Правилник о измени правилника о максимално дозвољеним количинама остатака средстава за заштиту биља у храни и храни за животиње


Објављен је Правилник о измени правилника о максимално дозвољеним количинама остатака средстава за заштиту биља у храни и храни за животиње који можете преузети овде.

Правилник о утврђивању Програма мера здравствене заштите животиња за 2017. годину


Објављен је Правилник о утврђивању Програма мера здравствене заштите животиња за 2017. годину који можете преузети овде.

ВАНРЕДНА СЛУЖБЕНА КОНТРОЛА ОБЈЕКТА ЗА КЛАЊЕ МЕСА ПАПКАРА У МАЧВАНСКОМ ОКРУГУ


Републичка ветеринарска инспекција са централног нивоа, је дана  21. 10. 2016. године извршила вандредну службену контролу објекта за клање меса папкара у Мачванском Прњавору у мачванском Управном  округу . Током службене контроле утврђено је да објекат не испуњава опште услове- зидови, подови, плафони и опрема,затечени оштећении неопрани , што је у супротности  са Правилником  о условима хигијене хране („Службени гласник РС“ бр. 73/10). Уочен је и недостатак опреме која је потребна да би  хигијена  процеса производње хране била у складу са прописима  и да би се у објекту произбводила безбедна храна. Опрема у делу пријема животиња, кланични депо,   није изграђена тј.одржавана на такав начин да би се испоштовала добробит животиња, што је у супротности са Законом о добробити животиња („Службени гласник РС“ бр. 41/09) На основу затеченог стања у објекту републичка ветеринарска инспекција је забранила коришћење опреме, алата, простора и просторија, до отклањања недостатака, за које је издато решење и дати рокови у складу са Законом о ветеринарству („Службени гласник РС“ бр. 91/05 и 30/10).

ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР И КОНТРОЛА ОДРЖАВАЊА ВАШАРА У РАШКОЈ


Републичка ветеринарска инспекција рашког Управног округа са седиштем у Краљеву је званичним путем добила пријаву од стране грађана у којој је наведено да ће се у периоду од 05.10.до 15.10. 2016 .год.  у домаћинствима који су у насељу Супње Општинe Рашка обављати делатност клања прасића поводом одржавања вашара у  Рашки . Руководилац групе ветеринарске инспекције за контролу безбедности и квалитета рашког Управног округа , је званичним путем поднела предлог Основном суду у Рашки за наредбу о увиђају у напред наведена домаћинства у складу са чл. 22. став. 4 Закона о инспекцијском надзору а у циљу утврђивања да се ради о нерегистрованим субјектима у складу са чл. 33 истог Закона. Инспекцијски надзор су извршили ветеринарски инспектори из Краљева и Тутина. Инспектори  су на основу наредбе Основног  суду у Рашки ушли у дворишта и након извршених инспекцијских контрола стављено је ван промета као небезбедна храна : укупно 228 кgмеса прасећег и 330 кg прасећег печења. Храна која је искључена из промета  складиштена је  у хладњачи  Т.П.  ,,ИБАР,, Рашка до коначног уништења. У моменту контроле затечено је и  8 прасића која нису била обележена и  стављена  у карантин. У контроли је утврђено да се ради о нерегистрованим субјектима који не поседују решења од МПЗЖС, Управе за ветерину о испуњености општих и посебних услова за обављање делатности клања папкара. Такође су обилажени штандови са храном животињског порекла ( печење, брза храна ) у граду где се одржавао вашар где нису утврђене неусаглашености. У контроли је сачињено 7 записника, донета су 4 решења. Биће упућена обавештења пореској управи и поднесени  захтеви  за покретање прекршајног поступка у складу са чл.57 . став1. Закона о инспекцијском надзору.

УКИНУТЕ ЗАРАЖЕНЕ ЗОНЕ ПРОТИВ НОДУЛАРНОГ ДЕРМАТИТИСА


Управа за ветерину је донела одлуку о укидању заражених и угрожених подручја, односно спровођења ванредних ветеринарско санитарних мера због појаве нодуларног дерматитиса (болести квргаве коже) у Јабланичком, Пиротском, Топличком, Пчињском, Зајечарском и Борском управном округу.Тиме су укинуте и специфичне забране уведене у циљу спречавања ширења, сузбијања и искорењивања ове болести.   У складу са Инструкцијом о поступку доношења решења о престанку мера на зараженим газдинствима, зараженом и угроженом подручју због појаве нодуларног дерматитиса број 323-02-2433/2016-05/7 од 16.08.2016. године, Регионални кризни центри за праћење кретања, превенцију и контролу заразне болести нодуларни дерматитис са седиштем у Нишу и Зајечару обратили су се Националномкризном центру за праћење кретања, превенцију и контролу заразне болести нодуларни дерматитис са седиштем у Управи за ветерину,са предлогом за укидање решења којима су је територије одређених општина проглашене зараженим, односно угроженим подручјима од заразне болести нодуларни дерматитис.

Нови Правилник о квалитету уситњеног меса, полупроизвода од меса и производа од меса


Министарство пољопривреде и заштите животне средине донело је нови Правилник о квалитету уситњеног меса, полупроизвода од меса и производа од меса (“Сл. гласник РС”, бр. 94/2015) који можете преузети овде.

Објављена су нова упутства Управе за ветерину која се односе на регистрацију ветеринарских субјеката


Објављена су нова упутства Управе за ветерину која се односе на регистрацију ветеринарских субјеката. Наведена упутства можете преузети овде.

Рад у дане викенда и државног празника - Одсек ветеринарске инспекције за Град Београд


У дане викенда и државног празника пријаве од стране грађанства примаће дежурни ветеринарски инспектор на телефон 011/66-56-015  од 730 до 1530 часова.

Јавни позив за упис у регистар овлашћених обележивача


Министарство пољопривреде и заштите животне средине објављује јавни позив за упис у Регистар овлашћених обележивача. Опширније...

Одлука о висини трошкова за обележавање и евиденцију животиња


Одлуку о висини трошкова за обележавање и евиденцију животиња ("Сл. гласник РС", бр. 115/14) можете преузети овде.

ИЗВЕШТАЈ СА ОДРЖАНИХ ОБУКА „ИНОВАЦИЈЕ СИСТЕМА ОБЕЛЕЖАВАЊА И РЕГИСТРАЦИЈЕ СВИЊА“

 

Новим Правилником о начину обележавања и регистрације свиња, као и о службеној контроли идентификације, обележавања и регистрације свиња („Сл. гласник РС“ број 94/10 од 10. децембра 2010. године), а чија је примена кренула 1. априла 2011. године, дефинисани су нови захтеви у погледу система обележавања и регистрације свиња. Управа за ветерину, Одељење здравствене заштите, добробити и следљивости животиња, Група за обележавање и следљивост животиња, направила је нову софтверску апликацију везану за обележавање и регистрацију свиња.

У оквиру новог система обележавања и регистрације свиња, планиране су обуке, које би упознале ветеринаре на терену, са основним новинама у самом раду и раду у новој апликацији и информационом систему.

У договору са Ветеринарском комором Србије, планиране обуке за ветеринаре уврштене су у акредитоване обуке за докторе ветеринарске медицине и вредноване са два поена.

Обуке су одржане у периоду од 6. до 16. јуна 2011. године у дванаест епизоотиолошких подручја, а теме обуке су биле иновације система обележавања и регистрације свиња и мониторинг вакцинације свиња против класичне куге свиња.

Обукама је присуствовало укупно 712 ветеринара са свих 12 епизоотиолошких подручја.

Циљ обука је био да се представи нови унапређени систем обележавања и регистрације свиња и да се истовремено добију повратне информације о самом систему од колега са терена, којима обележавање животиња представља свакодневни део послова.

На обукама је добијено доста предлога од колега ветеринара са терена и то да треба:

1. Укључити фарме свиња при изради решења за праћење кретања код свиња, јер ће то представљати најкомплекснији део посла;

2. Додати поље „наплаћено“ на новим потврдама о обележавању и регистрацији свиња;

3. Додати поље „укупан број обележених свиња“;

4. Омогућити  претраживања целокупног броја ушне маркице за свиња код групног обележавања животиња (посебно због писања Уверења о здравственом стању животиња);

5. Додати податке о власнику на самој потврди (име и презиме, адреса);

6. Везати клања свиња за сопствене потребе са трихинелоскопским прегледом меса – раздуживање ушних маркица;

7. Увести бар код читаче;

8. Додавање категорије „укупан број прасади“,

9. Омогућити претраживања неискоришћених потврда о обележавању и регистрацији свиња;

10. Решити питања нерегистрованих сточних пијаца, како би се решио један од основних проблема у праћењу кретања код животиња;

11. Додати поља „број невакцинисаних свиња“.

Закључак са свих 12 одржаних обука је да треба да буде више оваквих састанака, на којима би се могло разменити практично искуство и мишљење везано за све послове из области ветеринарства и да треба заједнички радити на будућим решењима везаним за рад на терену.

Презентација "Иновације система обележавања и регистрације свиња"

 

Zarazne bolesti zivotinja

Bitne informacije

Javne nabavke

Informacije od javnog znacaja

kucni ljubimci

kucni ljubimci

Zarazne bolesti zivotinja

Previous Следећа

informator_o_radu

Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional