Правилник о измени правилника о максимално дозвољеним количинама остатака средстава за заштиту биља у храни и храни за животиње


Објављен је Правилник о измени правилника о максимално дозвољеним количинама остатака средстава за заштиту биља у храни и храни за животиње који можете преузети овде.

Објављена су нова упутства Управе за ветерину која се односе на регистрацију ветеринарских субјеката


Објављена су нова упутства Управе за ветерину која се односе на регистрацију ветеринарских субјеката. Наведена упутства можете преузети овде.

Рад у дане викенда и државног празника - Одсек ветеринарске инспекције за Град Београд


У дане викенда и државног празника пријаве од стране грађанства примаће дежурни ветеринарски инспектор на телефон 011/66-56-015  од 730 до 1530 часова.

Јавни позив за упис у регистар овлашћених обележивача


Министарство пољопривреде и заштите животне средине објављује јавни позив за упис у Регистар овлашћених обележивача. Опширније...

Обележавање, регистрација и праћење кретања говеда - Најчешће постављана питања


Управа за ветерину је припремила одговоре на најчешће постављана питања из области Обележавања, регистрације и праћења кретања говеда које можете погледати и преузети ОВДЕ.

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ на основу члана 54. Закона о државним службеницима ("Службени гласник РС" број 79/05, 81/05-испр., 83/05-испр., 64/07, 67/07 испр., 116/08, 104/09,99/14и 94/17), члана 17. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, број 41/07-пречишћен текст и 109/09) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и  додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-5101/2018 од 31.05.2018. године,  оглашава

                                            ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

Последње ажурирано среда, 26 децембар 2018 11:43
 

Ветеринарски инспектори Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде планирају појачан надзор над прометом хране животињског порекла у време наступајућих празника. Појачан надзор у промету се обавља у складу са принципима анализе ризика (ризична места, ризични начини пословања, недозвољена трговина и сл.) а у сваком случају на местима где се у празничне дане очекује већа понуда али и потражња.

Ветеринарска инспекција, у складу са поделом надлежности и овлашћењима која поседује, обавља стални надзор у објектима који производе, складиште и стављају у промет храну животињског порекла. Контроле безбедности и квалитета хране у промету спроводе се континуирано, кроз самосталне, организоване и контроле по пријавама потрошача. Контролишу се сви субјекти који стављају храну животињског порекла у промет – специјализовани малопродајни објекти (месаре, рибарнице, продавнице млечних производа), продавнице деликатеса, самопослуге, мегамаркети, ресторани, посластичарнице, пекаре, киосци брзе хране и зелене пијаце.

Ветеринарска инспекција која врши надзор над производњом и прометом хране животињског порекла у свих 25 управних округа, је у периоду од 01. јануара 2018. године до 30. новембра 2018. године, кроз 7.359 редовних и ванредних службених контрола у специјализованим малопродајним објектима (месаре, рибарнице, продавнице млечних производа) као и самопослугама, продавницама деликатеса, угоститељским објектима, објектима брзе хране, пијацама и другим објектима, утврдила 1.302 неусаглашености.

Том приликом наређено је 1.231 корективних мера, издато је 1.039 решења и поднето је 232 пријавe надлежним прекршајним и привредним судовима.

Разлог повлачења хране је најчешће недостатак следљивости у производњи и промету, непостојање прописане декларације на производима, истек рока трајања производа, али и микробиолошки параметри изнад референтних вредности за одређену храну.

 Наведени ефекти службених контрола хране представљају резултат повећаног обима ванредних надзора у промету који су извршени, нарочито са узорковањем ради контроле безбедности хране.

Висина казне за субјекте у пословању са храном, било да се ради о производњи или промету, су прописане Законом о безбедности хране. Износ казне зависи да ли се ради о привредном преступу, прекршају или физичком лицу, односно о врсти учињеног казненог дела, а коначну казну прописује надлежни Суд. Износ казни је предвиђен Законом о безбедности хране и за правна лица и износи од 300.000 – 3.000.000 динара, за предузетнике од 250 – 500.000 динара, а за физичка лица од 30 – 50.000 динара.

Скрећемо пажњу потрошачима да храну животињског порекла купују на местима која су под надзором ветеринарске инспекције, као и да обрате посебну пажњу на означавање и декларисање хране у промету, као и да не купују храну животињског порекла на нерегистрованим местима односно да се у потпуности понашају са пажњом доброг купца, те да сваку уочену неправилност без одлагања пријаве надлежном ветеринарском инспектору.

У време сезоне свињокоља, апелујемо да се без изузетака прегледају узорци закланих свиња на присуство трихинеле, како би се избегле нежељене последице по здравље грађана.

Последње ажурирано петак, 14 децембар 2018 13:20
 

Одлука о поништењу конкурса за избор лабораторија за испитивање у области безбедности хране за животиње и спровођење програма мониторинга у области хране за животиње број 401-00-435/3/2018-05 од 01.06.2018. и конкурса за избор лабораторија за лабораторијска испитивања у области безбедности хране животињског порекла и спровођења програма мониторинга у области безбедности хране животињског порекла број 401-00-436/3/2018-05 од 01.06.2018.Године може се преузети овде.

 

Од стране Европске комисије, кроз Систем брзог обавештавања за храну и храну за животиње –RASFF,дана 28.08.2018.године, добили смо обавештење бр.2018.2300, као „алерт-хитност“,o налазу фрагмената пластике у воћном јогурту са укусом  јагоде „ АCTIVIA  DANONE strawberry“, увезеним из Румуније.

На основу жалби потрошача у Финској која је исти бренд увезла из Пољске, послато је упозорење свим земљама у које је производ са спорним лотом увезен, укључујући и Србију.

Ветеринарска инспекција је по добијању обавештења извршила службену контролу увозног складишта и пратеће документације, где је утврђено да је у Србију увезена количина од 81 килограм, у паковањима од 4x125 g.

Иако до сада није утврђено да су у јогурту који се налази на нашем тржишту нађени фрагменти пластике, водећи се принципом предострожности, наложено је субјекту у пословању храном да изврши опозив/повлачење са тржишта све преостале количине спорног производа.

О предузетим мерама и активностима, обавештена је и Европска комисија.

 

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ на основу члана 54. Закона о државним службеницима ("Службени гласник РС" број 79/05, 81/05-испр., 83/05-испр., 64/07, 67/07 испр., 116/08, 104/09,99/14и 94/17), члана 17. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, број 41/07-пречишћен текст и 109/09) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и  додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-5101/2018 од 31.05.2018. године,  оглашава

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

 
<< Почетак < Претходна 1 2 Следећа > Крај >>

Страна 1 од 2

Zarazne bolesti zivotinja

Afrička kuga svinja

Bitne informacije

Javne nabavke

Informacije od javnog znacaja

kucni ljubimci

kucni ljubimci

Zarazne bolesti zivotinja

Previous Следећа

informator_o_radu

Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional