Brojevi telefona za prijavu uginuća ili sumnje na bolest afiričke kuge svinja


Brojevi telefona:
011/311 75 36  tokom čitavog dana ili,
064/868 00 16 ; 0800/234-236 u toku radnog vremena  opširnije...  

Pravilnik o uslovima za pošiljke za koje nije potrebno rešenje za uvoz i tranzit


Pravilnik o uslovima za pošiljke za koje nije potrebno rešenje za uvoz i tranzit („Službeni glasnik RS“,  broj: 39/2019 objavljen 6. juna 2019. godine) može se preuzeti ovde.

Pravilnik o izmeni pravilnika o maksimalno dozvolјenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilјa u hrani i hrani za životinje


Objavljen je Pravilnik o izmeni pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama ostatka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje koji možete preuzeti ovde.

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

Javni poziv za upis u registar ovlašćenih obeleživača


Ministarstvo polјoprivrede i zaštite životne sredine objavlјuje javni poziv za upis u Registar ovlašćenih obeleživača. Opširnije...

Obeležavanje, registracija i praćenje kretanja goveda - Najčešće postavlјana pitanja


Uprava za veterinu je pripremila odgovore na najčešće postavlјana pitanja iz oblasti Obeležavanja, registracije i praćenja kretanja goveda koje možete pogledati i preuzeti OVDE.

Početna Vesti Vesti o događajima OBAVEŠTENJE O PREDUZETIM MERAMA IZ RAZLOGA POVEĆANOG RIZIKA DA SE NA TERITORIJU REPUBLIKE SRBIJE UNESE ZARAZNA BOLEST AFRIČKE KUGE SVINJA (Pestis suum africana) SA TERITORIJE REPUBLIKE MAĐARSKE

OBAVEŠTENJE O PREDUZETIM MERAMA IZ RAZLOGA POVEĆANOG RIZIKA DA SE NA TERITORIJU REPUBLIKE SRBIJE UNESE ZARAZNA BOLEST AFRIČKE KUGE SVINJA (Pestis suum africana) SA TERITORIJE REPUBLIKE MAĐARSKE

Prema podacima i obaveštenju Međunarodne organizacije za zdravlje životinja (OIE) i Evropske Komisije, Uprava za veterinu je došla do saznanja da je na teritoriji Republike Mađarske došlo do pojave bolest – Afričke kuge svinja (Pestis suum fricana), pa postoji opasnost da se ova bolest unese na teritoriju Republike Srbije.

 Na osnovu člana 125. stav 1. tačka 1. Zakona o veterinarstvu („Službeni glasnik RS“, broj  91/2005,30/2010 i 93/2012),  i  Naredbe o preduzimanju mera za sprečavanje unošenja zarazne bolesti Afričke kuge svinja (Pestis Suum Africana) u Republiku Srbiju („Službenom glasniku RS”, broj 40/14) – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Uprava za veterinu, od dana 24. aprila 2018. godine  preduzela je mere zabrane uvoza ili tranzita pošiljaka:

1) živih domaćih i divljih svinja;

2) semena, embriona i oplođenih jajnih ćelija poreklom od domaćih i divljih svinja;

3) mesa poreklom od domaćih i divljih svinja;

4) proizvoda od mesa poreklom od domaćih i divljih svinja, osim:

- proizvoda od mesa termički tretiranog u hermetički zatvorenoj posudi (konzerve), sa postignutom Fo vrednošću od tri ili više,

- proizvoda od mesa termički tretiranog na minimalnoj temperaturi od +80ºC, koja se mora postići u mesu i/ili svim delovima tokom obrade proizvoda od mesa;

5) koža poreklom od domaćih i divljih svinja, osim štavljene;

6) sporednih proizvoda životinjskog porekla i dobijenih sporednih proizvoda poreklom od domaćih i divljih svinja, osim dobijenih proizvoda koji su termički tretirani na minimalnoj temperaturi od +80ºC, koja se mora postići u svim delovima sporednih proizvoda tokom obrade.

Zbog novonastale epizootiološke situacije u Republici  Mađarskoj, navedene vrste pošiljaka koje se uvoze na teritoriju Republike Srbije  sa teritorija drugih zemalja, neće moći obaviti veterinarsku – sanitarnu kontrolu na graničnom veterinarskom prelazu Horgoš, već isključivo na graničnom prelazu Batrovci sa Republikom Hrvatskom.
                Za pošiljke koje nisu u mogućnosti da obave prekogranični promet i veterinarsko-sanitarnu kontrolu preko graničnog prelaza Horgoš, koji je naveden u Rešenju kojim se utvrđuje da ne postoje veterinarsko-sanitarne smetnje za uvoz/provoz, uvoznici neće biti u obavezi da podnesu zahtev za izmenu i dopunu u delu važećeg Rešenja koji se odnosi na granične veterinarske stanice (prelaze) koje su navedene u važećem Rešenju.
                Pošiljke za koje je utvrđeno da ne postoji rizik nesmetano će moći da obave prekogranični promet i veterinarsko-sanitarnu kontrolu preko graničnog prelaza Horgoš, koji je naveden u Rešenju.

 
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional