Правилник о измени правилника о максимално дозвољеним количинама остатака средстава за заштиту биља у храни и храни за животиње


Објављен је Правилник о измени правилника о максимално дозвољеним количинама остатака средстава за заштиту биља у храни и храни за животиње који можете преузети овде.

Објављена су нова упутства Управе за ветерину која се односе на регистрацију ветеринарских субјеката


Објављена су нова упутства Управе за ветерину која се односе на регистрацију ветеринарских субјеката. Наведена упутства можете преузети овде.

Рад у дане викенда и државног празника - Одсек ветеринарске инспекције за Град Београд


У дане викенда и државног празника пријаве од стране грађанства примаће дежурни ветеринарски инспектор на телефон 011/66-56-015  од 730 до 1530 часова.

Јавни позив за упис у регистар овлашћених обележивача


Министарство пољопривреде и заштите животне средине објављује јавни позив за упис у Регистар овлашћених обележивача. Опширније...

Обележавање, регистрација и праћење кретања говеда - Најчешће постављана питања


Управа за ветерину је припремила одговоре на најчешће постављана питања из области Обележавања, регистрације и праћења кретања говеда које можете погледати и преузети ОВДЕ.

Почетна Контакти Управа за ветерину

Управа за ветерину

Адреса: СИВ 3, Омладинских бригада 1, 11070 Нови Београд

в.д. директора: Емина Милакара

e-mail:  vetuprava@minpolj.gov.rs 

КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА: Снежана Еремић

Тел/Факс: 011 2602-320 e-mail: vetuprava@minpolj.gov.rs 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ И ЗАШТИТУ ДОБРОБИТИ ЖИВОТИЊА

Начелник oдељења

Будимир Плавшић, Виши саветник

e-mail:  budimir.plavsic@minpolj.gov.rs

Тел.:    011 3131971

Група за обележавање и следљивост животиња, вођење регистара и управљање Централном базом података

Руководилац групе

Мирјана Карамарковић, Самостални саветник

e-mail:  mirjana.karamarkovic@minpolj.gov.rs

Тел.:    011 3117536

Група за заштиту добробити животиња

Руководилац групе

Ивана Лазић, Самостални саветник

e-mail:  ivana.lazic@minpolj.gov.rs

    Тел.:   011 3117538

Одсек за епизоотиологију

Шеф одсека

Бобан Ђурић, Самостални саветник

e-mail:  boban.djuric@minpolj.gov.rs

    Тел.:   011 3117100

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОДОБРАВАЊЕ И РЕГИСТРАЦИЈУ ОБЈЕКАТА ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И СКЛАДИШТЕЊЕ ХРАНЕ И ХРАНЕ ЗА ЖИВОТИЊЕ И ВЕТЕРИНАРСКО ЈАВНО ЗДРАВСТВО

Начелник oдељења

Тамара Бошковић, Виши саветник

e-mail tamara.boskovic@minpolj.gov.rs

Тел.:   011 3117657

Одсек за регистрацију и одобравање објеката за производњу и промет хране и развој и успостављање система безбедности хране животињског порекла

Шеф одсека

Љиљана Ивањац, Виши саветник

e-mailljiljana.ivanjac@minpolj.gov.rs

Тел.:   011 3117657

Група за регистрацију и одобравање објеката за производњу и промет хране за животиње и развој, успоставаљање и одржавање система за управављање споредним производима животињског порекла

Руководилац групе

Славица Николић-Стајковић, Самостални саветник

е-mail: slavica.nikolic-stajkovic@minpolj.gov.rs

Тел.:    011 2604629

ОДСЕК ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ВЕТЕРИНАРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И ВЕТЕРИНАРСКЕ УСЛУГЕ

Шеф одсека

Маја Андријашевић, Виши саветник

e-mail:  maja.andrijasevic@minpolj.gov.rs

    Тел.:   011 3117315

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСЛОВЕ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА И КОНТРОЛЕ

Начелник oдељења

Зоран Ивановић, Виши саветник

e-mail zoran.ivanovic@minpolj.gov.rs

e-mailvetinspekcija@minpolj.gov.rs

Тел.:    011 2605630

Група за послове инспекцијског надзора и контроле за здравствену заштиту и заштиту добробити животиња

Руководилац групе

Оливера Вукелић, Самостални саветник

e-mailolivera.vukelic@minpolj.gov.rs

Тел.:    011 2607348

Група за послове инспекцијског надзора и контроле за контролу безбедности и квалитета хране и споредних производа животињског порекла који нису намењени за исхрану људи у производњи и промету

Руководилац групе

Драган Мацић, Самостални саветник

e-mail:  dragan.macic@minpolj.gov.rs

Тел.:    011 2604543

Група за послове инспекцијског надзора и контроле у извозним објектима

Руководилац групе

Јован Ћирковић, Самостални саветник

email:  jovan.cirkovic@minpolj.gov.rs

Тел.:    011 2145395

Група за послове инспекцијског надзора и контроле производње и промета лекова  и медицинских средстава за употребу у ветерини, хране за животиње и медициране хране за животињe

Руководилац групе

Владимир Ракетић, Самостални саветник

e-mail:  vladimir.raketic@minpolj.gov.rs

Тел.:    011 3117548

ОДЕЉЕЊЕ ВЕТЕРИНАРСКО САНИТАРНЕ КОНТРОЛЕ НА ГРАНИЧНИМ ПРЕЛАЗИМА

Начелник oдељења

Слађана Панић Срдић, Виши саветник

e-mailsladjana.panicsrdic@minpolj.gov.rs

Тел.:    011 2602774

ОДЕЉЕЊЕ ЗА СЕРТИФИКАЦИЈУ, МЕЂУНАРОДНИ ПРОМЕТ И УТВРЂИВАЊЕ ВЕТЕРИНАРСКО САНИТАРНИХ УСЛОВА ЗА УВОЗ И ТРАНЗИТ ПОШИЉАКА

Начелник oдељења

Јелисавета Милошевић, Виши саветник

е-mail: jelisaveta.milosevic@minpolj.gov.rs

Тел.:    011 3117630

Одсек за међународни промет

Шеф одсека

Синиша Котур, Самостални саветник

e-mail: sinisa.kotur@minpolj.gov.rs

Тел.: 011 3196011

Група за сертификацију и усклађивање ветеринарско-санитарних мера

Руководилац групе

Сандра Барић, Самостални саветник

e-mail: sandra.baric@minpolj.gov.rs

Тел.: 011 3117630

ОДСЕК ЗА ПРАВНЕ, ОПШТЕ И ФИНАНСИЈСКО-МАТЕРИЈАЛНЕ ПОСЛОВЕ

-

    Милош Оравец, Дипломирани правник

       Марија Грбић, Дипломирани економиста

     Инес Миљковић, Дипломирани правник

e-mail:  milos.oravec@minpolj.gov.rs

            marija.grbic@minpolj.gov.rs

             ines.miljkovic@minpolj.gov.rs

Тел.:    011 3114467

Тагови: Управа

 

Zarazne bolesti zivotinja

Afrička kuga svinja

Bitne informacije

Javne nabavke

Informacije od javnog znacaja

kucni ljubimci

kucni ljubimci

Zarazne bolesti zivotinja

Previous Следећа

informator_o_radu

Догађаји

 

Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional