Pravilnik o izmeni pravilnika o maksimalno dozvolјenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilјa u hrani i hrani za životinje


Objavljen je Pravilnik o izmeni pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama ostatka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje koji možete preuzeti ovde.

Prаvilnik о utvrđivаnju Prоgrаmа mеrа zdrаvstvеnе zаštitе živоtinjа zа 2017. gоdinu


Оbјаvlјеn је Prаvilnik о utvrđivаnju Prоgrаmа mеrа zdrаvstvеnе zаštitе živоtinjа zа 2017. gоdinu kојi mоžеtе prеuzеti ovde.

VANREDNA SLUŽBENA KONTROLA OBJEKTA ZA KLANjE MESA PAPKARA U MAČVANSKOM OKRUGU


  Republička veterinarska inspekcija sa centralnog nivoa, je dana  21. 10. 2016. godine izvršila vandrednu službenu kontrolu objekta za klanje mesa papkara u Mačvanskom Prnjavoru u mačvanskom Upravnom  okrugu .   Tokom službene kontrole utvrđeno je da objekat ne ispunjava opšte uslove - zidovi, podovi, plafoni i oprema, zatečeni oštećeni i neoprani , što je u suprotnosti  sa Pravilnikom  o uslovima higijene hrane („Službeni glasnik RS“ br. 73/10). Uočen je i nedostatak opreme koja je potrebna da bi  higijena  procesa proizvodnje hrane bila u skladu sa propisima  i da bi se u objektu proizbvodila bezbedna hrana.  Oprema u delu prijema životinja, klanični depo,   nije izgrađena tj. održavana na takav način da bi se ispoštovala dobrobit životinja, što je u suprotnosti sa Zakonom o dobrobiti životinja („Službeni glasnik RS“ br. 41/09)   Na osnovu zatečenog stanja u objektu republička veterinarska inspekcija je zabranila korišćenje opreme, alata, prostora i prostorija, do otklanjanja nedostataka, za koje je izdato rešenje i dati rokovi u skladu sa Zakonom o veterinarstvu („Službeni glasnik RS“ br. 91/05 i 30/10).

INSPEKCIJSKI NADZOR I KONTROLA ODRŽAVANJA VAŠARA U RAŠKOJ


Republička veterinarska inspekcija raškog Upravnog okruga sa sedištem u Kraljevu je zvaničnim putem dobila prijavu od strane građana u kojoj je navedeno da će se u periodu od 05.10.do 15.10. 2016 .god.  u domaćinstvima koji su u naselju Supnje Opština Raška obavljati delatnost klanja prasića povodom održavanja vašara u  Raški. Rukovodilac grupe veterinarske inspekcije za kontrolu bezbednosti i kvaliteta raškog Upravnog okruga , je zvaničnim putem podnela predlog Osnovnom sudu u Raški za naredbu o uviđaju u napred navedena domaćinstva u skladu sa čl. 22. stav. 4 Zakona o inspekcijskom nadzoru a u cilju utvrđivanja da se radi o neregistrovanim subjektima u skladu sa čl. 33 istog Zakona. Inspekcijski nadzor su izvršili veterinarski inspektori iz Kraljeva i Tutina. Inspektori  su na osnovu naredbe Osnovnog  sudu u Raški ušli u dvorišta i nakon izvršenih inspekcijskih kontrola stavljeno je van prometa kao nebezbedna hrana : ukupno 228 kg mesa prasećeg i 330 kg prasećeg pečenja. Hrana koja je isključena iz prometa  skladištena je  u hladnjači  T.P.  ,,IBAR,, Raška do konačnog uništenja. U momentu kontrole zatečeno je i  8 prasića koja nisu bila obeležena i  stavljena  u karantin.  U kontroli je utvrđeno da se radi o neregistrovanim subjektima koji ne poseduju rešenja od MPZŽS, Uprave za veterinu o ispunjenosti opštih i posebnih uslova za obavljanje delatnosti klanja papkara. Takođe su obilaženi štandovi sa hranom živоtinjskog porekla ( pečenje, brza hrana ) u gradu gde se održavao vašar gde nisu utvrđene neusaglašenosti.  U kontroli je sačinjeno 7 zapisnika, doneta su 4 rešenja. Biće upućena obaveštenja poreskoj upravi i podneseni  zahtevi  za pokretanje prekršajnog postupka u skladu sa čl.57 . stav1. Zakona o inspekcijskom nadzoru.

UKINUTE ZARAŽENE ZONE PROTIV NODULARNOG DERMATITISA


Uprava za veterinu je donela odluku o ukidanju zaraženih i ugroženih područja, odnosno sprovođenja vanrednih veterinarsko sanitarnih mera zbog pojave nodularnog dermatitisa (bolesti kvrgave kože) u Jablaničkom, Pirotskom, Topličkom, Pčinjskom, Zaječarskom i Borskom upravnom okrugu.Time su ukinute i specifične zabrane uvedene u cilju sprečavanja širenja, suzbijanja i iskorenjivanja ove bolesti.   U skladu sa Instrukcijom o postupku donošenja rešenja o prestanku mera na zaraženim gazdinstvima, zaraženom i ugroženom području zbog pojave nodularnog dermatitisa broj 323-02-2433/2016-05/7 od 16.08.2016. godine, Regionalni krizni centri za praćenje kretanja, prevenciju i kontrolu zarazne bolesti nodularni dermatitis sa sedištem u Nišu i Zaječaru obratili su se Nacionalnomkriznom centru za praćenje kretanja, prevenciju i kontrolu zarazne bolesti nodularni dermatitis sa sedištem u Upravi za veterinu,sa predlogom za ukidanje rešenja kojima su je teritorije određenih opština proglašene zaraženim, odnosno ugroženim područjima od zarazne bolesti nodularni dermatitis.

Novi Pravilnik o kvalitetu usitnjenog mesa, poluproizvoda od mesa i proizvoda od mesa


Ministarstvo polјoprivrede i zaštite životne sredine donelo je novi Pravilnik o kvalitetu usitnjenog mesa, poluproizvoda od mesa i proizvoda od mesa (“Sl. glasnik RS”, br. 94/2015) koji možete preuzeti ovde.

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

Javni poziv za upis u registar ovlašćenih obeleživača


Ministarstvo polјoprivrede i zaštite životne sredine objavlјuje javni poziv za upis u Registar ovlašćenih obeleživača. Opširnije...

Odluka o visini troškova za obeležavanje i evidenciju životinja


Odluku o visini troškova za obeležavanje i evidenciju životinja ("Sl. glasnik RS", br. 115/14) možete preuzeti ovde.

Početna Vesti Vesti o događajima INFORMACIJA O ŠIRENJU AFRIČKE KUGE SVINJA U ISTOČNOJ EVROPI

INFORMACIJA O ŠIRENJU AFRIČKE KUGE SVINJA U ISTOČNOJ EVROPI

Pojava i širenje bolesti u Evropi:

Prva pojava AKS  u Evropi zabeležena je 1960. godine u Španiji, Portugaliji i Sardiniji. Iskorenjena je iz Portugalije 1993. godine, iz Španije 1995. godine, dok se na Sardiniji redovno pojavlјuje. Nakon pojave bolesti u Gruziji 2007. godine, proširila se na području Ruske Federacije, od juga do severa i severozapada Rusije. Od tada, bolest se progresivno širi u pravcu Centralne i Jugoistočne Evrope. Trenutno je u Evropi bolest je zabeležena u sledećim državama: Litvanija, Letonija, Polјska, Rusija, Ukrajina, Republika Češka i Rumunija. Poslednji slučaj, najbliži teritoriji Srbije, registrovan je u  severozapadnom delu Rumunije. Na mapama su prikazani slučajevi bolesti u evropskim zemlјama:

Mapa 1: Izvor EMPRES

Mapa 2: Slučajevi AKS prema podacima OIE

Mere koje se sprovode radi sprečavanja unosa zarazne bolesti na osnovu pravilnika koji je usaglašen sa EU:

1. Ministarstvo polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za veterinu je donela NAREDBU o preduzimanju mera za sprečavanje unošenja zarazne bolesti Afričke Kuge Svinja u Republiku Srbiju, Službeni glasnik RS, broj:40/14 od 11.04.2014 godine. U skladu sa ovom Naredbom se sprovodi zabrana uvoza i provoza pošilјaka:

1.živih domaćih i divlјih svinja;

2.semena, embriona i oplođenih jajnih ćelija poreklom od domaćih i divlјih svinja;

3.mesa poreklom od domaćih i divlјih svinja;

4. proizvoda od mesa domaćih i divlјih svinja osim, termički tretiranog u hermetički zatvorenoj posudi (konzervi);

5.kože poreklom od domaćih i dvivlјih svinja;

6.sporednih proizvoda životinjskog porekla sem termički obrađenih na minimalnoj temperaturi od +80 stepeni celzijusa.

Mere se odnose na zemlјe u kojima je prijavlјena pojava AKS odnosno postoji sumnja na pojavu bolesti kod divlјih i domaćih svinja.

2. Formirana je Stručna grupe za praćenje kretanja, prevenciju i kontrolu zarazne bolesti afrička kuga svinja.

3. Obrazovan je tim za donošenje odluka za sprečavanje širenja, praćenje kretanja, prevenciju i kontrolu zarazne bolesti afrička kuga svinja.

Deo teritorije Republike Srbije, ugrožen od pojave AKS: iako su žarišta bolesti i dalјe udalјena od naše zemlјe, postoji realna opasnost od širenja bolesti u pogođenim državama, naročito u pograničnom pojasu prema Rumuniji.

Zbog toga je potrebno pooštriti veterinarsko-sanitarne mere, kontrolu prometa svinja, odnosno unaprediti nivo biosigurnosti na farmama svinja i primenu dobrih farmskih praksi.

Uprava za veterinu je izradila posebna uputstva za uzgajivače svinja koja će pomoći u sprečavanju unošenja patogenih mikroorganizama na farme svinja (radi preuzimanja kliknite na sliku):

biosigurnost

uputstvo odgajivacima

biosigurnost

Opšte informacije o afričkoj kugi svinja

Uzročnik: AKS je DNK virus koji spada u rod Asfivirusa iz porodice Asfarviridae i jedini je poznati DNK arbovirus koji može inficirati beskičmenjake (krpelјi roda Ornithodoros) i kičmenjake(porodica Suidae), nije zoonoza.

Izvori i putevi prenošenja i širenja: Klinički manifestna bolest javlјa se samo kod domaćih svinja i usko je povezana sa populacijom evropskihdivlјih svinja (Sus scrofa ferus). Stalnim rezervoarom virusa smatraju se afričke divlјe svinje, koje ne obole ali su dugotrajne kliconoše. To su: bradavičasta svinja (Phaccochoerus aerhiopicus), grmuša (Patomochoerus porcus) i velika šumska svinja (Hylochoerus meinertzhageni). Kod krpelјa se virus može adaptirati na tkiva, pa on tako postaje rezervoar bolesti. Nije zabeležen nijedan slučaj prenosa virusa kontaktom između afričkih divlјih i domaćih svinja, zato je verovatno da se domaće svinje inficiraju ubodom krpelјa. Domaće svinje, inficirane virusom AKS šire velike količine virusa za vreme kliničke bolesti, a izlučivanje virusa počinje 24 sata pre prvih simptoma bolesti. Virus se izlučuje putem sline, iscetka iz oka i nosa, mokraće, fecesa i sekretima genitalnih organa. Krv sadrži velike količine virusa. Prenos virusa putem aerosola zabeležen je samo kod svinja u bliskom kontaktu. Prilikom izbijanja bolesti svinje se inficiraju kontaktom sa zaraženim svinjama, kontaminiranom hranom, vodom i prostirkom. Virus se može širiti na veće udalјenosti vozilima i lјudima. U spolјnoj sredini, virus može preživeti dug period vremena ukoliko se nalazi u proteinskom medijumu (meso, krv, feces, koštana srž). Svinje se mogu zaraziti i indirektno kontaktom preko posrednika. Mehanički prenosioci mogu biti insekti, pacovi, ali i čovek (nesterilni veterinarski instrumenti). Prvi slučaj prenosa zaraze na veću udalјenost u Rusiji je konstatovan putem hrane za ličnu potrošnju.

Način ulaska uzročnika u organizam svinja: Primarno mesto umnožanja virusa su tonzile. Nakon toga nastupa viremija koja traje 30 do 50 dana. Virus se umnožava u limfnim čvorovima, slezini i koštanoj srži. Dolazi do limfopenije, smanjenog broja ćelija retikuluma i endotelnih ćelija što dovodi do propustivlјosti krvnih sudova i promena na unutarnjim organima.

Simptomi: Prvo pojavlјivanje AKS u zemlјi ili na određenom području obično se manifestuje visokom smrtnošću posle kratke febrilne faze bolesti. Svinje postaju depresivne, prestaju da jedu i grupišu se, a u perakutnom obliku bolesti mogu uginuti pre pojave kliničkih simptoma bolesti. Životinje koje prežive više od jednog dana teško dišu, teško se kreću i teturaju, javlјa se crvenilo kože, naročitou području abdomena i po ekstremitetima. Javlјanje AKS u stadu obično je povezano sa:

•kontaktom domaćih i divlјih svinja koje nose krpelјe;
•uvođenjem novih svinja u stado;
•hranjenjem svinja kontaminiranim pomijama koje nisu dobro prokuvane;
•kretanjem vozila i lјudi.

Bolest se javlјa kod svinja svih starosnih kategorija. Može biti akutnoga, subakutnog ili hroničnog toka. Klinički simptomi javlјaju se u proseku 5-15 dana nakon infekcije virusom AKS. Poseban problem je nemogućnost kontrole kretanja zaraženih divlјih svinja.

Lečenje: Bolest se ne leči niti postoji zaštita vakcinacijom. Jedina mera kontrole i eradikacije bolesti je uklanjanje obolelih i na bolest sumnjivih životinja kao i životinja iz kontaktnih gazdinstava i to ubijanjem u skladu sa Zakonom.

 
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional