Штампа

Дана 28. јуна 2013. године објављен је конкурс за уступање послова из програма мера за период 2013–2015. год. у Службеном гласнику број: 56/2013. Од дана објављивања ветеринарске станице и клинике могу у складу са огласом конкурса да достављају тражену документацију ради остваривања права конкурисања за доделу терена за спровођење послова по Програму мера здравствене заштите животиња за 2013-2015 годину. Конкурс је отворен 20 дана од дана објављивања. У обзир ће се узимати исклучиво пријаве које су у том року достављене Управи за ветерину на прописан начин.

Конкурс за уступање послова из програма мера за период 2013–2015. година

Тагови: Управа Обавештења Ветеринарске организације и ветеринарске услуге

 
Go Back