ПРЕСТАНАК РЕСТРИКТИВНИХ МЕРА У СКЛАДУ СА РЕШЕЊЕМ О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАРАЖЕНИХ И УГРОЖЕНИХ ПОДРУЧИЈА ОД АКС


Управа за Ветерину је узимајући у обзир резултате надзора и дијагностичког испитивања на целој територији државе, као и спроведене мере и резултате надзора и дијагностичког испитивања свиња у зараженим и угроженим подручјима, а у складу са националним и европским прописима, донела решења о престанку спровођења рестриктивних мера у подручjима проглашеним зараженим и угроженим од заразне болести афричка куга свиња у општини Младеновац,Смедеревска Паланка и Житиште, чиме су раније донета предметна решења укинута на целокупној територији Републике Србије примењиваће се мере континуираног надзора на АКС код домаћих и дивљих свиња.

Решења о престанку примене рестриктивних мера можете преузети у делу Афричка куга свиња-Актуелне информације.                                                              

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПРЕСТАНАК ВАКЦИНАЦИЈЕ СВИЊА ПРОТИВ КЛАСИЧНЕ КУГЕ СВИЊА (ККС) У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ


  Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа за ветерину, донела је одлуку за престанак вакцинације свиња против Класичне куге свиња.

Одлука ступа на снагу од  дана 15. 12. 2019. Године.

Након вишегодишње примене имунопрофилактичке мере здравствене заштите популације свиња, односно, вакцинације свиња против Класичне куге свиња у Републици Србији, Управа за ветерину донела је одлуку о престанку вакцинације на основу анализе ризика стручне јавности , процене ефеката вакцинације, спроведених мониторинга циркулације вируса у популацији домаћих и дивљих свиња и Препорука Европске комисије за праћење здравља животиња.
Одлука ће повећати капацитете индустрије за прераду меса и релаксирати услове за извоз свињског меса и производа од свињског меса на тржиште земаља чланица  Европске Уније.
Управа за ветерину донела је Правилник о изменама и допуни Правилника о утврђивању  мера за рано откривање, дијагностику, спречавање ширења, сузбијање и искорењивање заразне болести класичне куге свиња, као и начину њиховог спровођења (“Сл. гласник РС”, бр. 87/2019) и Правилник о изменама Правилника о утврђивању Програма мера здравствене заштите животиња за 2019.годину (“Сл. гласник РС”, бр. 87/2019), на основу којих ће се одлука спровести.

ПРЕСТАНАК ВАКЦИНАЦИЈЕ СВИЊА ПРОТИВ КЛАСИЧНЕ КУГЕ СВИЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ОД 15.12.2019.ГОДИНЕ


Престанак вакцинације свиња против класичне куге свиња у Репбулици Србији.

Бројеви телефона за пријаву угинућа или сумње на болест афричке куге свиња


Број телефона: 0800/234-236  током читавог дана или, у току радног времена   опширније...  

ПОЈАВА АФРИЧКЕ КУГЕ СВИЊА


Министарство пољопривреде,шумарства и водопривреде,Управа за Ветерину проглашава зараженим подручијем од заразне болести афричке куге свиња, насељена места Велика Крсна и Рабровац општина Младеновац на територији града Београда,насељено место Кусадак општина Смедеревска Паланка у Подунавском управном округу.
Решења о проглашењу зараженог подручија и угроженог подручија као и ловишта (подручија високог ризика) од заразне болести Афричке куге свиња могу се преузети овде.  

Правилник о условима за пошиљке за које није потребно решење за увоз и транзит


Правилник о условима за пошиљке за које није потребно решење за увоз и транзит („Службени гласник РС“,  број: 39/2019 објављен 6. јуна 2019. године) може се преузети овде.

Објављена су нова упутства Управе за ветерину која се односе на регистрацију ветеринарских субјеката


Објављена су нова упутства Управе за ветерину која се односе на регистрацију ветеринарских субјеката. Наведена упутства можете преузети овде.

Рад у дане викенда и државног празника - Одсек ветеринарске инспекције за Град Београд


У дане викенда и државног празника пријаве од стране грађанства примаће дежурни ветеринарски инспектор на телефон 011/66-56-015  од 730 до 1530 часова.

Светска конференција ОИЕ о дивљим животињама, 23-25.2.2011. године

Ел. пошта Штампа ПДФГЛОБАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА О ДИВЉИМ ЖИВОТИЊАМА СВЕТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА ЗДРАВЉЕ ЖИВОТИЊА (OIE)
„Здравље животиња и биолошки диверзитет – Припрема за будућност”

Свеобухватни приступ разумевању комплексне повезаности између здравља животиња, јавног здравља и заштите животне средине уз истовремено обезбеђивање заштите глобалног биолошког диверсзитета.  

Париз, 24-25. Фебруар 2011. – У организацији Светске организације за здравље животиња (OIE) и партнера, одржана је Светска конференција о заразним болестима дивљих животиња и биодиверитету, на којој су светски стручњаци за здравље животиња, јавно здравље и популације дивљих животиња испитивали растућу претњу од појављивања и ширења заразних болести и њиховог преношења са дивљих животиња на популацију домаћих животиња и опасност од преношења на људе.

Препоруке са конференцијe

Апстракти и презентације са конференције

”С обзиром да преко 60% патогених микроорганизама потиче од животиња и да је 70% од тог броја потиче из популације дивљих животиња док се 75% инфективних болести животиња могу пренети на људске, разумевање комплексне повезаности између дивљих и домаћих животиња, људи и природних екосистема захтева глобални и холистички приступ, који је у потпуности постигнут на Конференцији,” рекао је Генерални директор Светске организације за здравље животиња (OIE) Dr. Bernard Vallat.

Анализом интеракција које постоје између здравља дивље популације, домаћих животиња и људи, као и њихових односа са животном средином,на конференцији су идентификовани различити узроци: промене у коришћењу земљишта укључујући проширење на нове географске територије и интензивирање производње како би се одговорило на растуће потребе за храном, посебно анималног порекла. Ове промене су утицале на измену равнотеже између домаћих животиња и дивље популације, као и на интеракције које су се промениле са становишта њихове учесталости и природе.

“Потреба да се нахрани људска популација у сталном порасту, глобално кретање људи и роба у комбинацији са утицајем човека на животну средину, као и на биолошки диверзитет, покретачи су озбиљних здравствених ризика и за домаће и дивље животиње, са утицајем на здравље људи  и одрживи биолошки диверзитет ”, даље је коментарисао Dr Bernard Vallat.

Директор Управе за ветерину  Др. Зоран Мићовић истакао је да ветеринарске службе Србије спроводе значајне активности на контроли болести код домаћих животиња и надзору појединих болести код дивљих животиња и дивљачи у Србији. Од посебног је значаја вишегодишњи програм искорењивања беснила код дивљих животиња који се од новембра спроводи на територији Србије применом оралне вакцинације, уз подршку ЕУ. Уз заштиту домаћих животиња, првенствено паса и мачака од беснила, која се традиционално обезбеђује применом обавезне вакцинације, искорењивање беснила код лисица и других дивљих месоједа, који су резервоари вируса беснила, осигураће и заштиту људи од ове опаке заразне болести. Такође, од подједнаке је важности искорењивање класичне куге свиња код домаћих и дивљих свиња које се спроводи на територији земље, у координацији са другим државама у региону и финансијску помоћ ЕУ.

Ветеринарске службе и њихови партнери имају кључну улогу

Учесници конференције предложили су побољшану комуникацију између различитих сектора, као и сарадњу међу свим учесницима и странам укљученим у туристичку провреду и релевантних организација, као што су фондације, групе природњака, асоцијације удружења ловаца и риболоваца, као и многе друге, како би се обезбедио коориднисани приступ управљању ризиком у оквиру комплекса дивље животиње - домаће животиње – људи – животна средина.

На конференцији OIE-а договорено је да се успоставе системи заштите здравља животиња широм света применом инструмента ПВС, што укључује оцену усклађености јавних и приватних компоненти у оквиру националних ветеринарских служби са међународним стандардима квалитета, као и анализу постојања неусаглашености (Gap Analysis), на захтев појединачних земаља.

“Глобални промет дивљих животиња представља механизам за преношење болести, које не само што представљају узрок избијања болести код људи, већ представљају претњу и опасност за сточарску производњу, безбедност међународне трговине, живот руралних области, природне популације дивљих животиња и здравље еколошких система. Од највеће је важности да државе имају успостављену добру ветеринарску службу и сарадњу са кључним партнерима који су оспособљени за рано откривање, превенцију и надзор над овим болестима ”, рекао је Dr William Karesh, Председавајући Радне групе за болести дивљих животиња Светске организације за здравље животиња (OIE).

Преко 400 учесника овог јединственог међународног форума, из преко 100 земаља, долазе из различитих сектора, који су укључивали званичне националне и међунардоне органе, представнике интернационалних, регионалних, националних и невладиних организација, као и оних из проватног сектора. 

Конференција је одржана од 23. до 25. Фебруара 2011. године у организацији Светске организације за здравље животиња (OIE), Друштва за очување дивљих животиња - Wildlife Conservation Society (WCS) i EcoHealth Alliance, у сарадњи са Организацијом УН за храну и пољопривреду (FAO) и Светском здравственом организацијом - World Health Organization (WHO).

Тагови: Догађаји

 

Zarazne bolesti zivotinja

Afrička kuga svinja

Afrička kuga svinja

Bitne informacije

Javne nabavke

Informacije od javnog znacaja

kucni ljubimci

movement_of_pets

movement_of_pets

kucni ljubimci

Previous Следећа

informator_o_radu

Zarazne bolesti zivotinja

Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional