registar ovlašćenih obeleživača


Ministarstvo polјoprivrede i zaštite životne sredine objavlјuje javni poziv za upis u Registar ovlašćenih obeleživača. Opširnije...

Obeležavanje, registracija i praćenje kretanja goveda - Najčešće postavlјana pitanja


Uprava za veterinu je pripremila odgovore na najčešće postavlјana pitanja iz oblasti Obeležavanja, registracije i praćenja kretanja goveda koje možete pogledati i preuzeti OVDE.

UPRAVA ZA VETERINU U SARADNJI SA EU FMD ORGANIZOVALA SIMULACIONU VEŽBU ZA REAGOVANJE U KRIZNIM SITUACIJAMA

Uprava za veterinu u saradnji sa Evropskom komisijom za kontrolu slinavke i šapa sa sedištem u FAO u Rimu organizovala je danas simulacionu vežbu za scenario pojave naročito opasne bolesti papkara slinavka i šap na kojoj učestvuju veterinarski inspektori iz svih upravnih okruga AP Vojvodina, kao i epizootiolozi iz svih veterinarskih instituta na teritoriji AP Vojvodina.

Deo vežbe će se održati i na centralnom nivou u Upravi za veterinu u Beogradu, a cilj vežbe je sagledavanje mogućnosti delovanja veterinarske službe u kriznim situacijama na svim nivoima organizacije.

U ovom slučaju radi se o mogućoj pojavi naročito opasne zarazne bolesti slinavka i šap koja se danas sporadično pojavljuje u pojedinim zemljama, uglavnom Azije, a  u našoj zemlji  je poslednji put bila zabeležena na teritoriji Kosova i Metohije još 1997. godine.

Bitno je napomenuti da je neophodno da se testira spremnost veterinarske službe za reakciju u slučaju pojave ove, kao i  bilo koje druge naročito opasne zarazne bolesti životinja ali i u drugim mogućim kriznim situacijama.

Na vežbi je prisutno nekoliko inostranih posmatrača, a takođe su prisutni i posmatrači iz Vojske RS i Sektora za vanredne situacija MUP- a RS sa ciljem da se unapredi moguća saradnja u eventualnim kriznim situacijama.

Bitno je napomenuti da je neophodno da se testira spremnost veterinarske službe za reakciju u slučaju pojave ove, kao i  bilo koje druge naročito opasne zarazne bolesti životinja ali i u drugim mogućim kriznim situacijama.

Na vežbi je prisutno nekoliko inostranih posmatrača, a takođe su prisutni i posmatrači iz Vojske RS i Sektora za vanredne situacija MUP- a RS sa ciljem da se unapredi moguća saradnja u eventualnim kriznim situacijama.

 

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BEZBEDNOSTI HRANE

    U Službenom glasniku broj 17, dana 14. marta 2019. godine objavljen je Zakon o izmenama i dopunama zakona o bezbednosti hrane

Tekst Zakona možete preuzeti OVDE.

 

VANREDNI INSPEKCIJSKI NADZOR U UGOSTITELJSKOM OBJEKTU NA IBARSKOJ MAGISTRALI

Veterinarska inspekcija je u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova sprovela vanredni inspekcijski nadzoru ugostitelјskom objektu "Kod Brace" na Ibarskoj magistralii u skladu sa ovlašćenjima, naložila povlačenje iz prometa i neškodlјivo uklanjanje celokupne zatečene količine hrane životinjskog porekla.

Tokom sprovedenog vanrednog inspekcijskog nadzora, utvrđeno je da se u hladnjači ovog ugostitelјskog objekta nalazi velika količina hrane životinjskog porekla izmenjenih senzornih osobina, kao i hrane životinjskog porekla bez dokumentacije o poreklu, odnosno isprava o nabavci.

 Sam deo objekta u kojem se priprema, odnosno skladišti hrana životinjskog porekla, je zatečen u jako lošem stanju, neodržavan i prlјav, kao i oprema koja se koristi za pripremu hrane.

U objektu su izrađivani i poluproizvodi od mesa, za šta objekat ne poseduje odobrenje nadležnog organa.

Sve naređene mere su i izvršene tokom jučerašnjeg dana, predajom nebezbedne hrane u količini od 12.500 kilograma (12,5 tona) na dalјe postupanje - propisno uništenje.

 Informacija o utvrđenim nepravilnostima je prosleđena sanitarnoj, turističkoj i tržišnoj inspekciji, radi preduzimanja mera iz njihove nadležnosti.

Protiv odgovornog lica će, u skladu sa ovlašćenjima, biti podneta prijava Tužilaštvu.

 

VANREDNI INSPEKCIJSKI NADZOR U STARIM BANOVCIMA ZBOG TRIHINELOZE - PREDUZETE SVE MERE

Veterinarska inspekcija je sprovela vanredni inspekcijski nadzor u Starim Banovcima kod svih osoba i subjekata za koje je od Centra za kontrolu i prevenciju bolesti dobila obaveštenje da su mogući izvori obolјenja Trichinellae spiralis i preduzela sve potrebne mere, a protiv odgovornih osoba će biti podneta i prijava nadležnom tužilaštvu.

Vanredni inspekcijski nadzor sproveden je odmah po dobijanju pomenutog obaveštenja da se kod 7 osoba sumnja na zaraženost Trichinellom spiralis, a tokom istrage je utvrđeno da svinjsko meso koje je mogući izvor bolesti, potiče od svinja sa porodičnog gazdinstva iz Starih Banovaca.

Životinje su zaklane na nepropisan način u objektu mesare Darka Dražete iz Starih Banovaca koji, inače, nije odobren u Upravi za veterinu za delatnost klanja životinja.

Iz tih razloga je povučeno iz prometa i upućeno na neškodlјivo uklanjanje oko 80 kilograma prerađevina od mesa, a uzorci su takođe poslati u laboratoriju radi pregleda metodom veštačke digestije.

Na osnovu prispelih rezultata laboratorijskih analiza, utvrđeno je da je meso uzorkovano na gazdinstvu iz Starih Banovaca (mleveno meso, kobasice) pozitivno na prisustvo larvi Trichinellae spiralis,a u toku dana se očekuju i rezultati ostalih uzoraka.

 Veterinarska inspekcija će protiv odgovornih osoba za ovo delo, a u skladu sa ovlašćenjima, podneti prijavu nadležnom tužilaštvu za krivično delo iz člana 256. KZRS - stavlјanje u promet škodlјivih namirnica, kao i prijavu nadležnom prekršajnom sudu zbog obavlјanja neregistrovane delatnosti (u skladu sa Zakonom o inspekcijskom nadzoru).

Ovom prilikom Ministarstvo polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Uprava za veterinu još jednom apeluju na potrošače da meso i proizvode od mesa kupuju isklјučivo u odobrenim objektima.

 

Pravilnik o utvrđivanju Programa mera zdrastvene zaštite životinja za 2019.godinu

Dana 21.2.2019.godine objavljen je Pravilnik o programu mera zdravstvene zaštite životinja za 2019 godinu u službenom glasniku broj (RS",91/05,30/10,93/12).Tekst pravilnika možete preuzeti ovde.

Poslednje ažurirano ponedeljak, 25 februar 2019 11:49
 

40. SEMINAR ZA INOVACIJE ZNANJA VETERINARA

Na Fakultetu veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu dana 22. februara 2019. godine otvoren je 40. Seminar za inovacije znanja veterinara. Svečanom otvaranju prisustvovala je Emina Milakara, v.d. direktora Uprave za veterinu i u uvodnom izlaganju predstavila aktivnosti Uprave za veterinu sprovedene u prethodnom periodu i najavila nove za naredni period.

Uprava za veterinu podržava organizovanje skupova koji imaju za cilј predstavlјanje novih tema, kao i obnovu postojećih i sticanje novih saznanja, te posebno razmenu iskustva sa kolegama.

 

STRUČNJACI UDRUŽUJU SNAGE KAKO BI SPREČILI ULAZAK AFRIČKE KUGE SVINJA NA BALKAN

Smanjenje rizika od upada i unapređenje mera za brzo otkrivanje i kontrolu afričke kuge svinja u zemlјama Balkana glavna je tema četvorodnevne radionice sprovedene od strane Organizacije za hranu i polјoprivredu Ujedinjenih nacija (FAO), koja je održana od 18. do 21. februara u Beogradu.
Afrička kuga svinja je virusna hemoragijska bolest koja ubija i do 100 odsto zaraženih životinja, kako domaćih tako i divlјih svinja. Bolest ne predstavlјa rizik po lјudsko zdravlјe, ali ima potencijal da razori ruralnu ekonomiju, ugrozi dostupnost hrane, kao i trgovinu u pogođenim regionima.
Poslednjih godina bolest se postepeno proširila, a njena pojava u Bugarskoj, Mađarskoj i Rumuniji 2019. godine predstavlјa ozbilјnu i neposrednu pretnju Balkanu.
"Virus se može brzo širiti zbog relativno guste populacije divlјih svinja i veoma rasprostranjenog uzgoja domaćih svinja u okviru domaćinstava", rekao je Daniel Beltran-Alkrudo, službenik FAO-a za zdravlјe životinja.

Opširnije...
 
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional