Бројеви телефона за пријаву угинућа или сумње на болест афричке куге свиња


Број телефона: 0800/234-236  током читавог дана или, у току радног времена   опширније...  

Правилник о условима за пошиљке за које није потребно решење за увоз и транзит


Правилник о условима за пошиљке за које није потребно решење за увоз и транзит („Службени гласник РС“,  број: 39/2019 објављен 6. јуна 2019. године) може се преузети овде.

Правилник о измени правилника о максимално дозвољеним количинама остатака средстава за заштиту биља у храни и храни за животиње


Објављен је Правилник о измени правилника о максимално дозвољеним количинама остатака средстава за заштиту биља у храни и храни за животиње који можете преузети овде.

Објављена су нова упутства Управе за ветерину која се односе на регистрацију ветеринарских субјеката


Објављена су нова упутства Управе за ветерину која се односе на регистрацију ветеринарских субјеката. Наведена упутства можете преузети овде.

Рад у дане викенда и државног празника - Одсек ветеринарске инспекције за Град Београд


У дане викенда и државног празника пријаве од стране грађанства примаће дежурни ветеринарски инспектор на телефон 011/66-56-015  од 730 до 1530 часова.

Јавни позив за упис у регистар овлашћених обележивача


Министарство пољопривреде и заштите животне средине објављује јавни позив за упис у Регистар овлашћених обележивача. Опширније...

Обележавање, регистрација и праћење кретања говеда - Најчешће постављана питања


Управа за ветерину је припремила одговоре на најчешће постављана питања из области Обележавања, регистрације и праћења кретања говеда које можете погледати и преузети ОВДЕ.

Почетна Oрганизација Ветеринарска инспекција ИЗВРШЕНА ИНСПЕКЦИЈСКА КОНТРОЛА ПРИХВАТИЛИШТА ЗА НАПУШТЕНЕ ЖИВОТИЊЕ У ПОЖЕГИ

ИЗВРШЕНА ИНСПЕКЦИЈСКА КОНТРОЛА ПРИХВАТИЛИШТА ЗА НАПУШТЕНЕ ЖИВОТИЊЕ У ПОЖЕГИ

Ел. пошта Штампа ПДФ

У последњих неколико месеци Управа за ветерину као орган у саставу Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде РС трпи велики притисак од стране удружења за заштиту животиња и  грађана као појединаца да се у прихватилишту/ азилу за напуштене животиње у Пожеги предузму радње у складу са надлежношћу.

Ветеринарска инспекција како са локалног, регионалног а 09.05.2013. године и са централног нивоа извршила је службену контролу у предметном азилу ценећи захтеве из достављених пријава.

Прихватилиште за напуштене животиње у Пожеги регистровано је у складу са Правилником о условима и мерама за хумано хватање и уништавање паса и мачака луталица („Сл.гласник РС“, број 29/94). Усаглашавањем са тековинама ЕУ, Управа за ветерину је донела Закон о добробити животиња и на основу њега подзаконски акт Правилник о условима које морају да испуњавају прихватилишта и пансиони за животиње („Сл.гласник РС“, број 19/2012). Наведено прихватилиште односно Општина Пожега  није поднела захтев према Управи за ветерину ради усклађивања са наведеним Законом и Правилником, како је прописано Законом о ветеринарству („Сл.гласник РС“, број 91/2005 и 30/2010) и Законом о комуналној делатности , што је и наложила ветеринарска инспекција.

Инспекцијским контролама је и записнички констатовано  да у моментима контроле објекат за смештај животиња испуњава све опште и посебне услове наведеног правилника, да се у објекту води појединачна евиденција за сваког уведеног пса са детаљним описом животиње, поступком са њим и фотографијом приликом пријема. Сви пси су подвргнути ветеринарском клиничком прегледу, у случају болести лечењу , хирушки опсервирани и имунолошки заштићени. Све наведене послове ветеринарске делатности спроводи ветеринарска организација са којом је азил уговорно везан, и о томе се води обавезна ветеринарска евиденција.

Животиње се лишавају живота у складу са чланом 15. Закона о добробити животиња, искључиво на основу мишљења и одлуке стручног лица/ветеринара: ако је животиња повређена, неизлечиво болесна, телесно деформисана или на други начин патолошки онеспособљена тако да опоравак није могућ, а живот за њу представља бол, патњу, страх и стрес, применом регистрованог препарата, уз пратећу документацију од пријема до испоруке лешева кафилерији. О свему се воде записи.

Сви наводи из пристиглих пријава, фотографије и снимци нису на лицу места констатовани. У жељи да се постојећи проблем реши Управа за ветерину ће по службеној дужности покренути поступак  и тражити учешће Министарства унутрашњих послова ради предузимања радњи из надлежности како би се сузбила евентуална кривична дела  у поступању са животињама или утврђивања давања лажних изјава.

 

Zarazne bolesti zivotinja

Afrička kuga svinja

Bitne informacije

Javne nabavke

Informacije od javnog znacaja

kucni ljubimci

movement_of_pets

movement_of_pets

kucni ljubimci

Zarazne bolesti zivotinja

Previous Следећа

informator_o_radu

Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional