Штампа

Ветеринарске станице и ветеринарске клинике могу конкурисати даном објављивања текста КОНКУРСА у Службеном гласнику Републике Србије.

Конкурс је отворен  20  (двадесет) дана од дана објављивања у Службеном гласнику Републике Србије. По истеку  рока од 20 (двадесет) дана конкурс се сматра затвореним.

Формулар пријаве за јавни конкурс за доделу терена по програму мера здравствене заштите животиња за 2013-2015. годину  
Одлука о критеријумима за вредновање и начину бодовања пријава ветеринарских станица и клиника које учествују на конкурсу за уступање послова из програма мера за период 2013-2015. године 

Тагови: Управа Обавештења Ветеринарске организације и ветеринарске услуге

 
Go Back