Правилник о допунама Правилника о утврђивању Програма мера здравствене заштите животиња за 2016. годину


Дана 7. јула 2016. године у Службеном гласнику РС“, број 61/16 објављен је Правилник о допунама Правилника о утврђивању Програма мера здравствене заштите животиња за 2016. годину. Комплетан текст Правилника може се преузети овде.

Продужена примена Правилника о измени правилника о максимално дозвољеним количинама остатака средстава за заштиту биља у храни и храни за животиње


Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се до 5. октобра 2016. године. Текст Правилника можете преузети овде.

Нови Правилник о квалитету уситњеног меса, полупроизвода од меса и производа од меса


Министарство пољопривреде и заштите животне средине донело је нови Правилник о квалитету уситњеног меса, полупроизвода од меса и производа од меса (“Сл. гласник РС”, бр. 94/2015) који можете преузети овде.

Објављена су нова упутства Управе за ветерину која се односе на регистрацију ветеринарских субјеката


Објављена су нова упутства Управе за ветерину која се односе на регистрацију ветеринарских субјеката. Наведена упутства можете преузети овде.

Рад у дане викенда и државног празника - Одсек ветеринарске инспекције за Град Београд


У дане викенда и државног празника пријаве од стране грађанства примаће дежурни ветеринарски инспектор на телефон 011/66-56-015  од 730 до 1530 часова.

Јавни позив за упис у регистар овлашћених обележивача


Министарство пољопривреде и заштите животне средине објављује јавни позив за упис у Регистар овлашћених обележивача. Опширније...

Одлука о висини трошкова за обележавање и евиденцију животиња


Одлуку о висини трошкова за обележавање и евиденцију животиња ("Сл. гласник РС", бр. 115/14) можете преузети овде.

Нови Правилник о начину обележавања и регистрације говеда


Објављен је Правилник о начину обележавања и регистрације говеда, као и о службеној контроли обележавања и регистрације говеда, "Сл. гласник РС", бр. 102/14 који можете преузети овде.

Обележавање, регистрација и праћење кретања говеда - Најчешће постављана питања


Управа за ветерину је припремила одговоре на најчешће постављана питања из области Обележавања, регистрације и праћења кретања говеда које можете погледати и преузети ОВДЕ.

ИЗВЕШТАЈ О НЕШКОДЉИВОМ УНИШТАВАЊУ ЗАМРЗНУТЕ ХРАНЕ ЖИВОТИЊСКОГ ПОРЕКЛА

Дана 09. и 10. септембра 2016. године, ветеринарска инспекција сремског и средњебанатског  управног округа  извршила   је синхронизовану ванредну контролу хране животињског порекла у промету. Поред пратеће документације, прописане законом за храну животињског порекла у промету, извршена је и контрола регистрованог и одобреног објекта  за замрзавање,  складиштење и паковање хране животињског порекла у Новом Бечеју, власника ДОО ПРОМЕС, при чему је затечено:

  • 15 палета замрзнуте хамбуршке сланине  са истеклим  роком трајања, у  укупној количини од 10.996 kg,
  • 14 замрзнутих трупова прасади, укупне тежине 152 kg, без жига ветеринарске инспекције, којим би се доказало да су безбедни за исхрану људи,
  • 6 трупова јагњади, укупне тежине 116 kg  без жига ветеринарске инспекције, којим би се доказало да су безбедни за исхрану људи,
  • замрзнуто месо јунећих  глава, укупне тежине 721 kg, упаковано у стреч фолију без рока употребе,
  • замрзнуте свињске главе  у  укупној количини 403 kg, упаковане у стреч фолију  без рока употребе.

Сву наведену  количину меса и производа од меса, укупно 12.388 kg, ветеринарска инспекција је прогласила небезбедном за људску употребу и упутила на нешкодљиво уништавање. 

Против одговорних лица, која су ставила у промет небезбедну храну животињског порекла биће предузете законом прописане мере.

 

ИЗВЕШТАЈ О СЛУЖБЕНОЈ КОНТРОЛИ ХРАНЕ ЖИВОТИЊСКОГ ПОРЕКЛА НА МАНИФЕСТАЦИЈИ – 56. САБОР ТРУБАЧА У ГУЧИ И РOШТИЉИЈАДА 2016. ЛЕСКОВАЦ

У месецу авгсту 2016. године, активности ветеринарске инспекције, осим редовних које се  обављају  на основу планираних контрола субјеката у пословању храном, биле су усмерене и на инспекцијску контролу хрaне у промету односно манифестације „56. Сабор трубача у Гучи“, као и Туристичко привредне манифестације „Роштиљијада 2016“ у Лесковцу. 

Том приликом извршена је службена контрола хране животињског пореклау 62 угоститељска објекта.  Из промета је, као небезбедна храна повучено  47 kg меса и производа од меса и 21kg производа од млека.

У циљу провере здравствене безбедности и квалитета хране узорковано је 40 узорака хране, који су послати на лабораторијско испитивање у Ветеринарски специјалистички институт “Краљево“ из Краљева и Ветеринарски специјалистички институт „Ниш“ из Ниша. Резултати лабораторијског испитивања су показали да није било одступања у погледу квалитета и безбедности провераваних узорака хране.

 

ИНФОРМАЦИЈА О ЗБРИЊАВАЊУ КОЊА И ПСА

По пријави упућеној ветеринарској инспекцији путем електронске поште да је у парку код зелене пијаце Јагодина остављен један коњ, Управа за ветерину, Министарства пољопривреде и заштите животне средине је одмах реаговала и предузела одлучне мере.

Истог дана је ветеринарска инспекција поморавског округа изашла на лице места, на коме су се већ налазили Директор ветеринарске станице ''Јагодина'' и представници Полицијске управе Града Јагодина. Ветеринарска инспекција је наложила да се коњ допреми у ветеринарску станицу ''Јагодина'', у којој је обављен клинички преглед и идентификација животиње. Прегледом је установљено да коњ нема видљивих физичких повреда, као и да не испољава симптоме психичког злостављања, страха, нити поремећаја у понашању.

Опширније...
 

НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМ ЗА СИСТЕМАТСКО ПРАЋЕЊЕ (МОНИТОРИНГ) РЕЗИДУА У ЖИВИМ ЖИВОТИЊАМА И ХРАНИ ЖИВОТИЊСКОГ ПОРЕКЛА

По Националном Програму за систематско праћење (мониторинг) резидуа у живим животињама и храни животињског порекла, у периодуод 31. марта до 15. августа 2016. године, издат је 461 налог за испитивање присуства резидуа (остатака) забрањених супстанци и/или супстанци чије максималне количине прелазе законски дозвољене вредности.

Током овог периода, детектовано је присуство резидуа у 7 узорака, од чега 5 позитивних узорака на налаз резидуа кокцидиостатика у храни за животиње и јајима, 1 налаз хинолона у јетри бројлера и 1 налаз тетрациклина у бубрегу свиње.

Од стране Управе за ветерину у свим објектима у којима је утврђено присуство резидуа, спроведена је истрага и појачано узорковање од стране ветеринарске инспекције.

Опширније...
 

УСПОСТАВЉЕН ПРОМЕТ ИЗМЕЂУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И РЕПУБЛИКЕ ЦРНЕ ГОРЕ

Дана 11.08.2016.године, након интензивног заједничког рада Управе за ветерину Министарства пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије и Управе за безбједност хране, ветерину и фитосанитарне послове Министарства пољопривреде и руралног развоја Црне Горе усаглашени су сертификати и додатне гаранције које прате пошиљке говеда за приплод и тов, говеда за клање, меса говеда, производа од меса говеда,  као и обрађених кожа приликом извоза у Црну Гору односно увоза у Републику Србију.

Овиме је омогућена слободна и несметана трговина животињама и производима животињског порекла између Републике Србије И Републике Црне Горе.

 

САСТАНАК ВЕТЕРИНАРСКИХ СЛУЖБИ ЦЕФТА РЕГИОНА

У петак 5.8.2016. године, у Привредној комори Србије одржан је састанак представника ветеринарских служби земаља Западног Балкана, на коме је анализирана тренутна епизоотиолошка ситуација изазвана појавом болести квргаве коже (нодуларни дерматитис, Lumpy skin disease, LSD) на подручју Балкана. Такође, анализиране су мере превенције и контроле које се примењују у зараженим подручјима, као и последице на здравље и добробит животиња, сточарство и индустрију хране, национални и међународни промет говеда и производа пореклом од говеда.

Констатовано је да се након преношења болести из Африке и Турске на европски континент, нодуларни дерматитис веома брзо проширио на поједина подручја Балкана и довео до избијања болести у Грчкој, Бугарској, Македонији, Албанији, Црној Гори, Србији и Косову*.

Опширније...
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ВЕТЕРИНАРСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ РАШКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА НА КОНТРОЛИ ПРОМЕТА ГОВЕДА ОД 10.06.2016. ДО 03.08.2016. ГОДИНЕ

У периоду од 10.06.2016.год., када је ступило на снагу решење о забрани окупљања и ограниченом промету говеда због појаве болести квргаве коже, до дана 03.08.2016. године ветеринарска инспекција Рашког управног округа, вршећи контролу промета животиња по позиву Министарства унутрашњих послова и војних ветеринара са пункта у Богутовцу, као и вршећи пријем пошиљки говеда у карантин по решењима ветеринарских инспектора из других округа, извршила је укупно 23 службене контроле пошиљки животиња у општинама Краљево, Рашка, Нови Пазар и Тутин и том приликом је наложила спровођење карантинских мера за укупно 118 говеда због неправилности утврђених код укупно 15 пошиљки.

Једна пошиљка од 15 невакцинисаних јунади, коју је пратила одговарајућа документација затечена је у зараженом подручју општине Краљево и упућена на клање у кланицу у Новом Пазару.

Опширније...
 

Javne nabavke

Bitne informacije

informator_o_radu

Bitne informacije

Previous Следећа

Strucni ispit

Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional