Pravilnik o izmeni pravilnika o maksimalno dozvolјenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilјa u hrani i hrani za životinje


Objavljen je Pravilnik o izmeni pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama ostatka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje koji možete preuzeti ovde.

Prаvilnik о utvrđivаnju Prоgrаmа mеrа zdrаvstvеnе zаštitе živоtinjа zа 2017. gоdinu


Оbјаvlјеn је Prаvilnik о utvrđivаnju Prоgrаmа mеrа zdrаvstvеnе zаštitе živоtinjа zа 2017. gоdinu kојi mоžеtе prеuzеti ovde.

VANREDNA SLUŽBENA KONTROLA OBJEKTA ZA KLANjE MESA PAPKARA U MAČVANSKOM OKRUGU


  Republička veterinarska inspekcija sa centralnog nivoa, je dana  21. 10. 2016. godine izvršila vandrednu službenu kontrolu objekta za klanje mesa papkara u Mačvanskom Prnjavoru u mačvanskom Upravnom  okrugu .   Tokom službene kontrole utvrđeno je da objekat ne ispunjava opšte uslove - zidovi, podovi, plafoni i oprema, zatečeni oštećeni i neoprani , što je u suprotnosti  sa Pravilnikom  o uslovima higijene hrane („Službeni glasnik RS“ br. 73/10). Uočen je i nedostatak opreme koja je potrebna da bi  higijena  procesa proizvodnje hrane bila u skladu sa propisima  i da bi se u objektu proizbvodila bezbedna hrana.  Oprema u delu prijema životinja, klanični depo,   nije izgrađena tj. održavana na takav način da bi se ispoštovala dobrobit životinja, što je u suprotnosti sa Zakonom o dobrobiti životinja („Službeni glasnik RS“ br. 41/09)   Na osnovu zatečenog stanja u objektu republička veterinarska inspekcija je zabranila korišćenje opreme, alata, prostora i prostorija, do otklanjanja nedostataka, za koje je izdato rešenje i dati rokovi u skladu sa Zakonom o veterinarstvu („Službeni glasnik RS“ br. 91/05 i 30/10).

INSPEKCIJSKI NADZOR I KONTROLA ODRŽAVANJA VAŠARA U RAŠKOJ


Republička veterinarska inspekcija raškog Upravnog okruga sa sedištem u Kraljevu je zvaničnim putem dobila prijavu od strane građana u kojoj je navedeno da će se u periodu od 05.10.do 15.10. 2016 .god.  u domaćinstvima koji su u naselju Supnje Opština Raška obavljati delatnost klanja prasića povodom održavanja vašara u  Raški. Rukovodilac grupe veterinarske inspekcije za kontrolu bezbednosti i kvaliteta raškog Upravnog okruga , je zvaničnim putem podnela predlog Osnovnom sudu u Raški za naredbu o uviđaju u napred navedena domaćinstva u skladu sa čl. 22. stav. 4 Zakona o inspekcijskom nadzoru a u cilju utvrđivanja da se radi o neregistrovanim subjektima u skladu sa čl. 33 istog Zakona. Inspekcijski nadzor su izvršili veterinarski inspektori iz Kraljeva i Tutina. Inspektori  su na osnovu naredbe Osnovnog  sudu u Raški ušli u dvorišta i nakon izvršenih inspekcijskih kontrola stavljeno je van prometa kao nebezbedna hrana : ukupno 228 kg mesa prasećeg i 330 kg prasećeg pečenja. Hrana koja je isključena iz prometa  skladištena je  u hladnjači  T.P.  ,,IBAR,, Raška do konačnog uništenja. U momentu kontrole zatečeno je i  8 prasića koja nisu bila obeležena i  stavljena  u karantin.  U kontroli je utvrđeno da se radi o neregistrovanim subjektima koji ne poseduju rešenja od MPZŽS, Uprave za veterinu o ispunjenosti opštih i posebnih uslova za obavljanje delatnosti klanja papkara. Takođe su obilaženi štandovi sa hranom živоtinjskog porekla ( pečenje, brza hrana ) u gradu gde se održavao vašar gde nisu utvrđene neusaglašenosti.  U kontroli je sačinjeno 7 zapisnika, doneta su 4 rešenja. Biće upućena obaveštenja poreskoj upravi i podneseni  zahtevi  za pokretanje prekršajnog postupka u skladu sa čl.57 . stav1. Zakona o inspekcijskom nadzoru.

UKINUTE ZARAŽENE ZONE PROTIV NODULARNOG DERMATITISA


Uprava za veterinu je donela odluku o ukidanju zaraženih i ugroženih područja, odnosno sprovođenja vanrednih veterinarsko sanitarnih mera zbog pojave nodularnog dermatitisa (bolesti kvrgave kože) u Jablaničkom, Pirotskom, Topličkom, Pčinjskom, Zaječarskom i Borskom upravnom okrugu.Time su ukinute i specifične zabrane uvedene u cilju sprečavanja širenja, suzbijanja i iskorenjivanja ove bolesti.   U skladu sa Instrukcijom o postupku donošenja rešenja o prestanku mera na zaraženim gazdinstvima, zaraženom i ugroženom području zbog pojave nodularnog dermatitisa broj 323-02-2433/2016-05/7 od 16.08.2016. godine, Regionalni krizni centri za praćenje kretanja, prevenciju i kontrolu zarazne bolesti nodularni dermatitis sa sedištem u Nišu i Zaječaru obratili su se Nacionalnomkriznom centru za praćenje kretanja, prevenciju i kontrolu zarazne bolesti nodularni dermatitis sa sedištem u Upravi za veterinu,sa predlogom za ukidanje rešenja kojima su je teritorije određenih opština proglašene zaraženim, odnosno ugroženim područjima od zarazne bolesti nodularni dermatitis.

Novi Pravilnik o kvalitetu usitnjenog mesa, poluproizvoda od mesa i proizvoda od mesa


Ministarstvo polјoprivrede i zaštite životne sredine donelo je novi Pravilnik o kvalitetu usitnjenog mesa, poluproizvoda od mesa i proizvoda od mesa (“Sl. glasnik RS”, br. 94/2015) koji možete preuzeti ovde.

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

Javni poziv za upis u registar ovlašćenih obeleživača


Ministarstvo polјoprivrede i zaštite životne sredine objavlјuje javni poziv za upis u Registar ovlašćenih obeleživača. Opširnije...

Odluka o visini troškova za obeležavanje i evidenciju životinja


Odluku o visini troškova za obeležavanje i evidenciju životinja ("Sl. glasnik RS", br. 115/14) možete preuzeti ovde.

STRUČNA PREDAVANJA ZA FARMERE

Uprava za veterinu, Uprava za zaštitu bilјa i polјoprivredna inspekcija Ministarstva polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u saradnji sa polјoprivrednim stručnim službama organizuju stručna predavanja na temu bezbedne ishrane za životinje, odnosno bezbednog skladištenja hrane i preduzimanja mera za sprečavanje moguće pojave mikotoksina. Planirano je da se ova predavanja održe širom Srbije o čemu će svi zainteresovani biti blagovremeno informisani i pozvani.

Cilј predavanja je da se, pre svega uzgajivači mlečnih grla, informišu o značaju preduzimanja svih preventivnih mera u cilјu sprečavanja moguće pojave mikotoksina u hrani za životinje i proizvodima životinjskog porekla.

Pred velikim brojem proizvođača, farmera, stručnjaka i uz prisustvo medija održani su stručni skupovi u Sremskoj Mitrovici i Novom Sadu.

Uprava za veterinu pripremila je i informaciju držaocima životinja sa preporukama, koja se u vidu flajera deli prisutnima na predavanjima kao i preko veterinarskih stanica i polјoprivrednih stručnih službi a zainteresovani je mogu preuzeti i sa sajta Uprave za veterinu.

 

KONKURS ZA USTUPANJE POSLOVA IZ PROGRAMA MERA ZA PERIOD 2017–2019. GOD.

Dana 15. septembra 2017. godine objavlјen je Konkurs za ustupanje poslova iz Programa mera za period 2017–2019. god. u Službenom glasniku broj: 83/2017. Veterinarske stanice, veterinarske klinike i veterinarske ambulante mogu, u skladu sa tekstom konkursa, da dostavlјaju traženu dokumentaciju počev od narednog dana od dana objavlјivanja konkursa radi ostvarivanja prava konkurisanja za dodelu terena za sprovođenje poslova po Programu mera zdravstvene zaštite životinja za 2017–2019. godinu. Konkurs je otvoren 7 radnih dana.

Tekst konkursa
Odluka
Obrazac prijave na konkurs
Obrazac izjave - zaštita na radu
Obrazac izjave - sud
Obrazac izjave - krivično delo

 

OBAVEŠTENJE ZA DRŽAOCE ŽIVOTINJA

Uprava za veterinu daje informaciju držaocima životinja u pogledu pojave mogućih mikotoksina u hrani za životinje sa preporukama

 

PREPORUKE O NAČINU DRŽANJA KONJA

ZAKONODAVNI OKVIR

Zakonom o dobrobiti životinja (''Službeni glasnik RS'' br. 41/09) vlasnik, odnosno držalac životinje odgovoran je za život, zdravlјe i dobrobit životinje i mora da preduzima sve neophodne mere kako bi obezbedio da se životinji ne nanosi nepotreban bol, patnja, strah i stres, odnosno povreda.

Vlasnik, odnosno držalac životinje je dužan da:

  • prema životinji postupa sa pažnjom dobrog domaćina i da obezbedi uslove za držanje i negu životinja koji odgovaraju vrsti, rasi, polu,starosti, kao i fizičkim, biološkim i proizvodnim specifičnostima i osobinama u ponašanju i zdravstvenom stanju životinje;
  • blagovremeno obezbedi pomoć veterinara ako je životinja obolela, pri porođaju životinje, kao i zbrinjavanje bolesne, povređene i iznemogle životinje.

Odgovorno vlasništo podrazumeva i da je vlasnik, odnosno držalac životinje dužan da obezbedi:

  • odgovarajući i siguran smeštaj životinje, kao i mikroklimatske uslove, higijenu, dovolјno prostora, slobodu kretanja, hranu i vodu koja odgovara vrsti, rasi, polu, starosti i fizičkim, biološkim, proizvodnim potrebama i potrebama u ponašanju životinje,
  • zaštitu životinja od štetnog uticaja vremenskih prilika, kao i od prirodnih neprijatelјa,
  • odvojeno držanje životinja koje uznemiravaju jedna drugu ili predstavlјaju opasnost za druge životinje i lјude,
  • odvojeno držanje bolesnih, povređenih i iznemoglih životinja.
Opširnije...
 

INFORMACIJA O POSTUPANJU VETERINARSKE INSPEKCIJE

Odmah po prijemu prijave da se na planini Kukavica, blizu hotela Vlajna nalaze iznemogli konji, veterinarska inspekcija, u prisustvu nadležnog veterinara je, dana 23. avgusta 2017. godine izvršila službenu kontrolu prilikom koje je utvrdila da prijavlјeni konj, bele boje, a čije su slike postavlјene na internet nije zatečen na navedenoj lokaciji niti u bližoj okolini.

Prilikom kontrole ja takođe konstatovano da se u štali, koja se nalazi preko puta hotela Vlajna, i koja je u vlasništvu Šumskog gazdistva iz Leskovca nalazi osam konja, rase štajerac, vlasnika Dragana Pejakovića iz Leskovca. Pregledom objekta, utvrđeno je da isti ispunjava propisane uslove.

Prilikom kontrole je utvrđeno da je od osam konja, šest dobrog zdrasvstvenog stanja, dok su 2 konja obolela i to jedan od pododermatitisa, a drugi od bronhopneumonije. Oba konja primaju terapiju, koju sprovodi veterinarska ambulanta ''Pegaz'' iz Vučja.

Službenom kontrolom je konstatovano da konji nisu na propisan način obeleženi, kao i da nije sprovoden program mera zdravstvene zaštite životinja za 2017. godinu, pa je veterinarska inspekcija usmenim rešenje naložila vlasniku životinje i nadležnom veterinaru da isprave uočene nepravilnosti.

 

PRIRUČNIK ZA VETERINARE O AFRIČKOJ KUGI SVINJA

U skladu sa epizootiološkom situacijom u širem regionu, u cilјu obezbeđivanja stručnih informacija za sve subjekte koji su zaduženi za prevenciju i kontrolu zaraznih bolesti, pripremlјen je Priručnik za veterinare o afričkoj kugi svinja, kako bi se unapredio aktivni i pasivni nadzor zdravstvenog stanja kod svinja u Republici Srbiji.

Pozivamo sve veterinarske organizacije, veterinare i druga lica, da iskoriste svoja ovlašćenja i kontakte i da ga distribuiraju kako unutar svojih organizacija, tako i privatnih kontakata. Distribucija u elektronskoj i štampanoj formi su slobodni.

Priručnik za veterinare o afričkoj kugi svinja

 

BROŠURE O AFRIČKOJ KUGI SVINJA

U skladu sa pogoršanom epizootiološkom situacijom na području Centralne i Istočne Evrope, Stručna grupa Ministarstva pripremila je edukativne meterijale za lovce i uzgajivače svinja o afričkoj kugi svinja koji se mogu preuzeti ispod:

Afrička kuga svinja - Uputstvo za vlasnike

Afrička kuga svinja - Brošura za lovce

 
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional