Prаvilnik о utvrđivаnju Prоgrаmа mеrа zdrаvstvеnе zаštitе živоtinjа zа 2017. gоdinu


Оbјаvlјеn је Prаvilnik о utvrđivаnju Prоgrаmа mеrа zdrаvstvеnе zаštitе živоtinjа zа 2017. gоdinu kојi mоžеtе prеuzеti ovde.

VANREDNA SLUŽBENA KONTROLA OBJEKTA ZA KLANjE MESA PAPKARA U MAČVANSKOM OKRUGU


  Republička veterinarska inspekcija sa centralnog nivoa, je dana  21. 10. 2016. godine izvršila vandrednu službenu kontrolu objekta za klanje mesa papkara u Mačvanskom Prnjavoru u mačvanskom Upravnom  okrugu .   Tokom službene kontrole utvrđeno je da objekat ne ispunjava opšte uslove - zidovi, podovi, plafoni i oprema, zatečeni oštećeni i neoprani , što je u suprotnosti  sa Pravilnikom  o uslovima higijene hrane („Službeni glasnik RS“ br. 73/10). Uočen je i nedostatak opreme koja je potrebna da bi  higijena  procesa proizvodnje hrane bila u skladu sa propisima  i da bi se u objektu proizbvodila bezbedna hrana.  Oprema u delu prijema životinja, klanični depo,   nije izgrađena tj. održavana na takav način da bi se ispoštovala dobrobit životinja, što je u suprotnosti sa Zakonom o dobrobiti životinja („Službeni glasnik RS“ br. 41/09)   Na osnovu zatečenog stanja u objektu republička veterinarska inspekcija je zabranila korišćenje opreme, alata, prostora i prostorija, do otklanjanja nedostataka, za koje je izdato rešenje i dati rokovi u skladu sa Zakonom o veterinarstvu („Službeni glasnik RS“ br. 91/05 i 30/10).

INSPEKCIJSKI NADZOR I KONTROLA ODRŽAVANJA VAŠARA U RAŠKOJ


Republička veterinarska inspekcija raškog Upravnog okruga sa sedištem u Kraljevu je zvaničnim putem dobila prijavu od strane građana u kojoj je navedeno da će se u periodu od 05.10.do 15.10. 2016 .god.  u domaćinstvima koji su u naselju Supnje Opština Raška obavljati delatnost klanja prasića povodom održavanja vašara u  Raški. Rukovodilac grupe veterinarske inspekcije za kontrolu bezbednosti i kvaliteta raškog Upravnog okruga , je zvaničnim putem podnela predlog Osnovnom sudu u Raški za naredbu o uviđaju u napred navedena domaćinstva u skladu sa čl. 22. stav. 4 Zakona o inspekcijskom nadzoru a u cilju utvrđivanja da se radi o neregistrovanim subjektima u skladu sa čl. 33 istog Zakona. Inspekcijski nadzor su izvršili veterinarski inspektori iz Kraljeva i Tutina. Inspektori  su na osnovu naredbe Osnovnog  sudu u Raški ušli u dvorišta i nakon izvršenih inspekcijskih kontrola stavljeno je van prometa kao nebezbedna hrana : ukupno 228 kg mesa prasećeg i 330 kg prasećeg pečenja. Hrana koja je isključena iz prometa  skladištena je  u hladnjači  T.P.  ,,IBAR,, Raška do konačnog uništenja. U momentu kontrole zatečeno je i  8 prasića koja nisu bila obeležena i  stavljena  u karantin.  U kontroli je utvrđeno da se radi o neregistrovanim subjektima koji ne poseduju rešenja od MPZŽS, Uprave za veterinu o ispunjenosti opštih i posebnih uslova za obavljanje delatnosti klanja papkara. Takođe su obilaženi štandovi sa hranom živоtinjskog porekla ( pečenje, brza hrana ) u gradu gde se održavao vašar gde nisu utvrđene neusaglašenosti.  U kontroli je sačinjeno 7 zapisnika, doneta su 4 rešenja. Biće upućena obaveštenja poreskoj upravi i podneseni  zahtevi  za pokretanje prekršajnog postupka u skladu sa čl.57 . stav1. Zakona o inspekcijskom nadzoru.

UKINUTE ZARAŽENE ZONE PROTIV NODULARNOG DERMATITISA


Uprava za veterinu je donela odluku o ukidanju zaraženih i ugroženih područja, odnosno sprovođenja vanrednih veterinarsko sanitarnih mera zbog pojave nodularnog dermatitisa (bolesti kvrgave kože) u Jablaničkom, Pirotskom, Topličkom, Pčinjskom, Zaječarskom i Borskom upravnom okrugu.Time su ukinute i specifične zabrane uvedene u cilju sprečavanja širenja, suzbijanja i iskorenjivanja ove bolesti.   U skladu sa Instrukcijom o postupku donošenja rešenja o prestanku mera na zaraženim gazdinstvima, zaraženom i ugroženom području zbog pojave nodularnog dermatitisa broj 323-02-2433/2016-05/7 od 16.08.2016. godine, Regionalni krizni centri za praćenje kretanja, prevenciju i kontrolu zarazne bolesti nodularni dermatitis sa sedištem u Nišu i Zaječaru obratili su se Nacionalnomkriznom centru za praćenje kretanja, prevenciju i kontrolu zarazne bolesti nodularni dermatitis sa sedištem u Upravi za veterinu,sa predlogom za ukidanje rešenja kojima su je teritorije određenih opština proglašene zaraženim, odnosno ugroženim područjima od zarazne bolesti nodularni dermatitis.

Produžena primena Pravilnika o izmeni pravilnika o maksimalno dozvolјenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilјa u hrani i hrani za životinje


Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavlјivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se do 5. oktobra 2016. godine. Tekst Pravilnika možete preuzeti ovde.

Novi Pravilnik o kvalitetu usitnjenog mesa, poluproizvoda od mesa i proizvoda od mesa


Ministarstvo polјoprivrede i zaštite životne sredine donelo je novi Pravilnik o kvalitetu usitnjenog mesa, poluproizvoda od mesa i proizvoda od mesa (“Sl. glasnik RS”, br. 94/2015) koji možete preuzeti ovde.

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

Javni poziv za upis u registar ovlašćenih obeleživača


Ministarstvo polјoprivrede i zaštite životne sredine objavlјuje javni poziv za upis u Registar ovlašćenih obeleživača. Opširnije...

Odluka o visini troškova za obeležavanje i evidenciju životinja


Odluku o visini troškova za obeležavanje i evidenciju životinja ("Sl. glasnik RS", br. 115/14) možete preuzeti ovde.

PRIRUČNIK ZA VETERINARE O AFRIČKOJ KUGI SVINJA

U skladu sa epizootiološkom situacijom u širem regionu, u cilјu obezbeđivanja stručnih informacija za sve subjekte koji su zaduženi za prevenciju i kontrolu zaraznih bolesti, pripremlјen je Priručnik za veterinare o afričkoj kugi svinja, kako bi se unapredio aktivni i pasivni nadzor zdravstvenog stanja kod svinja u Republici Srbiji.

Pozivamo sve veterinarske organizacije, veterinare i druga lica, da iskoriste svoja ovlašćenja i kontakte i da ga distribuiraju kako unutar svojih organizacija, tako i privatnih kontakata. Distribucija u elektronskoj i štampanoj formi su slobodni.

Priručnik za veterinare o afričkoj kugi svinja

 

BROŠURE O AFRIČKOJ KUGI SVINJA

U skladu sa pogoršanom epizootiološkom situacijom na području Centralne i Istočne Evrope, Stručna grupa Ministarstva pripremila je edukativne meterijale za lovce i uzgajivače svinja o afričkoj kugi svinja koji se mogu preuzeti ispod:

Afrička kuga svinja - Uputstvo za vlasnike

Afrička kuga svinja - Brošura za lovce

 

POSTUPANJE SA ŽIVOTINJAMA U USLOVIMA EKSTREMNO VISOKIH TEMPERATURA

Postupanje sa životinjama na visokim temperaturama zahteva dobro planiranje unapred. Voditi računa o vremenskim prognozama i izradi plana delovanja u slučaju visoke do ekstremno visoke temperature je od suštinskog značaja za obezbeđivanje životinjama dovolјno senke i vode u veoma toplim danimai sprečavanje toplotnog udara.

Odgovornost je vlasnika da obezbedi dobrobit životinja.

Najvažnije što možete učiniti svojim životinjama u uslovima ekstremno visokih temperatura je da im pružite odmor i hladovinu u najtoplijim delovima dana, kaoi puno čiste hladne vode.

Ekstremna temperaturaizaziva stres svim vrstama životinja i smanjuje proizvodne i reproduktivne osobine. Postoji nekoliko jednostavnih smernica koje možete pratiti kako biste smanjili uticaj visokih temperatura na životinje.

Opširnije...
 

INFORMACIJA O MERAMA PREVENCIJE I KONTROLE GROZNICE ZAPADNOG NILA OD STRANE VETERINARSKE SLUŽBE SRBIJE

U cilјu prevencije i kontrole pojave groznice zapadnog Nila kod životinja i lјudi i uspostavlјanja sistema brzog upozoravanja nadležnih službi, prvenstveno sistema zdravstvene zaštite lјudi, Uprava za veterinu od 2013. godine sprovodi sistem monitoringa i nadzora ove bolesti kod domaćih i divlјih ptica, konja i komaraca, prenosioca uzročnika ove bolesti zajedničke lјudima i životinjama.

Programom monitoringa u 2017. godini, predviđenih Pravilnikom o utvrđivanju Programa mera zdravstvene zaštite životinja u 2017. godini, previđeno je ispitivanje uzoraka krvih seruma konja, uzoraka komaraca i divlјih ptica na prisustvo uzročnika ove bolesti. Monitoring se sprovodi na celoj teritoriji Republike Srbije, prema posebno definisanim područjima (rizičnim i manje rizičnim, prema posebnim kriterijumima). Monitoring sprovode veterinarske stanice kojima su povereni poslovi iz Programa mera zdravstvene zaštite životinja i veterinarski naučni i specijalistički instituti.

U dosadašnjem sprovođenju monitoringa laboratorijskim ispitivanjem potvrđeno je prisustvo virusa uzročnika Groznice Zapadnog Nila u dva uzorka izlovlјenih komaraca i to poreklom iz naselјenog mesta Lovćenac (u severnobačkom okrugu)i naselјenog mesta Sirig (u južnobačkom okrugu). Preliminarna laboratorijska ispitivanja izvršena su u Naučnom institutu za veterinarstvo „Novi Sad“, dok su potvrdna dijagnostička ispitivanja izvršena u Nacionalnoj referentnoj laboratoriji Veterinarskog specijalističkog instituta „Kralјevo“ u Kralјevu.

Nakon utvrđivanja pozitivnog nalaza, Uprava za veterinu po protokolu obaveštava Institut za javno zdravlјe Srbije, Dr. Milan Jovanović Batut, kako bi se preduzele odgovarajuće mere zaštite zdravlјa lјudi u ugroženom području od strane nadležne epidemiološke službe, odnosno kako bi lokalne samouprave sprovele mere kontrole insekata, u skladu s ovlašćenima i nadležnostima.

 

INFORMACIJA O ŠIRENJU AFRIČKE KUGE SVINJA U ISTOČNOJ EVROPI

Pojava i širenje bolesti u Evropi:

Prva pojava AKS  u Evropi zabeležena je 1960. godine u Španiji, Portugaliji i Sardiniji. Iskorenjena je iz Portugalije 1993. godine, iz Španije 1995. godine, dok se na Sardiniji redovno pojavlјuje. Nakon pojave bolesti u Gruziji 2007. godine, proširila se na području Ruske Federacije, od juga do severa i severozapada Rusije. Od tada, bolest se progresivno širi u pravcu Centralne i Jugoistočne Evrope. Trenutno je u Evropi bolest je zabeležena u sledećim državama: Litvanija, Letonija, Polјska, Rusija, Ukrajina, Republika Češka i Rumunija. Poslednji slučaj, najbliži teritoriji Srbije, registrovan je u  severozapadnom delu Rumunije. Na mapama su prikazani slučajevi bolesti u evropskim zemlјama:

Mapa 1: Izvor EMPRES

Opširnije...
 

OBAVEŠTENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA VETERINU

Rešenjem Vlade Republike Srbije 24 broj 119-5315/2017 od 07.06.2017. godine, Emina Milakara je postavlјena za vršioca dužnosti direktora Uprave za veterinu u Ministarstvu polјoprivrede i zaštite životne sredine.

 

KONKURS ZA USTUPANJE POSLOVA IZ PROGRAMA MERA ZA PERIOD 2017–2019. GOD.

Dana 07. juna 2017. godine objavlјen je Konkurs za ustupanje poslova iz Programa mera za period 2017–2019. god. u Službenom glasniku broj: 56/2017. Veterinarske stanice, veterinarske klinike i veterinarske ambulante mogu, u skladu sa tekstom konkursa, da dostavlјaju traženu dokumentaciju počev od narednog dana od dana objavlјivanja konkursa radi ostvarivanja prava konkurisanja za dodelu terena za sprovođenje poslova po Programu mera zdravstvene zaštite životinja za 2017–2019. godinu. Konkurs je otvoren 7 dana.

Tekst konkursa
Odluka
Obrazac prijave na konkurs
Obrazac izjave - zaštita na radu
Obrazac izjave - sud
Obrazac izjave - krivično delo

 

Zarazne bolesti zivotinja

Bitne informacije

Javne nabavke

Program mera 2014

Informacije od javnog znacaja

kucni ljubimci

Zarazne bolesti zivotinja

informator_o_radu

Strucni ispit

Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional