PRESTANAK VAKCINACIJE SVINЈA PROTIV KLASIČNE KUGE SVINjA U REPUBLICI SRBIJI OD 15.12.2019.GODINEPrestanak vakcinacije svinja protiv klasične kuge svinja u Repbulici Srbiji.

Brojevi telefona za prijavu uginuća ili sumnje na bolest afričke kuge svinja


Broj telefona:  
0800/234-236 tokom čitavog dana ili, u toku radnog vremena  opširnije...  

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

Početna Vesti Vesti o događajima INFORMACIJA O POJAVI PRVOG SLUČAJA AVIJARNE INFLUENCE U SRBIJI

INFORMACIJA O POJAVI PRVOG SLUČAJA AVIJARNE INFLUENCE U SRBIJI

Prvi slučaj avijarne influence kod divljih ptica: U toku sprovođenja veterinarskog nadzora, utvrđena su uginuća 6 labudova na području Koviljskog rita za koje je u Naučnom institutu za veterinarstvo iz Novog Sada i Nacionalnoj referentnoj laboratoriji za avijarnu influencu u Kraljevu utvrđeno da se radi o avijarnoj influenci kod divljih ptica izazvanoj sojem virusa H5N8.
 
 
Usled pojave avijarne influence u oktobru u više zemalja EU, poput Mađarske, Holandije, Danske i Nemačke, Švajcarske i Hrvatske, Uprava za veterinu je preduzela odgovarajuće preventivne mere počev još od 24.11.2016. godine. Mere uključuju epizootiološki i veterinarski nadzor, edukaciju vlasnika živine i poboljšanje primene mera na farmama živine. U skladu sa praksom iz prethodnih godina tokom perioda preleta divljih ptica formirani su nacionalni i regionalni centri za praćenje situacije i sprečavanje širenja avijarne influence sa divljih i migratornih ptica na domaću živinu.
Srbija apsolutno raspolaže adekvatnim resursima da se spreči širenje bolesti i izvrši efikasno suzbijanje, kao i odgovarajući pravni okvir koji je u potpunosti usaglašen sa pravilima kontrole u EU. Takođe, obezbeđena su i finansijska sredstva za eventualnu nadoknadu šteta vlasnicima živine.
 
Pozivamo vlasnike živine kako manje tako i one koji poseduju farme da se drže propisanih mera, da živinu drže u zatvorenom prostoru i da za sve neophodne informacije se obrate svom veterinaru koje smo mi u potpunosti pripremili za ovakve i slične situacije. 
 
Veterinarske ekipe obilaze teren i vrše zdravstveni nadzor živine u celom području kao i edukaciju vlasnika. Veterinarska inspekcija je uvela mere na koje će se sprovoditi na tim područjima, koje uključuju mere pojačanog nadzora zdravstvenog stanja živine, kontrolu prometa živine, ptica, priplodnih jaja, proizvoda poreklom od živine i ptica i druge mere u skladu sa propisima. Veterinarske stanice vršiće stalnu edukaciju vlasnika u cilju podizanja nivoa biosigurnosnih mera na gazdinstvima i sprečavanja pojave i širenja avijarne influence. 
Uprava za veterinu je pripremila informacije o avijarnoj influenci, smernice za uzgajivače, kao i uputstvo za veterinare, koji se mogu naći na internet stranicama Uprave: 

http://www.vet.minpolj.gov.rs/sr/avijarna-influenca

 
Prijavljivanje sumnje na ptičji grip
 
Uzgajivači živine dužni su da prijave svaku sumnju na bolest veterinaru ili veterinarskom inspektoru. Karakteristični simptomi bolesti su:
Iznenadna uginuća živine, čak i bez simptoma bolesti 
Slabost i potištenost, uz nakostrešenost perja
Veliki pad nosivosti jaja, loš kvalitet ljuske 
Respiratorni simptomi - kašalj, disanje na otvoreni kljun, otok glave i vrata
Cijanoza kreste i podbradnjaka
Tačkasta krvarenja na sluznicama i potkožnom tkivu 
Nervni simptomi (otežano kretanje, grčevi, kretnje u krug, paraliza)
 
Ukoliko se uoče simptomi bolesti, bez odlaganja pozvati svog veterinara i prijaviti sumnju nadležnom veterinarskom inspektoru.
 
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional