Правилник о измени правилника о максимално дозвољеним количинама остатака средстава за заштиту биља у храни и храни за животиње


Објављен је Правилник о измени правилника о максимално дозвољеним количинама остатака средстава за заштиту биља у храни и храни за животиње који можете преузети овде.

Правилник о утврђивању Програма мера здравствене заштите животиња за 2017. годину


Објављен је Правилник о утврђивању Програма мера здравствене заштите животиња за 2017. годину који можете преузети овде.

ВАНРЕДНА СЛУЖБЕНА КОНТРОЛА ОБЈЕКТА ЗА КЛАЊЕ МЕСА ПАПКАРА У МАЧВАНСКОМ ОКРУГУ


Републичка ветеринарска инспекција са централног нивоа, је дана  21. 10. 2016. године извршила вандредну службену контролу објекта за клање меса папкара у Мачванском Прњавору у мачванском Управном  округу . Током службене контроле утврђено је да објекат не испуњава опште услове- зидови, подови, плафони и опрема,затечени оштећении неопрани , што је у супротности  са Правилником  о условима хигијене хране („Службени гласник РС“ бр. 73/10). Уочен је и недостатак опреме која је потребна да би  хигијена  процеса производње хране била у складу са прописима  и да би се у објекту произбводила безбедна храна. Опрема у делу пријема животиња, кланични депо,   није изграђена тј.одржавана на такав начин да би се испоштовала добробит животиња, што је у супротности са Законом о добробити животиња („Службени гласник РС“ бр. 41/09) На основу затеченог стања у објекту републичка ветеринарска инспекција је забранила коришћење опреме, алата, простора и просторија, до отклањања недостатака, за које је издато решење и дати рокови у складу са Законом о ветеринарству („Службени гласник РС“ бр. 91/05 и 30/10).

ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР И КОНТРОЛА ОДРЖАВАЊА ВАШАРА У РАШКОЈ


Републичка ветеринарска инспекција рашког Управног округа са седиштем у Краљеву је званичним путем добила пријаву од стране грађана у којој је наведено да ће се у периоду од 05.10.до 15.10. 2016 .год.  у домаћинствима који су у насељу Супње Општинe Рашка обављати делатност клања прасића поводом одржавања вашара у  Рашки . Руководилац групе ветеринарске инспекције за контролу безбедности и квалитета рашког Управног округа , је званичним путем поднела предлог Основном суду у Рашки за наредбу о увиђају у напред наведена домаћинства у складу са чл. 22. став. 4 Закона о инспекцијском надзору а у циљу утврђивања да се ради о нерегистрованим субјектима у складу са чл. 33 истог Закона. Инспекцијски надзор су извршили ветеринарски инспектори из Краљева и Тутина. Инспектори  су на основу наредбе Основног  суду у Рашки ушли у дворишта и након извршених инспекцијских контрола стављено је ван промета као небезбедна храна : укупно 228 кgмеса прасећег и 330 кg прасећег печења. Храна која је искључена из промета  складиштена је  у хладњачи  Т.П.  ,,ИБАР,, Рашка до коначног уништења. У моменту контроле затечено је и  8 прасића која нису била обележена и  стављена  у карантин. У контроли је утврђено да се ради о нерегистрованим субјектима који не поседују решења од МПЗЖС, Управе за ветерину о испуњености општих и посебних услова за обављање делатности клања папкара. Такође су обилажени штандови са храном животињског порекла ( печење, брза храна ) у граду где се одржавао вашар где нису утврђене неусаглашености. У контроли је сачињено 7 записника, донета су 4 решења. Биће упућена обавештења пореској управи и поднесени  захтеви  за покретање прекршајног поступка у складу са чл.57 . став1. Закона о инспекцијском надзору.

УКИНУТЕ ЗАРАЖЕНЕ ЗОНЕ ПРОТИВ НОДУЛАРНОГ ДЕРМАТИТИСА


Управа за ветерину је донела одлуку о укидању заражених и угрожених подручја, односно спровођења ванредних ветеринарско санитарних мера због појаве нодуларног дерматитиса (болести квргаве коже) у Јабланичком, Пиротском, Топличком, Пчињском, Зајечарском и Борском управном округу.Тиме су укинуте и специфичне забране уведене у циљу спречавања ширења, сузбијања и искорењивања ове болести.   У складу са Инструкцијом о поступку доношења решења о престанку мера на зараженим газдинствима, зараженом и угроженом подручју због појаве нодуларног дерматитиса број 323-02-2433/2016-05/7 од 16.08.2016. године, Регионални кризни центри за праћење кретања, превенцију и контролу заразне болести нодуларни дерматитис са седиштем у Нишу и Зајечару обратили су се Националномкризном центру за праћење кретања, превенцију и контролу заразне болести нодуларни дерматитис са седиштем у Управи за ветерину,са предлогом за укидање решења којима су је територије одређених општина проглашене зараженим, односно угроженим подручјима од заразне болести нодуларни дерматитис.

Нови Правилник о квалитету уситњеног меса, полупроизвода од меса и производа од меса


Министарство пољопривреде и заштите животне средине донело је нови Правилник о квалитету уситњеног меса, полупроизвода од меса и производа од меса (“Сл. гласник РС”, бр. 94/2015) који можете преузети овде.

Објављена су нова упутства Управе за ветерину која се односе на регистрацију ветеринарских субјеката


Објављена су нова упутства Управе за ветерину која се односе на регистрацију ветеринарских субјеката. Наведена упутства можете преузети овде.

Рад у дане викенда и државног празника - Одсек ветеринарске инспекције за Град Београд


У дане викенда и државног празника пријаве од стране грађанства примаће дежурни ветеринарски инспектор на телефон 011/66-56-015  од 730 до 1530 часова.

Јавни позив за упис у регистар овлашћених обележивача


Министарство пољопривреде и заштите животне средине објављује јавни позив за упис у Регистар овлашћених обележивача. Опширније...

Одлука о висини трошкова за обележавање и евиденцију животиња


Одлуку о висини трошкова за обележавање и евиденцију животиња ("Сл. гласник РС", бр. 115/14) можете преузети овде.

EFSA

Европска Агенција за безбедност хране /EFSA је формирана Уредбом о безбедности хране (Regulation No 178/2002)са задаткомда обезбеди научну и техничку подршку надлежним органима ЕУ у свим областима законодавства, које имају директан или индиректан утицај на безбедност и квалитет хране.

EFSAпружа независне информације које се тичу процене ризика у области безбедности хране и на тај начин доприноси здрављу људи, здрављу и добробитиживотиња, здрављубиља и заштити животнесредине.

Преко EFSAексперата припремају се мишљења која даље служе као научна основа за израду и усвајање мера које спроводе земље чланице у одређенимобластима.  Рад ове Агенције је назависан и транспарентан.  ЕУ комисија, EFSAи државе чланице блиско сарађују како би обезбедиле ефикасну повезаност измеђупроцене ризика, управљања ризиком  и комуникацијама о ризику.

Агенцијом руководи Управниодборкоји се састоји од14 чланова именованих од стране Савета ЕУ и  директор,  Саветодавни форум, а у раду учествују  Научни одбор и научни панели.

Научни панели се састоје од независних стручњака који су одговорни за научну процену рада у оквиру EFSA. Постоји 10 панела који су посвећени различитим областима у ланцу исхране и хране: 

- Здравље животиња и добробитwww.efsa.europa.eu/en/panels/ahaw

- Адитиви у храни- www.efsa.europa.eu/en/panels/ans

- Биолошке опасности- www.efsa.europa.eu/en/panels/biohaz

- Материјали који долазе у контакт са храном- www.efsa.europa.eu/en/panels/cef

- Контаминенти у ланцу хране- www.efsa.europa.eu/en/panels/contam

- Адитиви, производи и супстанце који се користе у храни за животиње- www.efsa.europa.eu/en/panels/feedap

- Генетски модификовани организми- www.efsa.europa.eu/en/panels/gmo

- Дијететски производи, исхрана и алергени- www.efsa.europa.eu/en/panels/nda

- Здравље биља- www.efsa.europa.eu/en/panels/plh

- Средства за заштиту биља и њихових остатака- www.efsa.europa.eu/en/panels/ppr

Преко ових панела EFSA прати и анализирати податке о биолошким опасностима, хемијским загађивачима, конзумирању хране и новим ризицима.

Република Србија као земља кандидат за приступање ЕУ је добила могућност да учествује у EFSAпредприсупним програмима који имају  за циљ:

  • Повезивање стручног и научног кадра кроз националну мрежу, а затим и мрежу EFSA.
  • Разијање система за размену података у вези зооноза, антимикробне резистенце, болести преносивих храном;
  • Подизање националних капацитета за процену ризика и комуникацију ризицима;
  • Повезивање пројеката EFSA и земаља чланица са предприступним земљама,у циљу подизања спремности региона да се суочи са ризицима у храни;

Више информација на EFSA сајту:

- Најновије вести: http://www.efsa.europa.eu/en/news

- Откријте EFSAтеме по азбучном реду: http://www.efsa.europa.eu/en/topics-complete-list или само теме: http://www.efsa.europa.eu/en/topics

- позив за експерте из безбедности хране да се придруже Научним панелима: http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/170502-0, http://www.efsa.europa.eu/en/careers/experts

- Ангажовање за EFSA-допринос за безбедну храну (консултације, посматрачи, позив за податке, каријера, тендери, стипендије, награде за иновације):  http://www.efsa.europa.eu/en/engage

За више информација погледати овде.

 

Zarazne bolesti zivotinja

Bitne informacije

Javne nabavke

Informacije od javnog znacaja

kucni ljubimci

kucni ljubimci

Zarazne bolesti zivotinja

Previous Следећа

informator_o_radu

Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional