Правилник о измени правилника о максимално дозвољеним количинама остатака средстава за заштиту биља у храни и храни за животиње


Објављен је Правилник о измени правилника о максимално дозвољеним количинама остатака средстава за заштиту биља у храни и храни за животиње који можете преузети овде.

Правилник о утврђивању Програма мера здравствене заштите животиња за 2017. годину


Објављен је Правилник о утврђивању Програма мера здравствене заштите животиња за 2017. годину који можете преузети овде.

ВАНРЕДНА СЛУЖБЕНА КОНТРОЛА ОБЈЕКТА ЗА КЛАЊЕ МЕСА ПАПКАРА У МАЧВАНСКОМ ОКРУГУ


Републичка ветеринарска инспекција са централног нивоа, је дана  21. 10. 2016. године извршила вандредну службену контролу објекта за клање меса папкара у Мачванском Прњавору у мачванском Управном  округу . Током службене контроле утврђено је да објекат не испуњава опште услове- зидови, подови, плафони и опрема,затечени оштећении неопрани , што је у супротности  са Правилником  о условима хигијене хране („Службени гласник РС“ бр. 73/10). Уочен је и недостатак опреме која је потребна да би  хигијена  процеса производње хране била у складу са прописима  и да би се у објекту произбводила безбедна храна. Опрема у делу пријема животиња, кланични депо,   није изграђена тј.одржавана на такав начин да би се испоштовала добробит животиња, што је у супротности са Законом о добробити животиња („Службени гласник РС“ бр. 41/09) На основу затеченог стања у објекту републичка ветеринарска инспекција је забранила коришћење опреме, алата, простора и просторија, до отклањања недостатака, за које је издато решење и дати рокови у складу са Законом о ветеринарству („Службени гласник РС“ бр. 91/05 и 30/10).

ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР И КОНТРОЛА ОДРЖАВАЊА ВАШАРА У РАШКОЈ


Републичка ветеринарска инспекција рашког Управног округа са седиштем у Краљеву је званичним путем добила пријаву од стране грађана у којој је наведено да ће се у периоду од 05.10.до 15.10. 2016 .год.  у домаћинствима који су у насељу Супње Општинe Рашка обављати делатност клања прасића поводом одржавања вашара у  Рашки . Руководилац групе ветеринарске инспекције за контролу безбедности и квалитета рашког Управног округа , је званичним путем поднела предлог Основном суду у Рашки за наредбу о увиђају у напред наведена домаћинства у складу са чл. 22. став. 4 Закона о инспекцијском надзору а у циљу утврђивања да се ради о нерегистрованим субјектима у складу са чл. 33 истог Закона. Инспекцијски надзор су извршили ветеринарски инспектори из Краљева и Тутина. Инспектори  су на основу наредбе Основног  суду у Рашки ушли у дворишта и након извршених инспекцијских контрола стављено је ван промета као небезбедна храна : укупно 228 кgмеса прасећег и 330 кg прасећег печења. Храна која је искључена из промета  складиштена је  у хладњачи  Т.П.  ,,ИБАР,, Рашка до коначног уништења. У моменту контроле затечено је и  8 прасића која нису била обележена и  стављена  у карантин. У контроли је утврђено да се ради о нерегистрованим субјектима који не поседују решења од МПЗЖС, Управе за ветерину о испуњености општих и посебних услова за обављање делатности клања папкара. Такође су обилажени штандови са храном животињског порекла ( печење, брза храна ) у граду где се одржавао вашар где нису утврђене неусаглашености. У контроли је сачињено 7 записника, донета су 4 решења. Биће упућена обавештења пореској управи и поднесени  захтеви  за покретање прекршајног поступка у складу са чл.57 . став1. Закона о инспекцијском надзору.

УКИНУТЕ ЗАРАЖЕНЕ ЗОНЕ ПРОТИВ НОДУЛАРНОГ ДЕРМАТИТИСА


Управа за ветерину је донела одлуку о укидању заражених и угрожених подручја, односно спровођења ванредних ветеринарско санитарних мера због појаве нодуларног дерматитиса (болести квргаве коже) у Јабланичком, Пиротском, Топличком, Пчињском, Зајечарском и Борском управном округу.Тиме су укинуте и специфичне забране уведене у циљу спречавања ширења, сузбијања и искорењивања ове болести.   У складу са Инструкцијом о поступку доношења решења о престанку мера на зараженим газдинствима, зараженом и угроженом подручју због појаве нодуларног дерматитиса број 323-02-2433/2016-05/7 од 16.08.2016. године, Регионални кризни центри за праћење кретања, превенцију и контролу заразне болести нодуларни дерматитис са седиштем у Нишу и Зајечару обратили су се Националномкризном центру за праћење кретања, превенцију и контролу заразне болести нодуларни дерматитис са седиштем у Управи за ветерину,са предлогом за укидање решења којима су је територије одређених општина проглашене зараженим, односно угроженим подручјима од заразне болести нодуларни дерматитис.

Нови Правилник о квалитету уситњеног меса, полупроизвода од меса и производа од меса


Министарство пољопривреде и заштите животне средине донело је нови Правилник о квалитету уситњеног меса, полупроизвода од меса и производа од меса (“Сл. гласник РС”, бр. 94/2015) који можете преузети овде.

Објављена су нова упутства Управе за ветерину која се односе на регистрацију ветеринарских субјеката


Објављена су нова упутства Управе за ветерину која се односе на регистрацију ветеринарских субјеката. Наведена упутства можете преузети овде.

Рад у дане викенда и државног празника - Одсек ветеринарске инспекције за Град Београд


У дане викенда и државног празника пријаве од стране грађанства примаће дежурни ветеринарски инспектор на телефон 011/66-56-015  од 730 до 1530 часова.

Јавни позив за упис у регистар овлашћених обележивача


Министарство пољопривреде и заштите животне средине објављује јавни позив за упис у Регистар овлашћених обележивача. Опширније...

Одлука о висини трошкова за обележавање и евиденцију животиња


Одлуку о висини трошкова за обележавање и евиденцију животиња ("Сл. гласник РС", бр. 115/14) можете преузети овде.

Почетна Контакти Управа за ветерину

Управа за ветерину

Адреса: СИВ 3, Омладинских бригада 1, 11070 Нови Београд

в.д. директора: Емина Милакара

e-mail: emina.milakara@minpolj.gov.rs 

КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА: Снежана Еремић

Тел/Факс: 011 2602-320 e-mail: vetuprava@minpolj.gov.rs 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ И ЗАШТИТУ ДОБРОБИТИ ЖИВОТИЊА

Начелник oдељења

Будимир Плавшић, Виши саветник

e-mail:  budimir.plavsic@minpolj.gov.rs

Тел.:    011 3131971

Група за обележавање и следљивост животиња, вођење регистара и управљање Централном базом података

Руководилац групе

Мирјана Карамарковић, Самостални саветник

e-mail:  mirjana.karamarkovic@minpolj.gov.rs

Тел.:    011 3117536

Група за заштиту добробити животиња

Руководилац групе

Ивана Лазић, Самостални саветник

e-mail:  ivana.lazic@minpolj.gov.rs

    Тел.:   011 3117538

Одсек за епизоотиологију

Шеф одсека

Бобан Ђурић, Самостални саветник

e-mail:  boban.djuric@minpolj.gov.rs

    Тел.:   011 3117538

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОДОБРАВАЊЕ И РЕГИСТРАЦИЈУ ОБЈЕКАТА ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И СКЛАДИШТЕЊЕ ХРАНЕ И ХРАНЕ ЗА ЖИВОТИЊЕ И ВЕТЕРИНАРСКО ЈАВНО ЗДРАВСТВО

Начелник oдељења

Зоран Ивановић, Виши саветник

e-mail zoran.ivanovic@minpolj.gov.rs

Тел.:   011 3117657

Одсек за регистрацију и одобравање објеката за производњу и промет хране и развој и успостављање система безбедности хране животињског порекла

Шеф одсека

Тамара Бошковић, Самостални саветник

e-mail tamara.boskovic@minpolj.gov.rs

Тел.:   011 3117657

Група за регистрацију и одобравање објеката за производњу и промет хране за животиње и развој, успоставаљање и одржавање система за управављање споредним производима животињског порекла

Руководилац групе

Славица Николић-Стајковић, Самостални саветник

е-mail: slavica.nikolic-stajkovic@minpolj.gov.rs

Тел.:    011 2604629

ОДСЕК ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ВЕТЕРИНАРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И ВЕТЕРИНАРСКЕ УСЛУГЕ

Шеф одсека

Маја Андријашевић, Виши саветник

e-mail:  maja.andrijasevic@minpolj.gov.rs

    Тел.:   011 3117315

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСЛОВЕ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА И КОНТРОЛЕ

Начелник oдељења

Љиљана Ивањац, Виши саветник

e-mailljiljana.ivanjac@minpolj.gov.rs 

e-mailvetinspekcija@minpolj.gov.rs

Тел.:    011 2605630

Група за послове инспекцијског надзора и контроле за здравствену заштиту и заштиту добробити животиња

Руководилац групе

Оливера Вукелић, Самостални саветник

e-mailolivera.vukelic@minpolj.gov.rs

Тел.:    011 2607348

Група за послове инспекцијског надзора и контроле за контролу безбедности и квалитета хране и споредних производа животињског порекла који нису намењени за исхрану људи у производњи и промету

Руководилац групе

Драган Мацић, Самостални саветник

e-mail:  dragan.macic@minpolj.gov.rs

Тел.:    011 2604543

Група за послове инспекцијског надзора и контроле у извозним објектима

Руководилац групе

Јован Ћирковић, Самостални саветник

email:  jovan.cirkovic@minpolj.gov.rs

Тел.:    011 2145395

Група за послове инспекцијског надзора и контроле производње и промета лекова  и медицинских средстава за употребу у ветерини, хране за животиње и медициране хране за животињe

Руководилац групе

Владимир Ракетић, Самостални саветник

e-mail:  vladimir.raketic@minpolj.gov.rs

Тел.:    011 3117548

ОДЕЉЕЊЕ ВЕТЕРИНАРСКО САНИТАРНЕ КОНТРОЛЕ НА ГРАНИЧНИМ ПРЕЛАЗИМА

Начелник oдељења

Слађана Панић Срдић, Виши саветник

e-mailsladjana.panicsrdic@minpolj.gov.rs

Тел.:    011 2602774

ОДЕЉЕЊЕ ЗА СЕРТИФИКАЦИЈУ, МЕЂУНАРОДНИ ПРОМЕТ И УТВРЂИВАЊЕ ВЕТЕРИНАРСКО САНИТАРНИХ УСЛОВА ЗА УВОЗ И ТРАНЗИТ ПОШИЉАКА

Начелник oдељења

Јелисавета Милошевић, Виши саветник

е-mail: jelisaveta.milosevic@minpolj.gov.rs

Тел.:    011 3117630

Одсек за међународни промет

Шеф одсека

Синиша Котур, Самостални саветник

e-mail: sinisa.kotur@minpolj.gov.rs

Тел.: 011 3196011

Група за сертификацију и усклађивање ветеринарско-санитарних мера

Руководилац групе

Сандра Барић, Самостални саветник

e-mail: sandra.baric@minpolj.gov.rs

Тел.: 011 3117630

ОДСЕК ЗА ПРАВНЕ, ОПШТЕ И ФИНАНСИЈСКО-МАТЕРИЈАЛНЕ ПОСЛОВЕ

Шеф одсека

Данијела Милосављевић Остојић, Виши саветник

e-mail:  danijela.ostojic@minpolj.gov.rs

Тел.:    011 3114467

Тагови: Управа

 

Zarazne bolesti zivotinja

Bitne informacije

Javne nabavke

Informacije od javnog znacaja

kucni ljubimci

kucni ljubimci

Zarazne bolesti zivotinja

Previous Следећа

informator_o_radu

Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional