Правилник о измени правилника о максимално дозвољеним количинама остатака средстава за заштиту биља у храни и храни за животиње


Објављен је Правилник о измени правилника о максимално дозвољеним количинама остатака средстава за заштиту биља у храни и храни за животиње који можете преузети овде.

Објављена су нова упутства Управе за ветерину која се односе на регистрацију ветеринарских субјеката


Објављена су нова упутства Управе за ветерину која се односе на регистрацију ветеринарских субјеката. Наведена упутства можете преузети овде.

Рад у дане викенда и државног празника - Одсек ветеринарске инспекције за Град Београд


У дане викенда и државног празника пријаве од стране грађанства примаће дежурни ветеринарски инспектор на телефон 011/66-56-015  од 730 до 1530 часова.

Јавни позив за упис у регистар овлашћених обележивача


Министарство пољопривреде и заштите животне средине објављује јавни позив за упис у Регистар овлашћених обележивача. Опширније...

Обележавање, регистрација и праћење кретања говеда - Најчешће постављана питања


Управа за ветерину је припремила одговоре на најчешће постављана питања из области Обележавања, регистрације и праћења кретања говеда које можете погледати и преузети ОВДЕ.

У оквиру мера које се у Републици Србији спроводе ради спречавања појаве заразне болести "Афричка куга свиња", а које се односе на храну животињског порекла која потиче из Републике Мађарске, ветеринарски инспектори Севернобачког Управног Округа су у периоду 07-13.05.2018. године, а у сарадњи са службеницима Одељења за сузбијање привредног криминала, запленили 937,6 килограма хране и хране за животиње из нелегалног промета.

У истом периоду је на царинским прелазима, од стране царинских органа, заплењено 103 килограма хране животињског порекла.

У току заједничке акције ветеринарске инспекције и инспектора привредног криминала у Средњебанатском Управном Округу - ПУ Зрењанин, која је спроведена у периоду 07-13.05.2018. године, заплењено је 58,6 килограма хране животињског порекла из нелегалног промета, која потиче из Републике Мађарске.

Сва заплењена храна је упућена на нешкодљиво уклањање у овлашћене институције 15.05.2018. године.

 

Према подацима и обавештењу Међународне организације за здравље животиња (ОIE) и Европске Комисије, Управа за ветерину је дошла до сазнања да је на територији Републике Мађарске дошло до појаве болест – Афричке куге свиња (Pestis suum fricana), па постоји опасност да се ова болест унесе на територију Републике Србије.

На основу члана 125. став 1. тачка 1. Закона о ветеринарству („Службени гласник РС“, број  91/2005,30/2010 и 93/2012),  и  Наредбе о предузимању мера за спречавање уношења заразне болести Афричке куге свиња (Pestis Suum Africana) у Републику Србију („Службеном гласнику РС”, број 40/14)Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Управа за ветерину, дана 24. априла 2018. године  предузела је мере забране увоза или транзита пошиљака, које представљају ризик за преношење болести и    пореклом су из Мађарске. Том приликом  привремено је на граничном прелазу  Хоргош,  забрањено  обављање ветеринарско санитарних прегледа горе наведених  пошиљака пореклом  из држава слободних од Афричке куге свиња, а  које су провезене  преко територије Републике Мађарске .

На основу добијених званичних података о актуелној епизоотиолошкој ситуацији у Републици Мађарској , донета је одлука да се од 11.05.2018. може  обављати ветеринарско – санитарна контрола на граничном прелазу Хоргош,  пошиљака   које се увозе или провозе  преко територије Републике Србије,  а пореклом су са територија држава слободних од Афричке куге свиња .

  Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Управа за ветерину редовно прати ситуацију и информисаће  јавност о предузетим мерама, везано за болест Афричка куга свиња (Pestis Suum Africana) .

 

 Надлежни орган за послове ветеринарства и безбедности хране Републике Мађарске, обавештењу Европске Уније и Међународне организације за здравље животиња (ОIE) обавестило је Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије - Управу за ветерину  о појављивању првог случаја Афричке куге свиња код дивљих свиња у Републици Мађарској.У циљу спречавања уношења узрочника ове болести на подручје Републике Србије, а на основу Закона о ветеринарству и Наредбе о предузимању мера за спречавање уношења заразне болести Афричке куге свиња (Pestis Suum Africana) у Републику Србију, на снази је мера забране увоза и транзита из Републике Мађарске, а у складу са Наредбом о предузимању мера за спречавање уношења заразне болести афричка куга свиња (pestis suum africana) у Републику Србију (Сл. Гласник РС број 40/14)


1) живих домаћих и дивљих свиња;
2) семена, ембриона и оплођених јајних ћелија пореклом од домаћих и дивљих свиња;
3) меса пореклом од домаћих и дивљих свиња;
4) производа од меса пореклом од домаћих и дивљих свиња, осим:
- производа од меса термички третираног у херметички затвореној посуди (конзерве), са постигнутом Фо вредношћу од три или више,
- производа од меса термички третираног на минималној температури од +80° Ц, која се мора постићи у месу и/или свим деловима током обраде производа од меса;
5) кожа пореклом од домаћих и дивљих свиња, осим штављене;
6) споредних производа животињског порекла и добијених споредних производа пореклом од домаћих и дивљих свиња, осим добијених производа који су термички третирани на минималној температури од +80° Ц, која се мора постићи у свим деловима споредних производа током обраде.

У наредном периоду предузимаће се  више законом прописаних мера од којих је тренутно најзначајнија потпуна контрола уношења хране животињског порекла из Републике Мађарске. Наведена мера ће се спроводити у сарадњи Министарства пољопривреде, шумарства И водопривреде – посебно граничне ветеринарске инспекције И ветеринарске инспекције, са Управом царина и Управом граничне полиције.
Ветеринарска инспекција ће у наредном периоду вршити појачан надзор над прометом хране животињског порекла на свим местима на којима се уобичајено обавља промет ове врсте хране. Овим путем скрећемо пажњу потрошачима да не купују храну животињског порекла на местима која нису под сталним надзором ветеринарске инспекције.
Ветеринарске станице И ветеринарски институти ће у сарадњи са ветеринарском инспекцијом, вршити интезиван активан и пасиван надзор фарми свиња како би се подигао ниво превентивних И биосигурносних мера и спречило евентуално уношење вируса афричке куге свиња у популацију домаћих свиња.
Држаоцима свиња скрећемо пажњу да је, у циљу спречавања појаве болести, најважније спречити било какав контакт са дивљим свињама, што се посебно односи на ловце, љубитеље природе и друга лица која посећују ловишта или природу у инфицираним државама.

 

Због тренутне ситуације у Европи које се односи на ширење афричке куге свиња, вршиће се континуирано праћење епизоотиолошке ситуације у земљама у окружењу и земљама из којих се врши увоз свиња или хране пореклом од свиња, као и земљама у којима грађани Републике Србије одлазе ради лова, туризма или других разлога. То укључује и редовно праћење информација које објављују Свестка здравствена организација за животиње (ОИЕ), Европска комисија, надлежни органи у земљама, медији, одгајивачке организације, ловачка и друга удружења, као и појачан надзор граничне ветеринарске инспекције на граничним прелазима у складу са датим инструкцијама.

У случају добијања било какве информације о даљем погоршању епизоотиолошке ситуације код домаћих и дивљих свиња у земљама у којима постоје случајеви болести, као и у слободним земљама, без одлагања ће се о томе информисати Управа за ветерину, ветеринарска инспекција, Центар за праћење афричке куге свиња и гранична ветеринарска инспекција.

На основу тачке 2. Наредбе о предузимању мера за спречавање уношења заразне болести Афричке куге свиња (Pestis Suum Africana) у Републику Србију („Службеном гласнику РС”, број 40/14), која гласи: “Забрана увоза и провоза пошиљки из тачке 1. ове наредбе примењује се на пошиљке из држава у којима постоји сумња, односно потврда болести Афричке куге свиња” , када је у питању увоз из земаља које су слободне од афричке куге свиња (не постоје забележени случајеви болести нити сумња на болест), све врсте пошиљака које се увозе на територију Републике Србије које су описане у Наредби, могу да буду подвргнуте ветеринарско - санитарној контроли на граничним прелазима од стране граничне ветеринарске инспекције. Могућност ветеринарско санитарног прегледа од стране граничне ветеринарске инспекције односи се и на пошиљке које потичу из земаља слободних од афричке куге свиња а транзитирају кроз земље у којим постоји сумња или је регистрована афричка куга свиња.

Веома је важно обавештавање грађана који путују у земље у којима постоје случајеви афричке куге свиња, као и дипломатских представништава Републике Србије у тим земљама, о ризицима од уношења вируса ове болести у земљу, посебно у случају боравка у зараженим подручјима, директног или индиректног контакта са дивљим и домаћим свињама или куповине производа пореклом од свиња, нарочито традиционалних производа (пршут, печеница, кобасице, сланина И др.).

Од посебног значаја је и адекватно информисање свих лица која се баве ловом и организацијом ловног туризма у земљама у којима је регистрована афричка куга свиња (ловачка удружења, савези, комора и сл.) како би се спречио одлазак у заражена подручја, избегао контакт са вирусом афричке куге свиња и спречило његово уношење у Републику Србију.

 

Према подацима и обавештењу Међународне организације за здравље животиња (ОIE) и Европске Комисије, Управа за ветерину је дошла до сазнања да је на територији Републике Мађарске дошло до појаве болест – Афричке куге свиња (Pestis suum fricana), па постоји опасност да се ова болест унесе на територију Републике Србије.
На основу члана 125. став 1. тачка 1. Закона о ветеринарству („Службени гласник РС“, број  91/2005,30/2010 и 93/2012),  и  Наредбе о предузимању мера за спречавање уношења заразне болести Афричке куге свиња (Pestis Suum Africana) у Републику Србију („Службеном гласнику РС”, број 40/14) – Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Управа за ветерину, од дана 24. априла 2018. године  предузела је мере забране увоза или транзита пошиљакa:

1) живих домаћих и дивљих свиња;

2) семена, ембриона и оплођених јајних ћелија пореклом од домаћих и дивљих свиња;

3) меса пореклом од домаћих и дивљих свиња;

4) производа од меса пореклом од домаћих и дивљих свиња, осим:

- производа од меса термички третираног у херметички затвореној посуди (конзерве), са постигнутом Fo вредношћу од три или више,

- производа од меса термички третираног на минималној температури од +80ºC, која се мора постићи у месу и/или свим деловима током обраде производа од меса;

5) кожа пореклом од домаћих и дивљих свиња, осим штављене;

6) споредних производа животињског порекла и добијених споредних производа пореклом од домаћих и дивљих свиња, осим добијених производа који су термички третирани на минималној температури од +80ºC, која се мора постићи у свим деловима споредних производа током обраде.

Због новонастале епизоотиолошке ситуације у Републици  Мађарској, наведене врсте пошиљака које се увозе на територију Републике Србије  са територија других земаља, неће моћи обавити ветеринарску – санитарну контролу на граничном ветеринарском прелазу Хоргош, већ искључиво на граничном прелазу Батровци са Републиком Хрватском.
               За пошиљке које нису у могућности да обаве прекогранични промет и ветеринарско-санитарну контролу преко граничног прелаза Хоргош, који је наведен у Решењу којим се утврђује да не постоје ветеринарско-санитарне сметње за увоз/провоз, увозници неће бити у обавези да поднесу захтев за измену и допуну у делу важећег Решења који се односи на граничне ветеринарске станице (прелазе) које су наведене у важећем Решењу.
              Пошиљке за које је утврђено да не постоји ризик несметано ће моћи да обаве прекогранични промет и ветеринарско-санитарну контролу преко граничног прелаза Хоргош, који је наведен у Решењу.

Последње ажурирано понедељак, 30 април 2018 11:24
 
<< Почетак < Претходна 1 2 Следећа > Крај >>

Страна 1 од 2

Zarazne bolesti zivotinja

Bitne informacije

Javne nabavke

Informacije od javnog znacaja

kucni ljubimci

kucni ljubimci

Zarazne bolesti zivotinja

Previous Следећа

informator_o_radu

Догађаји

 

Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional