Brojevi telefona za prijavu uginuća ili sumnje na bolest afričke kuge svinja


Broj telefona:  
0800/234-236 tokom čitavog dana ili, u toku radnog vremena  opširnije...  

Pravilnik o uslovima za pošiljke za koje nije potrebno rešenje za uvoz i tranzit


Pravilnik o uslovima za pošiljke za koje nije potrebno rešenje za uvoz i tranzit („Službeni glasnik RS“,  broj: 39/2019 objavljen 6. juna 2019. godine) može se preuzeti ovde.

Pravilnik o izmeni pravilnika o maksimalno dozvolјenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilјa u hrani i hrani za životinje


Objavljen je Pravilnik o izmeni pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama ostatka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje koji možete preuzeti ovde.

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

Javni poziv za upis u registar ovlašćenih obeleživača


Ministarstvo polјoprivrede i zaštite životne sredine objavlјuje javni poziv za upis u Registar ovlašćenih obeleživača. Opširnije...

Obeležavanje, registracija i praćenje kretanja goveda - Najčešće postavlјana pitanja


Uprava za veterinu je pripremila odgovore na najčešće postavlјana pitanja iz oblasti Obeležavanja, registracije i praćenja kretanja goveda koje možete pogledati i preuzeti OVDE.

Početna Vesti Vesti o događajima VANREDNI INSPEKCIJSKI NADZOR U UGOSTITELJSKOM OBJEKTU NA IBARSKOJ MAGISTRALI

VANREDNI INSPEKCIJSKI NADZOR U UGOSTITELJSKOM OBJEKTU NA IBARSKOJ MAGISTRALI

Veterinarska inspekcija je u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova sprovela vanredni inspekcijski nadzoru ugostitelјskom objektu "Kod Brace" na Ibarskoj magistralii u skladu sa ovlašćenjima, naložila povlačenje iz prometa i neškodlјivo uklanjanje celokupne zatečene količine hrane životinjskog porekla.

Tokom sprovedenog vanrednog inspekcijskog nadzora, utvrđeno je da se u hladnjači ovog ugostitelјskog objekta nalazi velika količina hrane životinjskog porekla izmenjenih senzornih osobina, kao i hrane životinjskog porekla bez dokumentacije o poreklu, odnosno isprava o nabavci.

 Sam deo objekta u kojem se priprema, odnosno skladišti hrana životinjskog porekla, je zatečen u jako lošem stanju, neodržavan i prlјav, kao i oprema koja se koristi za pripremu hrane.

U objektu su izrađivani i poluproizvodi od mesa, za šta objekat ne poseduje odobrenje nadležnog organa.

Sve naređene mere su i izvršene tokom jučerašnjeg dana, predajom nebezbedne hrane u količini od 12.500 kilograma (12,5 tona) na dalјe postupanje - propisno uništenje.

 Informacija o utvrđenim nepravilnostima je prosleđena sanitarnoj, turističkoj i tržišnoj inspekciji, radi preduzimanja mera iz njihove nadležnosti.

Protiv odgovornog lica će, u skladu sa ovlašćenjima, biti podneta prijava Tužilaštvu.

 
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional