ПРОГРАМ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ УПРАВЉАЊА СПОРЕДНИМ ПРОИЗВОДИМА ЖИВОТИЊСКОГ ПОРЕКЛА ЗА ПЕРИОД ОД 2020. ДО 2024.ГОДИНЕ


Програм за унапређење управљања споредним производима животињског порекла за период од 2020. до 2024. године, који је донела Влада на седници одржаној 13. фебруара 2020. године и који је објављен у „Службеном гласнику РС”, број 14/20 од 21. фебруара 2020. године Oпширнији текст преузети овде.

ИНФОРМАЦИЈА О ПОЈАВИ АВИЈАРНЕ ИНФЛУЕНЦЕ (ПТИЧЈЕГ ГРИПА) У ЕВРОПИ


Појава птичјег грипа, односно високо патогеног соја авијарне инфлуенце – АИ (H5N8)  је потврђена у неколико европских земаља и то у Мађарској, Румунији, Словачкој, Украјини, Пољској и Немачкој. Ради се о  појави код дивљих птица и домаће живине. Постоји опасност од ширења ове болести и могуће појаве и у Републици Србији. С обзиром да се вирус птичјег грипа  најчешће преноси преко дивљих птица, од којих поједине врсте могу бити носиоци (резервоари) без видљивих симптома, нарочито у зимским месецима, односно у периоду интензивне миграције, степен ризика од ширења птичјег грипа  није могуће проценити  и  због непредвидивости преношења  вируса не може се искључити.  Спровођење активног и пасивног надзора , односно контроле здравственог стања живине у потенцијално ризичним подручјима близу водених површина са дивљим птицама, затварање живине у објекте , спречавање директног и индиректног контакта између дивљих птица и живине и подизање биосигурносних и хигијенских мера на газдинствима  су основне  превентивне мере које се предузимају у циљу спречавања појаве и ширења ове заразне болести.   Од суштинског је значаја да се због изузетне патогености вируса АИ, подтипа H5N8, који се одликује великом стопом обољевања и смртности и који може изазвати велике штете у живинарској производњи, због озбиљности претње од појаве нових жаришта, све релевантне структуре активно укључе у активности спречавања ширења болести. Становништво и власници живине се редовно обавештавају о појави и симптомима болести птичјег грипа путем медија и других средстава информисања, као и потребним поступцима  у случају примећене промене здравственог стања код живине или птица које је праћено повећаним угинућима, како би се благовремено обратили  ветеринару и пријавили сумњу на болест  ради предузимања даљих  неопходних мера.

МИНИСТАРСКА "КОНФЕРЕНЦИЈА О ГЛОБАЛНОЈ БУДУЋНОСТИ ПРОИЗВОДЊЕ СВИЊА У СВЕТЛУ РАСТУЋЕ ПРЕТЊЕ ОД АФРИЧКЕ КУГЕ СВИЊА" БЕРЛИН


Државни секретар у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије,  Велимир Станојевић, в.д. директора Управе за ветерину, Емина Милакара и руководилац Центра за кризно планирање и управљање нарочито опасним заразним болестима у Управи за ветерину, Саша Остојић учествовали су на министарској „Конференцији о глобалној будућности производње свиња у светлу растуће претње од Афричке куге свиња“, која се одржала у Берлину 17. јануара 2020. године на маргинама 85. Међународног сајма „Зелена недеља“. Афричка куга свиња (АКС) представља озбиљан изазов који прети глобалном сектору производње свиња и представља ризик по животину средину и популацију свиња и дивљих свиња. Борба против АКС захтева опсежну интервенцију различитих нивоа власти и дугорочно координисане активности широм света. Учешће бројних министара и власти Европске уније и трећих земаља, међународних организација (ОИЕ..) који су јасно истакли да је глобално ширење АКС озбиљан изазов са значајним штетним последицама по животну средину, пољопривреду, трговину и безбедност хране. Наглашена је и хитна потреба за управљањем популацијом дивљих свиња. У недостатку вакцине глобално искорењивање болести код домаћих и дивљих свиња је ограничено. Резултати конференције јачају глобални позив на транспарентност и сарадњу и јасно препознавање регионализације као основног принципа одрживости целог сектора.  

ИНФОРМАЦИЈА О ПОЈАВИ БОЛЕСТИ АФРИЧКЕ КУГЕ СВИЊА КОД ДИВЉИХ СВИЊА


Константно погоршање епизоотиолошке ситуације у околним земљама, посебно у Румунији и Бугарској и природни миграторни путеви кретања дивљих свиња имали су за последицу појаву првих случајева афричке куге свиња код дивљих свиња у Србији, који су регистровани у пограничним пределима према Бугарској у Пиротском управном округу и према Румунији на делу подручја општине Кладово. Имајући у виду актуелне околности, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривредеје у складу са законским овлашћењима и обавезама предузело све мере у циљу спречавања ширења и сузбијања АКС у популацији дивљих свиња и преношења вируса на домаће свиње, ангажовањем свих расположивих ресурса и ветеринарских и ловних организација. Посебно су предузете мере појачаног одстрела ради редукције бројности дивљих свиња на угроженим подручјима, као и спровођења интензивног надзора, мониторинга и дијагностичког испитивања свих одстрељених и угинулих дивљих свиња, уз примену неопходних биосигурносних мера у ловиштима. Упоредо са мерама спречавања ширења болести у популацији дивљих свиња, спроводе се у континуитету мере надзора и контроле здравственог стања домаћих свиња, како на угроженим подручјима, тако и на целој територији Републике Србије.

ПОЈАВА АФРИЧКЕ КУГЕ СВИЊА У БОРСКОМ И ПИРОТСКОМ УПРАВНОМ ОКРУГУ


Министарство пољопривреде,шумарства и водопривреде,Управа за Ветерину проглашава зараженим подручијем од заразне болести афричке куге свиња, подручија и делове ловишта на територији Борског и Пиротског управног округа. Решења о проглашењу зараженог подручија , угроженог подручија  и ловишта (подручија високог ризика) од заразне болести Афричке куге свиња као и мере које се примењују ради сузбијања и искорењивања болести, могу се преузети овде. 

ПРЕСТАНАК РЕСТРИКТИВНИХ МЕРА У СКЛАДУ СА РЕШЕЊЕМ О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАРАЖЕНИХ И УГРОЖЕНИХ ПОДРУЧИЈА ОД АКС


Управа за Ветерину је узимајући у обзир резултате надзора и дијагностичког испитивања на целој територији државе, као и спроведене мере и резултате надзора и дијагностичког испитивања свиња у зараженим и угроженим подручјима, а у складу са националним и европским прописима, донела решења о престанку спровођења рестриктивних мера у подручjима проглашеним зараженим и угроженим од заразне болести афричка куга свиња у општини Младеновац,Смедеревска Паланка и Житиште, чиме су раније донета предметна решења укинута на целокупној територији Републике Србије примењиваће се мере континуираног надзора на АКС код домаћих и дивљих свиња.

Решења о престанку примене рестриктивних мера можете преузети у делу Афричка куга свиња-Актуелне информације.                                                              

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПРЕСТАНАК ВАКЦИНАЦИЈЕ СВИЊА ПРОТИВ КЛАСИЧНЕ КУГЕ СВИЊА (ККС) У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ


  Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа за ветерину, донела је одлуку за престанак вакцинације свиња против Класичне куге свиња.

Одлука ступа на снагу од  дана 15. 12. 2019. Године.

Након вишегодишње примене имунопрофилактичке мере здравствене заштите популације свиња, односно, вакцинације свиња против Класичне куге свиња у Републици Србији, Управа за ветерину донела је одлуку о престанку вакцинације на основу анализе ризика стручне јавности , процене ефеката вакцинације, спроведених мониторинга циркулације вируса у популацији домаћих и дивљих свиња и Препорука Европске комисије за праћење здравља животиња.
Одлука ће повећати капацитете индустрије за прераду меса и релаксирати услове за извоз свињског меса и производа од свињског меса на тржиште земаља чланица  Европске Уније.
Управа за ветерину донела је Правилник о изменама и допуни Правилника о утврђивању  мера за рано откривање, дијагностику, спречавање ширења, сузбијање и искорењивање заразне болести класичне куге свиња, као и начину њиховог спровођења (“Сл. гласник РС”, бр. 87/2019) и Правилник о изменама Правилника о утврђивању Програма мера здравствене заштите животиња за 2019.годину (“Сл. гласник РС”, бр. 87/2019), на основу којих ће се одлука спровести.

ПРЕСТАНАК ВАКЦИНАЦИЈЕ СВИЊА ПРОТИВ КЛАСИЧНЕ КУГЕ СВИЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ОД 15.12.2019.ГОДИНЕ


Престанак вакцинације свиња против класичне куге свиња у Репбулици Србији.

Бројеви телефона за пријаву угинућа или сумње на болест афричке куге свиња


Број телефона: 0800/234-236  током читавог дана или, у току радног времена   опширније...  

ПОЈАВА АФРИЧКЕ КУГЕ СВИЊА


Министарство пољопривреде,шумарства и водопривреде,Управа за Ветерину проглашава зараженим подручијем од заразне болести афричке куге свиња, насељена места Велика Крсна и Рабровац општина Младеновац на територији града Београда,насељено место Кусадак општина Смедеревска Паланка у Подунавском управном округу.
Решења о проглашењу зараженог подручија и угроженог подручија као и ловишта (подручија високог ризика) од заразне болести Афричке куге свиња могу се преузети овде.  

БЕЗБЕДНОСТ ХРАНЕ

 
Подаци о општим и посебним условима у објекту за производњу и промет хране животињског порекла (складиштење, хлађење, замрзавање)
Подаци о општим и посебним условима у објекту за производњу и промет хране животињског порекла (месо и производи од меса)
Подаци о општим и посебним условима у објекту за производњу и промет хране животињског порекла (сирово млеко, колострум и производи од млека)
Подаци о општим и посебним условима у објекту за производњу и промет хране животињског порекла (месо риба и производи од меса риба)
Дневна листа прегледа објекта за прераду јаја и производа од јаја
Дневна листа прегледа објекта за паковање меда и производа од меда
Дневна листа прегледа објекта за прераду млека и производа од млека
Дневна листа прегледа објекта за клање папкара
Дневна листа прегледа објекта за клање, паковање рибе и производа од рибе
Дневна листа прегледа објекта за клање живине
Koнтролна листа за службену контролу сабиралишта и сабирних места сировог млека
Контролна листа - објекти за клање домаћих папкара и копитара, расецање меса, производњу уситњеног меса/полупроизвода/мсм-а и производњу топљене масти и чварака
Контролна листа - општи услови хигијене хране складишта са температурним режимом
Контролна листа - општи услови хигијене хране
Контролна листа - посебни услови хигијене хране
   

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА И ДОБРОБИТ ЖИВОТИЊА - ИНСПЕКЦИЈА

 

КЛ-01-02-02(Контролна листа - ветеринарске станице)
КЛ-02-02-02(Контролна листа - ветеринарске станице - евиденција)
КЛ-03-02-02(Контролна листа - ветеринарске амбуланте)
КЛ-04-01-01(Контролна листа - ветеринарске амбуланте - евиденција)
КЛ-05-01-01(Контролна листа - ветеринарске амбуланте - евиденција)
КЛ-06-02-02(Контролна листа - ветеринарске клиникe за кућне љубимце)
КЛ-07-01-01(Контролна листа - ветеринарске клиникe за кућне љубимце - евиденције)
КЛ-08-02-02(Контролна листа - ветеринарске клиникe за остале животиње)
КЛ-09-01-01(Контролна листа - ветеринарске клиникe за остале животиње - евиденције)
КЛ-10-01-01(Контролна листа - ветеринарске службе - евиденције)
КЛ-11-01-01(Контролна листа - институти)
КЛ-12-01-01(Контролна листа - лабораторије)
КЛ-13-01-01(Контролна листа ДДД - услови)
КЛ-14-01-01(Контролна листа ДДД - дезинфекција превозних средстава за превоз животиња)
КЛ-15-01-01(Контролна листа - дистрибутивни ВО центри)
КЛ-16-02-02(Контролна листа - ВО центри)
КЛ-17-02-02(Услови - догон)
КЛ-18-02-02(Услови - сточне пијаце)
КЛ-19-02-02(Услови - сабирни центар)

КЛ-20-01-02(Контролна листа - о обавези власника односно држалаца животиња)

КЛ-21-01-02(Контролна листа - добробит у објектима - општи услови и евиденција)

КЛ-22-01-02(Контролна листа - добробит кока носиља - алтернативни начин држања)

КЛ-23-01-02(Контролна листа - добробит кока носиља - необогаћени кавези)

КЛ-24-01-02(Контролна листа - добробит кока носиља - обогаћени кавези)

КЛ-25-01-02(Контролна листа - добробит свиња на фармама - затворен систем - нерастови,крмаче,сисанчад и прасад)

КЛ-26-01-02(Контролна листа - добробит свиња на фарми - тов - отворен систем)
КЛ-27-01-02(Контролна листа - добробит телади на фармама)
КЛ-28-01-02(Контролна листа - добробит пилића за тов)
КЛ-29-02-02(Услови - прихватилишта за животиње)
КЛ-30-02-02(Услови - пансиони за животиње)
КЛ-31-01-01(Контролна листа - превозна средства за животиње)
КЛ-32-01-01(Контролна листа - одгајивачнице - глодари)
КЛ-33-01-01(Контролна листа - одгајивачнице - гмизавци - водоземци)
КЛ-34-01-01(Контролна листа - одгајивачнице - пси)
КЛ-35-01-01(Контролна листа - одгајивачнице - птице)
КЛ-36-01-01(Контролна листа - одгајивачнице - рибе)
КЛ-37-01-01(Контролна листа - одгајивачнице - творови)
КЛ-38-01-01(Контролна листа - одгајивачнице - мачке)
КЛ-39-01-01(Продавница за животиње - петшоп)
Контролна листа - објекат за карантинирање животиња из увоза (односи се на говеда, овце, козе, свиње и живину)
Контролна листа - листа опреме, средстава за рад и инструмената ветеринарске станице
Контролна листа - листа опреме, средстава за рад и инструмената ветеринарске амбуланте
Контролна листа - листа опреме, средстава за рад и инструмената ветеринарске амбуланте за кућне љубимце
Контролна листа за упис у регистар - добробит животиња у одгајивачницама
Контролна листа за упис у регистар за огледе на животињама - добробит животиња намењених у огледне и друге научне сврхе
Контролна листа за упис у регистар - добробит животиња у прихватилиштима за животиње
Контролна листа за упис у регистар - добробит животиња у зоолошким вртовима и мини зоолошким вртовима
Контролне листе, смернице, директиве
 
   

СПОРЕДНИ ПРОИЗВОДИ ЖИВОТИЊСКОГ ПОРЕКЛА

 
Директива о начину поступања ветеринарског инспектора приликом коришћења, попуњавања и достављања контролних листа у поступку утврђивања испуњености прописаних услова и надзора у објектима за сакупљање и третирање споредних производа животињског порекла (2012. година)
Директива о начину поступања ветеринарског инспектора приликом коришћења, попуњавања и достављања контролних листа у поступку утврђивања испуњености прописаних услова и надзора у објектима за сакупљање и третирање споредних производа животињског порекла (2013. година)
Компост
 
Храна за кућне љубимце
 
Међуобјекат
 
Објекат за прераду - категорије 1 и 2
 
Објекат за прераду - категорија 3
 
Обрађена кожа
 
Спаљивање и коспаљивање
 
Третирано перје
 
Трофеји
 
   

ЛЕКОВИ - ИНСПЕКЦИЈА

 
Контролна листа - контрола квалитета лекова за употребу у ветеринарској медицини
Контролна листа - производња нестерилних лекова за употребу у ветеринарској медицини
Контролна листа - производња стерилних лекова за употребу у ветеринарској медицини
Контролна листа - промет на велико лекова и медицинских средстава за употребу у ветеринарској медицини (заступник, увозник и носилац дозволе за лек)
Контролна листа - промет на велико лекова и медицинских средстава за употребу у ветеринарској медицини
Контролна листа - ветеринарска апотека са галенском лабораторијом
Контролна листа - ветеринарска апотека
Утврђујућа контролна листа - издавање дозволе за производњу лекова за употребу у ветеринарској медицини
Утврђујућа контролна листа - издавање дозволе за производњу имунолошких лекова за употребу у ветеринарској медицини
Утврђујућа контролна листа - промет на велико лекова и медицинских средстава за употребу у ветеринарској медицини
Утврђујућа контролна листа - ветеринарска апотека са галенском лабораторијом
Утврђујућа контролна листа - ветеринарска апотека

 

Zarazne bolesti zivotinja

Afrička kuga svinja

Afrička kuga svinja

Bitne informacije

Javne nabavke

Informacije od javnog znacaja

kucni ljubimci

movement_of_pets

movement_of_pets

kucni ljubimci

Previous Следећа

informator_o_radu

Zarazne bolesti zivotinja

Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional