ПРЕСТАНАК ВАКЦИНАЦИЈЕ СВИЊА ПРОТИВ КЛАСИЧНЕ КУГЕ СВИЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ОД 15.12.2019.ГОДИНЕ


Престанак вакцинације свиња против класичне куге свиња у Репбулици Србији.

Бројеви телефона за пријаву угинућа или сумње на болест афричке куге свиња


Број телефона: 0800/234-236  током читавог дана или, у току радног времена   опширније...  

Објављена су нова упутства Управе за ветерину која се односе на регистрацију ветеринарских субјеката


Објављена су нова упутства Управе за ветерину која се односе на регистрацију ветеринарских субјеката. Наведена упутства можете преузети овде.

Рад у дане викенда и државног празника - Одсек ветеринарске инспекције за Град Београд


У дане викенда и државног празника пријаве од стране грађанства примаће дежурни ветеринарски инспектор на телефон 011/66-56-015  од 730 до 1530 часова.

НАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА

 

1. Отварање налога у ВетУп-у и АИР-у

Уколико је потребно отворити налог у једној од апликација ветеринарског информационог система (ВетУп и/или АИР), неопходно је најпре да проследите захтев за отварање налога у ВетУп-у колеги Борису Сеничару, на адресу Омладинских бригада 1, 11070 Нови Београд. Захтев треба да садржи податке о амбуланти/станици/служби, као и то за коју се апликацију тражи приступ (обележавање и вакцинација паса и мачака, обележавање и вакцинација свиња, вакцинација живине).

Након тога је потребно проследити захтев за отварање налога у АИР-у (обележавање говеда, обележавање оваца и коза, унос података о спроведеном Програму мера код говеда, оваца и коза) на мејл адресу oirpodrska@gmail.com са истим сетом података, као и за ВетУп.

2. Пријава и одјава ветеринара у ВетУп-у и АИР-у

Пријава, као и одјава ветеринара у ВетУп-у врши се преко формулара за праћење промена запослених ветеринара. Попуњен, оверен и потписан формулар шаље се Одсеку за ветеринарске услуге(Управа за ветерину, Омладинских бригада 1, 11070 Нови Београд).

3. Унос паса обележених микрочиповима у другим земљама

Уколико је идентификациони број микрочипа направљен према прописаним ICAR стандардима (односно уколико се састоји од петнаестоцифреног броја), ветеринарска организација може сама убацити податке о овом псу.

Уколико идентификациони број микрочипа није направљен према прописаним ICAR стандардима, потребно је сет података о обележеном псу, послати на мејл адресу oirpodrska@gmail.com, како би наши администратори унели податке о овој животињи у базу података.

Уколико пас поседује пасош који је у складу са захтевима ЕУ у погледу садржине самог документа, није потребно издавати нови пасош. Унос броја страног пасоша врши се тако што се најпре измени предзнак RS, а затим се унесе цео број пасоша. У случају потешкоћа око уноса података о пасошу издатом од стране неке друге земље, молимо Вас да се обратите Корисничкој подршци система обележавања и регистрације животиња на мејл адресу oirpodrska@gmail.com.

4. Уколико власник пса/мачке није пореклом из Републике Србије

Уколико власник пса/мачке није пореклом из Републике Србије , како бисте избегли проблем при уносу података о ЈМБГ-у власника, потребно је укуцати датум рођења власника и нуле до 13 цифара.

5. Погрешно унет број микрочипа, броја потврде (пасоша) или уверења о вакцинацији паса и мачака

Уколико Вам при уносу података база пријави да тај број (микрочипа, пасоша или уверења) већ постоји, потребно је да се обратите регионалној канцеларији којој припада станица или амбуланта која је унела податке. Када регионална канцеларија исправи погрешан податак Ви сте у могућности да исти унесете у базу. Уколико се мења датум рођења пса или мачке, убацује чип већ вакцинисаној мачки потребно је да се обратите Корисничкој подршци система обележавања и регистрације животиња на мејл адресу oirpodrska@gmail.com.

6. Уколико власник изгуби пасош свог кућног љубимца

Уколико власник изгуби пасош свог кућног љубимца, треба да се обрати било којој ветеринарској станици или амбуланти која ради на пословима обележавања и регистрације паса и мачака, која издаје нови пасош за кућне љубимце. Издавање новог пасоша за кућног љубимца се евидентира и у бази података (Вет Уп) где у електронском картону пса постоји и поље Издај нови где се могу унети подаци из новог пасоша и то постаје важећи идентификациони документ кућног љубимца.

7. Убацивање нових серија вакцина у ВетУп

При набавци нових врста и серија вакцина, институт треба да пошаље врсту, серију и број доза новонабављене вакцине Корисничкој подршци система обележавања и регистрације животиња на мејл адресу oirpodrska@gmail.com.

8. Уплата средстава од накнада за обележавање и регистрацију животиња

Приликом попуњавања обрасца Налога за пренос (уплатнице), у пољу рачун-повериоца-прималаца, унети број рачуна Министарства 840-742225843-85. У пољу модел - уписати број модела 97 и позив на број (одобрење) - уписује се шифра општине, контролна цифра (број модела 97) и ПИБ ветеринарске организације.

end faq

 

Zarazne bolesti zivotinja

Afrička kuga svinja

Afrička kuga svinja

Bitne informacije

Javne nabavke

Informacije od javnog znacaja

kucni ljubimci

movement_of_pets

movement_of_pets

kucni ljubimci

Previous Следећа

informator_o_radu

Zarazne bolesti zivotinja

Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional