Штампа

Захваљујући активном надзору на болест плавог језика који спроводи ветеринарска служба Србије, сумњиви случајеви болести плавог језика идентификовани су у суботу 30.08.2014. године код оваца и говеда. Епизоотилошки увиђај и узорковање, уз надзор надлежне инспекције, извршио је Ветеринарски специјалистички институт Ниш из Ниша, који је дана 1.9.2014. године доставио узорке пореклом од говеда из Сијаринске Бање и оваца из Медвеђе, Научном институту за ветеринарство Србије у Београду (Национална референтна лабораторија за болест плавог језика у Србији) ради испитивања на ову болест.

Наредног дана, извршена су серолошка и вирусолошка испитивања и достављени резултати који потврђују присуство вируса болести плавог језика (серотип 4) у достављеним узорцима пореклом од оваца из Медвеђе, применом ЕЛИСА и реал-тиме ПЦР методе. Узорци су послати на потврдна испитивања у референтну лабораторију ЕУ, како је предвиђено прописима, али то неће одложити спровођење одговарајућих мера.

Након постављања сумње на ову болест, ветеринарска инспекција и надлежна епозоотиолошка служба, преузеле су одговарајуће контролне мере које укључују и забрану промета животиња и епизоотиолошка испитивања.

Иако је од последњег случаја ове болести у Србији прошло 12 година, појава ове болести не представља изненађење за ветеринарску службу. Наиме, након појављивања великог броја случајева болести плавог језика у Грчкој, Бугарској и Македонији у јулу и августу ове године, као и десетине случајева у Румунији од прошле недеље, са епизоотиолошког аспекта се могло очекивати појављивање болести на ширем подручју југоисточне Европе али и шире. Присуство преносиоца болести, инсеката из рода Culicoides и специфични временски услови уз високу влажност, ваздушне струје и сл., погодовало је драстичном ширењу болести у околним земљама.

Слика 1: дистрибуција болести у земљама ЕУ (извор АДНС)

Слика 2: дистрибуција болести у региону (извор ОИЕ)

У читавом региону идентификован је серотип 4 вируса болести плавог језика за кога је до сада било карактеристично одсуство типичних и изражених клиничких симптома код великих преживара, док код малих преживара имамо благе симптоме у виду отока усана и хиперемије слузнице усне дупље и језика.

Превентивне и контроле мере

Од појављиавања ове болести у Бугарској, Македонији и Грчкој, Управа за ветерину обавестила је ветеринарску службу Србије о ризицима од појаве болести плавог језика и обезбедила да се ветеринарске станице и институти стави на располагање надлежним службама у циљу спровођења адекватних мера за спречавање појављивања и ширења ове болести. У том смислу, у складу са важећим прописима (Правилник о утврђивању Програма мера здравствене заштите животиња за 2014. годину и Правилник о утврђивању мера за рано откривање, дијагностику, спречавање ширења, сузбијања и искорењивања заразне болести плавог језика, као начин њиховог спровођења („Сл. гласник РС“ бр. 18/2009) започело се са спровођењем низа општих и конкретних активности које су допринеле спечавању појављивања и ширења вируса, евентуалном утврђивању циркулације вируса у популацији вектора болести, појаву клиничких симптома код пријемчивих животиња и успостаљање система брзог упозоравања и хитног реаговања. Сви ресурси ветеринарских института стављени су на располагање, посебно епизоотиолошке службе, дијагностичких лабораторија и регионалних центара за надзор и сузбијање заразних болести а опрема за сузбијање проверена и спремљена за евентуално реаговање. Извшен је попис дијагностичке и друге опреме потребне за брзо утвђивање ове болести и хитно реаговање.

Директор Управе за ветерину, формирао је и радну групу за праћење кретања болести плавог језика у региону. Одржано је неколико састанака са епизоотиолошком службом и ветеринарском инспекцијом како би се анализирала ситуација и ускладило поступање ветерианрске службе (састанци су одржани 15, 19, 29.8 и 1.9.2014. године).

На основу анализе ризика од појављивања болести а у циљу обезбеђивања система брзог упозоравања, Управа за ветерину је започела мониторинг на ову болест доношењем Упутства о начину спровођења мониторинга на болест плавог језика на подручју ВСИ Ниш и ВСИ Зајечар (бр. 323-02-3104/14-05/2 од  22.8.2014. године ).

Ради се о подручјима која се налазе у „зони ризика“ од ширења болети из Бугарске и Македоније, где се започело са спровођењемсеролошких,вирусолошких иентомолошка испитивања, као иопштег надзора на болест плавог језика. Серолошким испитивањем у оквиру мониторинга на болест плавог језика обухваћене су животиње на „сентинел фармама“ која се налазе у пограничним општинама ка Бугарској и Македонији. Тиме је обезбеђено брзо дијагностиковање ове болести већ код првих случајева у Медвеђи.

Савети

Имајући у виду караткеристике болести, може се очекивати појава обољења и ширење код свих пријемчивих животиња (говеда, овце и козе) и то на подручју читаве земље. Због тога је важно да се осигурају опште мере заштите које укључују:

Све ближе информације о болести и начинима превенције и контроле могу се добити од надлежног ветеринара или ветеринарског инспектора.

Пријављивање сумње на болест плавог језика, обавезно је важећим прописима у Републици Србији и мора се обавити без одлагања, на начин дефинисан посебним прописом.

У зависности од развоја догађаја, формираће се регионални кризни центри за сузбијање ове болести.

Тагови: Управа Обавештења Битне информације Здравствена заштита Епизоотиологија Заразе

 
Go Back