ПРОГРАМ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ УПРАВЉАЊА СПОРЕДНИМ ПРОИЗВОДИМА ЖИВОТИЊСКОГ ПОРЕКЛА ЗА ПЕРИОД ОД 2020. ДО 2024.ГОДИНЕ


Програм за унапређење управљања споредним производима животињског порекла за период од 2020. до 2024. године, који је донела Влада на седници одржаној 13. фебруара 2020. године и који је објављен у „Службеном гласнику РС”, број 14/20 од 21. фебруара 2020. године Oпширнији текст преузети овде.

ИНФОРМАЦИЈА О ПОЈАВИ АВИЈАРНЕ ИНФЛУЕНЦЕ (ПТИЧЈЕГ ГРИПА) У ЕВРОПИ


Појава птичјег грипа, односно високо патогеног соја авијарне инфлуенце – АИ (H5N8)  је потврђена у неколико европских земаља и то у Мађарској, Румунији, Словачкој, Украјини, Пољској и Немачкој. Ради се о  појави код дивљих птица и домаће живине. Постоји опасност од ширења ове болести и могуће појаве и у Републици Србији. С обзиром да се вирус птичјег грипа  најчешће преноси преко дивљих птица, од којих поједине врсте могу бити носиоци (резервоари) без видљивих симптома, нарочито у зимским месецима, односно у периоду интензивне миграције, степен ризика од ширења птичјег грипа  није могуће проценити  и  због непредвидивости преношења  вируса не може се искључити.  Спровођење активног и пасивног надзора , односно контроле здравственог стања живине у потенцијално ризичним подручјима близу водених површина са дивљим птицама, затварање живине у објекте , спречавање директног и индиректног контакта између дивљих птица и живине и подизање биосигурносних и хигијенских мера на газдинствима  су основне  превентивне мере које се предузимају у циљу спречавања појаве и ширења ове заразне болести.   Од суштинског је значаја да се због изузетне патогености вируса АИ, подтипа H5N8, који се одликује великом стопом обољевања и смртности и који може изазвати велике штете у живинарској производњи, због озбиљности претње од појаве нових жаришта, све релевантне структуре активно укључе у активности спречавања ширења болести. Становништво и власници живине се редовно обавештавају о појави и симптомима болести птичјег грипа путем медија и других средстава информисања, као и потребним поступцима  у случају примећене промене здравственог стања код живине или птица које је праћено повећаним угинућима, како би се благовремено обратили  ветеринару и пријавили сумњу на болест  ради предузимања даљих  неопходних мера.

МИНИСТАРСКА "КОНФЕРЕНЦИЈА О ГЛОБАЛНОЈ БУДУЋНОСТИ ПРОИЗВОДЊЕ СВИЊА У СВЕТЛУ РАСТУЋЕ ПРЕТЊЕ ОД АФРИЧКЕ КУГЕ СВИЊА" БЕРЛИН


Државни секретар у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије,  Велимир Станојевић, в.д. директора Управе за ветерину, Емина Милакара и руководилац Центра за кризно планирање и управљање нарочито опасним заразним болестима у Управи за ветерину, Саша Остојић учествовали су на министарској „Конференцији о глобалној будућности производње свиња у светлу растуће претње од Афричке куге свиња“, која се одржала у Берлину 17. јануара 2020. године на маргинама 85. Међународног сајма „Зелена недеља“. Афричка куга свиња (АКС) представља озбиљан изазов који прети глобалном сектору производње свиња и представља ризик по животину средину и популацију свиња и дивљих свиња. Борба против АКС захтева опсежну интервенцију различитих нивоа власти и дугорочно координисане активности широм света. Учешће бројних министара и власти Европске уније и трећих земаља, међународних организација (ОИЕ..) који су јасно истакли да је глобално ширење АКС озбиљан изазов са значајним штетним последицама по животну средину, пољопривреду, трговину и безбедност хране. Наглашена је и хитна потреба за управљањем популацијом дивљих свиња. У недостатку вакцине глобално искорењивање болести код домаћих и дивљих свиња је ограничено. Резултати конференције јачају глобални позив на транспарентност и сарадњу и јасно препознавање регионализације као основног принципа одрживости целог сектора.  

ИНФОРМАЦИЈА О ПОЈАВИ БОЛЕСТИ АФРИЧКЕ КУГЕ СВИЊА КОД ДИВЉИХ СВИЊА


Константно погоршање епизоотиолошке ситуације у околним земљама, посебно у Румунији и Бугарској и природни миграторни путеви кретања дивљих свиња имали су за последицу појаву првих случајева афричке куге свиња код дивљих свиња у Србији, који су регистровани у пограничним пределима према Бугарској у Пиротском управном округу и према Румунији на делу подручја општине Кладово. Имајући у виду актуелне околности, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривредеје у складу са законским овлашћењима и обавезама предузело све мере у циљу спречавања ширења и сузбијања АКС у популацији дивљих свиња и преношења вируса на домаће свиње, ангажовањем свих расположивих ресурса и ветеринарских и ловних организација. Посебно су предузете мере појачаног одстрела ради редукције бројности дивљих свиња на угроженим подручјима, као и спровођења интензивног надзора, мониторинга и дијагностичког испитивања свих одстрељених и угинулих дивљих свиња, уз примену неопходних биосигурносних мера у ловиштима. Упоредо са мерама спречавања ширења болести у популацији дивљих свиња, спроводе се у континуитету мере надзора и контроле здравственог стања домаћих свиња, како на угроженим подручјима, тако и на целој територији Републике Србије.

ПОЈАВА АФРИЧКЕ КУГЕ СВИЊА У БОРСКОМ И ПИРОТСКОМ УПРАВНОМ ОКРУГУ


Министарство пољопривреде,шумарства и водопривреде,Управа за Ветерину проглашава зараженим подручијем од заразне болести афричке куге свиња, подручија и делове ловишта на територији Борског и Пиротског управног округа. Решења о проглашењу зараженог подручија , угроженог подручија  и ловишта (подручија високог ризика) од заразне болести Афричке куге свиња као и мере које се примењују ради сузбијања и искорењивања болести, могу се преузети овде. 

ПРЕСТАНАК РЕСТРИКТИВНИХ МЕРА У СКЛАДУ СА РЕШЕЊЕМ О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАРАЖЕНИХ И УГРОЖЕНИХ ПОДРУЧИЈА ОД АКС


Управа за Ветерину је узимајући у обзир резултате надзора и дијагностичког испитивања на целој територији државе, као и спроведене мере и резултате надзора и дијагностичког испитивања свиња у зараженим и угроженим подручјима, а у складу са националним и европским прописима, донела решења о престанку спровођења рестриктивних мера у подручjима проглашеним зараженим и угроженим од заразне болести афричка куга свиња у општини Младеновац,Смедеревска Паланка и Житиште, чиме су раније донета предметна решења укинута на целокупној територији Републике Србије примењиваће се мере континуираног надзора на АКС код домаћих и дивљих свиња.

Решења о престанку примене рестриктивних мера можете преузети у делу Афричка куга свиња-Актуелне информације.                                                              

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПРЕСТАНАК ВАКЦИНАЦИЈЕ СВИЊА ПРОТИВ КЛАСИЧНЕ КУГЕ СВИЊА (ККС) У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ


  Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа за ветерину, донела је одлуку за престанак вакцинације свиња против Класичне куге свиња.

Одлука ступа на снагу од  дана 15. 12. 2019. Године.

Након вишегодишње примене имунопрофилактичке мере здравствене заштите популације свиња, односно, вакцинације свиња против Класичне куге свиња у Републици Србији, Управа за ветерину донела је одлуку о престанку вакцинације на основу анализе ризика стручне јавности , процене ефеката вакцинације, спроведених мониторинга циркулације вируса у популацији домаћих и дивљих свиња и Препорука Европске комисије за праћење здравља животиња.
Одлука ће повећати капацитете индустрије за прераду меса и релаксирати услове за извоз свињског меса и производа од свињског меса на тржиште земаља чланица  Европске Уније.
Управа за ветерину донела је Правилник о изменама и допуни Правилника о утврђивању  мера за рано откривање, дијагностику, спречавање ширења, сузбијање и искорењивање заразне болести класичне куге свиња, као и начину њиховог спровођења (“Сл. гласник РС”, бр. 87/2019) и Правилник о изменама Правилника о утврђивању Програма мера здравствене заштите животиња за 2019.годину (“Сл. гласник РС”, бр. 87/2019), на основу којих ће се одлука спровести.

ПРЕСТАНАК ВАКЦИНАЦИЈЕ СВИЊА ПРОТИВ КЛАСИЧНЕ КУГЕ СВИЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ОД 15.12.2019.ГОДИНЕ


Престанак вакцинације свиња против класичне куге свиња у Репбулици Србији.

Бројеви телефона за пријаву угинућа или сумње на болест афричке куге свиња


Број телефона: 0800/234-236  током читавог дана или, у току радног времена   опширније...  

ПОЈАВА АФРИЧКЕ КУГЕ СВИЊА


Министарство пољопривреде,шумарства и водопривреде,Управа за Ветерину проглашава зараженим подручијем од заразне болести афричке куге свиња, насељена места Велика Крсна и Рабровац општина Младеновац на територији града Београда,насељено место Кусадак општина Смедеревска Паланка у Подунавском управном округу.
Решења о проглашењу зараженог подручија и угроженог подручија као и ловишта (подручија високог ризика) од заразне болести Афричке куге свиња могу се преузети овде.  

Почетна Oрганизација Ветеринарска инспекција КОНТРОЛА НАЧИНА ДРЖАЊА И ДОБРОБИТИ ЖИВОТИЊА ПО ПРИЈАВИ

КОНТРОЛА НАЧИНА ДРЖАЊА И ДОБРОБИТИ ЖИВОТИЊА ПО ПРИЈАВИ

Ел. пошта Штампа ПДФ

Дана 07. маја 2013. године извршена је службена контрола начина држања и добробити животиња које се држе у индивидуалном дворишту власништво Јовановић Марије. У индивидуалном дворишту које се налази на адреси Сурчин, Војвођанска бр. 441/О, у моменту контроле обављеној од стране Руководиоца групе за здравствену заштиту и добробит домаћих животиња Маринковић Зорана и ветеринарског инспектора Николић Александре затечено је да одговорно лице у истом држи 20 (двадесет) одраслих паса, које су њено и њеног супруга (Јовановић Љубомира) власништво.

Двориште је површине око 10 ари са једном улазном капијомнаправљеном од металних цеви и разапетом жицом између, на којој јасно и видљиво стоји упозорење „ ЧУВАЈ СЕ ПСА“, а која је константно закључана.

Објекат уредно ограђен, са улазне стране ограђен оградом од бетонских блокова висине око 2 метра,  док је остали део ограде је ограђен металном жицом с тим што је у делу према суседној кући ојачан арматурном жицом и једним делом обложена  разапетом најлонском фолијом плаве боје у дужини око 8 м. Према другој суседном породичној кући , у задњем делу такође постоји жичана ограда која је неоштећена , без могућности да пси на било који начин изађу из круга дворишта. Жичана ограда се налази на бетонским цоклама.

У самом дворишту хигијенски услови су на завидном нивоу, уредно је и очишћено без видљивих трагова фецеса животиња. По изјави одговорног лица, фецес паса се одмах уклања, на начин што се пакује у ПВЦ кесе и одлаже у контејнере на другом крају улице. У моменту контроле нема непријатних мириса.

Круг дворишта састоји се из три независна објекта изграђених од чврстог грађевинског материјала, од којих су два озидана гитар блоковима и један је од дасака. Један објекат има кровни део са цреповима док други има само бетонску плочу. Животиње се држе у два зидана објекта док се у дрвеном налази алат.

У једном од објеката са кровном конструкцијом налазе се две просторије у којима се налазе животиње. У првој просторији је смештено 5 ( пет ) одраслих паса а толико паса је затечено и у другој просторији. Улаз у просторије у којима се држе пси је затворен металним вратима са резом која се дотатно закључавају помоћу катанца тако да не постоји могућност да животиње самостално иста отворе.

У другом зиданом објекту у посебној просторији смештено је 9 ( девет ) одраслих паса, а услови држања су идентични условима у првом објекту.

Просторије у којима се држе пси су изграђене тако да је онемогућено повређивање животиња, обезбеђена је довољна количина простора за несметано кретање и задовољавање свих биолошких и физиолошких потреба својствених врсти. Хигијена у истим је на врло високом нивоу, без непријатних мириса. Животињама је обезбеђена  довољна количина природног и вештачког осветљења и свежег ваздуха (преко прозорских отвора који су обезбеђени тако да животиње не могу да изађу), а на располагању им је довољна количина чисте пијаће воде из градског водовода.

Пси се хране два пута дневно (ујутру и увече) и то гранулираном храном и храном која се свакодневно кува.

За лежање паса су обезбеђене дрвене палете покривене простирком од тканине и свака животиња има посебно лежиште

 Услови држања животиња у овим просторијама су на завидном нивоу.

Отпадне воде се одводе у септичку јаму пошто у овом делу Сурчина није уведена канализациона мрежа.

Сви ови објекти на поменутој адреси, по изјави одговорног лица су изграђени у последњих неколико година, када у околини није постојало кућа.

Удаљеност објеката од других кућа је на прописаној удаљености од најмање 5 метара, осим у једном случају где је то 4,80 метара и за то власник има сагласнот комшије да може држати животиње у њему.

Све животиње су уредно чиповане и вакцинисане, што смо проверили и на лицу места, очитавањем чипова којим су животиње обележене и упоређивањем са потврдама које су дате на увид.

Ординирајући ветеринар Др вет.мед. Ковачевић Наташа из ВС '' Видра – вет'' д.о.о., са седиштем у Сурчину, ул. Војвођанска 228, која је присуствовала контроли,  врши контролу здравственог стања животиња, обележавање, вакцинацију и делхелминтизацију.  По изјави исте код поменутих животиња никада није било промена здравственог стања а што се видело и у моменту контроле. Животиње су неговане, добро ухрањене и нема трагова да су исте на било који начин злостављане или занемариване а што је потврђено и од стране надлежног, присутног ветеринара. Исте не показују знаке агресивности.

Одговорно лице и њен супруг редовно врше заштиту животиња против ектопаразита.

У моменту контроле констатовано је да власник према животињама поступа са пажњом доброг домаћина , животиње држи на начин који спречава угрожавање других људи и околине, а такође предузима и мере заштите од рађања нових паса, тако што је већ пет женки подвргнула стерилизацији док ће преостале бити стерилисане сукцесивно у наредних пар месеци.

Псима је обезбеђено слободно кретање у дворишту једино у присуству супруга одговорног лица који у задњих 2 године је непрестано на адреси осим када мора да оде у набавку .

У моменту контроле, није запажено да пси стварају буку лавежом.

Одговорно лице је под пуном материјалном , моралном и кривичномм одговорношћу изјавило да у дворишту чува само своје псе и да не врши сакупљање напуштених паса са улице, односно да у њеном дворишту не постоји никакав азил/ прихватилиште.

У моменту контроле, констатовано је да одговорно лице није прекршило ни један члан нити Закона о ветеринарству нити Закона о добробити животиња.

 

Zarazne bolesti zivotinja

Afrička kuga svinja

Afrička kuga svinja

Bitne informacije

Javne nabavke

Informacije od javnog znacaja

kucni ljubimci

movement_of_pets

movement_of_pets

kucni ljubimci

Previous Следећа

informator_o_radu

Zarazne bolesti zivotinja

Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional