Brojevi telefona za prijavu uginuća ili sumnje na bolest afričke kuge svinja


Broj telefona:  
0800/234-236 tokom čitavog dana ili, u toku radnog vremena  opširnije...  

Pravilnik o uslovima za pošiljke za koje nije potrebno rešenje za uvoz i tranzit


Pravilnik o uslovima za pošiljke za koje nije potrebno rešenje za uvoz i tranzit („Službeni glasnik RS“,  broj: 39/2019 objavljen 6. juna 2019. godine) može se preuzeti ovde.

Pravilnik o izmeni pravilnika o maksimalno dozvolјenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilјa u hrani i hrani za životinje


Objavljen je Pravilnik o izmeni pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama ostatka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje koji možete preuzeti ovde.

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

Javni poziv za upis u registar ovlašćenih obeleživača


Ministarstvo polјoprivrede i zaštite životne sredine objavlјuje javni poziv za upis u Registar ovlašćenih obeleživača. Opširnije...

Obeležavanje, registracija i praćenje kretanja goveda - Najčešće postavlјana pitanja


Uprava za veterinu je pripremila odgovore na najčešće postavlјana pitanja iz oblasti Obeležavanja, registracije i praćenja kretanja goveda koje možete pogledati i preuzeti OVDE.

Početna Vesti Vesti o događajima INFORMACIJA O POJAVI AVIJARNE INFLUENCE (PTIČJEG GRIPA) U REPUBLICI SRBIJI

INFORMACIJA O POJAVI AVIJARNE INFLUENCE (PTIČJEG GRIPA) U REPUBLICI SRBIJI

Pojava ptičjeg gripa, odnosno visoko patogenog soja avijarne influence – AI(H5N8) u Republici Srbiji  potvrđena  je prvobitno kod 6 uginulih divlјih ptica (labudova) 02.12.2016, i10.12.2016. u tri gazdinstva na području Kovilјskog rita, koji administrativno pripada  teritoriji Grada Novog Sada u Južnobačkom okrugu.  Uprava za veterinu Ministarstva polјoprivrede i zaštite životne sredine je u skladu sa Zakonom o veterinarstvu i Pravilnikom o utvrđivanju mera za rano otkrivanje, dijagnostiku, sprečavanje širenja, suzbijanje iskorenjivanje zarazne bolesti avijarna influence,  i donela rešenje kojim je proglasila zaraženo područje u poluprečniku od najmanje 3 km i ugroženo područje od najmanje 10km od žarišta ove zarazne bolesti i naložila propisane kontrolne mere. 16.12. 2016. godine, na osnovu pozitivnih nalaza kod dva uginula labuda na lokacijama Ludoško jezero na području opštine Subotica i Kanal DTD na području Grada Novog Sada i 10.12.2017. kod četiri uginula labuda na lokaciji jezero-kanal Vizelј, Borča, područje Grada Beograda, doneta su rešenja o proglašenju zaraženog i ugroženog područja od zarazne bolesti avijarna influenca kod divlјih ptica. Na celokupnim zaraženim i ugroženim područjima, kontinuirano se vrši popis, observacija i kontrola zdravstvenog stanja živine na svim gazdinstvima, kao i zdravstveni nadzor i motrenje divlјih ptica na njihovim staništima.

Sprovođenje aktivnog i pasivnog nadzora, odnosno kontrole zdravstvenog stanja živine u potencijalno rizičnim područjima blizu vodenih površina sa divlјim pticama, zatvaranje živine u objekte, sprečavanje direktnog i indirektnog kontakta između divlјih ptica i živine i podizanje biosigurnosnih i higijenskih mera na gazdinstvima su osnovne preventivne mere koje se preduzimaju u cilјu sprečavanja pojave i širenja ove zarazne bolesti.

Zaražena i ugrožena područja od AI u Republici Srbiji

 
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional