Бројеви телефона за пријаву угинућа или сумње на болест афиричке куге свиња


Бројеви телефона: 011/311-75-36  током читавог дана или,
064/868-00-16  ; 0800/234-236  у току радног времена   опширније...

Правилник о условима за пошиљке за које није потребно решење за увоз и транзит


Правилник о условима за пошиљке за које није потребно решење за увоз и транзит („Службени гласник РС“,  број: 39/2019 објављен 6. јуна 2019. године) може се преузети овде.

Правилник о измени правилника о максимално дозвољеним количинама остатака средстава за заштиту биља у храни и храни за животиње


Објављен је Правилник о измени правилника о максимално дозвољеним количинама остатака средстава за заштиту биља у храни и храни за животиње који можете преузети овде.

Објављена су нова упутства Управе за ветерину која се односе на регистрацију ветеринарских субјеката


Објављена су нова упутства Управе за ветерину која се односе на регистрацију ветеринарских субјеката. Наведена упутства можете преузети овде.

Рад у дане викенда и државног празника - Одсек ветеринарске инспекције за Град Београд


У дане викенда и државног празника пријаве од стране грађанства примаће дежурни ветеринарски инспектор на телефон 011/66-56-015  од 730 до 1530 часова.

Јавни позив за упис у регистар овлашћених обележивача


Министарство пољопривреде и заштите животне средине објављује јавни позив за упис у Регистар овлашћених обележивача. Опширније...

Обележавање, регистрација и праћење кретања говеда - Најчешће постављана питања


Управа за ветерину је припремила одговоре на најчешће постављана питања из области Обележавања, регистрације и праћења кретања говеда које можете погледати и преузети ОВДЕ.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДРЖАВНИМ СЛУЖБЕНИЦИМА ИМЕНОВАНИМ ЗА ПОСТУПАЊЕ ПО ЗАХТЕВИМА ЗА СЛОБОДАН ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

Решењем Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, број 119-01-56/2/2017-09 од 01.08.2017. године, именовани су следећи државни службеници из делокруга Министарства – Управе за ветерину, за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја:

Ивана Лазић, државни службеник Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, за овлашћено лице за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја и

Тања Симовић, државни службеник Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, као лице које ће мењати државног службеника Ивану Лазић,  у случају спречености или одсутности.


Решење је ступило на снагуи производи правно дејство од 07. 08. 2017. године а Решење број 119-01-375/2/1/2016-09 од 17. 11. 2016. године, стављено је ван снаге.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДРЖАВНИМ СЛУЖБЕНИЦИМА ИМЕНОВАНИМ ЗА ПОСТУПАЊЕ ПО ЗАХТЕВИМА ЗА СЛОБОДАН ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

Решењем Министарства пољопривреде и заштите животне средине, број 119-01-375/2/1/2016-09 од 17.11.2016. године, именовани су следећи државни службеници из делокруга Министарства – Управе за ветерину, за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја:

Ана Милекић, државни службеник Министарства пољопривреде и заштите животне средине, за овлашћено лице за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја и

Будимир Плавшић, државни службеник Министарства пољопривреде и заштите животне средине, као лице које ће мењати државног службеника Ану Милекић,  у случају спречености или одсутности.

Решење је ступило на снагу 21. 11. 2016.године.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДРЖАВНИМ СЛУЖБЕНИЦИМА ИМЕНОВАНИМ ЗА ПОСТУПАЊЕ ПО ЗАХТЕВИМА ЗА СЛОБОДАН ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

Решењем Министарства пољопривреде и заштите животне средине, број 119-01-375/2/2016-09 од 02.09.2016.године, именовани су следећи државни службеници из делокруга Министарства – Управе за ветерину, за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја:

Данијела Милосављевић Остојић, шеф Одсека за правне, опште и финан.материјалне послове, за овлашћено лице за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја и

Будимир Плавшић, начелник Одељења за здравствену заштиту и заштиту добробити животиња, као лице које ће мењати државног службеника Данијелу Милосављевић Остојић, у случају спречености или одсутности.

Решење је ступило на снагу 09.09.2016.године.

 

Zarazne bolesti zivotinja

Afrička kuga svinja

Bitne informacije

Javne nabavke

Informacije od javnog znacaja

kucni ljubimci

movement_of_pets

movement_of_pets

kucni ljubimci

Zarazne bolesti zivotinja

Previous Следећа

informator_o_radu

Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional