ПРОГРАМ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ УПРАВЉАЊА СПОРЕДНИМ ПРОИЗВОДИМА ЖИВОТИЊСКОГ ПОРЕКЛА ЗА ПЕРИОД ОД 2020. ДО 2024.ГОДИНЕ


Програм за унапређење управљања споредним производима животињског порекла за период од 2020. до 2024. године, који је донела Влада на седници одржаној 13. фебруара 2020. године и који је објављен у „Службеном гласнику РС”, број 14/20 од 21. фебруара 2020. године Oпширнији текст преузети овде.

ИНФОРМАЦИЈА О ПОЈАВИ АВИЈАРНЕ ИНФЛУЕНЦЕ (ПТИЧЈЕГ ГРИПА) У ЕВРОПИ


Појава птичјег грипа, односно високо патогеног соја авијарне инфлуенце – АИ (H5N8)  је потврђена у неколико европских земаља и то у Мађарској, Румунији, Словачкој, Украјини, Пољској и Немачкој. Ради се о  појави код дивљих птица и домаће живине. Постоји опасност од ширења ове болести и могуће појаве и у Републици Србији. С обзиром да се вирус птичјег грипа  најчешће преноси преко дивљих птица, од којих поједине врсте могу бити носиоци (резервоари) без видљивих симптома, нарочито у зимским месецима, односно у периоду интензивне миграције, степен ризика од ширења птичјег грипа  није могуће проценити  и  због непредвидивости преношења  вируса не може се искључити.  Спровођење активног и пасивног надзора , односно контроле здравственог стања живине у потенцијално ризичним подручјима близу водених површина са дивљим птицама, затварање живине у објекте , спречавање директног и индиректног контакта између дивљих птица и живине и подизање биосигурносних и хигијенских мера на газдинствима  су основне  превентивне мере које се предузимају у циљу спречавања појаве и ширења ове заразне болести.   Од суштинског је значаја да се због изузетне патогености вируса АИ, подтипа H5N8, који се одликује великом стопом обољевања и смртности и који може изазвати велике штете у живинарској производњи, због озбиљности претње од појаве нових жаришта, све релевантне структуре активно укључе у активности спречавања ширења болести. Становништво и власници живине се редовно обавештавају о појави и симптомима болести птичјег грипа путем медија и других средстава информисања, као и потребним поступцима  у случају примећене промене здравственог стања код живине или птица које је праћено повећаним угинућима, како би се благовремено обратили  ветеринару и пријавили сумњу на болест  ради предузимања даљих  неопходних мера.

МИНИСТАРСКА "КОНФЕРЕНЦИЈА О ГЛОБАЛНОЈ БУДУЋНОСТИ ПРОИЗВОДЊЕ СВИЊА У СВЕТЛУ РАСТУЋЕ ПРЕТЊЕ ОД АФРИЧКЕ КУГЕ СВИЊА" БЕРЛИН


Државни секретар у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије,  Велимир Станојевић, в.д. директора Управе за ветерину, Емина Милакара и руководилац Центра за кризно планирање и управљање нарочито опасним заразним болестима у Управи за ветерину, Саша Остојић учествовали су на министарској „Конференцији о глобалној будућности производње свиња у светлу растуће претње од Афричке куге свиња“, која се одржала у Берлину 17. јануара 2020. године на маргинама 85. Међународног сајма „Зелена недеља“. Афричка куга свиња (АКС) представља озбиљан изазов који прети глобалном сектору производње свиња и представља ризик по животину средину и популацију свиња и дивљих свиња. Борба против АКС захтева опсежну интервенцију различитих нивоа власти и дугорочно координисане активности широм света. Учешће бројних министара и власти Европске уније и трећих земаља, међународних организација (ОИЕ..) који су јасно истакли да је глобално ширење АКС озбиљан изазов са значајним штетним последицама по животну средину, пољопривреду, трговину и безбедност хране. Наглашена је и хитна потреба за управљањем популацијом дивљих свиња. У недостатку вакцине глобално искорењивање болести код домаћих и дивљих свиња је ограничено. Резултати конференције јачају глобални позив на транспарентност и сарадњу и јасно препознавање регионализације као основног принципа одрживости целог сектора.  

ИНФОРМАЦИЈА О ПОЈАВИ БОЛЕСТИ АФРИЧКЕ КУГЕ СВИЊА КОД ДИВЉИХ СВИЊА


Константно погоршање епизоотиолошке ситуације у околним земљама, посебно у Румунији и Бугарској и природни миграторни путеви кретања дивљих свиња имали су за последицу појаву првих случајева афричке куге свиња код дивљих свиња у Србији, који су регистровани у пограничним пределима према Бугарској у Пиротском управном округу и према Румунији на делу подручја општине Кладово. Имајући у виду актуелне околности, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривредеје у складу са законским овлашћењима и обавезама предузело све мере у циљу спречавања ширења и сузбијања АКС у популацији дивљих свиња и преношења вируса на домаће свиње, ангажовањем свих расположивих ресурса и ветеринарских и ловних организација. Посебно су предузете мере појачаног одстрела ради редукције бројности дивљих свиња на угроженим подручјима, као и спровођења интензивног надзора, мониторинга и дијагностичког испитивања свих одстрељених и угинулих дивљих свиња, уз примену неопходних биосигурносних мера у ловиштима. Упоредо са мерама спречавања ширења болести у популацији дивљих свиња, спроводе се у континуитету мере надзора и контроле здравственог стања домаћих свиња, како на угроженим подручјима, тако и на целој територији Републике Србије.

ПОЈАВА АФРИЧКЕ КУГЕ СВИЊА У БОРСКОМ И ПИРОТСКОМ УПРАВНОМ ОКРУГУ


Министарство пољопривреде,шумарства и водопривреде,Управа за Ветерину проглашава зараженим подручијем од заразне болести афричке куге свиња, подручија и делове ловишта на територији Борског и Пиротског управног округа. Решења о проглашењу зараженог подручија , угроженог подручија  и ловишта (подручија високог ризика) од заразне болести Афричке куге свиња као и мере које се примењују ради сузбијања и искорењивања болести, могу се преузети овде. 

ПРЕСТАНАК РЕСТРИКТИВНИХ МЕРА У СКЛАДУ СА РЕШЕЊЕМ О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАРАЖЕНИХ И УГРОЖЕНИХ ПОДРУЧИЈА ОД АКС


Управа за Ветерину је узимајући у обзир резултате надзора и дијагностичког испитивања на целој територији државе, као и спроведене мере и резултате надзора и дијагностичког испитивања свиња у зараженим и угроженим подручјима, а у складу са националним и европским прописима, донела решења о престанку спровођења рестриктивних мера у подручjима проглашеним зараженим и угроженим од заразне болести афричка куга свиња у општини Младеновац,Смедеревска Паланка и Житиште, чиме су раније донета предметна решења укинута на целокупној територији Републике Србије примењиваће се мере континуираног надзора на АКС код домаћих и дивљих свиња.

Решења о престанку примене рестриктивних мера можете преузети у делу Афричка куга свиња-Актуелне информације.                                                              

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПРЕСТАНАК ВАКЦИНАЦИЈЕ СВИЊА ПРОТИВ КЛАСИЧНЕ КУГЕ СВИЊА (ККС) У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ


  Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа за ветерину, донела је одлуку за престанак вакцинације свиња против Класичне куге свиња.

Одлука ступа на снагу од  дана 15. 12. 2019. Године.

Након вишегодишње примене имунопрофилактичке мере здравствене заштите популације свиња, односно, вакцинације свиња против Класичне куге свиња у Републици Србији, Управа за ветерину донела је одлуку о престанку вакцинације на основу анализе ризика стручне јавности , процене ефеката вакцинације, спроведених мониторинга циркулације вируса у популацији домаћих и дивљих свиња и Препорука Европске комисије за праћење здравља животиња.
Одлука ће повећати капацитете индустрије за прераду меса и релаксирати услове за извоз свињског меса и производа од свињског меса на тржиште земаља чланица  Европске Уније.
Управа за ветерину донела је Правилник о изменама и допуни Правилника о утврђивању  мера за рано откривање, дијагностику, спречавање ширења, сузбијање и искорењивање заразне болести класичне куге свиња, као и начину њиховог спровођења (“Сл. гласник РС”, бр. 87/2019) и Правилник о изменама Правилника о утврђивању Програма мера здравствене заштите животиња за 2019.годину (“Сл. гласник РС”, бр. 87/2019), на основу којих ће се одлука спровести.

ПРЕСТАНАК ВАКЦИНАЦИЈЕ СВИЊА ПРОТИВ КЛАСИЧНЕ КУГЕ СВИЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ОД 15.12.2019.ГОДИНЕ


Престанак вакцинације свиња против класичне куге свиња у Репбулици Србији.

Бројеви телефона за пријаву угинућа или сумње на болест афричке куге свиња


Број телефона: 0800/234-236  током читавог дана или, у току радног времена   опширније...  

ПОЈАВА АФРИЧКЕ КУГЕ СВИЊА


Министарство пољопривреде,шумарства и водопривреде,Управа за Ветерину проглашава зараженим подручијем од заразне болести афричке куге свиња, насељена места Велика Крсна и Рабровац општина Младеновац на територији града Београда,насељено место Кусадак општина Смедеревска Паланка у Подунавском управном округу.
Решења о проглашењу зараженог подручија и угроженог подручија као и ловишта (подручија високог ризика) од заразне болести Афричке куге свиња могу се преузети овде.  

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ, РЕГИСТРАЦИЈА

И ПРАЋЕЊЕ КРЕТАЊА ГОВЕДА

- НАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА -

 

1. Да ли сам у обавези да региструјем газдинство на којем се држе говеда, у Централној бази података Управе за ветерину?

Да, сва газдинства на којима се налазе животиње – привремено или трајно, морају бити регистрована у Централној бази података Управе за ветерину.

2. Шта је то „ХИД“?

ХИД (енгл. Holding IDentification Number), је јединствени дванаестоцифрени број газдинства, под којим је газдинство регистровано у Централној бази – регистру газдинстава.

3. Да ли су број пољопривредног газдинства – „БПГ“ и „ХИД“ исти бројеви?

Не, то су два различита броја. Број пољопривредног газдинства - „БПГ“, имају само регистрована пољопривредна газдинства, а „ХИД“ имају сва газдинства са животињама (говедима).

4. Коме да се обратим ради регистрације газдинства и добијања ХИД броја?

Обратите се надлежном ветеринару тј. ветеринарској станици која спроводи послове по Програму мера здравствене заштите животиња у Вашем месту

5. Коме да се обратим ради промене или ажурирања података о газдинству?

Захтев за промену или ажурирање података о газдинству подносите лично Регионалној канцеларији ветеринарске инспекције, на прописаном обрасцу, уз достављање свих потребних доказа за тражену промену. Образац можете преузети ОВДЕ.

6. Где се налазе регионалне канцеларије ветеринарске инспекције, како да их контактирам?

Списак свих 25 регионалних канцеларија са адресама и бројевима телефона можете преузети са интернет страница Управе за ветерину. Преузми адресар РК ОВДЕ.

7. Да ли сва говеда на мом газдинству морају да буду обележена ушним маркицама?

Сва говеда старија од 20 дана морају бити обележена ушним маркицама на оба уха и регистрована у Централној бази података Министарства, а у сваком случају пре напуштања газдинства на којем су рођена.

8. Зашто је неопходно да сва говеда на мом газдинству буду обележена?

Обележавање говеда се врши у циљу омогућавања праћења кретања говеда ради спречавања ширења заразних болести, као и у циљу обезбеђивања следљивости у производњи и промету меса и млека.

9. Ко спроводи обележавање и регистрацију говеда?

Обележавање и регистрацију говеда спроводе овлашћени ветеринари, односно одгајивачке службе и одгајивачи који поседују овлашћење за вршење послова обележавања и регистрације говеда.

10. Да ли могу самостално да обележавам говеда на мом газдинству?

Да, такву могућност закон предвиђа, али тек након успешно завршене обуке и добијања овлашћења за обављање послова обележавања и регистрације животиња - уписа у Регистар овлашћених обележивача.

11. Шта је то „Пријава догађаја“?

Сви догађаји на газдинству, као што су рођење / одлазак / долазак / угинуће / принудно клање/ губитак / крађа... и слично, подлежу обавези пријављивања путем обрасца „Пријава догађаја“.

12. Где могу да преузмем или купим образац „Пријава догађаја“?

Образац „Пријава догађаја“ је саставни део „Регистра на газдинству“ – у облику картице на крају Регистра, а можете их набавити од надлежног ветеринара, наручити директно од Ветеринарске Коморе Србије, или преузети са интернет страница Управе за ветерину и самостално одштампати у 2 примерка. Преузми "Пријаву догађаја" ОВДЕ.

13. Ако нисам у могућности или не желим да сам попуњавам „Пријаву догађаја“, да ли може да је за мене попуни надлежни ветеринар?

Да, то може за Вас урадити надлежни ветеринар, али у том случају сносите трошкове пружања те услуге у складу са ценовником ветеринарске станице.

14. У којем временском року сам дужан да пријавим рођење телета?

Рођење телета сте дужни да пријавите у року од 7 дана од дана рођења телета.

15. Да ли сам у обавези да пријављујем надлежном ветеринару и побачаје као и мртворођено теле?

Да, у обавези сте да пријавите надлежном ветеринару и побачаје, као и мртворођену телад ради евидентирања у Централној бази података. Управа за ветерину ће у таквим ситуацијама бесплатно испитати побачену или мртворођену телад на узрочнике заразних болести које могу изазвати побачаје, а у складу са Програмом мера здравствене заштите животиња за текућу годину.

16. До које старости се мора извршити обележавање телади?

Телад се морају обележити до старости од 20 дана.

17. Да ли могу сам да изаберем ушне маркице?

Да, можете сами изабрати произвођача ушних маркица. Обавестите надлежног ветеринара на време, како би могао да благовремено поручи ушне маркице од произвођача / дистрибутера ушних маркица.

18. Колико кошта обележавање говеда?

Цена обележавања говеда се састоји од:

1. накнаде за обележавање говеда - 300 динара;

2. трошкова обележавања говеда - 220 динара

3. цене ушних маркица - у зависности од добављача од 80 до 150 динара.

19. Шта је то Пасош за говеда?

Пасош за говече представља идентификациони документ говечета, и прати га током живота приликом кретања – сва кретања тј. промена газдинства на којем се говече налази, се уписују на полеђини Пасоша у за то предвиђена места.

20. Ко штампа Пасош за говеда и за колико дана ћу га добити?

Пасоше за говеда штампа Управа за ветерину преко Регионалних канцеларија, сваког понедељка, за животиње обележене и регистроване у току претходне недеље. Овлашћени обележивачи преузимају пасоше у Регионалној канцеларији, након чега их можете преузети од њих или сачекати да Вам их доставе.

21. Колико кошта Пасош?

Трошкови издавања првог Пасоша су обухваћени износом Накнаде за обележавање и регистрацију говеда.

22. Да ли смем да продам говече без Пасоша?

Не, не смете продати говече без Пасоша.

23. Коме да се обратим у случају губитка Пасоша?

Дупликат Пасоша издаје Регионална канцеларија, на основу захтева који подносите лично. Преузми образац захтева ОВДЕ.

24. Колико кошта дупликат Пасоша и колико је времена потребно да се изда дупликат Пасоша?

Дупликат пасоша представља копију званичног документа за шта се плаћа административна такса по тарифном броју 13, у износу од 390,00 динара по једном дупликату. Дупликат се издаје у року од 1 радног дана од тренутка пријема захтева.

25. Шта је то „Регистар на газдинству“?

„Регистар на газдинству“ је књига / документ, у који се уписују сви догађаји везани за говеда на газдинству као што су рођење / одлазак / долазак / угинуће / принудно клање / губитак / крађа... и слично. Из „Регистра на газдинству“ мора бити могуће утврдити која су говеда боравила на газдинству у последње 3 године.

26. Колико кошта „Регистар на газдинству“?

Први „Регистар на газдинству“ је бесплатан за власнике газдинстава и уручује се власнику газдинства путем примопредајног записника. Том приликом се власник газдинства упознаје са обавезом и поступцима вођења „Регистра на газдинству“. У случају да сте попунили „Регистар на газдинству“, обратите се надлежном ветеринару.

27. Да ли морам да водим „Регистар на газдинству“?

Да, у обавези сте да водите уредно и ажурно „Регистар на газдинству“.

28. Ако нисам у могућности или не желим да сам водим „Регистар на газдинству“, да ли може надлежни ветеринар то да води за мене?

Да, „Регистар на газдинству“ може за Вас водити надлежни ветеринар, али у том случају сносите трошкове пружања те услуге у складу са ценовником ветеринарске станице.

29. Да ли могу да водим „Регистар на газдинству“ у електронском облику?

Да, можете водити „Регистар на газдинству“ и у електронском облику. Електронску форму „Регистра на газдинству“ можете преузети са интернет страница Управе за ветерину. Преузми "Регистар на газдинству" ОВДЕ.

30. Шта је то „праћење кретања“ говеда?

Сваки догађај који је везан за промену места на којем се говече налази, мора бити евидентиран у Централној бази података. Постоје различите врсте кретања: рођење / одлазак / долазак / угинуће / принудно клање / губитак / крађа... и слично.

31. Коме пријављујем кретања говеда?

„Пријаве догађаја“ везане за кретање говеда подносите надлежном ветеринару, који ће оверити пријем „Пријаве догађаја“ и вратити Вам оверени примерак који ћете чувати у „Регистру на газдинству“.

32. У којим роковима морам да пријављујем кретање говеда?

Одлазак говечета се пријављује у року од 24 часа пре одласка са газдинства, а долазак се пријављује у року од 7 дана од дана доласка говечета на газдинство. Губитак, угинуће и принудно клање се пријављују надлежном ветеринару у року од 7 дана.

33. Да ли увек мора да се попуњава „Потврда за праћење кретања животиња“?

Да, неопходно је детаљно попунити „Потврду за праћење кретање животиња“, јер она служи као основ за унос података у Централну базу података.

34. Где могу да преузмем или купим образац „Потврда за праћење кретања животиња“?

Образац „Потврда за праћење кретања животиња“ можете набавити код надлежног ветеринара, наручити директно од Ветеринарске Коморе Србије, или преузети са интернет страница Управе за ветерину и самостално одштампати у 4 примерка. Преузми "Потврду за праћење кретања" ОВДЕ.

35. Ако нисам у могућности или не желим да сам попуним „Потврду за праћење кретања животиња“, да може да је за мене попуни надлежни ветеринар?

Да, то може за Вас урадити надлежни ветеринар, али у том случају сносите трошкове пружања те услуге у складу са ценовником ветеринарске станице.

36. Шта да радим ако купац нема ХИД или не жели да упише своје податке у „Потврду за праћење кретања животиња“?

Таквој особи не смете продати говече, јер се на тај начин губи следљивост у промету животиња. Продаја говечета особи која нема регистровано газдинство тј. ХИД представља кажњиву радњу и за продавца и за купца.

37. Где да чувам „Потврде за праћење кретања животиња“ за животиње које сам продао или купио?

Све „Потврде за праћење кретања животиња“ за купљене или продате животиње чувате у „Регистру на газдинству“ као доказ на основу којег сте у њега уписали промене.

38. Ко на полеђини Пасоша уписује промену тј. долазак животиње на моје газдинство?

Промену газдинства на којем се налази говече, на полеђини Пасоша, уписује и оверава надлежни ветеринар приликом пријаве доласка говечета на газдинство а на основу обрасца „Пријава догађаја“ и 2. примерка „Потврде за праћење кретања животиња“.

39. Ако животиња изгуби ушну маркицу, коме да се обратим?

Обратићете се у року од 7 дана овлашћеном обележивачу, који ће наручити дупликат ушне маркице од произвођача / дистрибутера ушних маркица.

40. Колико кошта постављање дупликата ушних маркица?

Постављање дупликата ушних маркица је услуга која није обухваћена Одлуком о висини накнада за обележавање и регистрацију говеда и наплаћује се у складу са важећим ценовником овлашћеног обележивача и ценом штампе и дистрибуције дупликата ушних маркица.

41. Да ли морам да пријављујем надлежном ветеринару угинућа говеда?

Да, дужни сте да надлежном ветеринару, без одлагања, пријавите свако угинуће говеда.

42. Говече ми је угинуло, коме да се обратим – ко уклања лешеве говеда?

Без одлагања се обратите надлежном ветеринару ради евидентирања угинућа и утврђивања узрока угинућа. Преузимање лешева говеда врши локална самоуправа преко зоохигијенских служби (сопствене или уговорене), а нешкодљиво уклањање лешева говеда се врши у неком од објеката за нешкодљиво уклањање – кафилерија, који су регистровани у Републици Србији.

43. Зашто угинуло говече мора да буде упућено у кафилерију? Зашто не смем да га закопам сам?

Лешеви говеда се морају нешкодљиво уклонити у кафилеријама да би се спречило ширење заразних болести и могуће злоупотребе меса угинулих животиња. Поред тога, у лешевима говеда се налази „специфични ризични материјал“ који је могућ извор болести „лудих крава“ а који се не уништава биолошком разградњом леша, и из тих разлога није дозвољено закопавање лешева говеда. Само у изузетним случајевима је дозвољено закопавање леша и то по дозволи и под надзором ветеринарске инспекције.

44. Зашто је обавезан преглед угинулог говечета?

Свако угинуће говечета представља могућу сумњу на појаву заразних болести. Из тих разлога се прегледом и издавањем потврде о прегледу, искључује сумња на заразну болест тј. потврђује да се не ради о болести чија се појава пријављује у складу са законом.

45. Да ли морам да пријавим надлежном ветеринару крађу говеда?

Да, морате пријавити такву врсту „догађаја“ и надлежном ветеринару, и полицији, након чега ћете уз полицијски записник одјавити животињу у Регионалној канцеларији.

46. Да ли смем да закољем теле/јуне/краву за потребе сопственог домаћинства?

Не, клање крупних животиња (говеда) на газдинству није дозвољено ни у ком случају, чак ни за потребе сопственог домаћинства. Клање крупних животиња је дозвољено искључиво у одобреним објектима – кланицама. Клање говеда на газдинству представља кажњиву радњу.

47. Животиња се надула или крвари или је ударила струја, шта да радим - да ли смем да је „прикољем“?

Да, ситуације у којима је живот говечета непосредно угрожен, а иначе се ради о здравој животињи, се сматрају „принудним клањем“. У таквим ситуацијама можете само „приклати“ тј. искрварити говече ради спречавања економске штете а труп животиње са припадајућим унутрашњим органима одмах однети у кланицу.

48. Да ли морам да пријављујем надлежном ветеринару принудно клање говеда?

Да, морате одмах пријавити надлежном ветеринару принудно клање говеда, а труп принудно закланог говечета са припадајућим унутрашњим органима у најкраћем року однети у одобрени објекат – кланицу.

49. Зашто мора да се принудно заклано говече однесе у кланицу?

Труп са припадајућим унутрашњим органима се мора отпремити у кланицу ради вршења службене контроле принудно закланог говечета и процене употребљивости. Такође, ту започиње обавезно обележавање говеђег меса у промету.

50. Крава/јуне/теле је поломило ногу, да ли смем да га „прикољем“?

Не, не смете га „приклати“ јер оваква ситуација није „принудно клање“. Надлежни ветеринар мора утврдити здравствени статус говечета и одредити да ли је говече могуће транспортовати у кланицу или не.

51. Купио сам говече које није обележено, какав је поступак?

Куповина необележених говеда представља кажњиву радњу. Необележена говеда затечена на газдинству се решењем ветеринарске инспекције одмах стављају у карантин. Сви трошкови мера у карантину, у том случају, падају на Ваш терет.

52. Купио сам говече којe је обележено али нема пасош или уверење о здравственом стању, какав је поступак?

Промет говеда без прописане документације представља кажњиву радњу и евидентира се као „нелегална куповина“ у Централној бази. Говеда непознатог здравственог статуса затечена на газдинству се решењем ветеринарске инспекције одмах стављају у карантин. Сви трошкови мера у карантину, у том случају, падају на Ваш терет.

53. Купио сам говече али продавац и ја нисмо попунили „Потврду за праћење кретања животиња“, какав је поступак?

У таквим случајевима није вођена прописана евиденција о куповини и продаји говеда ради праћења њиховог кретања, тј. није могуће утврдити ланац кретања. Није могуће урадити редован „долазак“ говечета на газдинство, па се оваква кретања у Централној бази евидентирају као „нелегална куповина“ и „нелегална продаја“

54. Да ли ћу изгубити субвенције ако продам или купим говеда „на црно“?

Нелегална продаја и куповина говеда су кажњиве радње и представљају оправдани разлог за губитак субвенција, уз последично стављање газдинства у „пасиван статус“ на годину дана.

55. Шта је то „Записник о активном надзору“ и зашто га надлежни ветеринар попуњава?

Ветеринарска станица је у складу са потписаним уговором обавезана на спровођење „активног надзора“ на сваком газдинству са говедима, најмање једном годишње. У записник о „активном надзору“ се уписује затечено стање на газдинству, везано за обележавање, регистрацију и праћење кретања животиња.

56. Шта је то инспекцијска „Он-спот контрола“ и зашто се врши на мом газдинству?

Инспекцијска „Он-спот контрола“ се спроводи на 3% газдинстава, а на основу анализе ризика тј. података у Централној бази. Ваше газдинство има евидентирану неку неправилност према критеријумима „анализе ризика“. Ветеринарски инспектор ће Вам указати на неправилности приликом службене контроле Вашег газдинства и наложити да неправилности отклоните.

57. Желим да продам говече, шта ми је све од докумената потребно?

Да би продали говече, оно мора да буде обележено и регистровано, мора да поседује „Пасош за говеда“ и „Уверење о здравственом стању животиња“, а ако се упућује на територију друге општине – мора имати и „Уверење о здравственом стању пошиљке животиња у промету - тзв. транспортно уверење“.

58. Ко су „трговци стоком“?

„Трговци стоком“ су правна лица или предузетници који су регистровани у Централној бази података Управе за ветерину као специфичан тип газдинства, а у циљу прецизног праћења кретања говеда.

59. Да ли „трговци стоком“ имају ХИД?

Да, сви „трговци стоком“ имају свој ХИД, иначе не би могли да се евидентирају као нови власник у „Потврди за праћење кретања животиња“.

60. Да ли смем да продам говече „трговцу стоком“ са Косова и Метохије?

Да, уколико је „трговац стоком“ са Косова и Метохије регистрован у Централној бази података, и поседује оверену потврду о регистрацији газдинства са уписаним ХИД бројем.

end faq

  Овде преузми сва питања и одговоре као PDF.

 

Zarazne bolesti zivotinja

Afrička kuga svinja

Afrička kuga svinja

Bitne informacije

Javne nabavke

Informacije od javnog znacaja

kucni ljubimci

movement_of_pets

movement_of_pets

kucni ljubimci

Previous Следећа

informator_o_radu

Zarazne bolesti zivotinja

Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional