Pravilnik o izmeni pravilnika o maksimalno dozvolјenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilјa u hrani i hrani za životinje


Objavljen je Pravilnik o izmeni pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama ostatka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje koji možete preuzeti ovde.

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

Javni poziv za upis u registar ovlašćenih obeleživača


Ministarstvo polјoprivrede i zaštite životne sredine objavlјuje javni poziv za upis u Registar ovlašćenih obeleživača. Opširnije...

Obeležavanje, registracija i praćenje kretanja goveda - Najčešće postavlјana pitanja


Uprava za veterinu je pripremila odgovore na najčešće postavlјana pitanja iz oblasti Obeležavanja, registracije i praćenja kretanja goveda koje možete pogledati i preuzeti OVDE.

Početna Vesti Vesti o događajima OBUKA VETERINARA - JAVNI POZIV

OBUKA VETERINARA - JAVNI POZIV

Ministarstvo polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Uprava za veterinu, Fakultet veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu i Institut za higijenu i tehnologiju mesa, Beograd

OBJAVLJUJU

POZIV ZA PETODNEVNU OBUKU za doktore veterinarske medicine, zaposlene u veterinarskim organizacijama, pod nazivom: „Ante i post mortem pregled u objektima za klanje životinja“.

PERIOD TRAJANJA PRVOG POZIVA: od 7. novembra do 16. novembra 2017. godine

 

RANGIRANJE KANDIDATA: izvršiće se na osnovu redosleda prijavlјivanja

 

PREDVIĐEN TERMIN PRVE OBUKE: 20. do 24. novembar 2017. godine.

Broj slušalaca je ograničen na minimalno 10, a maksimalno 15 polaznika po jednoj obuci

Predmet obuke: Unapređenje sistema bezbednosti hrane u objektima za klanje životinja i zaštitejavnog zdravlјa

Cilј obuke: stručno osposoblјavanje za pregled mesa u objektima za klanje životinja u skladu sa zakonskim aktima Republike Srbije.

Polaznici koji uspešno savladuju obuku stiču pravo na SERTIFIKAT o uspešno završenom kursu „Ante i post mortem pregled u objektima za klanje životinja“, a koji će im omogućiti da od strane Ministarstva polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Uprave za veterinu budu angažovani na inspekcijskim poslovima na liniji klanja u objektima za klanje životinja.

Sadržaj obuke: Teorijski deo obuke koji će se izvesti na Fakultetu veterinarske medicine obuhvata: zakone i pravilnike iz oblasti bezbednosti hrane, uklјučujući dobrobit životinja, ante i post mortem pregled, dobru higijensku praksu, osnovne elemente službene kontrole i prateće dokumentacije. Praktični deo obuke će se realizovati u uslovima realne proizvodnje (objekat za klanje), pri čemu će prevoz do objekta biti obezbeđen od strane organizatora. Učesnicima  obuke biće dostupan materijal sa obuke. Tokom obuke obezbeđena je ishrana i osveženje za učesnike.

Cena obuke: 120.000,00 RSD.

Uplata se vrši na žiro račun Fakulteta veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu:

Svrha uplate: Ante i post mortem pregled u objektima za klanje životinja

Primalac: Fakultet veterinarske medicine Beograd

Broj žiro računa: 840-1825666-41

Model poziv na broj (odobrenje): HTM011

Prijava za obuku: http://form.vet.bg.ac.rs/

Napomena: Organizator zadržava pravo da pomeri termin obuke u slučaju da se prijavi manje od 10 slušalaca.

Kontakt: Katedra za higijenu i tehnologiju namirnica animalnog porekla Fakulteta veterinarske medicine, tel: 011 2 685 653; e-mail: namirnice@vet.bg.ac.rs

 
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional