PRESTANAK VAKCINACIJE SVINЈA PROTIV KLASIČNE KUGE SVINjA U REPUBLICI SRBIJI OD 15.12.2019.GODINEPrestanak vakcinacije svinja protiv klasične kuge svinja u Repbulici Srbiji.

Brojevi telefona za prijavu uginuća ili sumnje na bolest afričke kuge svinja


Broj telefona:  
0800/234-236 tokom čitavog dana ili, u toku radnog vremena  opširnije...  

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

Početna Vesti Vesti o događajima

POSETA UPRAVI ZA VETERINU INSPEKTORA AGENCIJE ZA INSPEKCIJU HRANE KANADE

U periodu od 18. do 20. februara 2020. godine inspektori Kanadske Agencije za inspekciju hrane službeno su posetili Upravu za veterinu.

Uprava za veterinu je popunjen Upitnik sa svim prilozima, koji su zahtevani od strane nadležnog organa u Kanadi, sa ciljem da se upoznaju sa strukturom i delokrugom rada Uprave za veterinu i veterinarskih organizacija, dostavila kanadskoj strani pre dolaska u inspekcijsku kontrolu.

Prvi sastanak održan je 18. februara 2020. godine i tom prilikom auditori su upoznati sa strukturom i organizacijom rada Uprave za veterinu kao i radom veterinarskih organizacija.

Dana 19. 02. 2020. godine izvršena je inspekcijska kontrola objekta za proizvodnju hrane za kućne ljubimce Farmina Pet Foods, Inđija.

Dana 20. 02. 2020. godine izvršena je inspekcijska kontrola jednog od dobavljača sirovina, Perutnina Ptuj Topiko i održan je završni sastanak u Upravi za veterinu.

Inspektori iz Kanade su izrazili zahvalnost stručnom timu Uprave za veterinu za pružene informacije tokom posete, s osvrtom na, pre vremena dostavljen odgovor na Upitnik.

Uprava za veterinu će izveštaj i zaključke o izvršenoj inspekcijskog kontroli dobiti u narednih šezdeset dana.

 

SASTANAK V.D. DIREKTORA UPRAVE ZA VETERINU I ATAŠEA U AMBASADI AUSTRIJE U BEOGRADU

Dana 4. februara 2020. godine v.d. direktora Uprave za veterinu dr Emina Milakara sastala se sa Atašeom Saveznog Ministarstva održivosti i turizma pri Austrijskoj Ambasadi u Beogradu dr Kristijanom Bravencom.

Sastanku su prisustvovali i Saša Ostojić, rukovdilac Centra za krizno planiranje i upravljanje naričito opasnim zaraznim bolestima u Upravi za veterinu i Svetlana Bejatović-Kasagić, saradnica Atašea.

Teme sastanka bile su trenutna situacija u vezi Afričke kuge svinja i Tvining projekat za Afričku kugu svinja.

Predstavnici Uprave za veterinu upoznali su predstavnike Ambasade sa trenutnom epizootiološkom situacijom u Republici Srbiji i merama koje se sprovode.

Zbog globalnog širenja Afričke kuge svinja Ataše je izrazio zabrinutost za ceo region i pohvalio mere koje je Republika Srbija preduzela, kako u avgustu kada je u Republici Srbiji bolest bila prisutna kod populacije domaćih svinja tako i mere koje se sprovode kada je bolest prisutna u populaciji divljih svinja.  

Dr Bravenc je dr Milakari preneo je pozdrave dr Ulriha Hercoga, Šefa veterinarske službe Austrije kao i želje za nastavak uspešne saradnje kao i podršku u nastavku sprovođenja mera kada je u pitanju Afrička kuga svinja.

Poslednje ažurirano ponedeljak, 30 mart 2020 08:39
 

OBAVEŠTENJE ZA KORISNIKE LOVIŠTA U REPUBLICI SRBIJI

U skladu sa aktuelnom epizootiološkom situacijom koja je uslovljena pojavom Afričke kuge svinja (AKS) u lovištima Borskog i Pirotskog upravnog okruga,u cilju kontrole sprečavanja ,širenja i suzbijanja bolesti, Uprava za veterinu donela je mere koje se moraju sprovesti u skladu sa Zaključkom i Naredbom Vlade Republike Srbije o zajedničkim aktivnostima.Opširniji tekst možete preuzeti ovde.

Poslednje ažurirano ponedeljak, 30 mart 2020 08:42
 

POSETA KINESKE DELEGACIJE UPRAVI ZA VETERINU

Delegacija Uprave carine NR Kine, u periodu od 16. do 20. decembra posetila je Republiku Srbiju, radi provere sistema proizvodnje mleka, sa ciljem izvoza proizvoda od mleka na ovo tržište.
Tokom petodnevne posete, kineska delegacija upoznata je sa načinom rada Uprave za veterinu; izvršena je kontrola pet objekata za preradu mleka i jednog objekta za proizvodnju dečije hrane,  dva objekta za držanje i uzgoj životinja, kao i laboratorija za kontrolu bezbednosti hrane i zdravlja životinja.
Na završnom sastanku delegacija Kine iznela je zaključak da nadležni organ odlično poznaje zakonodavstvo i međunarodne standarde koji se odnose na bezbednost hrane, da se sprovode odgovarajuće mere tokom redovnih službenih kontrola, kao u hitnim situacijama i da o svemu postoji odgovarajuća dokumentacija.
Dalje, kineska delegacija je konstatovala da objekti koji su bili predmet kontrole imaju dobro uspostavljene sisteme samokontrole, jasne procedure i da je uspostavljen efikasan sistem sledljivosti sirovine koja ulazi u sastav proizvoda od mleka.
Delegacija NR Kine posebno se zahvalila na gostoprimstvu i spremnosti nadležnih organa i subjekata da odgovore svim postavljenim i da mogu da potvrde da između Srbije i Kine postoji „pravo prijateljstvo – trajno i dugovečno“.
Izveštaj o sprovedenoj kontroli i odobrenje izvoza proizvoda od mleka na tržište NR Kine, biće dostavljen od strane Uprave carine ove zemlje u narednim mesecima.

 

POSETA GFTADs EKSPERTSKE MISIJE ZA AFRIČKU KUGU SVINJA SRBIJI

Prošle nedelje je Upravu za veterinu posetila GFTADs ekspertska misija za afričku kugu svinja. Cilj ove misije je bilo sagledavanje trenutne situacije u vezi pojave afričke kuge svinja u Srbiji kao i analiza preduzetih mera i postignutih rezultata u cilju suzbijanja i daljeg sprečavanja širenja ove bolesti. GFTADs ekspertska misija je naročitu pažnju posvetila rezultatima postignutim sprovođenjem Plana nadzora i dijagnostičkih ispitivanja na Afričku kugu svinja(AKS) kod domaćih svinja u Republici Srbiji . Takođe, izvršena je poseta i NIVS Beograd kao nacionalne referentne laboratorije za AKS, NIV Novi Sad kao akreditovane laboratorije za AKS, zatim pojedinih farmi svinja, lovišta i veterinarskih stanica. Ovom prilikom je Uprava za veterinu pokazala zavidne rezultate u suzbijanju AKS što su i eksperti na završnom sastanku i potvrdili. Konačan izveštaj GFTADs ekspertske misije se uskoro očekuje kao i preporuke koje će dati dalje smernice u borbi protiv pojave i širenja afričke kuge svinja u Srbiji.

 
Još članaka...
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional