Правилник о измени правилника о максимално дозвољеним количинама остатака средстава за заштиту биља у храни и храни за животиње


Објављен је Правилник о измени правилника о максимално дозвољеним количинама остатака средстава за заштиту биља у храни и храни за животиње који можете преузети овде.

Правилник о утврђивању Програма мера здравствене заштите животиња за 2017. годину


Објављен је Правилник о утврђивању Програма мера здравствене заштите животиња за 2017. годину који можете преузети овде.

ВАНРЕДНА СЛУЖБЕНА КОНТРОЛА ОБЈЕКТА ЗА КЛАЊЕ МЕСА ПАПКАРА У МАЧВАНСКОМ ОКРУГУ


Републичка ветеринарска инспекција са централног нивоа, је дана  21. 10. 2016. године извршила вандредну службену контролу објекта за клање меса папкара у Мачванском Прњавору у мачванском Управном  округу . Током службене контроле утврђено је да објекат не испуњава опште услове- зидови, подови, плафони и опрема,затечени оштећении неопрани , што је у супротности  са Правилником  о условима хигијене хране („Службени гласник РС“ бр. 73/10). Уочен је и недостатак опреме која је потребна да би  хигијена  процеса производње хране била у складу са прописима  и да би се у објекту произбводила безбедна храна. Опрема у делу пријема животиња, кланични депо,   није изграђена тј.одржавана на такав начин да би се испоштовала добробит животиња, што је у супротности са Законом о добробити животиња („Службени гласник РС“ бр. 41/09) На основу затеченог стања у објекту републичка ветеринарска инспекција је забранила коришћење опреме, алата, простора и просторија, до отклањања недостатака, за које је издато решење и дати рокови у складу са Законом о ветеринарству („Службени гласник РС“ бр. 91/05 и 30/10).

ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР И КОНТРОЛА ОДРЖАВАЊА ВАШАРА У РАШКОЈ


Републичка ветеринарска инспекција рашког Управног округа са седиштем у Краљеву је званичним путем добила пријаву од стране грађана у којој је наведено да ће се у периоду од 05.10.до 15.10. 2016 .год.  у домаћинствима који су у насељу Супње Општинe Рашка обављати делатност клања прасића поводом одржавања вашара у  Рашки . Руководилац групе ветеринарске инспекције за контролу безбедности и квалитета рашког Управног округа , је званичним путем поднела предлог Основном суду у Рашки за наредбу о увиђају у напред наведена домаћинства у складу са чл. 22. став. 4 Закона о инспекцијском надзору а у циљу утврђивања да се ради о нерегистрованим субјектима у складу са чл. 33 истог Закона. Инспекцијски надзор су извршили ветеринарски инспектори из Краљева и Тутина. Инспектори  су на основу наредбе Основног  суду у Рашки ушли у дворишта и након извршених инспекцијских контрола стављено је ван промета као небезбедна храна : укупно 228 кgмеса прасећег и 330 кg прасећег печења. Храна која је искључена из промета  складиштена је  у хладњачи  Т.П.  ,,ИБАР,, Рашка до коначног уништења. У моменту контроле затечено је и  8 прасића која нису била обележена и  стављена  у карантин. У контроли је утврђено да се ради о нерегистрованим субјектима који не поседују решења од МПЗЖС, Управе за ветерину о испуњености општих и посебних услова за обављање делатности клања папкара. Такође су обилажени штандови са храном животињског порекла ( печење, брза храна ) у граду где се одржавао вашар где нису утврђене неусаглашености. У контроли је сачињено 7 записника, донета су 4 решења. Биће упућена обавештења пореској управи и поднесени  захтеви  за покретање прекршајног поступка у складу са чл.57 . став1. Закона о инспекцијском надзору.

УКИНУТЕ ЗАРАЖЕНЕ ЗОНЕ ПРОТИВ НОДУЛАРНОГ ДЕРМАТИТИСА


Управа за ветерину је донела одлуку о укидању заражених и угрожених подручја, односно спровођења ванредних ветеринарско санитарних мера због појаве нодуларног дерматитиса (болести квргаве коже) у Јабланичком, Пиротском, Топличком, Пчињском, Зајечарском и Борском управном округу.Тиме су укинуте и специфичне забране уведене у циљу спречавања ширења, сузбијања и искорењивања ове болести.   У складу са Инструкцијом о поступку доношења решења о престанку мера на зараженим газдинствима, зараженом и угроженом подручју због појаве нодуларног дерматитиса број 323-02-2433/2016-05/7 од 16.08.2016. године, Регионални кризни центри за праћење кретања, превенцију и контролу заразне болести нодуларни дерматитис са седиштем у Нишу и Зајечару обратили су се Националномкризном центру за праћење кретања, превенцију и контролу заразне болести нодуларни дерматитис са седиштем у Управи за ветерину,са предлогом за укидање решења којима су је територије одређених општина проглашене зараженим, односно угроженим подручјима од заразне болести нодуларни дерматитис.

Нови Правилник о квалитету уситњеног меса, полупроизвода од меса и производа од меса


Министарство пољопривреде и заштите животне средине донело је нови Правилник о квалитету уситњеног меса, полупроизвода од меса и производа од меса (“Сл. гласник РС”, бр. 94/2015) који можете преузети овде.

Објављена су нова упутства Управе за ветерину која се односе на регистрацију ветеринарских субјеката


Објављена су нова упутства Управе за ветерину која се односе на регистрацију ветеринарских субјеката. Наведена упутства можете преузети овде.

Рад у дане викенда и државног празника - Одсек ветеринарске инспекције за Град Београд


У дане викенда и државног празника пријаве од стране грађанства примаће дежурни ветеринарски инспектор на телефон 011/66-56-015  од 730 до 1530 часова.

Јавни позив за упис у регистар овлашћених обележивача


Министарство пољопривреде и заштите животне средине објављује јавни позив за упис у Регистар овлашћених обележивача. Опширније...

Одлука о висини трошкова за обележавање и евиденцију животиња


Одлуку о висини трошкова за обележавање и евиденцију животиња ("Сл. гласник РС", бр. 115/14) можете преузети овде.

БЕЗБЕДНОСТ ХРАНЕ

 
Подаци о општим и посебним условима у објекту за производњу и промет хране животињског порекла (складиштење, хлађење, замрзавање)
Подаци о општим и посебним условима у објекту за производњу и промет хране животињског порекла (месо и производи од меса)
Подаци о општим и посебним условима у објекту за производњу и промет хране животињског порекла (сирово млеко, колострум и производи од млека)
Подаци о општим и посебним условима у објекту за производњу и промет хране животињског порекла (месо риба и производи од меса риба)
Дневна листа прегледа објекта за прераду јаја и производа од јаја
Дневна листа прегледа објекта за паковање меда и производа од меда
Дневна листа прегледа објекта за прераду млека и производа од млека
Дневна листа прегледа објекта за клање папкара
Дневна листа прегледа објекта за клање, паковање рибе и производа од рибе
Дневна листа прегледа објекта за клање живине
Koнтролна листа за службену контролу сабиралишта и сабирних места сировог млека
Контролна листа - објекти за клање домаћих папкара и копитара, расецање меса, производњу уситњеног меса/полупроизвода/мсм-а и производњу топљене масти и чварака
Контролна листа - општи услови хигијене хране складишта са температурним режимом
Контролна листа - општи услови хигијене хране
Контролна листа - посебни услови хигијене хране
   

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА И ДОБРОБИТ ЖИВОТИЊА

 
Контролна листа - обавезе власника односно држалаца животиња
Контролна листа - добробит у објектима (општи услови и евиденција)
Контролна листа - ветеринарско санитарни услови објеката за узгој и држање животиња
Контролна листа - добробит кока носиља (алтернативни начин држања)
Контролна листа - добробит кока носиља (необогаћени кавези)
Контролна листа - добробит кока носиља (обогаћени кавези)
Контролна листа - добробит свиње на фармама - нерастови, крмаче, сисанчад и прасад
Контролна листа - добробит свиње на фармама - тов (отворен тип)
Контролна листа - добробит телади на фармама
Контролна листа - добробит пилића за тов
Контролна листа - објекати за промет животиња (догон)
Контролна листа - објекти за држање и узгој и промет животиња (пансиони)
Контролна листа - објекти за држање и узгој и промет животиња (прихватилишта)
Контролна листа - објекти за промет животиња (сабирни центар)
Контролна листа - објекти за промет животиња (сточне пијаце)
Контролна листа - субјекти у ветеринарској делатности (клиника за остале животиње)
Контролна листа - субјекти у ветеринарској делатности (ветеринарска клиника за кућне љубимце)
Контролна листа - субјекти у ветеринарској делатности (амбуланте)
Контролна листа - субјекти у ветеринарској делатности (станице)
Контролна листа - објекат за карантинирање животиња из увоза (односи се на говеда, овце, козе, свиње и живину)
Контролна листа - листа опреме, средстава за рад и инструмената ветеринарске станице
Контролна листа - листа опреме, средстава за рад и инструмената ветеринарске амбуланте
Контролна листа - листа опреме, средстава за рад и инструмената ветеринарске амбуланте за кућне љубимце
Контролна листа за упис у регистар - добробит животиња у одгајивачницама
Контролна листа за упис у регистар за огледе на животињама - добробит животиња намењених у огледне и друге научне сврхе
Контролна листа за упис у регистар - добробит животиња у прихватилиштима за животиње
Контролна листа за упис у регистар - добробит животиња у зоолошким вртовима и мини зоолошким вртовима
Контролне листе, смернице, директиве
 
   

СПОРЕДНИ ПРОИЗВОДИ ЖИВОТИЊСКОГ ПОРЕКЛА

 
Директива о начину поступања ветеринарског инспектора приликом коришћења, попуњавања и достављања контролних листа у поступку утврђивања испуњености прописаних услова и надзора у објектима за сакупљање и третирање споредних производа животињског порекла (2012. година)
Директива о начину поступања ветеринарског инспектора приликом коришћења, попуњавања и достављања контролних листа у поступку утврђивања испуњености прописаних услова и надзора у објектима за сакупљање и третирање споредних производа животињског порекла (2013. година)
Компост
 
Храна за кућне љубимце
 
Међуобјекат
 
Објекат за прераду - категорије 1 и 2
 
Објекат за прераду - категорија 3
 
Обрађена кожа
 
Спаљивање и коспаљивање
 
Третирано перје
 
Трофеји
 
   

ЛЕКОВИ - ИНСПЕКЦИЈА

 
Контролна листа - контрола квалитета лекова за употребу у ветеринарској медицини
Контролна листа - производња нестерилних лекова за употребу у ветеринарској медицини
Контролна листа - производња стерилних лекова за употребу у ветеринарској медицини
Контролна листа - промет на велико лекова и медицинских средстава за употребу у ветеринарској медицини (заступник, увозник и носилац дозволе за лек)
Контролна листа - промет на велико лекова и медицинских средстава за употребу у ветеринарској медицини
Контролна листа - ветеринарска апотека са галенском лабораторијом
Контролна листа - ветеринарска апотека
Утврђујућа контролна листа - издавање дозволе за производњу лекова за употребу у ветеринарској медицини
Утврђујућа контролна листа - издавање дозволе за производњу имунолошких лекова за употребу у ветеринарској медицини
Утврђујућа контролна листа - промет на велико лекова и медицинских средстава за употребу у ветеринарској медицини
Утврђујућа контролна листа - ветеринарска апотека са галенском лабораторијом
Утврђујућа контролна листа - ветеринарска апотека

 

Zarazne bolesti zivotinja

Bitne informacije

Javne nabavke

Informacije od javnog znacaja

kucni ljubimci

kucni ljubimci

Zarazne bolesti zivotinja

Previous Следећа

informator_o_radu

Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional