Штампа

У суботу, 21.03.2015. године, одржана је прва обука тј. стручно оспособљавање заинтересованих одгајивачких служби и фармера – одгајивача  за обављање послова обележавања и регистрације животиња у складу са Правилником о условима које мора да испуњава овлашћени обележивач, као и програму стручног оспособљавања одгајивача за обележавање домаћих животиња („Сл. гласник РС“ број 44/14).

Програм стручног оспособљавања је обухватио:

1) законске прописе у области обележавања домаћих животиња;

2) коришћење Централне базе података;

3) технике апликације средстава за обележавање домаћих животиња

4) вођење евиденције која се односи на обележавање домаћих

Свих 58 учесника је након теоретске и практичне обуке успешно прошло писмену проверу стечених знања – тест.  

Након добијања решења о упису у Регистар овлашћених обележивача, нови овлашћени обележивачи ће бити укључени у систем обележавања и регистрације животиња на газдинствима на којима обављају послове селекције домаћих животиња.

Следећа обука ће се одржати 18.04.2015. године.

Тагови: Управа Догађаји Обележавање и следљивост

 
Go Back