PRESTANAK VAKCINACIJE SVINЈA PROTIV KLASIČNE KUGE SVINjA U REPUBLICI SRBIJI OD 15.12.2019.GODINEPrestanak vakcinacije svinja protiv klasične kuge svinja u Repbulici Srbiji.

Brojevi telefona za prijavu uginuća ili sumnje na bolest afričke kuge svinja


Broj telefona:  
0800/234-236 tokom čitavog dana ili, u toku radnog vremena  opširnije...  

Pravilnik o uslovima za pošiljke za koje nije potrebno rešenje za uvoz i tranzit


Pravilnik o uslovima za pošiljke za koje nije potrebno rešenje za uvoz i tranzit („Službeni glasnik RS“,  broj: 39/2019 objavljen 6. juna 2019. godine) može se preuzeti ovde.

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

Početna Vesti Vesti o događajima INFORMACIJA O ZBRINJAVANJU KONJA

INFORMACIJA O ZBRINJAVANJU KONJA

Po prijavi od strane medija i društvenih mreža da je u mestu Surčin ostavlјen vezan povređeni konj, Uprava za veterinu, Ministarstva polјoprivrede i zaštite životne sredine je odmah reagovala i preduzela odlučne mere.

Istog dana, 19.07.2016. godine, nakon prijema prijave, veterinarska inspekcija je izašla na lice mesta, izvršila službenu kontrolu, pri čemu je sačinila zapisnik, u kome je konstatovala da konj ima povredu zadnje leve noge ali da je i pored povrede u dobroj kondiciji, kreće se i uzima hranu. Prema izjavi vlasnika, konj je ozleđen u Novom Beogradu, nakon čega je lečen u veterinarskoj ambulanti, gde je dobio neophodne antibiotike, analgetike, kao i antitetanusni serum.

Veterinarska inspekcija je naložila vlasniku da sa konjem postupa u skladu sa pažnjom dobrog domaćina i načelima Zakona o dobrobiti životinja. Istog dana, po nalogu inspektora, konj je stavlјen pod veterinarski nadzor, privremeno smešten u posebnu štalu u mestu Surčin, gde je primao neophodnu terapiju.

Na poziv veterinarske inspekcije, u rešavanje slučaja se uklјučio i Fakultet veterinarske medicine, Univerziteta u Beogradu, koji je pregledao povređenog konja i dao stručno mišlјenje o dalјem postupanju sa životinjom.

Na apel za pomoć u udomlјavanju životinje, koji je uputila Uprava za veterinu odazvala se gospođa Monika Brukner, u čije je prihvatilište, pod kotrolom veterinarskog inspektora jutros prebačena životinja. Konj je sada trajno zbrinut, a sa terapijom će se nastaviti do njegovog izlečenja.

Ovim putem se zahvalјujemo gospođi Brukner na angažovanju oko zbrinjavanja životinje. Takođe, polazeći od činjenice da cilј Uprave za veterinu nije ubijanje životinja, već briga o njihovom zdravlјu i dobrobiti nadamo se i očekujemo  da se i u budućnosti nastavi ova vrsta saradnje sa nevladinim organizacijama, a sve u skladu sa osnovim načelima dobrobiti životinja.

 
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional