Бројеви телефона за пријаву угинућа или сумње на болест афричке куге свиња


Број телефона: 0800/234-236  током читавог дана или, у току радног времена   опширније...  

Правилник о условима за пошиљке за које није потребно решење за увоз и транзит


Правилник о условима за пошиљке за које није потребно решење за увоз и транзит („Службени гласник РС“,  број: 39/2019 објављен 6. јуна 2019. године) може се преузети овде.

Правилник о измени правилника о максимално дозвољеним количинама остатака средстава за заштиту биља у храни и храни за животиње


Објављен је Правилник о измени правилника о максимално дозвољеним количинама остатака средстава за заштиту биља у храни и храни за животиње који можете преузети овде.

Објављена су нова упутства Управе за ветерину која се односе на регистрацију ветеринарских субјеката


Објављена су нова упутства Управе за ветерину која се односе на регистрацију ветеринарских субјеката. Наведена упутства можете преузети овде.

Рад у дане викенда и државног празника - Одсек ветеринарске инспекције за Град Београд


У дане викенда и државног празника пријаве од стране грађанства примаће дежурни ветеринарски инспектор на телефон 011/66-56-015  од 730 до 1530 часова.

Јавни позив за упис у регистар овлашћених обележивача


Министарство пољопривреде и заштите животне средине објављује јавни позив за упис у Регистар овлашћених обележивача. Опширније...

Обележавање, регистрација и праћење кретања говеда - Најчешће постављана питања


Управа за ветерину је припремила одговоре на најчешће постављана питања из области Обележавања, регистрације и праћења кретања говеда које можете погледати и преузети ОВДЕ.

Почетна Aктуелности Ветеринарске организације


Обавештење за странке

Све врсте поднесака који су прописани чланом 54. Закона о општем управном поступку ( „ Сл.лист СРЈ “ бр. 33/97 и 31/01 и „ Сл.гласник РС“ бр. 30/2010) подносе се искључиво у писменој форми преко писарнице Управе за заједничке послове републичких органа, сваког радног дана у току радног времена у периоду од 7,30-15,30 часова а у складу са чланом 55 поменутог закона.

Издавање решења и осталих правних аката, у складу са чланом 71. Закона о општем управном поступку ( „ Сл.лист СРЈ “ бр. 33/97 и 31/01 и „ Сл.гласник РС “ бр. 30/2010) врши се поштом или преко службеног лица.

Пријем странака ће се вршити у заказано време након претходне најаве на телефоне: 011/2604-979 и 011/311-75-38

Сва Упутства о поступцима приликом регистрације ветеринарских субјеката можете погледати ОВДЕ.

 

Научни институти

   

Научни инситут за ветеринарство Србије

Аутопут 3, 11070, Нови Београд
 

Научни инситут за ветеринарство Нови Сад

Руменачки пут 20, 21000 Нови Сад

 

Ветеринарски специјалистички институти

   

ВСИ СУБОТИЦА

Сегедински пут 88, 24000 Суботица

 

ВСИ СОМБОР

Стапарски пут 35, 25000 Сомбор                                             

 

ВСИ ЗРЕЊАНИН

Темишварски друм 26, 23000 Зрењанин

ВСИ ПОЖАРЕВАЦ

Дунавска 89, 12000 Пожаревац

ВСИ KРАЉЕВО

Жичка 34, 36000 Краљево

ВСИ ЗАЈЕЧАР

Изворски пут 11, 19000 Зајечар

        

ВСИ ЈАГОДИНА

Бошка Јовића 6, 35000 Јагодина

ВСИ ШАБАЦ

Војводе путника 54, 15000 Шабац

      

ВСИ НИШ

Димитрија Туцовића 175, 18000 Ниш
 

ВСИ ПАНЧЕВО

Новосељански пут 33, 26000 Панчево
 

 

Листа докумената

 

   

       1. 

Процедура о потупку регистрације ветеринарских организација у Министарству пољопривреде,шумарства и водопривреде - Управи за ветерину, као и потребној документацији за подношење захтева

Процедура регистрације мањих организационих јединица у саставу ветеринарског субјекта

Процедура о поступку брисања из Регистра у случају престанка обављања ветеринарске делатности

Процедура приликом кадровских промена у ветеринарској организацији

Процедура у случају промене одговорног лица ветеринарског субјекта

Обавештење о поступку добијања корисничког имена и лозинке за приступање Централној бази података Управе за ветерину

2.

Процедура о потребној документацији за подношење захтева за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције

  Обавештење заинтересованих правних лицима и/или предузетницима за вршење појединих стручних послова ветернинарске инспекције / ANTE I POST MORTEM
3.

Процедура за регистрацију објеката за обављање послова дезинфекције, дезинсекције и деритизације у ветеринарству

Процедура за регистрацију објеката за обављање послова дезинфекције, дезинсекције и деритизације возила ради спречавања заразних болести животиња

4.

Обавештење о потребној документацији за подношење захтева за издавање контролних маркица за лекове који се употребљавају у ветеринарској медицини - произвођачи

5.

Обавештење о потребној документацији за подношење захтева за издавање контролних маркица за лекове који се употребљавају у ветеринарској медицини - заступници

6.

Процедура за подношење захтева за регистрацију објеката за производњу лекова намењених употреби у ветерини

7.    Процедура за подношење захтева за регистрацију објеката за    производњу лекова и медицинских средстава намењених употреби у ветерини
8.

Процедура за регистрацију објеката за промет лекова и медицинских средстава на велико који се употребљавају у ветерини

9.

Процедура о поступку регистрације лабораторија код Министарства пољопривреде,шумарства и водопривреде - Управи за ветерину, као и потребној документацији за подношење захтева

10. Форма за праћење промена ветеринара
11. Изјашњење у вези документације неопходне за регистрацију ветеринарских организација и пословође предузетника који обављају ветеринарску делатност

 


Zarazne bolesti zivotinja

Afrička kuga svinja

Bitne informacije

Javne nabavke

Informacije od javnog znacaja

kucni ljubimci

movement_of_pets

movement_of_pets

kucni ljubimci

Zarazne bolesti zivotinja

Previous Следећа

informator_o_radu

Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional